Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych – już po raz trzeci, już coraz bliżej…

Do artykułuKalendarz wydarzeń sportowych w 2018 roku jest niezwykle bogaty i różnorodny. XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang, Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce w Birmingham, Mistrzostwa Świata w Hokeju Na Lodzie oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej –to tylko kilka przykładów wielkich imprez sportowych w bieżącym roku. Tymczasem 17 czerwca 2018 roku będzie ważną datą dla położonego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Osiedla Kamionek. Tego dnia odbędzie się Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. W odróżnieniu od wyżej wymienionych wydarzeń, Turniej zapewne nie zostanie odnotowany w światowych, a nawet europejskich serwisach informacyjnych, dlatego warto w tym miejscu podkreślić, że impreza odbędzie się już po raz trzeci. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że inicjatywa aspiruje by na stałe wpisać się w kalendarz wydarzeń na Pradze-Południe.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Turnieju, każde z 8 osiedli Pragi-Południe ma prawo wystawić jedną drużynę, która będzie rywalizowała o nagrodę główną – Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. Ze względu na rosnące zainteresowanie, organizatorzy dopuścili możliwość udziału osiedlowych zespołów z innych dzielnic m.st. Warszawy, m.in. w ubiegłym roku w imprezie uczestniczyła drużyna Siekierek z Dzielnicy Mokotów. W skład drużyn wchodzą mieszkańcy poszczególnych osiedli, osoby pracujące na danym osiedlu, bądź udzielające się w grupach działających na rzecz danego osiedla np. w radzie osiedla. Nieprzypadkowo w odniesieniu do Turnieju, kładziony jest akcent na mieszkańców, osiedla i lokalność. Pomysłodawcą imprezy jest mieszkaniec Kamionka. Turniej organizowany jest w ramach inicjatywy lokalnej, dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców i wreszcie – beneficjentem wydarzenia są także mieszkańcy.

W tegorocznej edycji Turnieju, organizatorzy nie zapomnieli o 100-leciu odzyskania niepodległości i w związku z tym planowane jest m.in. wspólne, uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego, jak również wspomnienia wydarzeń sportowych, które miały miejsce w 1918 roku. Ponadto, przewidziano piłkarską atrakcję dla wszystkich kibiców, a w szczególności dla najmłodszych uczestników imprezy.
Zatem już dziś warto zaplanować trochę czasu i przybyć 17 czerwca 2018 roku w godz. 12.00-16.00 na Kamionkowskie Błonia Elekcyjne, by dopingować rywalizujące drużyny oraz spędzić czas w miłej i kulturalnej atmosferze.

Relacje z poprzednich edycji Turnieju: http://kamionek.warszawa.pl/puchar-kamionkowskich-bloni-elekcyjnych-2/

Jarosław Kania

Znamy tegorocznych Laureatów Kamienia Kamionka!

IMG_20180516_181912[1]Kapituła Konkursu Kamień Kamionka zebrała się już po raz szósty. 16 maja br. do galerii Centrum Promocji Kultury przybyli znakomici Laureaci poprzednich edycji, by wraz z pozostałymi członkami Kapituły, w skład której wchodzą także członkowie Rady Osiedla Kamionek, przedstawiciele Zarządu Dzielnicy oraz dyrektor Centrum Promocji Kultury wybrać trzech spośród nominowanych w tym roku kandydatów. Po prezentacji sylwetek nominowanych osób i po gorącej dyskusji Kapituła w tajnym głosowaniu wybrała: Adama Rosińskiego w kategorii Samorząd; Janusza Piskorskiego w kategorii Mieszkaniec oraz Jana Bergera w kategorii Historia.

Przypominamy sylwetki Laureatów:

Adam Rosiński

Działacz lokalny, samorządowiec, dziennikarz, którego zarówno życie zawodowe jak i działalność społeczna szczególnie blisko związana jest z Kamionkiem.
Adam Rosiński reprezentował mieszkańców Kamionka w Radzie Osiedla przez trzy kadencje, w tym przez dwie był jej przewodniczącym. Nie sposób wymienić wszystkich zrealizowanych działań, których był inicjatorem. Do najbardziej znanych należą spowodowanie wpisania do rejestru zabytków budynków obecnej Sinfonii Varsovia oraz Trafostacji, nadanie nazwy Kamionkowskie Błonia Elekcyjne oraz pomysł, by honorować wybitnych mieszkańców Kamieniem Kamionka. Był i jest wielkim popularyzatorem wiedzy na temat Kamionka, inicjatorem powstania pierwszej strony internetowej Rady Osiedla, autorem artykułów na temat historii i współczesności naszego osiedla i dzielnicy, reporterem dokumentującym najważniejsze wydarzenia w naszej okolicy.
Laureat otrzymał nagrodę w kategorii ,,Samorząd” – za ogrom wysiłku włożony w pracę Rady Osiedla oraz inspirację dla mieszkańców i pozostałych samorządowców.

