Samorząd Mieszkańców Kamionka o zagospodarowaniu rezerwy pod Trasę Tysiąclecia

Makieta-koncepcji

Jeszcze tylko do 30 kwietnia trwają konsultacje na temat propozycji BAiPP zagospodarowania rezerwy pod Trasę Tysiąclecia opracowanej przez zespół TŁO.  Z tej okazji wypada nam – przedstawicielom środowiska mieszkańców, które od dekad żyło w rezerwie i jej pobliżu, które cały czas musiało liczyć się najpierw z powstaniem trasy będącej częścią obwodnicy Śródmieścia a potem ulicy zbiorczej do Grochowskiej – napisać słów kilka.

Bowiem zarówno propozycja BAiPP jak i doniesienia prasowe w tej sprawie nie wykazują cienia zrozumienia dla najistotniejszych potrzeb mieszkańców tej części Warszawy, ale co gorsza, ignorują priorytety,  jakie w dzisiejszej dobie zagrożenia klimatycznego nie tylko powinny, ale muszą przyświecać polityce rozwoju przestrzennego miasta.

Tramwaj znikąd donikąd?

Architekci proponują tramwaj łączący Pragę Północ z ulicą Grochowską. Linię chcą poprowadzić przez zielony teren rekreacyjno-sportowy u zbiegu ulic Żupniczej i Bliskiej przy Soho, oraz przez realizowane właśnie Centrum Lokalne Kamionek, którego projekt po tej właśnie części przewiduje zieleń.

Argumenty za tramwajem w tym miejscu mają architekci dość słabe. Jest to jakoby potrzeba Tramwajów Warszawskich, aby budować niedokończone, krótkie odcinki, które przydadzą się jako objazd w razie awarii. Drugi argument jest taki, że należy Dworzec Wschodni od strony Pragi Południe lepiej skomunikować z resztą miasta.

Odpowiadamy: Dworzec Wschodni jest świetnie komunikowany z miastem od tej strony, bo obsługuje go 6 linii autobusowych. I będzie skomunikowany jeszcze lepiej, kiedy przystanki znajdą się w planowanym tunelu, skąd będzie bezpośrednie wyjście na perony kolei podmiejskich i SKM. I kiedy szeroka ulica Żupnicza zostanie przedłużona do Podskarbińskiej. Do Dworca Zachodniego nie dojeżdża żaden tramwaj, a jest on doskonale skomunikowany.

Jeżeli tramwaj rujnujący dwa bardzo ważne dla społeczności miejsca – Centrum Lokalne i teren rekreacyjno – sportowy przy Soho dojedzie do Grochowskiej jest wielce prawdopodobne, że nie zatrzyma się tam a przetnie Błonia, by połączyć się z tramwajem na Gocław.

Z pisma ZTM do Rady Osiedla Kamionek w sprawie rozbudowy trasy tramwajowej po oddaniu odcinka tramwaju na Gocław do al. Waszyngtona z 2015 roku:

,,Dodatkowo informujemy, iż przebieg trasy tramwajowej przez Kamionkowskie Błonia Elekcyjne jako element ciągu tramwajowego od Ronda Żaba przez Dworzec Wschodni do pętli Gocław był analizowany w ramach opracowania pt. ,,Ogólna koncepcja perspektywicznego układu sieci tramwajowej w Warszawie” przygotowanego w grudniu 2013 r. Otrzymane wyniki wskazały a zasadność realizacji w perspektywie wieloletniej trasy w tym przebiegu. Trasa tramwajowa łącząca osiedle mieszkaniowe Gocław m. in. z Dworcem Wschodnim byłaby pożądana pod kątem kształtowania układu komunikacyjnego i tworzenia nowych linii transportu zbiorowego. Jednakże biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań i przede wszystkim wynikających z zapotrzebowania przewozowego na Gocławiu, zamieszkiwanego przez dziesiątki tysięcy mieszkańców, w pierwszej kolejności realizowana będzie trasa tramwajowa między al. Waszyngtona a pętlą Gocław.”

I dalej słowa uspokojenia:

,,Należy mieć na uwadze, iż wraz z biegiem lat zmieniają się technologie budowy tras tramwajowych. (…) Spośród dostępnych środków transportu zbiorowego to właśnie tramwaj szczególnie na trawiastym torowisku, w najlepszy sposób mógłby się wpisać w otoczenie Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych.”

I jeszcze:

,,Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania aktualnie nie wykluczamy możliwości budowy w dalszej perspektywie trasy tramwajowej przez omawiany rejon.”

TWprzezBłonia1TWprzezBłonia2

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy uruchomić wyobraźnię i zwizualizować sobie tę linię. Najpierw w ciągu od Żupniczej do Grochowskiej, gdzie pojawią się tory, obrzeża, słupy z naciągiem do sieci, droga techniczna do obsługi, przystanki,  a potem to samo na Błoniach – od wylotu ul. Międzynarodowej róg Grochowskiej do wylotu linii przy działkach. To nieco na ukos…

Park Skaryszewski, Kamionkowskie Błonia Elekcyjne i działki tworzą razem ponad stuhektarowy kompleks zielony, bogaty przyrodniczo, będący unikatem i perłą w centrum miasta. Zadbanie o integralność tego obszaru i o dobrostan jego przyrody powinno być absolutnym priorytetem zarówno władz jak i mieszkańców miasta. Polecamy publikację ,,Przyroda Parku Skaryszewskiego w Warszawie” pod red. Macieja Luniaka i Magdy Dziadosz, wydaną w 2021 r. przez Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Tak duży kompleks zieleni pewnie nigdy by nie powstał, gdyby nie rezerwa i gdyby nie starania społeczników, którzy doprowadzili do urządzenia Błoni w widocznym dziś kształcie, a potem przez dekady bronili przed wszelkimi zakusami. I obronili. Przed Domem Kombatanta, pod który w latach 80. wmurowano już kamień węgielny. W latach 90. przed wytwórnią kaset wideo i przed luksusowym hotelem z obszernym terenem, gdzie kanałkiem miały pływać gondole. Przed pomysłami zrobienia z Międzynarodowej lokalnej wygodnej ulicy, która znacznie skróciłaby mieszkańcom drogę do centrum.

