Dość wysokich kosztów ogrzewania – mieszkańcy Kamionka mówią NIE

IMG_20180108_152614 IMG_20180108_153925 IMG_20180108_152523Dzisiejsza pikieta pod Urzędem Dzielnicy w dużej mierze dotyczy mieszkańców Kamionka, gdzie stoi wiele przedwojennych kamienic. Dlatego udaliśmy się tam i my, by wraz z naszymi mieszkańcami, wspieranymi przez Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, zawezwać władze do podłączania budynków do centralnego ogrzewania. Lokatorzy domagają się centralnego, bo mają dość horrendalnych kosztów energii elektrycznej, która zresztą nie daje im wystarczającego ciepła. Mieszkania choć małe, ale zazwyczaj wysokie, są trudne do ogrzania. Ludzie więc ich nie dogrzewają, a budynki zżera powoli wilgoć i grzyb. Mieszkańcy mają w mieszkaniach 14-15 stopni. Ciekawe, że protest przychodzi wtedy, kiedy akurat wdrażany jest program rewitalizacji – największy taki od lat – do sieci przyłączonych zostanie na Kamionku i Grochowie kilkadziesiąt budynków. Jednak program przychodzi stanowczo za późno i obejmie zdecydowanie za mało kamienic. Co z resztą? Reszta ma nieuregulowany stan prawny. Złowieszcze słowo ,,roszczenia” paraliżuje wszelkie działania urzędu w tym względzie i chyba też zdrowy rozsądek. To, że znaczna część warszawiaków mieszka w warunkach niegodnych XXI wieku wiąże się z wysokimi kosztami społecznymi, generuje zwiększone wydatki na służbę zdrowia, dokłada się do powszechnej plagi szkodliwego dla nas wszystkich smogu. Brak c.o. to także szybsze niszczenie tych budynków, zżeranie ich przez grzyb i wilgoć. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów – WSL zwraca słusznie uwagę na absurd – mieszkania komunalne i socjalne są dla najbiedniejszych, którzy nie są w stanie ponosić wielotysięcznych rachunków za energię elektryczną zimą. Dodatek energetyczny w postaci 16 zł miesięcznie jest śmieszny i nie załatwia problemu. Mamy XXI wiek, czy też nie??? A za czas oczekiwania na podłączenie lokatorzy powinni otrzymać dodatki energetyczne w realnej wysokości.

Do pikietujących wyszedł Piotr Żbikowski – zastępca Burmistrza Dzielnicy. Przyznał, że miasto nadrabia teraz zaniedbania w tym względzie sprzed wielu dekad. Na podłączenie do centralnego ogrzewania w dzielnicy czeka 217 budynków. Na 50 już są pieniądze. W ciągu dwóch, trzech najbliższych lat sytuacja ma się zmienić diametralnie na lepsze. Pieniądze nie stanowią już takiego problemu jak kiedyś. Większy problem to roszczenia, ale władze dzielnicy pilnie monitorują status budynków z roszczeniami.

Radni dzielnicy z PIS – Marek Borkowski i Dariusz Lasocki zapowiadają wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy w tej sprawie, a WSL zapowiada dalszą walkę i wspieranie lokatorów w ich staraniach o godne warunki życia.

O sprawie było w ,,To jest temat” dziś o 19.00. https://www.tvp.info/35265088/08012018-1900

DLamcha

2017 rok – podsumowanie

Skoro wszyscy się podsumowują, to nie będziemy gorsi. Oto dorobek naszej Rady Osiedla z 2017 roku, ten ,,policzalny”:

26 698

wyświetleń strony internetowej

652

polubień na FB

51

wpisów w aktualnościach na stronie Rady;

w 444 rocznicę I wolnej elekcji  opracowaliśmy Kalendarium I elekcji i osobny artykuł o Konfederacji Warszawskiej konfederacja warszawska

rozpoczęliśmy cykl ,,Kamionek podczas tworzenia niepodległego państwa polskiego”

34

interpelacje w sprawach zgłaszanych przez Mieszkańców

5

pism do SM i Policji w sprawie porządku i parkowania

 5

tyle zgłosiliśmy projektów do Budżetu Partycypacyjnego, z czego dwa zwycięskie: ,,Aranżacja zieleni na Starówce Kamionka” oraz ,,Zakup książek do wypożyczalni nr 44”.

1

inicjatywa uchwałodawcza – zachowanie działki przy SP 255 na cele edukacyjne

Braliśmy udział w:

 – pracach dzielnicowych zespołów: Zespołu  ds. Budżetu Partycypacyjnego, oraz Zespołu ds. Zachowania Dziedzictwa i Rozwoju Rzemiosła w dzielnicy Praga Południe;

– w konsultacjach na temat: rewitalizacji ulicy Frycza Modrzewskiego, ogrodów polsko-niemieckich w Alei Wedla, bazarku Rogatka , obwodnicy śródmiejskiej

Zorganizowaliśmy:

– 5 edycję konkursu Kamień Kamionka,

– dwie inicjatywy lokalne: II edycję Turnieju o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych oraz II Piknik na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych w 444 rocznicę I wolnej elekcji, powstała wystawa historyczna o I elekcji

Jesteśmy aktywnym członkiem

– koalicji ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”

6 razy

wystąpiliśmy w mediach – w radiu Eska, w TVP3 i w radiu RDC

Skuteczność działań podsumujemy za pół roku w skali całej, kończącej się już kadencji.

Dziękujemy za ten rok wszystkim, którzy sprawiają, że nasza działalność ma sens, że jest potrzebna i skuteczna.

new-years-1098691_960_720

 

Nadchodzi lepszy czas dla Skaryszaka?

