Wybory do Rad Osiedli – Rada Dzielnicy zmieni statuty

Drgnęło coś w sprawie wyborów do Rad Osiedli. Podczas najbliższej sesji Rady Dzielnicy zwołanej na 20 marca br. Rada Dzielnicy przeprowadzi zmianę statutów, aby wybory nie odbywały się w lipcu, bo tak by się musiało stać wg dotychczasowych przepisów.

Znajdujemy także zapis o jednym lokalu wyborczym na osiedle, uzupełniony punktem, że Rada Dzielnicy MOŻE ustalić większą liczbę lokali wyborczych. Nie znaleźliśmy natomiast nic nowego dotyczącego promocji wyborów do rad, nadal mowa jest wyłącznie o oplakatowaniu.

Uzasadnienie do zmian jest następujące:       ,,…        W dotychczasowym brzmieniu § 6 ust 1  Zasad i trybu wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, stanowiących załączniki nr 2 do Statutów poszczególnych Osiedli, termin wyborów powinien zostać wyznaczony na pierwszy dzień wolny od pracy przypadający po upływie kadencji Rady Osiedla. Ponieważ wybory do rad jednostek pomocniczych w kadencji 2014 – 2018, odbyły się w dniu 29 czerwca 2014 r. Najbliższym możliwym terminem, w którym mogłyby się odbyć wybory w 2018 r. zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 6 ust 1,  jest  dzień 1 lipca 2018 r.

Termin lipcowy na przeprowadzenie wyborów z całą pewnością wpłynął by na zmniejszenie się frekwencji wyborczej, a przecież tak aktywne Rady poszczególnych Osiedli, powinny posiadać jak największy mandat uprawniający do prowadzenia działań w imieniu na rzecz społeczności lokalnych. Jednocześnie, co z całą pewnością należy brać tu także pod uwagę, przeprowadzenie wyborów w terminie lipcowym, byłoby utrudnione ze względu na okres wakacyjny w szkołach, które są siedzibami poszczególnych komisji wyborczych.

W tej sytuacji, zasadnym jest zmiana zapisu   § 6 ust 1  Zasad i trybu wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, stanowiących załączniki nr 2 do Statutów poszczególnych Osiedli, w sposób pozwalający na bardziej elastyczne ustalanie terminu wyborów do Rad Osiedli, bez wpływu na długość ich kadencji, jak i w rezultacie na uniknięcie terminów wakacyjnych przeprowadzenia  kolejnych wyborów.”

Choć spodziewaliśmy się dalej idących zmian, radzi jesteśmy, że wybory do Rad Osiedli w ogóle się odbędą. Liczymy na mieszkańców!

A tu porządek obrad najbliższej sesji: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/DD71AD3D-5637-4C00-A80F-4D106B233E8B,frameless.htm

 

 

Inauguracja obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości – na Kamionku

IMG_20180226_113401[1]

W dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w Teatrze Powszechnym uroczystą Sesją Rady Dzielnicy z udziałem licznych zaproszonych gości zainaugurowano obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po odśpiewaniu hymnu zebrani wysłuchali  doskonałego wykładu historyka prof. dra hab. Grzegorza Nowika, który przystępnie i obrazowo przedstawił ogrom wyzwań, przed którymi stanęło niepodległe państwo – scalenie trzech zaborów z różnymi systemami prawnymi, podatkowymi, kredytowymi, systemami szkolnictwa, monetarnymi, a nawet różnymi systemami miar i wag.

Sesję uświetnił występ artystyczny młodzieży z liceum im J. Jasińskiego, który wypadł imponująco w historycznych strojach. Patriotyczne pieśni, wiersze i polonez zebrał huczne brawa. Dzieci z przedszkola Groszek z rozbrajającym wdziękiem zadeklamowały: Kto ty jesteś? – Polak mały…”

Na sesji przyjęto stanowisko Rady Dzielnicy o następującej treści:

STANOWISKO Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  z
 dnia 26 lutego 2018 roku przyjęte na uroczystej sesji z okazji inauguracji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, pragnie upamiętnić to niezwykłe wydarzenie, a także podkreślić historyczne i teraźniejsze znaczenie tego jubileuszu.

Pragnienie i dążenie do uzyskania wolności były podstawowymi cechami Narodu Polskiego, a rok 1918 był jedną z jej najpiękniejszych kart w naszej historii. Sto lat temu Polacy, w tym mieszkańcy z terenów Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia, przyłączonych do Warszawy w 1916 roku, dokonali zwieńczenia wieloletnich starań i ofiar rodaków walczących przeciwko zaborcom o własne państwo. Odzyskali niepodległość naszej Ojczyzny.