Nie ma zatem i nie będzie zgody na tramwaj pod tunelem do Grochowskiej, a potem na kolejne etapy.  

Wyrażamy poważną obawę, że jeśli dziś powstanie prowadzący w gruncie rzeczy znikąd donikąd odcinek linii tramwajowej w tym miejscu, w przyszłości pojawi się pokusa, by spiąć go z tramwajem na Gocław wzdłuż działek. Nieprzypadkowo bowiem jego wylot na ulicę Grochowską, przy całej szerokości rezerwy, wypada akurat naprzeciwko wylotu ulicy Międzynarodowej wiodącej ku Błoniom i Parkowi Skaryszewskiemu. Nieprzypadkowo na rysunkach projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na skrzyżowaniu rezerwy z Grochowską rysunek skrętów linii tramwajowych wyprowadza linię także w kierunku parku. Nieprzypadkowo były w przeszłości prowadzone analizy przebiegu tramwaju przez Błonia Kamionkowskie i wg zacytowanej wyżej odpowiedzi z ZTM z 2015 roku wypadły one korzystnie dla takiego właśnie przebiegu.

Błonia Kamionkowskie – jedna ze składowych całego ogromnego kompleksu zielonego, z  Parkiem Skaryszewskim oraz działkami – są unikalną absolutnie perłą istniejącą w takim kształcie dzięki zaangażowaniu poprzednich pokoleń społeczników. Takim kompleksem zieleni i wody z ich przyrodniczym bogactwem niemal w centrum miasta nie może poszczycić się żadna z europejskich stolic, jest to więc ogromna wartość, unikat, o zachowanie całości którego należy zadbać. Ocalenie go w całości jest priorytetową sprawą nie tylko dla społeczności Kamionka, ale i dla wszystkich warszawiaków.  

I to bardzo mocno przemawia za porzuceniem pomysłów tworzenia jakiegokolwiek połączenia tramwajowego z dworcem od strony Pragi Południe. Zniszczenia tak cennego dobra nie równoważy bowiem ani wygoda dojeżdżających, ani wygoda Tramwajów Warszawskich.  

 Teren rekreacyjno-sportowy przy Soho

Teren powstał w rezerwie we wczesnych latach 70. odpowiadając na potrzeby osiedlonych tutaj mieszkańców SM ,,Osiedle Młodych” przy ulicy Bliskiej.(dziś SM Waszyngtona). W tej chwili potrzeba ta jest jeszcze silniejsza, ponieważ liczba mieszkańców się zwielokrotniła przez zabudowę Soho i plomby wzdłuż ulic Mińskiej i Kamionkowskiej.

Staraniem społeczników urządzono na tym terenie oświetlone boiska do koszykówki i siatkówki oraz kort tenisowy, zainstalowano zespół drążków do ćwiczeń – tzw. ścieżkę zdrowia, górkę saneczkową i wykonano duży plac zabaw, którego granice wyznacza dziś ocalały czworobok ławeczek. Od strony ulicy Żupniczej usypano górkę saneczkową, do której utworzenia wykorzystano ziemię wybieraną podczas budowy Dworca Centralnego. Rozległy trawnik pośrodku wraz z bramkami służył za boisko do piłki nożnej. To wszystko urządzono z inicjatywy społeczników Kamionka. Jeżeli dziś niewiele z tego się uchowało to tylko dlatego, że urządzenia nie były po 89 roku konserwowane z uwagi z jednej strony na zmianę ustrojową a z drugiej na fakt, że znajdowały się w rezerwie. Niszczały nie dlatego, że nie były potrzebne, ale dlatego, że urzędnicy wzdragali się przed przeznaczaniem większych środków na teren, przez który miała przejść ulica.

O znaczeniu terenu świadczy fakt, że wspólnoty z Soho wystarały się o furtkę w ogrodzeniu ułatwiającą dostęp do niego. Bawią się tam dzieci z prywatnej szkoły Montessori oraz przedszkola znajdujących się na terenie Soho. Od początku istnienia Budżetu Obywatelskiego co roku zgłaszane są projekty na ten teren, zawsze popierane przez kilkaset głosów, z czego udało się zrealizować niewielki placyk zabaw i postawić bramki do szczypiorniaka. Zasadzono tam także wiele nowych drzew. Wszystko to przemawia za utrzymaniem terenu zielonego w tym właśnie miejscu.

Architekci nie zaproponowali niczego w zamian. Sad owocowy pod budynkiem dworca w miejscu parkingu wraków nigdy nie powstanie, ponieważ parking wraków jest terenem skarbu państwa. Również boiska po stronie ulicy Kijowskiej przy samych torach leżą na terenie skarbu państwa i mają silną konkurencję w postaci planowanej tam nitki Trasy Świętokrzyskiej, podobnie teren zielony wzdłuż Bliskiej bliżej dworca, dziś zdziczały, to działki Poczty Polskiej i skarbu państwa, w związku z tym z pewnością ich przeznaczenie będzie zupełnie inne niż zieleń. Nawet półokrągły placyk z zielenią zaproponowany w miejscu parkingu osiedla Sonata jest terenem skarbu państwa niezagospodarowanym jeszcze docelowo tylko z powodu oczekiwania na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wyjaśnienia sytuacji z ulicą Tysiąclecia.

Starówka Kamionka

W sercu kamionkowskiej rezerwy pod ulicę Tysiąclecia leży wybrukowany kocimi łbami placyk u zbiegu ulic Mińskiej, Kamionkowskiej, ciągu pieszego Bliskiej objęty ochroną konserwatora zabytków. Uchowała się tam też kamieniczka jeszcze z XIX wieku, która po odnowieniu mogłaby stanowić urokliwą pamiątkę architektury warszawskich przedmieść. Stojąc przy słynnym krzyżu przy Mińskiej, przy rozstajnych drogach ujrzeć można wszystkie kamionkowskie atrakcje – charakterystyczną bramę Zakładów Amunicyjnych Pocisk, konkatedrę z najstarszym w stolicy, bo datującym się od XIII wieku cmentarzem, mur Instytutu Weterynarii, a wkrótce także nowy wspaniały gmach Sinfonii Varsovii oraz oczywiście morze zieleni Parku Skaryszewskiego i Błoni, skąd przy sprzyjającym wietrze poczuć można oddech chłodu znad Jeziorka Kamionkowskiego. Środek tego miejsca i dwa rogi ulic zdobi dziś aranżacja zieleni złożona z 6 robinii akacjowych oraz poletek kilku gatunków ozdobnych krzewów – projekt z Budżetu Obywatelskiego. Rok po ich zasadzeniu nadeszła straszna susza i drzewka zaczęły usychać, ale zostały uratowane przez mieszkańców, którzy je z poświęceniem podlewali. Z prawdziwą przykrością stwierdzamy, że autorzy koncepcji, która promuje się, jako mająca na celu zwiększyć ilość zieleni w mieście przewidzieli w tym miejscu… wiatę wielofunkcyjną.