PSK-1997-8Przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Parku Skaryszewskiego przyniosło jeszcze jedną, dobrą, wiadomość. Radio RDC przekazało przy tej okazji taką oto wypowiedź dyrektora Marka Piwowarskiego z Zarządu Zieleni – nowego administratora parku:

,,Park Skaryszewski to jest  obszar rejestrowy i park dość dobrze zachowany jeśli chodzi o jego formę nadaną mu przez Franciszka Szaniora, w związku z powyższym raczej remont zachowawczy, bo wymaga tego. Określamy jakieś minimalne zakresy, jakie powinniśmy w ramach tego zadania zrobić. I będziemy to robić w przyszłym roku.”

A dalej:

Staramy się podejść do tego w sposób integralny i objąć tymi działaniami kompleksowo cały ten klin, jaki stanowi rejon Parku Skaryszewskiego między Grochowską a Aleją Waszyngtona. W zakres analiz wprowadzamy też Aleję Wedla i Błonia Kamionkowskie.”

Na prace w Parku Skaryszewskim zarezerwowano wstępnie 19 mln zł z funduszu rewitalizacji. Wygląda więc na to, że właśnie nadchodzą lepsze czasy dla naszego ukochanego terenu zielonego.

Nie ulega wątpliwości, że do pozytywnych zmian przyczynili się wszyscy aktywiści, społecznicy, miłośnicy przyrody, użytkownicy parku. Tak!  Zrobiliśmy to razem – aktywiści i mieszkańcy — udostępniając, fotografując, podsyłając zdjęcia na FB, sygnalizując wszelkie nieprawidłowości, wspierając akcję Cicho jest w Parku Skaryszewskim, nagłaśniając kiepski stan parku. Swoją aktywnością ściągnęliśmy wreszcie uwagę decydentów na nasz park.

Nie spoczywamy na laurach. Bierzemy udział w pracach prace zespołu, którego celem jest wypracowanie zasad korzystania z parku, takiego korzystania, by nie był on dewastowany. Rada Osiedla Kamionek wraz z innymi sygnatariuszami akcji Cicho jest w Parku Skaryszewskim będzie się pilnie przyglądać wszelkim poczynaniom Zarządu Zieleni. Liczymy przy tym na dalsze wsparcie użytkowników parku.

Materiał radia RDC:

Park Skaryszewski pozostanie zielony? Radni pracują nad planem, który uniemożliwi zabudowę

 

Konkurs ,,Bazarek Rogatka – reaktywacja:okiem mieszkańca”

Uwaga! W ramach konsultacji organizowany jest konkurs „Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca” – bez ograniczeń wiekowych i jednie z niewielkimi ograniczeniami co do formy pracy konkursowej.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę: plastyczną w dowolnej technice, fotograficzną, poetycką lub krótką formę pisemną (do 10 zdań). Praca ma przedstawiać wizję centrum lokalnego na terenie dawnego bazarku Rogatka: Jak powinien zmienić się ten teren? Jakie funkcje mógłby pełnić? Co można by robić w zmodernizowanej przestrzeni dawnego bazarku? Co zrobić, aby przestrzeń tętniła życiem i stanowiła ważne miejsce na mapie osiedla? Na trzy najlepsze prace czekają nagrody rzeczowe!

Prace można złożyć na trzy sposoby:

 1. dostarczyć osobiście w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS PLASTYCZNY – Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca” do Wydziału Organizacyjnego (pokój nr 3) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, a także do terenowych punktów konsultacyjnych (funkcjonujących w dniach 6, 10 i 12 grudnia 2017 r.)
 2. w wersji elektronicznej przekazać e-mailowo na adres: konkursbazarekrogatka@gmail.com
 3. przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Wydział Organizacyjny ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Termin nadsyłania prac do 18 grudnia 2017 r.

Regulamin konkursu Bazarek Rogatka – reaktywacja okiem mieszkańca

niepelnoletni uczestnik_karta zgloszenia do konkursu_bazarek rogatka

karta zgloszenia do konkursu_bazarek rogatka reaktywacja okiem mieszkańca ulotka_konkurs Bazarek Rogatka

Konsultacje w sprawie Bazarku Rogatka rozpoczęte!

20160502_115441W środę 29 listopada w L.O. im. J. Jasińskiego odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu długo wyczekiwanych konsultacji społecznych na temat zagospodarowania placu po Bazarku Rogatka z udziałem wiceburmistrza Piotra Żbikowskiego odpowiedzialnego za realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji w naszej dzielnicy, mieszkańców Kamionka, przedstawicieli samorządu Kamionka oraz aktywistów miejskich.

Na wstępie przedstawiciele strony miejskiej zaprezentowali aktualną sytuację tego obszaru i jego stan prawny. Teren leży w rezerwie pod ulicę Tysiąclecia, po odbiorze placu od kupców wykonano prace polegające na wyrównaniu nawierzchni, ocembrowaniu pozostałych na nim drzew, zamontowaniu oświetlenia i doprowadzeniu mediów.

Strona społeczna – mieszkańcy Kamionka,  wśród których obecni byli członkowie Rady Osiedla Kamionek – Janusz Piskorski i Tomasz Marzecki, przedstawiciele Stowarzyszenia Wiatrak i Miasto Jest Nasze, podkreślali przede wszystkim konieczność przywrócenia funkcji handlowej temu miejscu. Likwidacja bazarku pozbawiła lokalną społeczność jedynego w okolicy targowiska, gdzie można było zaopatrzyć się w świeże owoce, warzywa i inne podstawowe artykuły spożywcze i zmusiła do korzystania z dalej położonych targowisk, co jest uciążliwe zwłaszcza dla osób starszych. Potrzeba staje się coraz pilniejsza wobec tego, że przybywa mieszkańców na dynamicznie rozbudowujących się terenach poprzemysłowych i sprywatyzowanych działkach.