Rada Dzielnicy pragnie oddać hołd wszystkim, którzy walczyli zarówno na polach bitew, jak i w codziennej pracy o niepodległą Polskę. Pamięć o tych ludziach należy traktować jako zbiorową powinność. Niniejsze stanowisko jest symbolicznym wyrazem uznania dla wszystkich uczestników tamtego sukcesu i szacunku do historii naszej Ojczyzny. Jest także deklaracją i zobowiązaniem przedstawicieli samorządu, do popularyzacji wywalczonych wartości  i kształtowania postaw przyszłych pokoleń w duchu patriotyzmu, demokracji i pojednania.

Niepodległość jest wielką wartością, o którą trzeba dbać również w warunkach pokoju. Mając to na uwadze, zachęcamy do podejmowania i włączania się do rocznicowych inicjatyw, które pokażą dumę i radość z naszej historii oraz podkreślą znaczenie podjętych wówczas działań. Jednocześnie życzymy rodakom, aby niepodległość odnajdywali w codziennej pracy oraz w budowaniu przyszłości Polski i jej rozwoju.

 

Bitwa pod Olszynką Grochowską wraca na Kamionkowskie Błonia Elekcyjne

konie2 - Kopia

Trzynaście lat po pierwszej inscenizacji bitwy pod Olszynką Grochowską, która odbyła się na Kamionku  bitwa powróciła z Grochowa na Kamionkowskie Błonia Elekcyjne!

Teren wyspy na Błoniach w sobotę 24 lutego opanowały na parę godzin grupy rekonstrukcyjne wojsk polskich i rosyjskich w historycznych kostiumach z roku 1831. Pogoda dopisała, spadł śnieg, a piękne słońce sprawiło,  że wydarzenie zgromadziło sporą rzeszę miłośników rekonstrukcji bitwy pod Olszynką. Mróz zamienił w kamień zmarzniętą ziemię zapobiegając stratowaniu  Błoni przez końskie kopyta i rozjechaniu ich przez ciężarówki i przyczepy, którymi przywieziono konie i sprzęt. Huczały działa, szarżowała kawaleria i maszerowała piechota, a w pełnym słońcu na tle śniegu pięknie prezentowały się historyczne kolorowe mundury.  Wyczerpujący komentarz zaznajamiał widzów z cechami ówczesnej broni i techniką jej użycia.

Największa i najkrwawsza bitwa powstania listopadowego, rozegrana 25 lutego 1831 roku, pomiędzy 60 tys. armią rosyjską pod dowództwem gen. Iwana Dybicza i 40 tys. armią polską pod dowództwem dyktatora powstania Józefa Chłopickiego  przeszła do historii jako nierozstrzygnięta pomimo wysokich strat, które po stronie rosyjskiej wyniosły ok. 9400 żołnierzy, a polskiej – 7350. Polacy tego dnia skutecznie uniemożliwili wojskom rosyjskim wejście do Warszawy.

Ogrom strat w ówczesnych bitwach dzisiaj jest niewyobrażalny. Łączna liczba poległych bohaterską śmiercią za ojczyznę w ciągu jednego tylko dnia  (16 750) przewyższa obecną liczbę mieszkańców całego Kamionka (ok 13 700). W najkrwawszych bitwach XIX w, za które uważa się bitwy napoleońskie, ginęło jednorazowo nawet 86 tys. żołnierzy jak pod Borodino w 1912 r., czy 130 tys. jak w tzw. ,,bitwie narodów” pod Lipskiem w 1913 r.

XX wiek z ogromnym postępem technicznym również w dziedzinie wojskowości przyniósł bitwy z jeszcze większymi stratami ludzi i sprzętu. Jest to jednak nieporównywalne, ponieważ trwały one po kilka miesięcy. Dla przykładu: w czasie I wojny światowej pod Verdun w ciągu 10 miesięcy zginęło ok. 800 tys. żołnierzy, w czasie II wojny światowej pod Monte Cassino  ok. 750 tys. w ciągu ok. 5 miesięcy, pod Kurskiem 232 tys. w ciągu półtora miesiąca.

Minigranty IX Edycja

Minigranty-IX

 

Bardzo ważne dla sąsiedzkich wspólnot: ogłoszono IX Edycję Konkursu Minigrantów – konkursu na wsparcie lokalnych projektów na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.