Koncepcja zagospodarowania niszczy całkowicie układ przestrzenny złożony z pięciu rogów wprowadzając, jako dominującą, linię tramwajową i ścieżkę rowerową. Niszczy także ogromną część bruku.

Centrum Lokalne Kamionek, dawny Bazarek Rogatka

 

bazarNMArchitekci

BazarNMarchitekci1
Projekt Centrum Lokalnego Kamionek -NM Architekci

 

 

Na powstałym spontanicznie w 1991 roku bazarku można było kupić wszystko. W pawilonach oraz na placu targowym do prowadzenia handlu naręcznego oferowano artykuły gospodarstwa domowego, odzież, obuwie, pieczywo, kosmetyki, art. spożywcze, wędliny, a nawet meble. Stowarzyszenie Kupców Rogatka angażowało się w życie lokalne i prospołeczne inicjatywy. Było to nie tylko miejsce zakupów, ale centrum życia sąsiedzkiego i wszelakiego wsparcia.

W 2010 r. miasto wydzierżawiło teren firmie Transpol, która od kupców zaczęła pobierać trzykrotnie wyższe opłaty niż płacili dotąd miastu, sama zaś miała kłopot z uregulowaniem wygórowanej należności, przy znacznie zawyżonej cenie, którą wylicytowała. Bazarek musiał upaść.

1 maja 2016 roku został zamknięty.

Pod koniec 2017 roku miasto przeprowadziło konsultacje społeczne. Wzięło w nich udział ok 700 osób w większości opowiadając się za utrzymaniem tu handlu i usług i zgadzając się na dopełnienie podstawowej funkcji funkcją kulturalną i rekreacyjną. Do bazarku przywykliśmy bowiem przez ponad 25 lat i chcieliśmy jego powrotu, o czym świadczył dość liczny udział mieszkańców w konsultacjach.

Raport z konsultacji tutaj: cl_bazarek_rogatka_prezentacja_spotkanie_podsumowujace_konsultacje_17.01.2018_r..compressed

 

Konkurs na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dawnego bazaru Rogatka rozstrzygnięty we wrześniu 2018 r. wygrały pracownie Liniaprosta oraz NM Architekci.

Konkurs na Bazarek ROGATKA rozstrzygnięty! – Rada Osiedla Kamionek

Następnie powstał projekt wykonawczy i w latach 2019-2022 przeprowadzono kilka przetargów. Za każdym razem ceny ofertowe przekraczały jednak budżet przeznaczony na ten cel, pomimo pozyskiwania dodatkowych środków.

Wciąż czekamy, przyjmując do wiadomości tłumaczenie architektów, że koncepcja nie kłóci się z budową Centrum Lokalnego Kamionek, ponieważ ta ostatnia zakłada obiekty tymczasowe, niezwiązane trwale z gruntem, a ewentualna realizacja koncepcji jest odległa w czasie.

Ile jeszcze zabudowy mieszkaniowej uda się wcisnąć na Kamionek?

To, co nas zdumiało najbardziej, to fakt, że w rezerwie po ulicy na odcinku kamionkowskim może powstać jeszcze trzynaście nowych obiektów, głównie mieszkalnych, z czego siedem przewidziano na gruntach miejskich. Rozumiemy zabudowę przy samym dworcu – tam mogą i powinny powstać miejsca pracy: biura czy obiekty oferujące noclegi. Jednak Kamionek i bez tych nowych przewidzianych w koncepcji mieszkań cierpi na brak terenów na lokalizację usług oświatowych, ochrony zdrowia czy rekreacyjno-sportowych. Obecne, świeżo zrealizowane i budowane jeszcze pobliskie osiedla (Soho, Ardo, Drukarnia, Gocławska, osiedle po Corze przy Terespolskiej, pomiędzy Owsianą a Chodakowską) oraz liczne plomby, według naszych wstępnych rachub pomieszczą 15-20 tys. osób. A zatem liczba mieszkańców Kamionka w tym rejonie się podwoi. A gdzie szkoła, przedszkole, przychodnia? W tej sytuacji przeznaczanie gruntów miejskich w rezerwie na dodatkową zabudowę, która pogorszy jeszcze komfort życia obecnych mieszkańców, jest wysoce niewskazane.

Podsumowując proponujemy takie oto odpowiedzi na zadane przez twórców koncepcji i BAiPP pytania:

Czy nasz pomysł odpowiada na potrzeby mieszkanek i mieszkańców Warszawy, a szczególnie Szmulowizny i Kamionka?

Nie odpowiada.

Minusy:

 1. Tramwaj. Największe zastrzeżenia budzi przedstawiona koncepcja w zakresie tramwaju. Jego funkcjonalność w tym miejscu nie równoważy zniszczenia tak ważnych dla Kamionka miejsc jak Centrum Lokalne oraz teren sportowo rekreacyjny. Argumenty dla tramwaju wysuwane przez architektów, że otwarcie dworca dla tramwaju jest konieczne po stronie Pragi Południe w celu poprawienia dojazdu do podmiejskiej części dworca oraz że Tramwaje Warszawskie domagają się jak najwięcej krótkich linii tramwajowych w celu obsługi awarii nie brzmią dostatecznie przekonująco. Pod dworzec od strony ulicy Lubelskiej podjeżdża kilka autobusów. Od przystanku tramwajowego ,,Lubelska” dworzec jest oddalony zaledwie 150 m, które można też pokonać przesiadając się w dwa autobusy.