Przedstawiciel Rady Osiedla Kamionek wspomniał, że likwidacja bazarku była wielką stratą dla lokalnej społeczności także ze względu na to, że znikło samorodne, autentyczne centrum lokalne, gdzie przy okazji robienia zakupów odbywały się także pogawędki i spotkania sąsiedzkie, gdzie klient nie czuł się anonimowo.

W tym miejscu warto przypomnieć, że nieistniejące Stowarzyszenie Kupców Rogatka zawsze włączało się w życie lokalnej społeczności: udostępniało przestrzeń dla lokalnych ogłoszeń, w tym tablicy informacyjnej Rady Osiedla Kamionek, punkt kontaktowy np. do zbierania podpisów w istotnych dla mieszkańców sprawach, było pierwszym sponsorem Konkursu Kamień Kamionka, włączało się w szereg wielu społecznych inicjatyw.

Nowy Bazarek Rogatka, usytuowany w centralnej części Kamionka, mógłby nadal i zdecydowanie powinien pełnić funkcję integracyjną.

W trakcie drugiej części spotkania – pracy w grupach – mieszkańcy zaproponowali dla tego terenu, prócz podstawowej, handlowej funkcji także szereg funkcji społeczno – integracyjnych, jak na przykład:

–  pikniki, wystawy czy imprezy przyciągające lokalną społeczność;

–  plac zabaw, gdzie mogłyby spędzać czas dzieci podczas robienia przez rodziców zakupów.

– miejsce na wyeksponowanie długiej i ciekawej historii Kamionka, sprzyjające zachowaniu tożsamości tej części Warszawy, np. urządzenie tu stałej wystawy prezentującej powstanie na Kamionku przemysłu nowych technologii niepodległej Polski.

Obecni zwrócili też uwagę, że na planowaną inwestycję warto spojrzeć szerzej. Konieczne jest zachowanie oryginalnego klimatu sąsiedztwa przez pozostawienie ,,kocich łbów” u wylotu ulicy Kamionkowskiej, instalację oświetlenia nawiązującego do lamp gazowych. Warto by było w procesie rewitalizacji wziąć pod uwagę także sąsiedni pasaż handlowo-usługowy przy Grochowskiej 324.
To nie koniec konsultacji. Dyżury punktu konsultacyjnego prowadzone będą w dniach:

6 grudnia /środa/ w godz. 13.00-17.00, na terenie dawnego bazarku Rogatka przy ul. Grochowskiej 328,

10 grudnia /niedziela/ w godz. 10.00-14.00, w pobliżu Konkatedry przy ul. Grochowskiej 365,

11 grudnia /poniedziałek/ w godz. 13.00-17.00 na terenie dawnego bazarku Rogatka przy ul. Grochowskiej 328

Do 31 grudnia prowadzona jest też ankieta internetowa, do której link znajduje się tutaj : https://cawi.um.warszawa.pl/cl_bazarek_rogatka.pg

Rezultatem konsultacji mają być wytyczne pod ostateczny projekt realizacji nowego Centrum Lokalnego Bazarek Rogatka, który opracuje firma wyłoniona w drodze przetargu zaplanowanego na koniec I kwartału przyszłego roku. Serdecznie zapraszamy, włączcie się we wspólne projektowanie tego, co będzie działo się na naszym bazarku!

Czytaj również o bazarku:

http://kamionek.warszawa.pl/2016/05/02/bazarku-rogatka-wroc/

http://kamionek.warszawa.pl/2016/06/08/bazarek-rogatka-rozbiorka-trwa/

http://kamionek.warszawa.pl/2016/07/06/bazarek-rogatka-przetarg-na-projekt-zamkniety/

DLamcha

 

I Edycja Turnieju Rad Osiedli Dzielnicy Praga – Południe w kręgle – Kamionek Mistrzem!!!

DSC_0312 DSC_0310 24197296_380813392361800_1086894525_oW chłodny, listopadowy wieczór w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji na Saskiej Kępie rozegrano Turniej Rad Osiedli w kręgle. Pierwsza edycja ma to do siebie, że
w pewnym sensie jest przetarciem szlaku, dlatego w rozgrywkach wzięły udział dwie drużyny: Gocław jako gospodarz wydarzenia oraz nasza reprezentacja z Kamionka. Zacięty przebieg poszczególnych etapów gry potwierdził aktualność powiedzenia „nie liczy się ilość, tylko jakość”, gdyż mimo absencji pozostałych osiedli, rywalizacja
o miano najlepszej drużyny na Pradze – Południe w tej dyscyplinie toczyła się do końca. Ostatecznie zwycięzcą Turnieju została drużyna z Kamionka. Dzisiejszy sukces można traktować jako swego rodzaju sportowy rewanż, gdyż w rywalizacji na boisku do piłki nożnej, to ekipa z Gocławia zawsze była górą.

Rada Osiedla Kamionek dziękuje pomysłodawcom Turnieju za wspaniałą, sportową inicjatywę i wyraża nadzieję na kolejne edycje. Słowa podziękowania również dla zawodników, którzy reprezentowali nasze Osiedle i przyczynili się do tego zwycięstwa.

Tekst i zdjęcia Jarosław Kania

Sadzenie cebul w Ogrodach Polsko-Niemieckich

Fot. 1 VolontäreW sobotę 18 listopada 2017 roku grupa ponad trzydziestu Partnerów firmowych i Darczyńców prywatnych wzięła udział w kolejnym, trzecim już wolontariacie w Ogrodach Polsko-Niemieckich. 