Zachęcamy wszystkich aktywnych mieszkańców do zgłaszania pomysłów na wspólne sąsiedzkie inicjatywy – spotkania, wspólne prace w osiedlowych ogródkach, wspólne czytanie, śpiewanie, robótki, wycieczki – wszystko co służy budowaniu wspólnoty sąsiedzkiej. Można dostać nawet 2500 zł!  Więcej wiadomości i niezbędne formularze: http://centrumpaca.pl/minigranty-2/

Dla inspiracji podajemy zwycięskie projekty dla Pragi Południe w 2017r:

V Edycja (marzec 2017):

Warszawskie Bractwo Bartne – Kamionkowski Ogród Społecznościowy

Ewa Frybes, Bożena Kuźnicka – Integracyjne śniadania w ogrodzie sąsiedzkim

VI Edycja: (czerwiec 2017)

Klub Sąsiada Skaryszewska – Sąsiedzi z 80 letnich kamienic

VII Edycja: (wrzesień 2017)

Nieformalna grupa Seniorów z Inicjatywą : „Pierogowa Integracja”

Krzysztof Bąbel, Teresa Samulska, Hanna Bogusławska: „Płotki- Plotki- Ogrodzenia Podwórkowe”

VIII Edycja (listopad 2017) :

Rodzice Dzieciom TPD – Gwiazdka w Ogrodzie TPD

Krzysztof Bąbel Urszula Staniszewska: Chór Sąsiadów- Świąteczne Kolędowanie

Gratulacje dla wszystkich poprzednich laureatów. Czekamy na Wasze pomysły!

DLamcha

Bazarek Rogatka – pełny raport z konsultacji

IMG_20160713_135822

Pojawił się wyczerpujący 54 stronicowy raport z konsultacji nt Bazarku Rogatka. Zapraszamy do lektury. W naszej ocenie rzetelnie ujmuje on głosy mieszkańców, w tym głosy na temat wszelkich wątków pobocznych związanych z tym bardzo zdegradowanym obszarem – jak potrzeba odwodnienia Bliskiej, zabytkowy bruk, potrzeba upamiętnienia historii Kamionka w tym miejscu, potrzeba zajęcia się pobliskim terenem rekreacyjnym itp.  Oby w ślad za raportem poszła szybka realizacja tych postulatów.

http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_z_konsultacji_dla_cl_bazarek_rogatka_ost.pdf

DLamcha

XIII Bieg Wedla 2018

zwyciężczyniNW-BW

Zwycięzcy-trasy9km

Szczęśliwi zwycięzcy z Kamionka – Małgorzata Wilczyńska w kategorii NW oraz Magdalena Dobaj Zerek i Dawid Zarodkiewicz – puchary wręczyli przedstawiciele Rady Osiedla: Dorota Jankowska Lamcha i Janusz Piskorski

Tradycyjnie w ostatnią sobotę ferii zimowych Park Skaryszewski stał się areną zmagań biegaczy. XIII Bieg Wedla organizowany przez PTTK zgromadził wielu amatorów tego sportu. Również tradycyjnie Rada Osiedla Kamionek miała honor wręczyć puchary najlepszym zawodnikom związanym z Kamionkiem – osobom tutaj mieszkającym lub pracującym.

start-najmłodszych-Mieszkaniec

Maluchy nie ulękły się oblodzonej nawierzchni – start pełen emocji

Bieg Wedla jest jedyną z imprez masowych, które uznajemy za przyjazne dla parku, ponieważ jego organizacja nie narusza przyrodniczych i krajobrazowych walorów tego miejsca. W tym roku biegacze narzekali jednak na oblodzoną nawierzchnię, której niewiele pomogło posypanie piaskiem tuż przed rozpoczęciem biegów.

Puchary z Kamionka odebrali: za dystans 5,4 km Agnieszka Skwiecińska i Jacek Karwowski oboje pracownicy firmy E. Wedel, zaś za dystans 9 km: Magdalena Dobaj Zerek i Dawid Zarodkiewicz. Zaś w kategorii nordic walking najlepszą zawodniczką z Kamionka okazała się Małgorzata Wilczyńska. Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Więcej o biegu http://biegwedla.pl/category/aktualnosci/
Wyniki: http://www.entretiming.pl/wyniki-4/

 

Tekst i zdjęcia: DLamcha i Andżelika Walaszek

Bazarek Rogatka – reaktywacja

IMG_20180117_184656

Spotkanie podsumowujące konsultacje nt. zagospodarowania placu po bazarku Rogatka za nami! Frekwencja dopisała znacznie bardziej niż na spotkaniu otwierającym. Łącznie w konsultacjach wzięło udział 725 osób: 500 w spotkaniach konsultacyjnych, 225 wypełniło ankietę w internecie.  Co było do przewidzenia, 81% osób opowiedziało się za funkcją handlowo targową, 73% usługowo gastronomiczną, 46% kulturalno  artystyczną i tyle samo, 46% — rekreacyjną. Pożądana funkcja handlowo targowa to dla mieszkańców głównie: targ owocowo- warzywny, targi świąteczne okolicznościowe, miejsca z gastronomią, targi śniadaniowe oraz zdrową żywność. 93% chciałoby wprowadzenia na placu zieleni miejskiej.

Dowiedzieliśmy się również, że nieistniejący bazar  darzyliśmy dużym sentymentem!

Wpłynęły dwie prace konkursowe – interesująca koncepcja zagospodarowania autorstwa państwa Michaliny i Łukasza Izertów oraz koncepcja opisowa pani Czesławy Tylendy. Autorzy odebrali z rąk Piotra Żbikowskiego zastępcy burmistrza Pragi Południe podziękowania i nagrody.