 

Jan Berger

Varsavianista, wielki znawca prawobrzeżnej Warszawy. Członek Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Zawodowo Jan Berger zajmuje się historią organizacji badań statystycznych na ziemiach polskich i rozwojem polskiej myśli statystycznej. Jednak to badanie i opisywanie dziejów Pragi, Grochowa, Kamionka, Targówka i innych miejsc położonych na prawym brzegu Wisły stały się dla Jana Bergera wielką pasją. Jest autorem 50 haseł w encyklopedii, Jego artykuły znajdują się w różnych wydawnictwach, m.in. w Kronice Warszawy, Roczniku Warszawskim i innych publikacjach varsavianistycznych. Wśród dzieł Jana Bergera najbardziej znane mieszkańcom Kamionka jest:  ,,O parafii i katedrze na Kamionku”.

Janusz Piskorski

Społecznik, który już od 46 lat niestrudzenie troszczy się o swoją małą ojczyznę, aby była piękniejsza, bezpieczniejsza i estetyczniejsza. Równie troskliwie dba o relacje międzyludzkie w środowisku społeczników, a swoją postawą i osobowością wyrywa z obojętności i zachęca sąsiadów do pracy na rzecz najbliższego otoczenia.  Jest wzorem społecznego zaangażowania, skromności i pracowitości.  Dzięki niemu m. in. powstał teren rekreacyjny przy ul. Bliskiej, parking społeczny, reaktywowano linię tramwajową nr 8 (obecnie 22), działały ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Gocławskiej (były Stomil), przy Wedlu i przy ul. Mińskiej (PZO), a przy ul. Berka Joselewicza powstał społeczny parking. Pojawiło się więcej wiat przystankowych, wygrodzono wysepki przystankowe, powstało przy Grochowskiej więcej świateł. Inicjował protesty powstrzymujące niefortunne pomysły władz, jak likwidacja szpitala grochowskiego, czy przecięcie parku Trasą Tysiąclecia.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Ceremonia rozdania nagród odbędzie się we wrześniu, a o dacie jeszcze poinformujemy.

Czytaj też: http://kamionek.warszawa.pl/kamien-kamionka/

dav

dav

IMG_20180516_181804[1]

DLamcha

Chcesz ożywić okolice Dworca Wschodniego i Mińską – weź udział w konsultacjach

 

KOnsultacje

Któż nie boleje nad zaniedbaniem okolic Dworca Wschodniego i ulicy Mińskiej? Okolica nie ma nic do zaoferowania, wszędzie straszą pustostany, nieliczni działający tu przedsiębiorcy choć niewiele płacą za czynsz, notują bardzo skromne obroty. Rezygnują po roku, po dwóch. 

Choć program rewitalizacji wdrażany jest już od paru lat to nadal sporo brakuje do tego, by miejsca te tętniły życiem. A przecież przechodzi tędy sporo ludzi dojeżdżających koleją do pracy. Przybywa też mieszkańców wraz z budową nowych apartamentowców w Soho, czy pojedynczych domów przy ul. Mińskiej i sąsiednich uliczkach. Krokiem w kierunku racjonalnego zagospodarowania tych terenów, aby lepiej służyły mieszkańcom mają być konsultacje społeczne dotyczące koncepcji gospodarowania lokalami użytkowymi należącymi do zasobu m. st. Warszawy w dzielnicach Praga Północ i Praga Południe.

Konsultacje dotyczyć mają obszarów rejonu Dworca Wschodniego (46 lokali użytkowych będących w zasobie Miasta),Kamionka (70 lokali użytkowych będących w zasobie Miasta). Na Pradze Północ – Nowej Pragi (282 lokali użytkowych będących w zasobie Miasta), Starej Pragi (221 lokali użytkowych będących w zasobie Miasta).