Bardzo dynamiczna faza projektu zakończy się posadzeniem w Ogrodach nowych drzew, żywopłotów i bylin. Ale także dla Partnerów firmowych i Darczyńców prywatnych organizatorzy przewidzieli ciekawe aktywności, które spowodują, że wiosna w Ogrodach będzie kolorowa. Podczas sobotniego wolontariatu uczestnicy zasadzili 1500 cebul Scilla sibirica (cebulica) i Gallanthus nivalis (przebiśnieg), o których bliższe informacje przekazała Izabela Małachowska-Coqui, autorka projektu rewitalizacji.

Wolontariusze pracowali na skarpie na rogu Al. Wedla i Al. Zielenieckiej, gdzie wiosną pojawią się przebiśniegi, oraz w obszarze pierwszego rozwidlenia ścieżek w Al. Wedla przy wejściu od Al. Zielenieckiej. Tutaj wiosną zobaczymy cebulicę.

W wolontariacie udział wzięli Mecenasi Ogrodów – firmy Siemens i PepsiCo, Partnerzy Ogrodów firmy HOCHTIEF Polska i T-Mobile Polska oraz Przyjaciele Ogrodów – firmy GfK Polonia, PwC, Robert Bosch Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Ambasady Niemiec w Warszawie i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Więcej informacji o projekcie: www.ogrody-polsko-niemieckie.pl oraz www.facebook.com/OgrodyGaerten/.

(Komunikat prasowy Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej)

Realizacja projektów do BP na Kamionku oceniona przez komisję

IMG_20171118_113639IMG_20171118_112553Sobotni spacer badawczy szlakiem realizacji projektów do Budżetu Partycypacyjnego zorganizowany przez CKS z udziałem prowadzącej badanie Justyny Kościńskiej, mieszkańców i m. in. przedstawicielki samorządu Kamionka pozwolił ocenić, jak realizacje wyglądają faktycznie, a także, czy mieszkańcy są z nich zadowoleni. Na samym Kamionku obejrzeliśmy plac zabaw przy SP 255, domek dla kotów przy Kamionkowskiej i miejsca postojowe przy Mińskiej pod budynkiem TBS. Realizacje na Błoniach – wieża dla jerzyków, doświetlenie ulicy Międzynarodowej przy parku oraz nasadzenie zieleni wzdłuż ulicy Stanisława Augusta nie budziły zasadniczo zastrzeżeń mieszkańców. Miejsca postojowe zaś okazały się nieporozumieniem – w intencji autora miało tych miejsc być 12, z racji na przepisy drogowe udało się wyznaczyć jedynie 6. Reszta chodnika ze względu na ,,skrzyżowanie z drogą publiczną” musiała zostać osłupkowana. Dodajmy, że owe ,,drogi publiczne” to ślepe Wawerska i Rybna. Realizacja ściągnęła na autora krytykę sąsiadów, którzy projekt poparli w głosowaniu. Przykład braku należytej komunikacji pomiędzy weryfikującym projekt wydziałem urzędu a autorem, właśnie na etapie weryfikacji.

Przypomnieć tu należy także perypetie projektu ,,Panie, Pan tu nie stał”, polegającego na ustawieniu przy rondzie na skrzyżowaniu Terespolskiej z Mińską kultowego słomianego misia, który zagrał w filmie Barei. Miś nie stanął na Kamionku, bo na przeszkodzie stanęły skomplikowane stosunki własnościowe. Żaden podmiot – ani jednostka miejska, ani organizacja nie poczuwał się do prawa własności na tyle, by móc misia udostępnić dzielnicy.

Innych projektów w SP 255 jak pracownia językowa dla uczniów czy nowoczesna biblioteka przyjazna uczniom, książkom i komputerom nie udało się, rzecz jasna, przy sobocie obejrzeć, co pod znakiem zapytania stawia zasadę ogólnodostępności tych realizacji. Mamy nadzieję, że choć plac zabaw, który świeżo wykonany, wygląda  doskonale służyć będzie poza godzinami lekcyjnymi wszystkim dzieciom z sąsiedztwa.

Komisja zajrzała też na sąsiedni Grochów Centrum, by obejrzeć rewitalizację podwórka osiedlowego Siennicka 21, Podskarbińska 20B i Dwernickiego. Tam wysłuchaliśmy krytycznych uwag mieszkańców, którzy zasadniczo jednak z koncepcji są zadowoleni, ze szczegółów już nie. Uwagę zwrócił ,,karmnik” – czyli specjalnie wyodrębniony placyk z kostki obsadzony żywopłotem, gdzie mieszkańcy będą mogli wyrzucać pokarm dla gołębi, nie zaśmiecając nim innych fragmentów podwórka. Świetnie wygląda też plac zabaw między Grochowską 252/254 a ulicą Kickiego, choć może budzić zastrzeżenia tych mieszkańców, których okna wychodzą na placyk. Został bowiem zlokalizowany bardzo blisko budynku.

tekst i zdjęcia: DLamcha

Obwodnica śródmiejska – co będzie oznaczać dla mieszkańców Kamionka?

IMG_20171118_152709W sobotę,18 listopada 2017 r. w Centrum Społecznym Paca 40 odbyły się trzecie w dzielnicy konsultacje dotyczące przebiegu i kształtu planowanej obwodnicy śródmiejskiej. Na odcinek obwodnicy o długości 5,2 km przewidziano razem z odszkodowaniami około miliarda złotych. Czy będą to dobrze wydane pieniądze zależy od nas wszystkich.