Trasa tramwajowa tylko pozornie pochłania mniej przestrzeni niż zwykła droga. Wymaga ona nie tylko 7 m na tory, ale pasów na obrzeża, skrajnie, na słupy po obu stronach do naciągnięcia linii trakcyjnej, na drogę techniczną do obsługi tejże oraz miejsca na przystanki.

Dlatego odrzucamy całkowicie koncepcję poprowadzenia tramwaju rezerwą po TT jako niezasadną, niczego nie wnoszącą wobec doskonałego połączenia autobusowego, które mogłoby się tylko poprawić dzięki tunelowi, a także wobec tego, że dla tej części Kamionka przewidziane jest metro, którego stacja znajdzie się przy ul. Minskiej i Podskarbińskiej.

 

 1. Niepotrzebna dodatkowa zabudowa mieszkaniowa, co w sytuacji braku miejsca na świadczenie usług oświatowych, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji spowoduje pogorszenie standardu życia mieszkańców. Zaproponowana makabryła długiego prostego budynku mieszkalnego, który zasłonić miałby i wlot ulicy Bliskiej jak i wlot ulicy Lubelskiej jest koncepcją zupełnie niezrozumiałą, rujnującą dotychczasowy, wygodny układ przestrzenny o dość kameralnym charakterze.

Już samo uzupełnienie zabudową pustych dziś rogów ulic Mińskiej i Bliskiej, czy uzupełnienie pierzei Grochowskiej w sąsiedztwie znacznie zwiększy liczbę mieszkańców. Wstawianie w rezerwę całego ciągu nowych budynków nie dość, że niszczy cenny teren rekreacyjno-sportowy oraz bazarek to jeszcze wywoła potrzebę doprowadzenia drogi koniecznej obsługującej ten ciąg, a zatem rezygnacja z drogi na rzecz jedynie ścieżki rowerowej i linii tramwajowej stanie się fikcją.

 1. Zrujnowanie cennego terenu rekreacyjno sportowego przy Soho, czyli kompletna likwidacja funkcji usług sportu i rekreacji.

Plusy:

 1. Przebicie tunelu pod torami oraz połączenia pod nimi ulicy Żupniczej z Trasą Świętokrzyską. Nowopowstałe na poprzemysłowych terenach osiedla bardzo pilnie potrzebują połączenia z alternatywną do Grochowskiej drogą zbiorczą, i to jest dla Kamionka priorytet.
 1. Przeniesienie dworca autobusowego na stronę ulicy Kijowskiej, za którym przemawia większa dostępność dojazdu.
 2. Ścieżka rowerowa

Czego mieszkanki i mieszkańcy oczekują od miejsc, które powstaną na tym terenie?

Zieleni, urządzenia terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Bliskiej i Żupniczej, a także Centrum Lokalnego Kamionek na terenie po Bazarku Rogatka.

Ścieżka rowerowa skracająca drogę na Pragę Północ i umożliwiająca dziś zupełnie niemożliwy przejazd pod torami jest również jak najbardziej pożądana.

Tunel oraz ulica do Żupniczej z komunikacją autobusową i przystankiem pod torami z wyjściem na perony kolei podmiejskich są priorytetem.

Czy zaproponowana zieleń spełni oczekiwania mieszkanek i mieszkańców?

Nie spełni, ponieważ została zaproponowana na terenach skarbu państwa, a więc nigdy nie powstanie. Istniejąca zieleń została potraktowana skandalicznie – wiata wielofunkcyjna u zbiegu ulic Kamionkowskiej i Mińskiej w miejscu, gdzie trzy lata temu zaledwie został zrealizowany projekt do Budżetu Obywatelskiego ,,Zieleń na Starówce Kamionka, zabudowa mieszkaniowa przy ciągu pieszym Mińska – Grochowska niszcząca część terenu rekreacyjno-sportowego, zabudowa mieszkaniowa na działce przy Kamionkowskiej przylegającej do Bazarku Rogatka, gdzie dziś planowany jest plac zabaw dla dzieci i przede wszystkim teren rekreacyjno-sportowy na rogu Bliskiej i Żupniczej znikający w całości pod ścieżką rowerową i linią tramwajową sprawiają, że projekt wbrew deklaracjom rozprawia się z zielenią bezlitośnie.

Zaproponowane zostało zagospodarowanie istniejących skrawków zieleni po obu stronach Żupniczej, czyli może jedna piąta zieleni, pozostałe trzy czwarte planowane jest do unicestwienia.

Mamy nadzieję, że ten artykuł dostatecznie jasno precyzuje oczekiwania i potrzeby mieszkańców.

I że z jednej strony posłuży mieszkańcom pomocą w formułowaniu uwag a z drugiej – ostatecznie wyjaśni szerszej opinii publicznej, urabianej już przez niektóre media, czego i przed czym  broni kamionkowska społeczność.

W dniu 19 kwietnia na zebraniu Rada Osiedla Kamionek podjęła oficjalne stanowisko. Niebawem je opublikujemy.

 

 

DLamcha

Jaki był 2021 rok?

Ostatni dzień 2021 roku jest porą na podsumowanie prac Rady. Choć był to kolejny rok w cieniu pandemii i obradowaliśmy rzadziej i często w trybie on-line, nie siedzieliśmy bezczynnie. Zabraliśmy głos we wszystkich ważnych dla mieszkańców Kamionka sprawach. I tak:

– wzięliśmy udział we wszystkich ważnych konsultacjach: nt. zielonej Grochowskiej, Zintegrowanego Programu Rewitalizacji i projektowanej strefy płatnego parkowania na Kamionku i SK

– przedstawiliśmy uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Skaryszewskiego.

Troszcząc się o standard życia mieszkańców i estetykę naszego otoczenia interweniowaliśmy m.in. w sprawach nowopowstałego odcinka ulicy Kamionkowskiej, parkowania przy ul. St. Augusta i na Starówce Kamionka, mostku w ciągu ulicy Międzynarodowej, stanu latarni w Parku Skaryszewskim i przy ul. Lubelskiej, upomnieliśmy się o rewitalizację kamienic z niewyjaśnionym dotychczas stanem prawnym – Mińska 4,33,35, Chodakowska 33, Grochowska 354, zainteresowaliśmy się losem nieczynnej toalety na KBE, przedłużającym się remontem Lubelskiej 30/32 oraz przeniesieniem wypożyczalni książek.