Władze miasta chcą poznać opinie mieszkańców, osób odwiedzających Pragę oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i społeczną na temat usług, które są obecne we wskazanych obszarach, a także tych, których brakuje albo powinno być więcej. Zebrane opinie przyczynią się m.in. do opracowania zestawu branż i profili podmiotów, których działalność na obszarach Pragi Północ i Pragi Południe będzie korzystna z punktu widzenia mieszkańców i najemców lokali. Przy czym należy wspomnieć, że zmiany wynikające z opracowanej koncepcji gospodarowania lokali będą wprowadzane stopniowo i nie będą powodowały rozwiązania dotychczasowych umów najmu lokali.

Nadarza się niepowtarzalna okazja, aby wpłynąć na to, co zaoferuje nam najbardziej zaniedbana część dzielnicy. Dodajmy – także część dzielnicy z największym potencjałem, bo znajdująca się w okolicy dużego, obsługującego ruch ogólnopolski i międzynarodowy, ale także szybką kolej miejską dworca kolejowego. Czego tam potrzeba? Rzemieślników? Sklepów? Szewca? Sklepu chemicznego? Warzywniaka? A może za mało jest punktów gastronomii?

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Swoje opinie w prowadzonych konsultacjach będzie można wyrazić spacerując na obszarach, odwiedzając punkty konsultacyjne, biorąc udział w warsztatach, czy też przesyłając uwagi przez Internet. W maju na obszarach Pragi Północ i Południe będzie można spotkać ankieterów, którzy zapytają o usługi zlokalizowane w okolicy. Ankieterzy odwiedzą także poszczególne lokale użytkowe.

Uruchomione zostaną punkty konsultacyjne – w dni powszednie między 16.00 a 20.00, a w soboty między 10.00 a 14.00): 17 maja (czwartek) i 19 maja (sobota) – lokal przy Grochowskiej 322 (Kamionek)18 maja (piątek) i 19 maja (sobota) – Klub Sąsiada przy ul. Skaryszewskiej 10 (rejon Dw. Wschodniego) 24 maja (czwartek) i 26 maja (sobota) – Czytelnia w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 (Stara Praga) 25 maja (piątek) i 26 maja (sobota) – lokal przy ul. Wileńskiej 31 (Nowa Praga).

Punkt może odwiedzić każdy, by porozmawiać i zostawić swoje opinie – na papierze albo elektronicznie.

W czerwcu natomiast odbędzie się seria spotkań (zawsze od 18.00 do 20.00), na których będzie można porozmawiać o potrzebnych zmianach w zakresie obecnie dostępnych usług, a także wyzwaniach związanych z prowadzeniem działalności na terenie Pragi: 4 czerwca (poniedziałek) – Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty (DBFO) przy ul. Grochowskiej 262 (Kamionek); 5 czerwca (wtorek) – Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 (Stara Praga); 6 czerwca (środa) – Towarzystwo Przyjaciół Pragi przy ul. Stalowej 28/1 (Nowa Praga) oraz 7 czerwca (czwartek) – LO im. gen. J. Jasińskiego przy ul. Grochowskiej 346/348 (rejon Dw. Wschodniego)

Można także wziąć udział w ankiecie elektronicznej na stronie https://konsultacje.um.warszawa.pl

Rewitalizacja kamionkowskich podwórek – ciąg dalszy

Projekt-zagospodarowania-terenu

Legenda - do-planu

Koncepcja zagospodarowania podwórka przy Stanisława Augusta, Grochowskiej 255-285, Terespolskiej i Międzyborskiej 119.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjno konsultacyjne dotyczące zagospodarowania podwórka w kwartale ulic: Stanisława Augusta, Grochowskiej 255-285, Terespolskiej i Międzyborskiej 119.

Spotkanie poprowadził Piotr Żbikowski – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe. Spotkanie miało dwie części – pierwsza odbyła się na podwórku, a drugie w DBFO, gdzie mieszkańcy zapoznali się z koncepcją zagospodarowania terenu, do której mogli wnosić uwagi.

Uwagi do zaprezentowanej koncepcji można jeszcze przesyłać do dnia 10 maja 2018 r. na adres mailowy grochowska_terespolska@wp.pl 

Park Skaryszewski pięknieje dzięki Mieszkańcom

 

Park-Skaryszewski-wiosną=LSOpłakany stan zabytkowego pięknego parku od lat spędza sen z oczu społecznikom, którzy niejednokrotnie zabierali głos, że najwyższa pora, by park – nie zmieniając swojego dotychczasowego charakteru stuletniego parku – otrzymał nowe alejki, nowe stylowe oświetlenie, odnowione mostki, wyremontowaną kaskadę, poprawienie wejścia od strony Jeziorka Kamionkowskiego przy K.S. Drukarz, odtworzenie ogrodu daliowego.