Zobaczyliśmy uwzględniającą wyniki konsultacji wstępną koncepcję zagospodarowania placu. Dobrą wiadomością jest to, że architekci znaleźli sposób, by ulokować w tym miejscu – na placyku od ul. Kamionkowskiej, dawnym parkingu oraz po stronie wschodniej bazarku stałe obiekty handlowo usługowe, które będą mogły przetrwać nawet, jeśli ostatecznie przebiegnie tamtędy ulica.  Okazało się też, że część placyku pozostającą do niedawna w rękach prywatnych miasto odkupiło specjalnie na potrzeby centrum lokalnego! Funkcję kulturalno artystyczną oraz rekreacyjną zaproponowano od strony ulicy Mińskiej i Kamionkowskiej, także na placu z zabytkowym brukiem.  Ruchliwą ulicę Grochowską zasłoni użytkownikom centrum lokalnego pas nasadzeń.

W trwającej godzinę dyskusji padły interesujące uwagi.  Mieszkańcy po raz kolejny podnieśli, że warto przewidzieć miejsce pod kamień upamiętniający 700 lecie Kamionka, że dobrze byłoby włączyć do koncepcji także pobliski tzw. ,,kamienny bazarek”, że planując zieleń należy wziąć pod uwagę zwycięski projekt z Budżetu Partycypacyjnego ,,Aranżacja zieleni na Starówce Kamionka”, a także to, iż z miejsca w pobliżu krzyża otwiera się perspektywa widokowa na charakterystyczną bramę ceglaną przy Mińskiej, na konkatedrę i na perspektywę ulicy Kamionkowskiej.

Szczegółowy raport zostanie wykonany do 31 stycznia br. Projekt natomiast ma powstać do końca tego roku i będzie także poddany konsultacjom. Czekamy z niecierpliwością i na jedno i na drugie mając nadzieję na równie liczny i gorący udział mieszkańców.

 

IMG_20180117_171425 IMG_20180117_182551

tekst i zdjęcia: D.Lamcha

Dość wysokich kosztów ogrzewania – mieszkańcy Kamionka mówią NIE

IMG_20180108_152614 IMG_20180108_153925 IMG_20180108_152523Dzisiejsza pikieta pod Urzędem Dzielnicy w dużej mierze dotyczy mieszkańców Kamionka, gdzie stoi wiele przedwojennych kamienic. Dlatego udaliśmy się tam i my, by wraz z naszymi mieszkańcami, wspieranymi przez Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, zawezwać władze do podłączania budynków do centralnego ogrzewania. Lokatorzy domagają się centralnego, bo mają dość horrendalnych kosztów energii elektrycznej, która zresztą nie daje im wystarczającego ciepła. Mieszkania choć małe, ale zazwyczaj wysokie, są trudne do ogrzania. Ludzie więc ich nie dogrzewają, a budynki zżera powoli wilgoć i grzyb. Mieszkańcy mają w mieszkaniach 14-15 stopni. Ciekawe, że protest przychodzi wtedy, kiedy akurat wdrażany jest program rewitalizacji – największy taki od lat – do sieci przyłączonych zostanie na Kamionku i Grochowie kilkadziesiąt budynków. Jednak program przychodzi stanowczo za późno i obejmie zdecydowanie za mało kamienic. Co z resztą? Reszta ma nieuregulowany stan prawny. Złowieszcze słowo ,,roszczenia” paraliżuje wszelkie działania urzędu w tym względzie i chyba też zdrowy rozsądek. To, że znaczna część warszawiaków mieszka w warunkach niegodnych XXI wieku wiąże się z wysokimi kosztami społecznymi, generuje zwiększone wydatki na służbę zdrowia, dokłada się do powszechnej plagi szkodliwego dla nas wszystkich smogu. Brak c.o. to także szybsze niszczenie tych budynków, zżeranie ich przez grzyb i wilgoć. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów – WSL zwraca słusznie uwagę na absurd – mieszkania komunalne i socjalne są dla najbiedniejszych, którzy nie są w stanie ponosić wielotysięcznych rachunków za energię elektryczną zimą. Dodatek energetyczny w postaci 16 zł miesięcznie jest śmieszny i nie załatwia problemu. Mamy XXI wiek, czy też nie??? A za czas oczekiwania na podłączenie lokatorzy powinni otrzymać dodatki energetyczne w realnej wysokości.

Do pikietujących wyszedł Piotr Żbikowski – zastępca Burmistrza Dzielnicy. Przyznał, że miasto nadrabia teraz zaniedbania w tym względzie sprzed wielu dekad. Na podłączenie do centralnego ogrzewania w dzielnicy czeka 217 budynków. Na 50 już są pieniądze. W ciągu dwóch, trzech najbliższych lat sytuacja ma się zmienić diametralnie na lepsze. Pieniądze nie stanowią już takiego problemu jak kiedyś. Większy problem to roszczenia, ale władze dzielnicy pilnie monitorują status budynków z roszczeniami.

