Interpelacje Rady Osiedla

Interpelacje kadencji 2022-2026

Interpelacja nr 24 w sprawie nieodpowiedniej jakości wody w budynku przy ul. Owsianej 9

Interpelacja nr 23 w sprawie planowanej budowy szkoły podstawowej przy ul. Żupniczej

Interpelacja nr 22 w sprawie planowanej przebudowy torowiska na alei Jerzego Waszyngtona

Odpowiedź na interpelację nr 21 w sprawie planowanego remontu ulicy Stanisława Augusta

Odpowiedź na interpelację nr 20 w sprawie ul. Berka Joselewicza

Interpelacja nr 19 w sprawie planów modernizacji sieci MPWiK oraz możliwości interwencyjnego naprawienia wodociągu przy ulicy Kałuszyńskiej Odpowiedź na Interpelacja nr 19 (1)

Interpelacja nr 18 w sprawie zmiany organizacji ruchu i uporządkowania parkowania na ulicy Kałuszyńskiej 

Interpelacja nr 17 w sprawie remontu ulicy Mińskiej Odpowiedź na interpelacje nr 17_2022

Interpelacja nr 16 w sprawie przedłużenia barierek lub innego fizycznego zabezpieczenia ulicy Zbaraskiej Odpowiedź na interpelacje nr 16_2022

Interpelacja nr 15 w sprawie naprawy nawierzchni deptaka w ciągu ulicy Bliskiej na odcinku pomiędzy ulicami Mińską i Grochowską  Odpowiedź na interpelacje nr 15_2022

Interpelacja nr 14 w sprawie uporządkowania parkowania samochodów na chodniku wzdłuż północnej pierzei ul. Mińskiej na odcinku od ul. Bliskiej do ul. Gocławskiej  Odpowiedź na interpelacje nr 14_2022

Interpelacja nr 13 w sprawie budowy brakującego fragmentu ulicy Żupniczej  Odpowiedź_ul. Żupnicza 

Interpelacja nr 12 w sprawie budowy przedłużenia ulicy Terespolskiej Odpowiedź na interpelację nr 12

Interpelacja nr 11 w sprawie przebudowy ulicy Mińskiej pomiędzy ulicami Terespolską a Podskarbińską Odpowiedź_przebudowa ul. Mińskiej

Interpelacja nr 10 w sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Kamionku. Odpowiedź_SPPN

Interpelacja nr 9 w  sprawie mostku na Kanale Wystawowym w ciągu ulicy Międzynarodowej Odpowiedź na interpelację nr 9

Interpelacja nr 8 w sprawie w sprawie zwiększenie częstotliwości kursowania oraz poprawy jakości taboru linii tramwajowej nr 22  Odpowiedź na Interpelację nr 8 Rada Osiedla Kamionek

Interpelacja nr 7 w sprawie północnego pawilonu Rogatki Grochowskiej skan Odpowiedź na interpelację nr 7

Interpelacja nr 6 w sprawie chodnika po południowej stronie ulicy Stanisława Augusta  Odpowiedź na Interpelację nr 6 Rady Osiedla Kamionek

Interpelacja nr 5 w sprawie w sprawie opuszczonego budynku przy ul. Mińskiej 61 Odpowiedź na interpelację nr 5

Odpowiedzi na interpelacje 1-4: Odpowiedzi na interpelacje

Interpelacja nr 4 w sprawie złej jakości wody dostarczanej do budynków SM Waszyngtona   Odpowiedź na interpelację nr 4

Interpelacja nr 3 w sprawie przelotów awionetek i helikopterów nad Kamionkiem

Interpelacja nr 2 w sprawie nawierzchni ciągu pieszego ulicy Bliskiej

Interpelacja nr 1 w sprawie regulaminu KBE

Interpelacje kadencji 2018-2022

Interpelacja Nr 1 w sprawie remontu chodników przy Terespolskiej   Interpelacja nr1 odpowiedź0001

Interpelacja Nr 2 w sprawie kamienicy przy St Augusta 4

Interpelacja nr 3 w sprawie Mińskiej15 i Rybnej 10   Interpelacja nr3 odpowiedź

Interpelacja nr 4 w sprawie kamienicy Grochowska 302  Interpelacja nr 4 odpowiedź