Schyłek roku przyniósł sukces wcześniejszych starań Rady, a mianowicie przyznano środki na rozbudowę SP 255, a w projekcie mpzp dla Kamionka cz. II znalazło się miejsce pod nową szkołę, pod którą miasto wykupiło już część działki.

Członkowie Rady co roku uczestniczą w Budżecie Obywatelskim. W tym roku do realizacji w roku 2022 przeszedł projekt rewitalizacji alejek w Parku Skaryszewskim, zrealizowano poprzedni projekt ratowania magnolii a w trakcie realizacji jest automatyczna toaleta w Parku.

Jako jedyna Rada Osiedla wychodzimy do Państwa uczestnicząc w Prasko-Południowych Prezentacjach, gdzie promujemy tradycję i historię Kamionka. Uczestniczymy w pracach Partnerstwa Nasz Kamionek, które ma na celu zbudować na Kamionku i wokół spraw Kamionka wspólnotę organizacji, przedsiębiorców, społeczników a także dzielnicowych placówek kultury i oświaty. Troszcząc się o nasze wyjątkowe dobro – Park Skaryszewski jesteśmy aktywni w koalicji ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”.

Ponadto udzieliliśmy patronatu Biegowi Wedla oraz akcji Stop Bazgrołom na Kamionku. Współorganizowaliśmy także Choinkę Sąsiedzką na Kamionku.

Żeby działać jeszcze sprawniej na rzecz sąsiedztwa najaktywniejsi członkowie Rady założyli w lipcu tego roku stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Kamionka i Skaryszewa.

Na prowadzonej przez nas stronie www.kamionek.warszawa.pl znajdziecie sporo informacji o Kamionku, jego historii i ważnych miejscach, a także wcześniejszych naszych inicjatywach. Aktualności znajdziecie na naszym fanpejdżu i grupie Na Kamionku.

Dziękujemy za ten wspólny, udany rok!

 

Ostrzeżenie o wściekliźnie

Po ponad dwudziestu latach bez problemu wścieklizny, w ciągu ostatniego roku zdarzyło się ponad 100 przypadków tej choroby na Mazowszu, wśród zwierząt dzikich, ale również kotów. I choć w Warszawie to dopiero 15 przypadków, skłoniło to władze do szeroko zakrojonej akcji profilaktycznej, której nie powinniśmy bagatelizować.

wścieklizna w Warszawie - 1

Na terenie Warszawy obszarem zagrożonym wścieklizną zostały objęte tereny dzielnic: Wawra, Wesołej, Targówka (część dzielnicy ograniczoną od zachodu ul. Radzymińską), Rembertowa, Pragi Południe (część dzielnicy ograniczoną od południa linią kolejową przebiegającą wzdłuż ul. Makowskiej). Przed wjazdem na ten obszar umieszczono stosowne tablice informacyjne.

Zagrożenie pojawiło się też w lewobrzeżnej Warszawie – w Wilanowie zanotowano przypadek sarny ze wścieklizną.

Wścieklizna jest chorobą w 100% śmiertelną, a drogą zakażenia jest przedostanie się wirusa ze śliną zwierzęcia do rany, najczęściej po pokąsaniu.  W Polsce głównym rezerwuarem wścieklizny są lisy rude.

Wścieklizna w Warszawie-2

Jakie działania zostały podjęte przez m.st. Warszawa:
 1. Obszar zagrożony wścieklizną został oznakowany.
 2. Informacje o kolejnych przypadkach wścieklizny oraz rekomendacje Wojewody rozsyłane są do właściwych jednostek.
 3. Na oficjalnej stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, zamieszczony został komunikat dla mieszkańców, który z automatu przekazywany jest również poprzez aplikację mobilną mieszkańcom zarejestrowanym w tej aplikacji.
 4. Sukcesywnie ponawiane są komunikaty prasowe.
 5. Propagowana była akcja „Zaszczep pupila, to tylko chwila” organizowana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii poprzez umieszczanie informacji na stronach internetowych dzielnic i miasta.
 6. W komunikacji miejskiej (autobusy i tramwaje) w okresie 18.10-07.11.2021 r. wyświetlane były grafiki ostrzegające mieszkańców o zagrożeniu.
 7. Wprowadzono obowiązek szczepienia bezdomnych psów i kotów oraz kotów wolno żyjących będących pod opieką organizacji, w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt na 2022 rok.
 8. Do dzielnic i jednostek zostały przekazane ulotki z informacją o akcji szczepienia lisów, z prośbą o rozwieszenie.
 9. W okresie 8-21.11.2021 r. w trzech stacjach radiowych: RMF MAXXX Warszawa, Pogoda Warszawa, RMF Classic Warszawa puszczany był spot radiowy.
 10. Dzielnice Wawer i Wesoła przesłały informację o zagrożeniu do placówek oświatowych na terenie Dzielnic z prośbą o umieszczenie informacji na stronach internetowych szkół i dzienniku elektronicznym.
 11. Dzielnica Wawer przekazała do Spółdzielni mieszkaniowych i ZGN Wawer plakaty z prośbą o rozwieszenie.
 12. BOŚ wystąpił do Burmistrzów Dzielnic, aby w ramach zawartych umów z lecznicami weterynaryjnymi szczepili wszystkie koty, które trafią do lecznicy (zgodnie ze stanowiskiem PLW).
 13. Informacja o wściekliźnie została przekazana przez dzielnice społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
 14. Miejski Ogród Zoologiczny zabezpieczy w dniach 17-18.12 br. obszar ogrodu pastuchami elektrycznymi oraz zakupi klatki do ewentualnego odławiania lisów, które pojawiają się na jego terenie.
 15. Sytuacja jest na bieżąco omawiana na wewnętrznych spotkaniach z Wydziałami Ochrony Środowiska Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy.
  Służby robią swoje, my także musimy zrobić swoje, czyli:
 1. Właściciele zwierząt:

poddać się akcji ,,Zaszczep pupila, to tylko chwila”, przy czym chodzi tu także o koty, nie tylko o psy. Szczepienie kotów nie jest obowiązkowe a jedynie zalecane, bowiem koty na ogół zadowalają się czterema kątami. Jeżeli jednak mamy pupila, który od czasu do czasu wyrywa się na samodzielny spacer, należy go zaszczepić bezwzględnie.