Obwodnica śródmiejska to droga prowadząca mostem Gdańskim, ulicami: Słomińskiego, Okopową, Wawelską i Trasą Łazienkowską. Konsultowany obecnie odcinek przebiega pomiędzy rondem Wiatraczna a ul. Radzymińską, łącząc Pragę-Południe i Targówek. Po wybudowaniu tego odcinka, do zamknięcia obwodnicy pozostanie kilkusetmetrowy fragment pomiędzy węzłem Radzymińska a węzłem Żaba, nad którym trwają wstępne prace koncepcyjne. Prace projektowe oraz roboty budowlane zostaną przeprowadzone w latach 2015-2021 r.

W czasie konsultacji mieszkańcy zgłaszali liczne zastrzeżenia:

 • początek tunelu pod rondem Wiatraczna usytuowany za skrzyżowaniem z ulicą Grenadierów spowolni ruch, zatrzymany przez światła na skrzyżowaniu. Mieszkańcy obawiają się korków. Projektant zaś chce umożliwić włączenie się do ruchu tranzytowego jadącym od strony Gocławia i Grochowa Południowego, aby nie obciążali lokalnego ruchu na rondzie i na Nowowiatracznej.
 • Nowa Wiatraczna ma być szersza, z chodnikami i ścieżką rowerową. I tu zgrzyt: nie przewidziano na niej skrzyżowań z możliwością skrętu w lewo, ani zebr w ciągu ulic: Prochowej, Kobielskiej, Nizinnej i Paca. Pozostaje tylko skrzyżowanie z Dwernickiego/Szaserów. W ten sposób ulica przetnie Grochów na pół i utrudni przeprawę ze strony zachodniej na wschodnią i odwrotnie. To zupełnie niepotrzebny cios dla integralności Grochowa.
 • Wyjazd z tunelu jeszcze przed ulicą Chrzanowskiego to z kolei wielka uciążliwość dla mieszkańców Wiatracznej 27 i nowego osiedla Praha. Ruchliwa, czteropasmowa w tym miejscu ulica znajdzie się o kilkanaście metrów od ich okien. Rozwiązaniem mogłyby być ekrany, szklany tunel, jaki zastosowano np. na Trasie Toruńskiej. Ekrany zmniejszą hałas, ale co z powietrzem?

Co obwodnica będzie oznaczała dla Kamionka? Czy w projekcie przewidziano zasiedlenie terenów poprzemysłowych na Kamionku przez nowych mieszkańców, dla których jedyną drogą zbiorczą wciąż jest już zakorkowana Grochowska? Co z ulicą Tysiąclecia, czy nie byłoby celowe lobbowanie za wykonaniem połączenia jej z Żupniczą? Czy naprawdę konieczne będzie poprowadzenie jej aż do Grochowskiej? Czy można np. zaprojektować połączenie ul. Podskarbińskiej z ul. Księżnej Anny? Zdaniem projektantów to ostatnie nie byłoby funkcjonalne. Króluje pogląd, że im więcej buduje się ulic, tym większy ruch. Podstawowym zadaniem obwodnicy jest przejęcie ruchu z terenu śródmiejskiego. Aby ostatecznie wymóc jego uspokojenie zalecane jest wręcz zwężanie ulic, wymuszanie korzystania z transportu publicznego.

Przepustowość trasy, jej przebieg i funkcjonalność w obecnie proponowanym kształcie zostały podyktowane Studium Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy a także prognozami na rok 2030, dotyczącymi zaludnienia i natężenia ruchu. Na ile prognozy mogą być wiarygodne w sąsiedztwie rozległych terenów jeszcze niezagospodarowanych, nieobjętych nawet jeszcze planami zagospodarowania przestrzennego tego nie wiadomo, ale nie martwi to projektanta, ani inwestora.

Projektant i inwestor czekają na opinie dotyczące tego, jak nową drogę skomunikować z drogami już istniejącymi, jak powinny przebiegać chodniki i trasy rowerowe, gdzie wyznaczyć przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, gdzie ulokować przystanki komunikacji miejskiej, a także jak zagospodarować przestrzeń w rejonie drogi – zieleń, miejsca postojowe, ławki, stacje roweru miejskiego.

Opinie na temat proponowanego projektu drogi można (i trzeba) wysyłać na obwodnica@zmid.waw.pl lub pisemnie na adres Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa. Konsultacje potrwają do 15 grudnia 2017 roku. 13 grudnia (środa) 2017 r., godz. 17.30-20.00, LO im. S. Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70 odbędzie się jeszcze jedno, już ostatnie spotkanie.

Tekst i zdjęcia: D. Lamcha

Rada Osiedla w Święto Niepodległości 2017

11-11-2017.jpg-Dmowski

Pod pomnikiem Romana Dmowskiego: Radny Marek Borkowski i mieszkańcy Kamionka: Dorota Lamcha, Janusz Piskorski i Leszek Siejka

Od dziesięciu już lat lokalny samorząd z okazji Święta Niepodległości pamięta, by oddać hołd tym, którym ją zawdzięczamy, a którzy upamiętnieni zostali w przestrzeni Kamionka. A jest to  trzech najbardziej zasłużonych: Józef Piłsudski, Roman Dmowski i Ignacy Paderewski. Głaz narzutowy przy ul. Mińskiej 25, Aleja Wedla u wylotu ul. Lubelskiej oraz rondo Waszyngtona przed wejściem do parku – to miejsca, gdzie składamy kwiaty dbając o to, by miejsca te w tak ważnym dniu ozdobione były barwami narodowymi.Ozdabiamy barwami narodowymi także tablicę odsłoniętą w stulecie powołania Polskiej Organizacji Wojskowej na grochowskiej rogatce.