Interpelacja nr 5 w sprawie kamienicy Chodakowska 33  odpowiedź na interp nr 5 str 1odpowiedź na interp nr 5 str 2

Interpelacja nr 6 w sprawie Kamionkowskiej 27   odpowiedź na interpelację nr 6(1)

Interpelacja nr 7 w sprawie Grochowskiej 333  odpowiedź na interp. nr 7_1 odpowiedź na interp. nr 7_2

Interpelacja nr 8 w sprawie listy kamienic do podłączenia C.O. odpowiedź na interp. nr 8

Interpelacja nr 9 w sprawie dziurawych chodników przy Terespolskiej odpowiedź na interp nr 9

Interpelacja nr 10 w sprawie stanu prawnego Mińskiej 4-6, 33, 35 Odpowiedź na interp. nr 10

Interpelacja nr 11 w sprawie Bazarku Rogatka    Interpelacja nr 11 – odpowiedź

Interpelacja nr 12 w sprawie monitoringu w Alei Wedla  Interpelacja nr 12 -odpowiedź

Interpelacja nr 13 w sprawie nasadzenia zieleni w otoczeniu przepompowni ścieków  Interpelacja nr 13 odpowiedź

Interpelacja nr 14 w sprawie oświetlenia ciągu pieszego przy Międzynarodowej Interpelacja nr 14 – odpowiedź

Interpelacja nr 15 w sprawie poprawienia estetyki terenu Spółki Wodnej przy J. Kamionkowskim Interpelacja nr 15 odpowiedź

Interpelacja nr 16 w sprawie planowanej rozbudowy SP nr 255 przy ul. Kamionkowskiej

Interpelacja nr 17 w sprawie zakazu parkowania wzdłuż przychodni zdrowia przy Międzynarodowej  Interpelacja nr 17 odpowiedź

Interpelacja nr 18 w sprawie zabytkowej hali  Interpelacja nr 18 – odpowiedźKS Orzeł

Interpelacja nr 19 w sprawie problemów lokatorów kamienicy przy Targowej 12  Interpelacja nr 19 odpowiedź 1 Interpelacja nr 19 odpowiedź 2

Interpelacja nr 20 w sprawie stanu garbarni przy Berka Joselewicza  Interpelacja nr 20 – odpowiedź

Interpelacja nr 21 w sprawie miejsc parkingowych w rejonie ulic St.Augusta, Terespolskiej i Zbaraskiej Interpelacja 21 – odpowiedź

Interpelacja nr 22 w sprawie przedłużenia Żupniczej do Podskarbińskiej  Interpelacja 22 -odpowiedź

Interpelacja nr 23 w sprawie placówki służby zdrowia na Kamionku i Grochowie Interpelacja 23 odpowiedź

Interpelacja nr 24 w sprawie prac rewitalizacyjnych w Parku Skaryszewskim

Interpelacja nr 25 w sprawie kursowania linii zastępczej Z-6

Interpelacja nr 26 w sprawie Grochowskiej 354 Interpelacja 26 – odpowiedź

Interpelacja nr 27 w sprawie wywozu odpadów przez Lekaro Interpelacja 27 – odpowiedź

Interpelacja nr 28 w sprawie bazarku przy Sokolej  Interpelacja 28 odpowiedź  

Interpelacja nr 29 w sprawie parkowania na placu przed Dworcem Stadion

Interpelacja nr 30 w sprawie stałego patrolu Policji wobec nieskuteczności progów zwalniających na Błoniach SN  Interpelacja 30 odpowiedź

Interpelacja nr 31 w sprawie harmonogramu dalszych prac rewitalizacyjnych podwórza Groch, St. Augusta, Międzyborska

Interpelacja nr 32 – strefa płatnego parkowania

Interpelacja nr 33 – III linia metra  Interpelacja -metro – odpowiedź

Interpelacja nr 34 – przystanek PKP Terespolska-Podskarbińska

Interpelacja nr 35 – kolektor przy Grochowskiej

Interpelacja nr 36 – schodki i alejka w parku    interpelacja -schodki w Parku odpowiedź

Interpelacja nr 37- w sprawie prac MPWiK przy Mińskiej

Interpelacja nr 38- zakaz jazdy na dolnym chodniku Alei Wedla Interpelacja 38 – odpowiedź

Interpelacja nr 39 – zatoka postojowa wzdłuż przychodni zdrowia Higiena na ul. Międzynarodowej Interpelacja 39 – odpowiedź