Zaproponowany przed kilkoma laty kompleksowy plan rewitalizacji  za ok. 60 mln złotych – bardzo krytykowany za pozbawienie Skaryszaka charakteru stuletniego parku —  nigdy nie został zrealizowany, głównie z braku finansów.  Finansów zresztą na piękny park brakowało zawsze – dość przypomnieć, ile czasu trwało usuwanie skutków czerwcowej wichury z 2016 r. – Zakład Oczyszczania Miasta nie otrzymał dość funduszy, by usunąć je w ciągu jednego roku.

Nie mogąc nic poradzić na brak pieniędzy, zniechęceni brakiem efektów wystąpień pojedynczych organizacji na rzecz parku  (ze strony Rady Osiedla Kamionek  dwóch ostatnich kadencji – kilka interpelacji i pisma do ZOM) mieszkańcy zjednoczyli wysiłki w koalicji ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim” , w której aktywny udział obok Rady Osiedla Kamionek brał udział Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy i Stowarzyszenie Wiatrak oraz Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków. Pragnąc zwrócić uwagę jak najszerszej opinii publicznej na opłakany stan parku mieszkańcy zaczęli walczyć o rzeczy najbardziej oczywiste: wyeliminowanie ruchu samochodów, a także o oszczędzenie parkowi i mieszkającym w nim zwierzętom hałaśliwych imprez masowych, przez ponad rok nagłaśniając to w mediach.

Czy było warto? Już widać, że tak!

Postulat koalicji o zamontowanie ruchomych słupków przy wjeździe do parku  jest przedmiotem odbywających się konsultacji pt ,,Wydarzenia w Parku Skaryszewskim?” , których wynik albo pozwoli zarządcy zezwalać na organizację imprez masowych i targów, albo wyłącznie imprezy w muszli, bądź imprezy biegowe z limitowaną liczbą uczestników. Ankietę można wypełnić do 30 kwietnia. Ankieta do wypełnienia znajduje się tutaj. http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/wydarzenia-w-parku-skaryszewskim

Co budzi najwięcej nadziei – to, że  znalazły się także pieniądze. Po dziewięciu miesiącach od przekazania zarządzania Parkiem Skaryszewskim z Zarządu Oczyszczania Miasta do Zarządu Zieleni m. st. Warszawy nowy zarządca pochwalił się, że znika zniszczona siatka od strony ulicy Międzynarodowej, która odgradzała park od parku, a jej wygląd szpecił okolicę. To dość niewiele, ale zarządca zapowiada także kontynuację zmiany nawierzchni alei obwodnicowej a także zupełnie nową aleję główną z nawierzchnią mineralną oraz zmianę oświetlenia.  W  alei głównej trwają prace odkrywkowe mające wyjaśnić, jak wygląda podbudowa dzisiejszej nawierzchni i odpowiedzieć na pytanie o zakres niezbędnych prac. Ważne jest, by nie uszkodziły one systemu korzeniowego starych drzew przy alei, które od chwili jej założenia bardzo się rozrosły.

Rozeszła się też dobra wiadomość z biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, że na granitowy postument – obecnie na terenie placu zabaw powróci po latach odtworzona rzeźba ,,Fauna na delfinie” Jana Biernackiego. To zasługa Stowarzyszenia Obywatelskiego Saskiej Kępy.

My zaś liczymy na to, że  nasz park wypięknieje także od strony Kamionka – mógłby powrócić ogród daliowy a także alejka nad jeziorkiem mogłaby nie tylko rozpościerającym się widokiem, ale także wygodą zapraszać do wchodzenia do parku od tej strony zamiast od strony alei wjazdowej do muszli i KS Drukarz. Liczymy też, że przyjdzie czas i na gruntowny remont kaskady – jednego z najbardziej malowniczych zakątków parku i na dekoracyjne mostki.

tekst: DLamcha; foto L.Siejka

 

Zmora lotów widokowych nad dzielnicą? Jest rada!

niebo

Z nadejściem wiosny i dobrej pogody część mieszkańców naszej dzielnicy i osiedla co roku konfrontowana jest z dodatkową uciążliwością – zakłócaniem niedzielnej ciszy przez nisko latające samoloty. Są to głównie cieszące się popularnością, regularnie od lat odbywane loty widokowe nad Warszawą, które rozpoczynają się, jak na niedzielę, dość wcześnie rano.