Zgodnie z tradycją mieszkańcom Kamionka towarzyszy w tym dniu Radny Dzielnicy Pragi Południe Marek Borkowski.11-11-2017

11-11-2017-Paderewski

Tekst: Dorota Lamcha, Zdjęcia: Marek Borkowski

Drużyna Kamionka już trenuje!

DSC_0321W sobotnie przedpołudnie na hali sportowej Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Siennickiej 15 spotkali się zawodnicy naszej drużyny, aby po raz pierwszy tej jesieni trenować umiejętności piłkarskie. W treningu wzięli udział zawodnicy znani z występów w drużynie Kamionka, jak i nowi, pozyskani w tegorocznym naborze mieszkańcy naszego Osiedla i osoby działające na jego rzecz. Nadrzędnym celem treningów jest dobre przygotowanie do występu w przyszłorocznym Turnieju o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. Warto nadmienić, że będzie to 3 edycja Turnieju, a nasza drużyna jako gospodarz imprezy będzie chciała wypaść jak najlepiej.

Pierwszy trening był okazją do poznania się zawodników. Wewnętrzna gra pokazała również, że drużyna ma potencjał, ujawniając również elementy nad którymi będziemy pracować podczas kolejnych spotkań. Warte podkreślenia jest, że w drużynie od początku panuje bardzo dobra i koleżeńska atmosfera.
Ponadto, na uwagę zasługuje występ 12-letniego Michała, który swoją grą przypominał największe piłkarskie gwiazdy – Cristiano Ronaldo, Leo Messiego, Neymara Jr. Łatwość w zdobywaniu goli, przemyślane podania, umiejętne ustawianie się na boisku to tylko niektóre z cech młodego zawodnika. Wymownym komentarzem do gry Michała niech będzie fakt, że nawet zawodnicy drużyny przeciwnej oklaskiwali zdobywane przez niego gole. Czy drużynę Kamionka zasili ten niezwykle perspektywiczny i utalentowany zawodnik? Tego nie ujawniamy, gdyż rywale z innych osiedli nie śpią, są czujni i czytają 😉

Rada Osiedla Kamionek przypomina, że nabór do drużyny ciągle trwa, a zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy kamionekteam@wp.pl.

DSC_0323Tekst i zdjęcia: Jarosław Kania

Cmentarz na Kamionku – epitafia, spis nagrobków 1916 r i 2006 r.

Grochowska - cmentarz kamionkowski 1858

Cmentarz kamionkowski ok. roku 1858

 

Trudno sobie to dziś wyobrazić, ale przez długie wieki Kamionek był dla okolicznych mieszkańców przede wszystkim miejscem pochówków. Cmentarz był tutaj od XIII wieku do końca wieku XIX. Jeszcze długo po przeniesieniu nekropolii na Bródno składano zmarłych do istniejących grobowców rodzinnych.

Dziś napisy się zatarły, trudno odczytać, kim byli chowani tu zmarli. Oto garść odcyfrowanych kilkanaście lat temu epitafiów, z wieku XIX — wojskowi, urzędnicy. Jest też lekarz, radca, a najliczniej reprezentowani są tzw. ,,obywatele i obywatelki Pragi, bądź miasta Warszawy” – mianem ,,obywatel” określano niegdyś właściciela dóbr ziemskich, a w mieście także właścicieli kamienic i gruntów:

Tu spoczywają zwłoki śp. Józefa Jaszewskiego Byłego oficera Wojsk Polskich 
zmarłego dnia 28 grudnia
 1882 roku w 75 roku życia

Stroskane dzieci po stracie ukochanego ojca tę pamiątkę stawiają prosząc przechodnia 
o westchnienie do Boga

Maurycy Łaski, obywatel m. Warszawyżył lat 39, umarł d. 11 listop. 1880 r.

Tu spoczywają zwłoki ś.p. Józefa Krzyżanowskiego Kontrollera Objazdowego 
Emeryta i Obywatela
 
zmarłego d. 4 Maja 1870 r. w wieku lat 70

Tu spoczywają zwłoki ś.p. Ksawerego Żuczkowskiego Podpułkownika Wojsk Cesar. Rossyjskich zmarłego d. 22 stycznia 1880 roku w wieku lat 74

Józefat Skoryna Kapitan Marynarki żył lat 63 zmarł dnia 22 listopada 1869. Prosi o westchnienie do Boga

D.O.M. Tu spoczywają zwłoki ś.p. Eleonory z Majewskich Krzyżanowskiej Żony Urzędnika Magistratu M. Warszawy. Zmarłej d. 16 Sierpnia 1855 r. w wieku lat 50. Prosi przechodnia o westchnienie do Boga

Ś.P. Ian Klecki Doktór Med. ur. 1807 r. + d. 23 marca 1863. Pokój drogim cieniom . Wdzięczni obywatele Pragi

Więcej: http://kamionek.warszawa.pl/cmentarz-na-kamionku/ – publikujemy spisy nagrobków wykonane w roku 1916 przed budową nowego kościoła oraz w roku 2006 przez pasjonata Sowę.

Oprac. Dorota Lamcha

Zmiany w sposobie segregacji odpadów od 1 stycznia 2019 r. –  konsultacje społeczne

woman-160281_960_720Od 16 października br. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy organizuje konsultacje społeczne w sprawie nowych zasad segregacji odpadów komunalnych oraz zapisów w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, które w stolicy będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Jedna ze zmian będzie dotyczyła pojawienia się nowej frakcji odpadów – odpadów bio (kuchenne). Ponadto formuła konsultacji ma również charakter informacyjny.  Podczas spotkań można dowiedzieć się m.in. o terminach odbioru odpadów zielonych, sposobach gromadzenia odpadów komunalnych. Spotkania konsultacyjne organizowane w różnych dzielnicach m.st. Warszawy są również okazją do zabrania głosu przez mieszkańców.