Interpelacja nr 40 – w sprawie kikutów drzew na terenie KS Drukarz    interpelacja-kikuty-drzew-odpowiedź-1

Interpelacja nr 41 – w sprawie czyszczenia Jeziorka Kamionkowskiego  Interpelacja 41 odpowiedź Interpelacja 41 odpowiedź

Interpelacja nr 42 – w sprawie mpzp dla Kamionka  interpelacja 42 odpowiedź

Interpelacja nr 43 – w sprawie podłączenia kamienic do CO  interpelacja 43 odpowiedź

Interpelacja nr 44- w sprawie żłobka i przedszkola interpelacja 44 odpowiedź 

Interpelacja nr 45 w sprawie nowej siedziby interpelacja 45 odpowiedź

Interpelacja nr 46 w sprawie montażu progów zwalniających   interpelacja 46 odpowiedź

Interpelacja nr 47 w sprawie interwencji dot. zabezpieczenia terenu Telefunkena  interpelacja 47 odpowiedź 1interpelacja 47 odpowiedź 2 

Interpelacja nr 48 w sprawie Dzielnicowego Zespołu ds. Zachowania Dziedzictwa i Rozwoju Rzemiosła interpelacja 48 odpowiedź

Interpelacja nr 49 w sprawie muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim  interpelacja 49 odpowiedź

Interpelacja nr 50 w sprawie konsultacji na temat ulicy Kamionkowskiej  interpelacja 50 odpowiedź

Interpelacja nr 51 w sprawie środków przyznanych ZZ na Park Skaryszewski interpelacja 51 odpowiedź-1

Interpelacja nr 52 w sprawie śmietnika przy Międzyborskiej  interpelacja 52 odpowiedź

Interpelacja nr 53 w sprawie latarni przy ul. Lubelskiej

Interpelacja nr 54 w sprawie placu miejskiego przed Dworcem Stadion.

Interpelacja nr 55 w sprawie odbioru śmieci na Kamionku

Interpelacja nr 56 w sprawie parkowania na trawniku w Alei Wedla na wylocie ulicy Lubelskiej

Interpelacja nr 57 w sprawie Żupniczej

Interpelacja nr 58 w sprawie zielonej Grochowskiej  odpowiedź: _interpelacja_Grochowska_pismoZZW (1)

Interpelacja nr 60 w sprawie Bazarku Rogatka- Centrum Lokalnego Kamionek

Interpelacja nr 61 w sprawie Dzikiego Lokatora  odpowiedź_w spr_lokalu_wParkuSkaryszewskim

Interpelacja nr 62 w sprawie zasad odbierania odpadów bio odpowiedź na interpelację nr 62

Interpelacja nr 63 w sprawie MAL przy Groszowickiej odpowiedź – sprawa DS przy Groszowickiej

Interpelacja nr 64 w sprawie placyku róg Skaryszewskiej i Lubelskiej

Interpelacja nr 65 w sprawie brzegów przy mostku przy Jeziorku Kamionkowskim odpowiedź: skan__2021-05-25_16-26-45-377_0001

Interpelacja nr 67 w sprawie centralnego ogrzewania dla kamienic objętych dotąd roszczeniami odpowiedź na interpelację nr 67

Interpelacja nr 68 w sprawie rewitalizacji Centrum Lokalnego Kamionek (dawnego Bazarku Rogatka odpowiedź na interpelację nr 68

Interpelacja nr 69 w sprawie nieczynnej toalety na KBE odpowiedź na interpelację nr 69

Interpelacja nr 70 w sprawie lokalu wypożyczalni Biblioteki Publicznej Interpelacja nr 70 odpowiedź

Interpelacja nr 71 w sprawie remontu Lubelskiej 30-32 odpowiedź na interpelację nr 71

Interpelacja nr 72 w sprawie latarni w Parku Skaryszewskim. Odpowiedź  Nr 72_2022 Odpowiedź Zarządu Zieleni ZZ odpowiedź latarnie

Interpelacja nr 73 w sprawie niezgodności systemu MSI z granicami osiedla interpelacja73-odpowiedż

Interpelacja nr 74 w sprawie realizacji projektów BO w Parku Skaryszewskim – Odpowiedź Nr 74_2022 odpowiedź Zarządu Zieleni pdf