Radni dzielnicy z PIS – Marek Borkowski i Dariusz Lasocki zapowiadają wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy w tej sprawie, a WSL zapowiada dalszą walkę i wspieranie lokatorów w ich staraniach o godne warunki życia.

O sprawie było w ,,To jest temat” dziś o 19.00. https://www.tvp.info/35265088/08012018-1900

DLamcha

2017 rok – podsumowanie

Skoro wszyscy się podsumowują, to nie będziemy gorsi. Oto dorobek naszej Rady Osiedla z 2017 roku, ten ,,policzalny”:

26 698

wyświetleń strony internetowej

652

polubień na FB

51

wpisów w aktualnościach na stronie Rady;

w 444 rocznicę I wolnej elekcji  opracowaliśmy Kalendarium I elekcji i osobny artykuł o Konfederacji Warszawskiej konfederacja warszawska

rozpoczęliśmy cykl ,,Kamionek podczas tworzenia niepodległego państwa polskiego”

34

interpelacje w sprawach zgłaszanych przez Mieszkańców

5

pism do SM i Policji w sprawie porządku i parkowania

 5

tyle zgłosiliśmy projektów do Budżetu Partycypacyjnego, z czego dwa zwycięskie: ,,Aranżacja zieleni na Starówce Kamionka” oraz ,,Zakup książek do wypożyczalni nr 44”.

1

inicjatywa uchwałodawcza – zachowanie działki przy SP 255 na cele edukacyjne

Braliśmy udział w:

 – pracach dzielnicowych zespołów: Zespołu  ds. Budżetu Partycypacyjnego, oraz Zespołu ds. Zachowania Dziedzictwa i Rozwoju Rzemiosła w dzielnicy Praga Południe;

– w konsultacjach na temat: rewitalizacji ulicy Frycza Modrzewskiego, ogrodów polsko-niemieckich w Alei Wedla, bazarku Rogatka , obwodnicy śródmiejskiej

Zorganizowaliśmy:

– 5 edycję konkursu Kamień Kamionka,

– dwie inicjatywy lokalne: II edycję Turnieju o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych oraz II Piknik na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych w 444 rocznicę I wolnej elekcji, powstała wystawa historyczna o I elekcji

Jesteśmy aktywnym członkiem

– koalicji ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”

6 razy

wystąpiliśmy w mediach – w radiu Eska, w TVP3 i w radiu RDC

Skuteczność działań podsumujemy za pół roku w skali całej, kończącej się już kadencji.

Dziękujemy za ten rok wszystkim, którzy sprawiają, że nasza działalność ma sens, że jest potrzebna i skuteczna.

new-years-1098691_960_720

 

Nadchodzi lepszy czas dla Skaryszaka?

PSK-1997-8Przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Parku Skaryszewskiego przyniosło jeszcze jedną, dobrą, wiadomość. Radio RDC przekazało przy tej okazji taką oto wypowiedź dyrektora Marka Piwowarskiego z Zarządu Zieleni – nowego administratora parku:

,,Park Skaryszewski to jest  obszar rejestrowy i park dość dobrze zachowany jeśli chodzi o jego formę nadaną mu przez Franciszka Szaniora, w związku z powyższym raczej remont zachowawczy, bo wymaga tego. Określamy jakieś minimalne zakresy, jakie powinniśmy w ramach tego zadania zrobić. I będziemy to robić w przyszłym roku.”

A dalej:

Staramy się podejść do tego w sposób integralny i objąć tymi działaniami kompleksowo cały ten klin, jaki stanowi rejon Parku Skaryszewskiego między Grochowską a Aleją Waszyngtona. W zakres analiz wprowadzamy też Aleję Wedla i Błonia Kamionkowskie.”

Na prace w Parku Skaryszewskim zarezerwowano wstępnie 19 mln zł z funduszu rewitalizacji. Wygląda więc na to, że właśnie nadchodzą lepsze czasy dla naszego ukochanego terenu zielonego.

Nie ulega wątpliwości, że do pozytywnych zmian przyczynili się wszyscy aktywiści, społecznicy, miłośnicy przyrody, użytkownicy parku. Tak!  Zrobiliśmy to razem – aktywiści i mieszkańcy — udostępniając, fotografując, podsyłając zdjęcia na FB, sygnalizując wszelkie nieprawidłowości, wspierając akcję Cicho jest w Parku Skaryszewskim, nagłaśniając kiepski stan parku. Swoją aktywnością ściągnęliśmy wreszcie uwagę decydentów na nasz park.