 1. Wszyscy:

na terenie zagrożonym wścieklizną powinniśmy powstrzymać się w ogóle od zbliżania się do dzikich zwierząt, także drobnych, jak wiewiórki i jeże czy wolno żyjące koty.

– nie dotykamy nieznajomych zwierząt, które do nas same podchodzą, ani nie pozwalamy ich głaskać dzieciom. Nie możemy być pewni, jak zwierzę zachowa się przy tak bliskim kontakcie.

– gdy spotkamy zwierzę, które wg nas potrzebuje pomocy, wzywamy ekopatrol pod numerem 19115. W żadnym razie nie udzielamy jej samodzielnie, nie dotykamy, nie przewozimy, a tym bardziej nie zabieramy zwierzęcia do domu.

Pamiętajmy, że utrata naturalnej płochliwości jest cechą charakterystyczną osobników chorych na wściekliznę. Tym samym każde dzikie zwierzę, które śmiało do nas podchodzi, powinno wzbudzić naszą czujność.

Jak postępować w przypadku pogryzienia, pokąsania, podrapania przez dzikie zwierzę?
 1. dokładnie oczyść zranione miejsce – przemyj ranę ciepłą wodą z mydłem, a następnie dokładnie ją odkaź i zabandażuj (nie należy przedwcześnie tamować krwi, gdyż krew może też wypłukać wirusa z rany),
 2. niezwłocznie zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu lub zadzwoń na pogotowie ratunkowe lub numer 112, jeśli doszło do pogryzienia przez dzikie zwierzę, a nie ma możliwości podjęcia obserwacji weterynaryjnej zwierzęcia w kierunku wścieklizny, poddaj się szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
 3. w przypadku pogryzienia przez zwierzęta domowe, należy ustalić właściciela zwierzęcia (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie kontakt telefoniczny), w celu zgłoszenia go do obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny,
 4. jeżeli ustalenie właściciela zwierzęcia domowego jest niemożliwe, poddaj się szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
Na podstawie komunikatu prasowego opr. D.Lamcha Grafiki  z prezentacji Lasów Państwowych oraz Urzędu m.st. Warszawy.

Stop Bazgrołom na Kamionku

received_552261562719098


Radny Sylwester Nowak, wolontariuszka Angelika Reszczyk, Leszek Siejka – Rada Seniorów, Franciszek Płóciennik – Grupa w Działaniu, Dorota Jankowska Lamcha – przewodnicząca ROK i prezes TPKiS, Adam Majewski – Młodzieżowa Rada Dzielnicy

 

Miło nam poinformować, że akcja, którą objęliśmy patronatem – ,,Malarze podwórkowi – stop bazgrołom na Kamionku”, odbyła się 2 października br. W ciągu trzech godzin zamalowanych zostało łącznie ok. 120 m2 elewacji – kamienica przy Grochowskiej 292 a także mur i budynek Sinfonii Varsovii od strony ulicy Terespolskiej. Na zakończenie śpiewająco idącej pracy malarze podwórkowi swoją energię i moc użyli do wspólnego śpiewania w namiocie Sinfonii Varsovii wraz z Międzypokoleniowym Klubem Piosenkowym STAYNIA Fundacji ,,Muzyka jest dla wszystkich” Violi Łabanow.Akcja została zorganizowana w ramach większego projektu ,,Stołeczne Sojusze. Dzianie – dzieje się po sąsiedzku” prowadzonego przez Grupę w Działaniu Warsztatu Warszawskiego, we współpracy z Malarzami Podwórkowymi z Muranowa i Pragi Północ.

Wysoką jakość malowania podciągał sam Marek Ślusarz z Muranowa – autor inicjatywy ,,Malarze podwórkowi – stop bazgrołom”  nagrodzonej w 2019 roku nagrodą ,,III Sektor”. Wspierała ją też jakość wprawionego pędzla Krzysztofa Michalskiego z ,,Porozumienia dla Pragi”.

Akcja malowania zgromadziła licznych uczestników z dzielnicy i spoza niej:

Malował z nami radny dzielnicy Praga-Południe Sylwester Nowak, Rada Seniorów Dzielnicy Praga Południe reprezentowana przez Leszka Siejkę, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga Południe w osobie przewodniczącego Adama Majewskiego.

Przy pracach przygotowawczych dzień wcześniej bardzo dopomógł nieoceniony wolontariusz z Grochowa Adam Wieczorek.

Pozostali wolontariusze to: Franciszek Płóciennik i Martyna Cziszewska – Klejnowska – organizatorzy projektu ,,Dzianie – dzieje się po sąsiedzku, oraz Ewa Jagiełło, Marzena Szychułda, Filip Czeczko, Angelika Reszczyk – wszyscy z lewej strony Wisły.

Wszystkim uczestnikom należy się wielkie DZIĘKUJEMY.

Towarzystwo Przyjaciół Kamionka i Skaryszewa, które wystąpiło w roli lokalnego współorganizatora projektu ,,Dzianie – dzieje się po sąsiedzku” zapowiada dalszy ciąg akcji. Będzie ona miała swój dalszy ciąg w miarę pozyskiwania nowych partnerów, zdobywania funduszy na materiał i zgłaszania się wolontariuszy. O ile pogoda i okoliczności dopiszą kolejne malowanie odbędzie się w  sobotę 16 października. Celem akcji jest udowodnienie, że się da i że warto. Zachęcenie wspólnot i grup aktywnych mieszkańców do zamalowywania. Im szybciej tym lepiej, bowiem mury oszpecone pseudograffitti ośmielają do pozostawiania w sąsiedztwie kolejnych bazgrołów. Ich konsekwentne zamalowywanie zniechęca, ponieważ wandale liczą na to, że ich ,,dzieła” długo pozostaną w przestrzeni.

received_584452016126204

Ojciec inicjatywy ,,Malarze Podwórkowi – Stop Bazgrołom” Marek Ślusarz z Muranowa oraz Krzysztof Michalski z ,,Porozumienia dla Pragi” – na najtrudniejszym odcinku akcji.