Czy można w tej sprawie coś zaradzić, sprawdził w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego jeden z mieszkańców. Loty takie nie podlegają wprawdzie obowiązkowi rejestracji, ale muszą przestrzegać przepisów ogólnych. A te są takie, że w odniesieniu do lotów cywilnych obowiązuje ogólny zakaz latania nad Warszawą na wysokości poniżej 1500 m! Hałasujące nad głowami samoloty łamią ten zakaz. Latają znacznie niżej, bo wtedy np. można robić z góry lepsze zdjęcia, lepiej się przyjrzeć poszczególnym obiektom, itp.

Po naszych zeszłotygodniowych telefonach do Urzędu Lotnictwa Cywilnego ostatnia niedziela była wyjątkowo spokojna. Zachęcono nas do zgłaszania wszystkich takich przypadków na adres mailowy: lep@ulc.gov.pl. Zgłoszenie nie może być anonimowe, powinno zawierać prócz imienia nazwiska i adresu zgłaszającego przynajmniej datę i godzinę przelotu, a także – jeśli to możliwe (można podejrzeć przez lornetkę) – numer boczny samolotu. Apelujemy: zawalczmy wspólnie o ciszę, zgłaszajmy przypadki nisko latających samolotów cywilnych do Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podany powyżej mail. Oczywiście, powyższy apel nie dotyczy przelotów czasem nawet bardziej uciążliwych helikopterów policyjnych ani telewizyjnych. 

DLamcha

 

Kanalizacja na osiedlu TOR – umowa z wykonawcą podpisana

tor1Wszystko wskazuje na to, że wieloletnie starania mieszkańców osiedla TOR o nową kanalizację na osiedlu, która zastąpić ma przedwojenną właśnie się kończą sukcesem.

W dniu 6 lutego br MPWiK podpisało umowę na projekt i wykonanie kanalizacji z firmą DROKAN. Wykonawca ma 30 tygodni na wykonanie dokumentacji projektowej i 50 tygodni na wykonanie od dnia jej przyjęcia.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to II kwartał 2018 roku. Z uwagi na obszerny zakres inwestycji tj. konieczność wykonania sieci kanalizacyjnej  o łącznej długości 2784,5 m w tym 240 odcinków sieci do budynków objętych opieką konserwatora zabytków, 166 studzienek i wpustów, przewidywany termin zakończenia inwestycji to II połowa 2019 r.

Przypominamy, że kanalizacja od dawna wymagała wymiany. Unosi się z niej przykry zapach, a ponadto na podwórzu powstają niebezpieczne zapadliska. Na przeszkodzie inwestycji stanęło jednak wiele problemów natury prawnej, a potem także technicznej.

Po utworzeniu niezależnych 10 wspólnot na osiedlu, gdzie terenem wspólnym nadal zarządza ZGN, a także po przekształceniu się MPWiK  z przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę miejską powstał spór co do tego, kto właściwie powinien finansować budowę nowej kanalizacji, jej utrzymanie, a także bieżącą konserwację. Wystąpiły też utrudnienia związane z uzgodnieniem trasy sieci kanalizacyjnej, rozbieżności przy zmianie dokumentacji analogowej na numeryczną. Prace geodezyjne ujawniły zaś kolizje z istniejącą siecią cieplną i teleinformatyczną.

Wszystko jednak zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu, któremu jako organ wspierający mieszkańców w ich staraniach będziemy aż do końca szczerze kibicować.

DLamcha

Dzielnicowe spotkanie wielkanocne

IMG_20180324_132216 IMG_20180324_132433 IMG_20180324_132858 IMG_20180324_133119 IMG_20180324_13344224 marca w sobotę w godz 12.00 – 15.00 na Placu Szembeka burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski tradycyjnie już podzielił się jajkiem z mieszkańcami. Zorganizowany przy tej okazji piknik był okazją do zrobienia sobie pod okiem instruktorów z Centrum Promocji Kultury i Fundacji Zwalcz Nudę palemek, pisanek, kogucików z trawy, co wiele radości sprawiło zwłaszcza dzieciom. Można było spróbować smakołyków maczanych w płynnej czekoladzie. Oraz obowiązkowo – żurku. Tu mieszkańcy dopisali wyjątkową frekwencją, bo kolejka po żurek ustawiła się zanim jeszcze zaczęto go wydawać. Piknik wprowadzający w atmosferę Świąt Wielkiej Nocy był okazją do zatrzymania się na chwilę w ferworze przedświątecznych zakupów i porządków i złożenia sobie życzeń. Jak pokazuje frekwencja – pomysł jajeczka pod chmurką chwycił i cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością.