Nie spoczywamy na laurach. Bierzemy udział w pracach prace zespołu, którego celem jest wypracowanie zasad korzystania z parku, takiego korzystania, by nie był on dewastowany. Rada Osiedla Kamionek wraz z innymi sygnatariuszami akcji Cicho jest w Parku Skaryszewskim będzie się pilnie przyglądać wszelkim poczynaniom Zarządu Zieleni. Liczymy przy tym na dalsze wsparcie użytkowników parku.

Materiał radia RDC:

Park Skaryszewski pozostanie zielony? Radni pracują nad planem, który uniemożliwi zabudowę

 

Konkurs ,,Bazarek Rogatka – reaktywacja:okiem mieszkańca”

Uwaga! W ramach konsultacji organizowany jest konkurs „Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca” – bez ograniczeń wiekowych i jednie z niewielkimi ograniczeniami co do formy pracy konkursowej.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę: plastyczną w dowolnej technice, fotograficzną, poetycką lub krótką formę pisemną (do 10 zdań). Praca ma przedstawiać wizję centrum lokalnego na terenie dawnego bazarku Rogatka: Jak powinien zmienić się ten teren? Jakie funkcje mógłby pełnić? Co można by robić w zmodernizowanej przestrzeni dawnego bazarku? Co zrobić, aby przestrzeń tętniła życiem i stanowiła ważne miejsce na mapie osiedla? Na trzy najlepsze prace czekają nagrody rzeczowe!

Prace można złożyć na trzy sposoby:

  1. dostarczyć osobiście w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS PLASTYCZNY – Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca” do Wydziału Organizacyjnego (pokój nr 3) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, a także do terenowych punktów konsultacyjnych (funkcjonujących w dniach 6, 10 i 12 grudnia 2017 r.)
  2. w wersji elektronicznej przekazać e-mailowo na adres: konkursbazarekrogatka@gmail.com
  3. przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Wydział Organizacyjny ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Termin nadsyłania prac do 18 grudnia 2017 r.

Regulamin konkursu Bazarek Rogatka – reaktywacja okiem mieszkańca

niepelnoletni uczestnik_karta zgloszenia do konkursu_bazarek rogatka

karta zgloszenia do konkursu_bazarek rogatka reaktywacja okiem mieszkańca ulotka_konkurs Bazarek Rogatka

Konsultacje w sprawie Bazarku Rogatka rozpoczęte!

20160502_115441W środę 29 listopada w L.O. im. J. Jasińskiego odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu długo wyczekiwanych konsultacji społecznych na temat zagospodarowania placu po Bazarku Rogatka z udziałem wiceburmistrza Piotra Żbikowskiego odpowiedzialnego za realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji w naszej dzielnicy, mieszkańców Kamionka, przedstawicieli samorządu Kamionka oraz aktywistów miejskich.

Na wstępie przedstawiciele strony miejskiej zaprezentowali aktualną sytuację tego obszaru i jego stan prawny. Teren leży w rezerwie pod ulicę Tysiąclecia, po odbiorze placu od kupców wykonano prace polegające na wyrównaniu nawierzchni, ocembrowaniu pozostałych na nim drzew, zamontowaniu oświetlenia i doprowadzeniu mediów.

Strona społeczna – mieszkańcy Kamionka,  wśród których obecni byli członkowie Rady Osiedla Kamionek – Janusz Piskorski i Tomasz Marzecki, przedstawiciele Stowarzyszenia Wiatrak i Miasto Jest Nasze, podkreślali przede wszystkim konieczność przywrócenia funkcji handlowej temu miejscu. Likwidacja bazarku pozbawiła lokalną społeczność jedynego w okolicy targowiska, gdzie można było zaopatrzyć się w świeże owoce, warzywa i inne podstawowe artykuły spożywcze i zmusiła do korzystania z dalej położonych targowisk, co jest uciążliwe zwłaszcza dla osób starszych. Potrzeba staje się coraz pilniejsza wobec tego, że przybywa mieszkańców na dynamicznie rozbudowujących się terenach poprzemysłowych i sprywatyzowanych działkach.

Przedstawiciel Rady Osiedla Kamionek wspomniał, że likwidacja bazarku była wielką stratą dla lokalnej społeczności także ze względu na to, że znikło samorodne, autentyczne centrum lokalne, gdzie przy okazji robienia zakupów odbywały się także pogawędki i spotkania sąsiedzkie, gdzie klient nie czuł się anonimowo.

W tym miejscu warto przypomnieć, że nieistniejące Stowarzyszenie Kupców Rogatka zawsze włączało się w życie lokalnej społeczności: udostępniało przestrzeń dla lokalnych ogłoszeń, w tym tablicy informacyjnej Rady Osiedla Kamionek, punkt kontaktowy np. do zbierania podpisów w istotnych dla mieszkańców sprawach, było pierwszym sponsorem Konkursu Kamień Kamionka, włączało się w szereg wielu społecznych inicjatyw.