 

DLamcha

 

Żegnamy Jana Jangę Tomaszewskiego

JJTomaszewskiZ głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 69 lat zmarł nasz Sąsiad, znany aktor scen polskich, seriali, w tym ,,M jak miłość”, ,,Na Wspólnej”, ,,Prawo Agaty”, lubiany wykonawca piosenki aktorskiej,  Jan Janga Tomaszewski. Od debiutu w 1977 roku u Stanisława Brejdyganta w filmie „Zakręt”, poprzez role w ,,Pannie Nikt” Andrzeja Wajdy, czy ,,Starej Baśni” Jerzego Hoffmana dorobek ról teatralnych, filmowych i dubbingu aktor miał naprawdę imponujący.

Cztery lata temu Jan Janga Tomaszewski obchodził 40-lecie pracy artystycznej i 65 urodziny. Na uroczystości 29 grudnia 2016 roku zorganizowanej z tej okazji w praskopołudniowym CPK odebrał medal Gloria Artis, statuetkę Związku Artystów Scen Polskich, medal stulecia od Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, a także nasze skromne wyróżnienie – Kamień Kamionka. I burzę oklasków za występ muzyczny ze swoim zespołem, jak przystało na Jimiego Hendrixa Pragi, bo tak bywał nazywany.

,,Jasiek Janga to świetny facet, nisko bardzo brzmi bo taką ma pracę, Jasiek Janga to sam diabeł chyba, szarpie struny albo jest na rybach” – taki refren na cześć artysty śpiewaliśmy wtedy, życząc Mu dalszych wspaniałych ról i występów. Nie przeczuwaliśmy, że tak szybko przyjdzie nam życzyć Mu, by spoczywał w pokoju… Jan Janga Tomaszewski zmarł przedwcześnie wskutek choroby nowotworowej. Pokój Jego duszy.

Praska dusza Jana Jangi dźwięczy w kultowym wykonaniu ,,Hej Joe” (68) Jangajan „Hej Joe” the Jimi Hendrix- psychodelic version -clip wersja „cinema art” – YouTube

Makieta akustyczna sali koncertowej Sinfonii Varsovii już na Kamionku!

Dziś, 21 czerwca br o godz. 18.00 odbył się wernisaż wystawy makiety akustycznej nowej sali koncertowej, która powstanie na terenie Sinfonii Varsovii. Model śmiałego i wyjątkowego projektu Thomasa Puchera w skali 1:10 przywędrował do nas z Placu Defilad i pozostanie z nami do października br. Potem powędrować ma do Wiednia, do ojczyzny architekta.

Spieszcie więc zobaczyć, tym bardziej, że makieta opowiada nie tylko o nowatorskim projekcie architektonicznym, ale także o historii i dokonaniach artystycznych znanej i uznanej na całym świecie warszawskiej orkiestry oraz o licznych wydarzeniach i  działaniach edukacyjnych organizowanych z myślą o nas, o sąsiadach.

Gospodarz, dyrektor Janusz Marynowski zaprosił nas na koncert i posłuchanie przewodnika Macieja Czeredysa – zastępcy dyrektora ds. inwestycji. Padły też wyraźne  zapowiedzi i daty przystąpienia do realizacji. W pierwszym etapie wyremontowane i zrewitalizowanie będą budynki przy Grochowskiej wraz z budynkiem głównym. Nowy obiekt wraz z aranżacją zieleni i obramowaniem w postaci wysokiego ażurowego ogrodzenia jest planowany do ukończenia w 2026 roku.

Dla nas, okolicznych mieszkańców, najważniejsze jest to, że w sali koncertowej na łącznie 1850 miejsc znajdą się także miejsca dostępne po symbolicznych cenach dla wszystkich miłośników muzyki. A także to, że zabytkowe budynki odzyskają swój dawny blask.  Zaś pawilon przy samej ulicy Grochowskiej będzie oferował m. in. restaurację, pomieszczenia na ogólnodostępne zajęcia edukacyjne i integracyjne dla lokalnej społeczności.

Sinfonia Varsovia swoimi koncertami przy Grochowskiej, potańcówkami, festiwalem Szalone Dni Muzyki i licznymi działaniami edukacyjnymi i społecznymi jak dotąd oferuje warszawiakom nie tylko sztukę na wysokim poziomie, ale tworzy miejsce dla spotkań, zbliża ludzi. I tak pozostanie, a atrakcji jeszcze przybędzie.

1624302191206

Trzymamy mocno kciuki za powodzenie i rychłą realizację tego wyjątkowego projektu.

Na wernisażu obecni byli wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Katarzyna Bernadetta Olszewska, przedstawiciele świata muzyki, melomani oraz mieszkańcy.

1624301944034

Rada Osiedla Kamionek na PraskoPołudniowych Prezentacjach

 

12 czerwca w zacnym gronie wielu organizacji pozarządowych i dzielnicowych instytucji pojawiliśmy się w Parku Obwodu AK, by po raz pierwszy w pandemicznych czasach spotkać się z mieszkańcami.

Dziękujemy za wszystkie rozmowy, za zainteresowanie animacją ,,Gdzie było, gdzie stało”, a także naszym spacerem.

I choć piknik był wyjątkowo krótki, bo przerwany przez – jakże potrzebny – deszcz, będziemy ten dzień wspominać bardzo ciepło. Dziękujemy organizatorom – Stowarzyszeniu Zwalcz Nudę za sprawną, profesjonalną organizację.

Równocześnie przypominamy, że spacer z Radą Osiedla Kamionek, do samodzielnego przejścia, wciąż trwa, do końca wakacji. Czekamy na Wasze zdjęcia na FB opatrzone hashtagiem #RadaOsiedlaKamionek i #NaKamionku, oczywiście, kiedy już przestanie padać :). Dajemy też link do pobrania mapki: Spacer po Kamionku z Radą Osiedla Kamionek. Dobrej zabawy!

DLamcha

Janusz Piskorski – pożegnanie

Nagrodzony Mieszkaniec

 

Bardzo smutna wiadomość – zmarł nasz kolega Janusz Piskorski, członek Rady Osiedla Kamionek, niezwykle serdeczny i lubiany skromny człowiek, wieloletni niestrudzony społeczny opiekun najbardziej zaniedbanych rejonów Kamionka.

Były przewodniczący Koła ,,Kamionek” NZZ Solidarność, członek Rad Nadzorczych  R. S.M. ,,Osiedle Młodych” i S.M. ,,Waszyngtona.