W naszej Dzielnicy konsultacje odbędą się 20 listopada br. (poniedziałek) w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy przy ul. Podskarbińskiej 2 w godz. 18.00-20.00.

Planowane zmiany wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które na terenie m.st. Warszawy będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. tj. po wypełnieniu przez operatorów aktualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na stronie www.czysta.um.warszawa.pl (w zakładce aktualności, informacja dotycząca konsultacji z dnia 13 października br.) istnieje możliwość zapoznania się projektem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Jednocześnie wszelkie uwagi dotyczące opisanych zmian należy zgłaszać mailem na odpady@um.warszawa.pl do 23 listopada br.

Tekst: Jarosław Kania

,,Porozmawiaj z Burmistrzem” na Kamionku

Miło nam, że to na Kamionku rozpoczął się cykl spotkań dla mieszkańców ,,Porozmawiaj z Burmistrzem”. 18 października w sali gimnastycznej liceum im. J. Jasińskiego mieszkańcy Kamionka, którzy stawili się w liczbie kilkudziesięciu osób, mieli okazję zgłosić swoje zapytania i problemy bezpośrednio Tomaszowi Kucharskiemu – Burmistrzowi dzielnicy Praga Południe, którego w odpowiedziach wspierali zastępcy p. Jarosław Karcz i Piotr Zbikowski, oraz naczelnicy wydziałów. Dziękujemy p. Burmistrzowi za tak cenną inicjatywę, a Mieszkańcom – że nie zawiedli i zgłosili naprawdę wiele spraw. Liczymy na to, że to nie ostatnie takie spotkanie, i że po serii spotkań na innych osiedlach Burmistrz powróci na Kamionek. Było sporo spraw interwencyjnych dotyczących zwłaszcza najbardziej obecnie zaniedbanych terenów Kamionka, ale także ogólnych: o smog w mieście – jak będą z nim walczyć władze dzielnicy, o kolor elewacji budynków – że zbyt ciemny obniża nastrój, o plany dotyczące najważniejszych obiektów na Kamionku, oraz o pojedyncze ulice, kamienice, zniszczone chodniki, nawierzchnię, brak oświetlenia. Pojawiały się też postulaty, np. żeby kierowcy dewastujący pojazdami chodniki i trawniki odpowiadali za to obowiązkiem naprawienia szkody.

Uważnie przysłuchaliśmy się temu, co mieli do powiedzenia Mieszkańcy. Zanotowaliśmy też w skrócie odpowiedzi.  W swojej dalszej pracy z pewnością będziemy więcej uwagi zwracali na poruszone przed Burmistrzem problemy:

A były to:

 • dziury w nawierzchni ulicy Mińskiej, dewastowany przez parkujące tam pojazdy chodnik,

Wskazane większe rażące ubytki w nawierzchni zostaną doraźnie załatane natychmiast. W przyszłości cała ulica Mińska będzie remontowana, powstanie na niej także ścieżka rowerowa, ale dopiero po zakończeniu prac rewitalizacyjnych przy kamienicach; doposażanie budynków w ciepłą wodę i c.o. będzie wymagało zrywania nawierzchni, więc do prac przy samej ulicy będzie można przystąpić najwcześniej za dwa lata; jeśli chodzi o dewastowanie chodnika przez pojazdy – trudno jest złapać i pociągać do odpowiedzialności sprawców pojedynczych wypadków natomiast urząd dzielnicy ma narzędzia, by wymóc uporządkowanie i naprawę ulicy i jej nawierzchni od wykonawców wszelkich robót budowlanych przy ulicy i tych narzędzi zawsze używa.

 • Nierówna nawierzchnia ciągu pieszego od Dworca Wschodniego w ciągu ulicy Bliskiej

Tutaj wyjaśnia się sprawa rezerwy pod ulicę Tysiąclecia; w Studium Zagospodarowania Przestrzennego nadal pozostał odcinek ulicy od torów do Grochowskiej i zdaniem władz dzielnicy jest on potrzebny, by odciążyć ulicę Targową, która jest zwężona i nie może przyjąć całego ruchu z Grochowskiej.

 • Czy do programu rewitalizacji zostanie wciągnięta kamienica przy Rybnej 9?

Do kamienicy są roszczenia, ale istnieje prawdopodobieństwo, że do końca roku zostanie ona uznana za tzw. ,,śpiocha”, co oznacza, że na przełomie stycznia i lutego miasto będzie mogło ją przyjąć do programu rewitalizacji.

 • Podobne pytanie dotyczyło Zamoyskiego 43:

Jeśli kamienica jest na terenie ZPR na Kamionku i jest w 100 procentach miasta, ale nie ma do niej planów rewitalizacji znaczy to zawsze, że są roszczenia; Urząd Dzielnicy co jakiś czas regularnie sprawdza aktualny stan prawny takich obiektów właśnie z intencją włączenia ich do programu

 • Stadion Orła – kiedy wróci do rąk miasta?

Sprawa jest na jak najlepszej drodze, tym bardziej, że postępowanie w I instancji – najbardziej zawsze długotrwałe, bo połączone ze zbieraniem i przedstawianiem dokumentów, opiniami biegłych itp. już się zakończyło na korzyść miasta. Trwa postępowanie odwoławcze w II instancji. Władze miasta pragną przejąć ten obiekt – stary tor kolarski, starą halę Orła, jak również stadion lekkoatletyczny, w którego budowę miasto zainwestowało 13 mln zł. Wszystkie obiekty na pewno zachowają funkcję rekreacyjno sportową.