Nowy Bazarek Rogatka, usytuowany w centralnej części Kamionka, mógłby nadal i zdecydowanie powinien pełnić funkcję integracyjną.

W trakcie drugiej części spotkania – pracy w grupach – mieszkańcy zaproponowali dla tego terenu, prócz podstawowej, handlowej funkcji także szereg funkcji społeczno – integracyjnych, jak na przykład:

–  pikniki, wystawy czy imprezy przyciągające lokalną społeczność;

–  plac zabaw, gdzie mogłyby spędzać czas dzieci podczas robienia przez rodziców zakupów.

– miejsce na wyeksponowanie długiej i ciekawej historii Kamionka, sprzyjające zachowaniu tożsamości tej części Warszawy, np. urządzenie tu stałej wystawy prezentującej powstanie na Kamionku przemysłu nowych technologii niepodległej Polski.

Obecni zwrócili też uwagę, że na planowaną inwestycję warto spojrzeć szerzej. Konieczne jest zachowanie oryginalnego klimatu sąsiedztwa przez pozostawienie ,,kocich łbów” u wylotu ulicy Kamionkowskiej, instalację oświetlenia nawiązującego do lamp gazowych. Warto by było w procesie rewitalizacji wziąć pod uwagę także sąsiedni pasaż handlowo-usługowy przy Grochowskiej 324.
To nie koniec konsultacji. Dyżury punktu konsultacyjnego prowadzone będą w dniach:

6 grudnia /środa/ w godz. 13.00-17.00, na terenie dawnego bazarku Rogatka przy ul. Grochowskiej 328,

10 grudnia /niedziela/ w godz. 10.00-14.00, w pobliżu Konkatedry przy ul. Grochowskiej 365,

11 grudnia /poniedziałek/ w godz. 13.00-17.00 na terenie dawnego bazarku Rogatka przy ul. Grochowskiej 328

Do 31 grudnia prowadzona jest też ankieta internetowa, do której link znajduje się tutaj : https://cawi.um.warszawa.pl/cl_bazarek_rogatka.pg

Rezultatem konsultacji mają być wytyczne pod ostateczny projekt realizacji nowego Centrum Lokalnego Bazarek Rogatka, który opracuje firma wyłoniona w drodze przetargu zaplanowanego na koniec I kwartału przyszłego roku. Serdecznie zapraszamy, włączcie się we wspólne projektowanie tego, co będzie działo się na naszym bazarku!

Czytaj również o bazarku:

http://kamionek.warszawa.pl/2016/05/02/bazarku-rogatka-wroc/

http://kamionek.warszawa.pl/2016/06/08/bazarek-rogatka-rozbiorka-trwa/

http://kamionek.warszawa.pl/2016/07/06/bazarek-rogatka-przetarg-na-projekt-zamkniety/

DLamcha

 

I Edycja Turnieju Rad Osiedli Dzielnicy Praga – Południe w kręgle – Kamionek Mistrzem!!!

DSC_0312 DSC_0310 24197296_380813392361800_1086894525_oW chłodny, listopadowy wieczór w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji na Saskiej Kępie rozegrano Turniej Rad Osiedli w kręgle. Pierwsza edycja ma to do siebie, że
w pewnym sensie jest przetarciem szlaku, dlatego w rozgrywkach wzięły udział dwie drużyny: Gocław jako gospodarz wydarzenia oraz nasza reprezentacja z Kamionka. Zacięty przebieg poszczególnych etapów gry potwierdził aktualność powiedzenia „nie liczy się ilość, tylko jakość”, gdyż mimo absencji pozostałych osiedli, rywalizacja
o miano najlepszej drużyny na Pradze – Południe w tej dyscyplinie toczyła się do końca. Ostatecznie zwycięzcą Turnieju została drużyna z Kamionka. Dzisiejszy sukces można traktować jako swego rodzaju sportowy rewanż, gdyż w rywalizacji na boisku do piłki nożnej, to ekipa z Gocławia zawsze była górą.

Rada Osiedla Kamionek dziękuje pomysłodawcom Turnieju za wspaniałą, sportową inicjatywę i wyraża nadzieję na kolejne edycje. Słowa podziękowania również dla zawodników, którzy reprezentowali nasze Osiedle i przyczynili się do tego zwycięstwa.

Tekst i zdjęcia Jarosław Kania

Sadzenie cebul w Ogrodach Polsko-Niemieckich

Fot. 1 VolontäreW sobotę 18 listopada 2017 roku grupa ponad trzydziestu Partnerów firmowych i Darczyńców prywatnych wzięła udział w kolejnym, trzecim już wolontariacie w Ogrodach Polsko-Niemieckich. 