Interpelacja nr 75 w sprawie Bazarku Rogatka interpelacja Rogatka-odpowiedź

Interpelacja nr 76 w sprawie ochrony fragmentu skweru na Starówce Kamionka przed zdewastowaniem – odpowiedź interpelacja-ochrona przed dewastacją trawnika

Interpelacja nr 77 w sprawie miejsc postojowych na ul. Stanisława Augusta odpowiedź interpelacja-miejsca-postojowe-na St.Augusta

Interpelacje kadencji 2014-2018

Interpelacja nr 106 w sprawie oznakowania na skrzyżowaniu Grochowskiej z Terespolską

Interpelacja Nr 107 w sprawie porządku na terenie przyległym do Dworca Wschodniego    Odpowiedź-Zarządu-Skarbu-Państwa

Interpelacja Nr 108 w sprawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy na Kamionku Interpelacja nr 108 – odpowiedź

Interpelacja nr 109 w sprawie skrzyżowania Grochowska-Lubelska  interpelacja nr 109 -odpowiedźZDM

Interpelacja nr 110 – bariery  Interpelacja nr 110-odpowiedź

Interpelacja nr 111 – podwórko przy Kamionkowskiej 31 Interpelacja 111-odpowiedź

Interpelacja Nr 112 w sprawie studzienek kanalizacyjnych na Osiedlu TOR Odpowiedź-interpelacja 112    Odpowiedź-MPWiK

Interpelacja Nr 113 w sprawie wjazdu ekipy filmowej na Błonia Elekcyjne w dniu 15 kwietnia br      Odpowiedź-interpelacja113

Interpelacja Nr 114 w sprawie całodobowej sprzedaży alkoholu przy Al. Waszyngtona 37b      Odpowiedź-interpelacja 114

Interpelacja nr 115 w sprawie pubu Przystań  Interpelacja 115 – odpowiedź   Interpelacja 115 – odpowiedź -2

Interpelacja 116 w sprawie zakłócania ciszy nocnej przez Klub Znośna Lekkość Bytu Interpelacja 116 – odpowiedź

Interpelacja 117 w sprawie konieczności szybkiej rozbiórki Bazarku Rogatka Interpelacja 117 – odpowiedź

Interpelacja 118 w sprawie nowego przejścia dla pieszych przy Lubelskiej

Interpelacja 119 w sprawie rozbiórki budynku Grochowska 349 Interpelacja 119 – odpowiedź

interpelacja-120-w-sprawie-uczestnictwa-rady-przy-rewitalizacji-kamionka  interpelacja-120-odpowiedz   interpelacja-rady-osiedla – (odpowiedź z CKS)

interpelacja-121-w-sprawie-uczestnictwa-rady-w-konsultacjach-z-mieszkancami-w-programie-rewitalizacji-kamionka interpelacja-121-odpowiedz

interpelacja-122-w-sprawie-podworza-kamienicy-grochowska-302 interpelacja-122-odpowiedz

interpelacja-123-w-sprawie-murku-od-al-zielenieckiej-na-wysokosci-j-kamionkowskiego   interpelacja-123-odpowiedz

interpelacja-124-w-sprawie-brudnych-latarni-na-kamionkowskich-bloniach-elekcyjnych interpelacja-latarnie-odpowiedz

interpelacja-125-w-sprawie-zniszczonej-alejki-na-kamionkowskich-bloniach-elekcyjnych  interpelacja-125-odpowiedz

interpelacja-126-w-sprawie-parku-skaryszewskiego  interpelacja126-odpowiedz

interpelacja-127-w-sprawie-zakazu-parkowania-wzdluz-higieny-na-miedzynarodowej

interpelacja-128-w-sprawie-garazu-obok-kamionkowskiej-3 interpelacja-128-odpowiedz interpelacja-128-odpowiedz

interpelacja-129-w-sprawie-parkowania-i-ruchu-w-parku-skaryszewskim-od-strony-ulicy-miedzynarodowej   Interpelacja 129 – odpowiedź

interpelacja-130-w-sprawie-roszczen-do-kamienicy-grochowska-302 interpelacja130-odpowiedz  interpelacja-130-odpowiedz

interpelacja-131-w-sprawie-wykorzystania-srodkow-w-ii-edycji-bp   interpelacja 131-odpowiedz