DLamcha

Wybory do Rad Osiedli – Rada Dzielnicy zmieni statuty

Drgnęło coś w sprawie wyborów do Rad Osiedli. Podczas najbliższej sesji Rady Dzielnicy zwołanej na 20 marca br. Rada Dzielnicy przeprowadzi zmianę statutów, aby wybory nie odbywały się w lipcu, bo tak by się musiało stać wg dotychczasowych przepisów.

Znajdujemy także zapis o jednym lokalu wyborczym na osiedle, uzupełniony punktem, że Rada Dzielnicy MOŻE ustalić większą liczbę lokali wyborczych. Nie znaleźliśmy natomiast nic nowego dotyczącego promocji wyborów do rad, nadal mowa jest wyłącznie o oplakatowaniu.

Uzasadnienie do zmian jest następujące:       ,,…        W dotychczasowym brzmieniu § 6 ust 1  Zasad i trybu wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, stanowiących załączniki nr 2 do Statutów poszczególnych Osiedli, termin wyborów powinien zostać wyznaczony na pierwszy dzień wolny od pracy przypadający po upływie kadencji Rady Osiedla. Ponieważ wybory do rad jednostek pomocniczych w kadencji 2014 – 2018, odbyły się w dniu 29 czerwca 2014 r. Najbliższym możliwym terminem, w którym mogłyby się odbyć wybory w 2018 r. zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 6 ust 1,  jest  dzień 1 lipca 2018 r.

Termin lipcowy na przeprowadzenie wyborów z całą pewnością wpłynął by na zmniejszenie się frekwencji wyborczej, a przecież tak aktywne Rady poszczególnych Osiedli, powinny posiadać jak największy mandat uprawniający do prowadzenia działań w imieniu na rzecz społeczności lokalnych. Jednocześnie, co z całą pewnością należy brać tu także pod uwagę, przeprowadzenie wyborów w terminie lipcowym, byłoby utrudnione ze względu na okres wakacyjny w szkołach, które są siedzibami poszczególnych komisji wyborczych.

W tej sytuacji, zasadnym jest zmiana zapisu   § 6 ust 1  Zasad i trybu wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, stanowiących załączniki nr 2 do Statutów poszczególnych Osiedli, w sposób pozwalający na bardziej elastyczne ustalanie terminu wyborów do Rad Osiedli, bez wpływu na długość ich kadencji, jak i w rezultacie na uniknięcie terminów wakacyjnych przeprowadzenia  kolejnych wyborów.”

Choć spodziewaliśmy się dalej idących zmian, radzi jesteśmy, że wybory do Rad Osiedli w ogóle się odbędą. Liczymy na mieszkańców!

A tu porządek obrad najbliższej sesji: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/DD71AD3D-5637-4C00-A80F-4D106B233E8B,frameless.htm

 

 

Inauguracja obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości – na Kamionku

IMG_20180226_113401[1]

W dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w Teatrze Powszechnym uroczystą Sesją Rady Dzielnicy z udziałem licznych zaproszonych gości zainaugurowano obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po odśpiewaniu hymnu zebrani wysłuchali  doskonałego wykładu historyka prof. dra hab. Grzegorza Nowika, który przystępnie i obrazowo przedstawił ogrom wyzwań, przed którymi stanęło niepodległe państwo – scalenie trzech zaborów z różnymi systemami prawnymi, podatkowymi, kredytowymi, systemami szkolnictwa, monetarnymi, a nawet różnymi systemami miar i wag.

Sesję uświetnił występ artystyczny młodzieży z liceum im J. Jasińskiego, który wypadł imponująco w historycznych strojach. Patriotyczne pieśni, wiersze i polonez zebrał huczne brawa. Dzieci z przedszkola Groszek z rozbrajającym wdziękiem zadeklamowały: Kto ty jesteś? – Polak mały…”

Na sesji przyjęto stanowisko Rady Dzielnicy o następującej treści:

STANOWISKO Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  z
 dnia 26 lutego 2018 roku przyjęte na uroczystej sesji z okazji inauguracji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, pragnie upamiętnić to niezwykłe wydarzenie, a także podkreślić historyczne i teraźniejsze znaczenie tego jubileuszu.

