Zabytki Kamionka

Rogatki grochowskie (dawniej moskiewskie)

Drewniana dzwonnica w parafii Matki Bożej Zwycięskiej

Zespół budynków dawnego Instytutu Weterynarii

W zbiorach Biblioteki Narodowej zachował się szczegółowy opis nowego Instytutu Weterynarii z roku 1902 ze zdjęciami, autorstwa mag. Gajewskiego. Autor opisuje nowy obiekt, jako oddany do użytku ,,ponad rok temu”, a zatem na przełomie 1900/1901 roku, składający się z siedmiu budynków: kliniki chirurgicznej (po prawej), kliniki terapeutycznej (po lewej), gmachu głównego,  budynku dla anatomii normalnej, bakteriologii oraz anatomii patologicznej , wreszcie kuźni i składu węgla, gdzie znajdowały się też: ,, mieszkania kowala i nauczyciela kucia, oraz gabinet nauczyciela podkownictwa”; skarży się na zaopatrzenie w wodę realizowane przez wodociąg własny – jedną studnię do obu klinik i mieszkania dyrektora, a także na odmowę podłączenia do wodociągu miejskiego z uwagi na brak funduszy. Na zakończenie wymienia personel instytutu, który składał się z 16 wykładowców, przeważnie Rosjan oraz laboranta i asystenta.

https://polona.pl/item/nowy-instytut-weterynaryjny-w-warszawie,Njc4NjA1MDc/4/#item

Dziedzictwo poprzemysłowe:

Stacja trafo przy ul. Mińskiej

Budynki dawnej Fabryki Amunicyjnej ,,Pocisk”

Stara garbarnia przy Berka Joselewicza

Budynki mieszkalne:

Chodakowska 22

Osiedle TOR

 

 

Czytaj też:

Kamionek w czasie tworzenia niepodległego państwa

Konkatedra na Kamionku

Cmentarz na Kamionku – epitafia, spis nagrobków

powrót do strony głównej

Comments are closed