interpelacja-132-w-sprawie-kontroli-nowych-nasadzen-po-wycince-drzew     interpelacja-132-odpowiedz

interpelacja-133-zakaz-parkowania-u-zbiegu-ulic-miedzyborskiej-i-st-augusta   odpowiedz-zmiana-organizacji-ruchu-miedzyborska-st-augusta

interpelacja-134-zakaz-parkowania-wzdluz-st-augusta

interpelacja-135-tasmy-bagazowe-na-dw-warszawa-wschodnia interpelacja-135-odpowiedz

interpelacja-136-wymiana-oswietlenia-w-alei-wedla  odpowiedz-w-sprawie-wymiany-oswietlenia-w-alei-wedla

interpelacja-137-w-sprawie-synchronizacji-swiatel-przy-grochowskiej-rog-goclawska

interpelacja-138-w-sprawie-demontazu-zniszczonego-ogrodzenia-parku-od-strony-ulicy-miedzynarodowej Interpelacja 138 – odpowiedź

interpelacja-139-w-sprawie-dzialek-bedacych-wlasnoscia-m-st-warszawy-na-terenie-kamionka   odpowiedz-na-int-139

interpelacja-140-w-sprawie-oznakowania-przejscia-dla-pieszych-na-grochowskiej zbieg-z-minska interpelacja-140-odpowiedz

interpelacja-141-porzadek-przy-dworcu-wschodnim Interpelacja 141 – odpowiedź Odpowiedź-na-interpelację-141

interpelacja-142-kanalizacja-na-osiedlu-tor Interpelacja 142-odpowiedź

interpelacja-143-interpelacji-rok-z-poprzednich-kadencji Interpelacja 143 – odpowiedź

interpelacja-144-row-przy-ul-miedzynarodowej-na-granicy-z-bloniami   raport-komisji  Interpelacja 144 – odpowiedź

Interpelacja 145- w sprawie wygrodzenia trawników koło szkoły Didasko – róg Stanisławowskiej i Terespolskiej Odpowiedź interpelacja 145 Odpowiedź-na-interpelację-145

Interpelacja 146- w sprawie lokalu dla mieszkanki ul. Skaryszewskiej 11 Odpowiedź na interpelację 146

Interpelacja 147- w sprawie biegu tropem wilczym odpowiedź na interpelację 147

Interpelacja 148- w sprawie altany śmietnikowej przy Skaryszewskiej 2  Odpowiedź na interpelację 148  Interpelacja-148-odpowiedź ZGN

Interpelacja 149- w sprawie wycinki drzew w ciągu pieszym ulicy Bliskiej Odpowiedź interpelacja nr 149

Interpelacja 150- w sprawie przychodni przy ul. Grochowskiej 339 Odpowiedź interpelacja nr 150

Interpelacja 151 – w sprawie sprzedaży fragmentu Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych  Interpelacja 151-odpowiedź Odpowiedź2 -interpelacja151

Interpelacja 152- w sprawie mpzp dla sprzedanego fragmentu Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych  Odpowiedź na interpelację 152

Interpelacja 153- w sprawie przeznaczenia środków ze sprzedaży fragmentu Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych Odpowiedź na interpelację 153

Interpelacja 154 – w sprawie rewitalizacji kamienic, w których m.st.Warszawa ma mniej niż 100% udziału  Interpelacja154 – odpowiedź

Interpelacja 155 – w sprawie programu Milion drzew dla Warszawy Odpowiedź-na-interpelację-155

Interpelacja 156 – w sprawie dojazdu do ZUS Interpelacja 156 – odpowiedź

Interpelacja 157 – w sprawie mpzp dla Kamionka cz II Interpelacja157 – odpowiedź Odpowiedź na interpelację 157

Interpelacja 158 w sprawie sprzedaży działki w Parku Skaryszewskim Odpowiedź-interpelacja158

Interpelacja Nr 159 w sprawie baru Przystań Interpelacja 159 – Odpowiedź

Interpelacja Nr 160 w sprawie Bazarku Rogatka Interpelacja 160 – Odpowiedź

Interpelacja Nr 161 w sprawie hałasów na Błoniach Stadionu      Interpelacja 161-odpowiedź

Interpelacja Nr 162 w sprawie MIńskiej 65    Interpelacja 162 – odpowiedź1  Interpelacja 162 – odpowiedź0001