Pragnienie i dążenie do uzyskania wolności były podstawowymi cechami Narodu Polskiego, a rok 1918 był jedną z jej najpiękniejszych kart w naszej historii. Sto lat temu Polacy, w tym mieszkańcy z terenów Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia, przyłączonych do Warszawy w 1916 roku, dokonali zwieńczenia wieloletnich starań i ofiar rodaków walczących przeciwko zaborcom o własne państwo. Odzyskali niepodległość naszej Ojczyzny.

Rada Dzielnicy pragnie oddać hołd wszystkim, którzy walczyli zarówno na polach bitew, jak i w codziennej pracy o niepodległą Polskę. Pamięć o tych ludziach należy traktować jako zbiorową powinność. Niniejsze stanowisko jest symbolicznym wyrazem uznania dla wszystkich uczestników tamtego sukcesu i szacunku do historii naszej Ojczyzny. Jest także deklaracją i zobowiązaniem przedstawicieli samorządu, do popularyzacji wywalczonych wartości  i kształtowania postaw przyszłych pokoleń w duchu patriotyzmu, demokracji i pojednania.

Niepodległość jest wielką wartością, o którą trzeba dbać również w warunkach pokoju. Mając to na uwadze, zachęcamy do podejmowania i włączania się do rocznicowych inicjatyw, które pokażą dumę i radość z naszej historii oraz podkreślą znaczenie podjętych wówczas działań. Jednocześnie życzymy rodakom, aby niepodległość odnajdywali w codziennej pracy oraz w budowaniu przyszłości Polski i jej rozwoju.

 

Bitwa pod Olszynką Grochowską wraca na Kamionkowskie Błonia Elekcyjne

konie2 - Kopia

Trzynaście lat po pierwszej inscenizacji bitwy pod Olszynką Grochowską, która odbyła się na Kamionku  bitwa powróciła z Grochowa na Kamionkowskie Błonia Elekcyjne!

Teren wyspy na Błoniach w sobotę 24 lutego opanowały na parę godzin grupy rekonstrukcyjne wojsk polskich i rosyjskich w historycznych kostiumach z roku 1831. Pogoda dopisała, spadł śnieg, a piękne słońce sprawiło,  że wydarzenie zgromadziło sporą rzeszę miłośników rekonstrukcji bitwy pod Olszynką. Mróz zamienił w kamień zmarzniętą ziemię zapobiegając stratowaniu  Błoni przez końskie kopyta i rozjechaniu ich przez ciężarówki i przyczepy, którymi przywieziono konie i sprzęt. Huczały działa, szarżowała kawaleria i maszerowała piechota, a w pełnym słońcu na tle śniegu pięknie prezentowały się historyczne kolorowe mundury.  Wyczerpujący komentarz zaznajamiał widzów z cechami ówczesnej broni i techniką jej użycia.

Największa i najkrwawsza bitwa powstania listopadowego, rozegrana 25 lutego 1831 roku, pomiędzy 60 tys. armią rosyjską pod dowództwem gen. Iwana Dybicza i 40 tys. armią polską pod dowództwem dyktatora powstania Józefa Chłopickiego  przeszła do historii jako nierozstrzygnięta pomimo wysokich strat, które po stronie rosyjskiej wyniosły ok. 9400 żołnierzy, a polskiej – 7350. Polacy tego dnia skutecznie uniemożliwili wojskom rosyjskim wejście do Warszawy.

Ogrom strat w ówczesnych bitwach dzisiaj jest niewyobrażalny. Łączna liczba poległych bohaterską śmiercią za ojczyznę w ciągu jednego tylko dnia  (16 750) przewyższa obecną liczbę mieszkańców całego Kamionka (ok 13 700). W najkrwawszych bitwach XIX w, za które uważa się bitwy napoleońskie, ginęło jednorazowo nawet 86 tys. żołnierzy jak pod Borodino w 1912 r., czy 130 tys. jak w tzw. ,,bitwie narodów” pod Lipskiem w 1913 r.

XX wiek z ogromnym postępem technicznym również w dziedzinie wojskowości przyniósł bitwy z jeszcze większymi stratami ludzi i sprzętu. Jest to jednak nieporównywalne, ponieważ trwały one po kilka miesięcy. Dla przykładu: w czasie I wojny światowej pod Verdun w ciągu 10 miesięcy zginęło ok. 800 tys. żołnierzy, w czasie II wojny światowej pod Monte Cassino  ok. 750 tys. w ciągu ok. 5 miesięcy, pod Kurskiem 232 tys. w ciągu półtora miesiąca.