 • Opłakany stan nieużytków przy Dworcu Wschodnim

Działki te są własnością Skarbu Państwa, w tym Poczty Polskiej. Władze Dzielnicy stale przypominają właścicielom o konieczności utrzymaniu porządku na tym terenie. Starały się także o zakup działek od Poczty Polskiej w celu zagospodarowania ich na zabudowę tworzącą pierzeję ulicy Bliskiej. Jak dotąd bez powodzenia.  

 • Czy nadal istnieje koncepcja połączenia Kamionka tunelem ze Szmulkami? Takie połączenie, żeby np. skręciwszy w ulicę Lubelską można było pod torami dojechać do Trasy Świętokrzyskiej wydatnie skróciłoby podróż do centrum miasta.

Tak, cały czas miasto przywiązane jest do tej koncepcji – do koncepcji łącznika  od ulicy Grochowskiej i tunelu pod torami przy wykorzystaniu rezerwy pod niegdysiejszą Trasę Tysiąclecia.

 • Stare oświetlenie Alei Wedla, a także brak oświetlenia w ciągu pieszym ulicy Międzynarodowej od wjazdu do Drukarza do Waszyngtona:

Aleja Wedla niebawem całkiem się przeobrazi za sprawą ogrodów polsko niemieckich; będą wtedy zmienione i latarnie. W ciągu ulicy Międzynarodowej będzie także dodawane oświetlenie.

 • Czy nowopowstały Zarząd Zieleni przejmie opiekę nad Parkiem Skaryszewskim i Kamionkowskimi Błoniami Elekcyjnymi a także muszlą koncertową?

Jeśli chodzi o teren zieleni – jest to całość, i w całości będzie się nią opiekował Zarząd Zieleni; przy dzielnicy pozostaną wszelkie inne dzielnicowe parki, na których urządzenie Dzielnica wyłożyła niemałe fundusze; Muszli koncertowej, która jest bardzo ważnym obiektem dla Centrum Promocji Kultury nie chcielibyśmy oddawać, podobnie – Misianki oraz baru Przystań.

 • Czy w ślad za zarezerwowaniem działki sąsiadującej ze szkołą na cele oświatowe, o co wnioskowała w inicjatywie uchwałodawczej Rada Osiedla Kamionek, a przyjęła w uchwale Rada Dzielnicy pójdą następne działania zmierzające do rozbudowy istniejącej szkoły podstawowej nr 255?

Tak, na przyszły rok przewidujemy na to konkretny budżet. Szkoła zostanie rozbudowana, jest taka konieczność.

 • Czy zostanie kiedyś wreszcie przebita ulica Kamionkowska? Kiedyś można było nią przejść, teraz przegradza ją teren po PZO z bramą.

Ulica Kamionkowska jest w rewitalizacji kluczowa, ale prace muszą zaczekać do czasu doposażenia kamienic w  c.o.; zamierzamy przebić Kamionkowską. Będą zresztą konsultacje dotyczące tej ulicy; może trzeba będzie zrobić jeden kierunek ruchu, na pewno należy zachować zabytkowy bruk.

 • Co dalej z bazarkiem Rogatka? Bardzo go brakuje, nie ma w pobliżu gdzie zaopatrzyć się w świeże owoce i warzywa.

Rogatka, jako eksperyment handlowy z lat 90, zaczął podupadać. Stan naniesień zrobił się fatalny; Obecna inwestycja nie jest skończona, bo władze dzielnicy postanowiły zapytać Mieszkańców, co chcą, by się tam działo. Co nas czeka? Za chwilę – wybór operatora na konsultacje i warsztaty; potem raport, na podstawie jego koncepcja a potem projekt; dawne targowisko będzie mogło służyć np. jako giełda sąsiedzka, targ warzywny i owocowy, centrum lokalne.

 • Sinfonia Varsovia – siedziba orkiestry ulega stopniowo dekapitalizacji; zostały przeznaczone ogromne finanse, ale wygląda to w tej chwili fatalnie; pytanie: jakie są plany do tego terenu.

M.st. Warszawa ma plan za 500 mln zł do 2023 roku! Są obecnie środki w budżecie w wysokości 400 mln zł, trwa procedura wyłaniania wykonawców projektu budowlanego. Jest tam 7 budynków: 4 historyczne, pozostałe zostaną rozebrane. Burmistrz podkreślił, że jest dobrej myśli, bo inwestycja ma swoje finansowanie i będzie to naprawdę wielka przemiana otoczenia.

Wiele spraw zgłosili Mieszkańcy także pisemnie, wrzucając je do specjalnej skrzynki. Obiecano szybką odpowiedź i na tak zadane pytania.

 

 

 

 

 

 

Turniej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych – ruszył nabór do drużyny Kamionka!

Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele Kamionka,

DSC_1808_Magda DziadoszRada Osiedla Kamionek zaprasza chętnych do drużyny piłkarskiej, która weźmie udział w międzyosiedlowym Turnieju o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych
w przyszłym roku. W ramach przygotowań będą organizowane treningi, które planujemy rozpocząć już od listopada br.
Liczymy na Wasze zgłoszenia, które prosimy kierować na adres mailowy
kamionekteam@wp.pl
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Turnieju, członkiem drużyny może być osoba związana z danym osiedlem. W związku z tym zapraszamy osoby pełnoletnie, które mieszkają na Kamionku, tutaj pracują lub działają na rzecz naszego Osiedla.

Koordynatorem Inicjatywy jest Jarosław Kania – Kapitan drużyny i Sekretarz Rady Osiedla Kamionek.