Interpelacja Nr 163 – zakaz parkowania u zbiegu ulic Międzyborskiej i St. Augusta (1) Interpelacja 163 – odpowiedź

Interpelacja Nr 164 w sprawie altany śmietnikowej  Interpelacja 164- Odpowiedź

Interpelacja Nr 165 w sprawie porządku przy Dworcu Wschodnim od strony ulicy Lubelskiej Interpelacja 165 – odpowiedź interpelacja-nieporządek przy Dworcu -odpowiedź poszczególnych właścicieli

Interpelacja Nr 166 w sprawie pasów na Lubelskiej przy Berka Joselewicza

Interpelacja Nr 167 w sprawie słupków z łańcuchami na Grochowskiej 355-347 Interpelacja 167 – odpowiedź

Interpelacja Nr 168 w sprawie komunikacji na Kamionku Interpelacja 168 – odpowiedź

Interpelacja Nr 169 w sprawie terminu konsultacji nt wykorzystania terenu po Bazarku Rogatka   interpelacja 169 – odpowiedź

Interpelacja Nr 170 w sprawie MPZP dla Kamionka cz.I,II,III    interpelacja 170 – odpowiedź (Burmistrza Dzielnicy Praga Południe i Biura Architektury i Planowania Przestrzennego)

Interpelacja Nr 171 w sprawie lepszego oznakowania skrzyżowania Grochowskiej z Terespolską interpelacja 171 odpowiedź

Interpelacja Nr 172 w sprawie toru kolarskiego i zabytkowego budynku Orła  interpelacja 172 – odpowiedź

Interpelacja Nr 173 w sprawie stanu prawnego i włączenia kamienicy Grochowska 302 do ZPR interpelacja 173-odpowiedź

Interpelacja Nr 174 w sprawie realizacji projektu BP -plac zabaw dla dorosłych

Interpelacja Nr 175 w sprawie zakresu prac remontowych przy Grochowskiej 302 interpelacja 175 odpowiedź

Interpelacja Nr 176 w sprawie brudnych latarni na Kamionkowskich Błoniach

Interpelacja Nr 177 w sprawie braku lekarzy poz w przychodni Higiena

Interpelacja Nr 179 w sprawie planów organizacji miejsc parkingowych przy Międzynarodowej interpelacja 179-odpowiedź

Interpelacja Nr 180 w sprawie podłączenia budynków na Kamionku do centralnego ogrzewania Interpelacja- c.o. -odpowiedź

Interpelacja Nr 181 w sprawie zabezpieczenia placu przy Dworcu Stadion i Błoni przed wyścigami ,,drifterów” interpelacja-wyścigi-odpowiedź

Interpelacja Nr 182 w sprawie terminu i zakresu prac modernizacyjnych w KS Drukarz i w muszli koncertowej interpelacja 182 – odpowiedź

Interpelacja Nr 183 w sprawie niszczejącej toalety miejskiej na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych przy ul. Stanisława Augusta interpelacja-szalet-odpowiedź

Interpelacja Nr 184 w sprawie niszczejącej toalety miejskiej na KBE (druga)  Odpowiedź -szalet-St.Augusta

Interpelacja Nr 185 w sprawie Chodakowskiej 33  Odpowiedź – Chodakowska33

Interpelacja Nr 186 w sprawie latarni u zbiegu ulic MIńskiej Bliskiej i Kamionkowskiej

Interpelacja Nr 187 w sprawie kanalizacji na Osiedlu TOR   Interpelacja 187 – odpowiedź

Interpelacja nr 188- zakaz parkowanie u zbiegu ulic Międzyborskiej i St. Augusta

Interpelacja Nr 189 – remont ulicy Gocławskiej Odpowiedź – ul. Gocławska

Interpelacja nr 190- Altana śmietnikowa Odpowiedź – altana śmietnikowa

Interpelacja Nr 191- w sprawie planu urządzenia miejsc parkingowych przy Międzynarodowej Odpowiedź – ul, Międzynarodowa

Interpelacje, uchwały i stanowiska Rady z kadencji 2010-2014, a także z lat 2014-2015 bieżącej kadencji można obejrzeć na stronie Urzędu Dzielnicy:

http://www.pragapld.waw.pl/kamionek-

Comments are closed.