Minigranty IX Edycja

Minigranty-IX

 

Bardzo ważne dla sąsiedzkich wspólnot: ogłoszono IX Edycję Konkursu Minigrantów – konkursu na wsparcie lokalnych projektów na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.

Zachęcamy wszystkich aktywnych mieszkańców do zgłaszania pomysłów na wspólne sąsiedzkie inicjatywy – spotkania, wspólne prace w osiedlowych ogródkach, wspólne czytanie, śpiewanie, robótki, wycieczki – wszystko co służy budowaniu wspólnoty sąsiedzkiej. Można dostać nawet 2500 zł!  Więcej wiadomości i niezbędne formularze: http://centrumpaca.pl/minigranty-2/

Dla inspiracji podajemy zwycięskie projekty dla Pragi Południe w 2017r:

V Edycja (marzec 2017):

Warszawskie Bractwo Bartne – Kamionkowski Ogród Społecznościowy

Ewa Frybes, Bożena Kuźnicka – Integracyjne śniadania w ogrodzie sąsiedzkim

VI Edycja: (czerwiec 2017)

Klub Sąsiada Skaryszewska – Sąsiedzi z 80 letnich kamienic

VII Edycja: (wrzesień 2017)

Nieformalna grupa Seniorów z Inicjatywą : „Pierogowa Integracja”

Krzysztof Bąbel, Teresa Samulska, Hanna Bogusławska: „Płotki- Plotki- Ogrodzenia Podwórkowe”

VIII Edycja (listopad 2017) :

Rodzice Dzieciom TPD – Gwiazdka w Ogrodzie TPD

Krzysztof Bąbel Urszula Staniszewska: Chór Sąsiadów- Świąteczne Kolędowanie

Gratulacje dla wszystkich poprzednich laureatów. Czekamy na Wasze pomysły!

DLamcha

Bazarek Rogatka – pełny raport z konsultacji

IMG_20160713_135822

Pojawił się wyczerpujący 54 stronicowy raport z konsultacji nt Bazarku Rogatka. Zapraszamy do lektury. W naszej ocenie rzetelnie ujmuje on głosy mieszkańców, w tym głosy na temat wszelkich wątków pobocznych związanych z tym bardzo zdegradowanym obszarem – jak potrzeba odwodnienia Bliskiej, zabytkowy bruk, potrzeba upamiętnienia historii Kamionka w tym miejscu, potrzeba zajęcia się pobliskim terenem rekreacyjnym itp.  Oby w ślad za raportem poszła szybka realizacja tych postulatów.

http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_z_konsultacji_dla_cl_bazarek_rogatka_ost.pdf

DLamcha

XIII Bieg Wedla 2018

zwyciężczyniNW-BW

Zwycięzcy-trasy9km

Szczęśliwi zwycięzcy z Kamionka – Małgorzata Wilczyńska w kategorii NW oraz Magdalena Dobaj Zerek i Dawid Zarodkiewicz – puchary wręczyli przedstawiciele Rady Osiedla: Dorota Jankowska Lamcha i Janusz Piskorski

Tradycyjnie w ostatnią sobotę ferii zimowych Park Skaryszewski stał się areną zmagań biegaczy. XIII Bieg Wedla organizowany przez PTTK zgromadził wielu amatorów tego sportu. Również tradycyjnie Rada Osiedla Kamionek miała honor wręczyć puchary najlepszym zawodnikom związanym z Kamionkiem – osobom tutaj mieszkającym lub pracującym.

start-najmłodszych-Mieszkaniec

Maluchy nie ulękły się oblodzonej nawierzchni – start pełen emocji

Bieg Wedla jest jedyną z imprez masowych, które uznajemy za przyjazne dla parku, ponieważ jego organizacja nie narusza przyrodniczych i krajobrazowych walorów tego miejsca. W tym roku biegacze narzekali jednak na oblodzoną nawierzchnię, której niewiele pomogło posypanie piaskiem tuż przed rozpoczęciem biegów.

Puchary z Kamionka odebrali: za dystans 5,4 km Agnieszka Skwiecińska i Jacek Karwowski oboje pracownicy firmy E. Wedel, zaś za dystans 9 km: Magdalena Dobaj Zerek i Dawid Zarodkiewicz. Zaś w kategorii nordic walking najlepszą zawodniczką z Kamionka okazała się Małgorzata Wilczyńska. Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Więcej o biegu http://biegwedla.pl/category/aktualnosci/
Wyniki: http://www.entretiming.pl/wyniki-4/

 

Tekst i zdjęcia: DLamcha i Andżelika Walaszek