Bardzo dynamiczna faza projektu zakończy się posadzeniem w Ogrodach nowych drzew, żywopłotów i bylin. Ale także dla Partnerów firmowych i Darczyńców prywatnych organizatorzy przewidzieli ciekawe aktywności, które spowodują, że wiosna w Ogrodach będzie kolorowa. Podczas sobotniego wolontariatu uczestnicy zasadzili 1500 cebul Scilla sibirica (cebulica) i Gallanthus nivalis (przebiśnieg), o których bliższe informacje przekazała Izabela Małachowska-Coqui, autorka projektu rewitalizacji.

Wolontariusze pracowali na skarpie na rogu Al. Wedla i Al. Zielenieckiej, gdzie wiosną pojawią się przebiśniegi, oraz w obszarze pierwszego rozwidlenia ścieżek w Al. Wedla przy wejściu od Al. Zielenieckiej. Tutaj wiosną zobaczymy cebulicę.

W wolontariacie udział wzięli Mecenasi Ogrodów – firmy Siemens i PepsiCo, Partnerzy Ogrodów firmy HOCHTIEF Polska i T-Mobile Polska oraz Przyjaciele Ogrodów – firmy GfK Polonia, PwC, Robert Bosch Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Ambasady Niemiec w Warszawie i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Więcej informacji o projekcie: www.ogrody-polsko-niemieckie.pl oraz www.facebook.com/OgrodyGaerten/.

(Komunikat prasowy Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej)

Realizacja projektów do BP na Kamionku oceniona przez komisję

IMG_20171118_113639IMG_20171118_112553Sobotni spacer badawczy szlakiem realizacji projektów do Budżetu Partycypacyjnego zorganizowany przez CKS z udziałem prowadzącej badanie Justyny Kościńskiej, mieszkańców i m. in. przedstawicielki samorządu Kamionka pozwolił ocenić, jak realizacje wyglądają faktycznie, a także, czy mieszkańcy są z nich zadowoleni. Na samym Kamionku obejrzeliśmy plac zabaw przy SP 255, domek dla kotów przy Kamionkowskiej i miejsca postojowe przy Mińskiej pod budynkiem TBS. Realizacje na Błoniach – wieża dla jerzyków, doświetlenie ulicy Międzynarodowej przy parku oraz nasadzenie zieleni wzdłuż ulicy Stanisława Augusta nie budziły zasadniczo zastrzeżeń mieszkańców. Miejsca postojowe zaś okazały się nieporozumieniem – w intencji autora miało tych miejsc być 12, z racji na przepisy drogowe udało się wyznaczyć jedynie 6. Reszta chodnika ze względu na ,,skrzyżowanie z drogą publiczną” musiała zostać osłupkowana. Dodajmy, że owe ,,drogi publiczne” to ślepe Wawerska i Rybna. Realizacja ściągnęła na autora krytykę sąsiadów, którzy projekt poparli w głosowaniu. Przykład braku należytej komunikacji pomiędzy weryfikującym projekt wydziałem urzędu a autorem, właśnie na etapie weryfikacji.

Przypomnieć tu należy także perypetie projektu ,,Panie, Pan tu nie stał”, polegającego na ustawieniu przy rondzie na skrzyżowaniu Terespolskiej z Mińską kultowego słomianego misia, który zagrał w filmie Barei. Miś nie stanął na Kamionku, bo na przeszkodzie stanęły skomplikowane stosunki własnościowe. Żaden podmiot – ani jednostka miejska, ani organizacja nie poczuwał się do prawa własności na tyle, by móc misia udostępnić dzielnicy.

Innych projektów w SP 255 jak pracownia językowa dla uczniów czy nowoczesna biblioteka przyjazna uczniom, książkom i komputerom nie udało się, rzecz jasna, przy sobocie obejrzeć, co pod znakiem zapytania stawia zasadę ogólnodostępności tych realizacji. Mamy nadzieję, że choć plac zabaw, który świeżo wykonany, wygląda  doskonale służyć będzie poza godzinami lekcyjnymi wszystkim dzieciom z sąsiedztwa.

Komisja zajrzała też na sąsiedni Grochów Centrum, by obejrzeć rewitalizację podwórka osiedlowego Siennicka 21, Podskarbińska 20B i Dwernickiego. Tam wysłuchaliśmy krytycznych uwag mieszkańców, którzy zasadniczo jednak z koncepcji są zadowoleni, ze szczegółów już nie. Uwagę zwrócił ,,karmnik” – czyli specjalnie wyodrębniony placyk z kostki obsadzony żywopłotem, gdzie mieszkańcy będą mogli wyrzucać pokarm dla gołębi, nie zaśmiecając nim innych fragmentów podwórka. Świetnie wygląda też plac zabaw między Grochowską 252/254 a ulicą Kickiego, choć może budzić zastrzeżenia tych mieszkańców, których okna wychodzą na placyk. Został bowiem zlokalizowany bardzo blisko budynku.

tekst i zdjęcia: DLamcha