W 2018 roku został wyróżniony naszą skromną nagrodą Kamień Kamionka.

Pełen inicjatywy, energii, wytrwałości  był dla nas wzorem społecznego zaangażowania i międzypokoleniowego porozumienia.

Tylko cząstka efektów niemal pięćdziesięciu lat Jego starań i pracy na rzecz najbliższego otoczenia jest dziś jeszcze widoczna w przestrzeni:  rząd topól przy ciągu pieszym ulicy Bliskiej, rekreacyjne zagospodarowanie terenu zielonego u zbiegu ulic Bliskiej i Żupniczej, przejście dla pieszych przez ul. Lubelską na wysokości ul. Berka Joselewicza.

Był także żywą księgą wspomnień  o poprzednich pokoleniach lokalnych społeczników. Wraz z nimi uczestniczył bowiem w wielu ważnych dla całej dzielnicy działaniach, dziś już zapomnianych, jak batalia o pozostawienie Szpitala Grochowskiego, przywrócenie odebranego na wiele lat bezpośredniego połączenia tramwajowego do centrum (niegdysiejsze 8, obecne 22), skuteczne protesty przeciwko pomysłom zabudowywania Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, gdzie przed laty miały powstać a to Dom Kombatanta, a to wytwórnia kaset wideo, czy luksusowy hotel.

Pozostawia po sobie dobrą i serdeczną pamięć i ból nieodżałowanej straty.

Z uwagi na okoliczności data ostatniego pożegnania nie jest jeszcze wiadoma.

 

XVI Bieg Wedla startuje w najbliższą sobotę!

obraz_2021-01-27_235847

 

XVI Bieg Wedla, któremu Samorząd Mieszkańców Kamionka patronuje od samego początku odbędzie się w tym roku pomimo pandemicznych ograniczeń!

Nie oznacza to, że organizatorzy postanowili złamać prawo, wprost przeciwnie, wszystkie zarządzenia będą skrupulatnie przestrzegane. Jak to możliwe?

Bieg potrwa kilka dni, od 30 stycznia do 7 lutego. Biegacze pokonają swoje trasy – już tradycyjnie są to dystanse: 5,5 km i 9 km dla dorosłych, 250 metrów dla dzieci w wieku do 7 lat oraz 1,86 km dla dzieci do lat 15, także nordic walking i O-run – w dowolnym miejscu na przestrzeni tych kilku wyznaczonych dni, a swój udział i wynik zarejestrują w specjalnej zakładce na stronie internetowej wydarzenia. Na podstawie tych wyników powstanie honorowa lista najlepszych uczestników, która zostanie opublikowana na stronie Biegu Wedla. Uczestnicy odbiorą medale, słodkie upominki, jubileuszowe pamiątki i vouchery do Pijalni Czekolady E.Wedel w Sklepie Biegacza na Powiślu.

Nie odbędzie się wyjątkowo oficjalny pomiar czasu biegaczy.

Zachęcamy, bo są jeszcze miejsca na trasy nordic walking i O-run.

Dla tych, którzy w dniu 30.01.2021 r zechcą pobiec właśnie w Parku Skaryszewskim, na placu w pobliżu muszli koncertowej w godz. 9.00-15.00 czekać będą wolontariusze. W tym samym miejscu w godz. 10.00-11.00 będą rozdawane mapki na trasy O-run, którego uczestnicy zawalczą w tym roku o Puchary Kamionka w kategorii kobiet i mężczyzn.

Więcej informacji www.biegwedla.pl

XVI Bieg Wedla organizowany jest przez Oddział PTTK Warszawa Praga oraz Fundację Trzy Kroki. Sponsorem tytularnym jest firma E.Wedel, patronują biegowi gazeta Mieszkaniec oraz Rada Osiedla Kamionek.

W tym roku powinno być nadzwyczaj słodko, ponieważ świętujemy także 170. rocznicę powstania firmy Wedel.

dlamcha

 

Kwiaty dla Baczyńskiego w rocznicę urodzin poety

W piątek, 22 stycznia 2021 roku, w setną rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – Poety i Bohatera, pani Izabela Szostak Smith, wiceburmistrz dzielnicy Praga-Południe wraz z przedstawicielami Rady Dzielnicy Praga-Południe, Rady Osiedla Kamionek oraz Zarządem S.M. Waszyngtona złożyła kwiaty pod ,,Różą dla Baczyńskiego” – odnowioną niedawno rzeźbą Stanisława Słoniny poświęconą pamięci Poety.

Na skromnej, bo respektującej rygory sanitarne uroczystości, na podwórzu przy Al. Waszyngtona pani wiceburmistrz zacytowała wzruszające wersy Poety i mówiła o potrzebie zachowania pamięci o K.K. Baczyńskim i powstańcach.

Poeta zostawił po sobie ok. 500 utworów poetyckich, dorobek godny dojrzałego człowieka, dorobek, dzięki któremu bliższe są nam uczucia i myśli jego tragicznego pokolenia.  Odłożył pióro tylko po to, by chwycić za karabin. Pamiętamy i pamiętać będziemy!

djlamcha

Choinka Sąsiedzka na Kamionku

1608153813450

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 16.12 o godzinie 16.12 rozbłysła uroczyście, w obecności kamionkowskiego Świętego Mikołaja, Śnieżynki oraz przedstawiciela Rady Seniorów i piszącej te słowa, piękna i strojna Choinka Sąsiedzka na Kamionku. To druga z kolei choinka, która ozdabia w okresie świątecznym plac po Bazarku Rogatka.

Piękne, pachnące, ponad trzymetrowe drzewko przywieźli i zamontowali na placu nasi Partnerzy z Fundacji Rozwoju Kinematografii.

Ze względu na okoliczności ogólnie znane tegoroczna choinka nie mogła zebrać tłumów jak zeszłoroczna, nie powitał jej koncert Konkatedralnego Chóru Kamionek, ani warszawskie kolędy Henia Małolepszego. Nie było animacji dla dzieci, ani stoisk.

Była jednak świąteczna atmosfera życzliwości i radości. Święty Mikołaj (Piotr Śledziewski z Rady Osiedla Kamionek)  wytrwale dzwonił dzwoneczkiem i odpowiadał na pytania najmłodszych. Były prezenty. A co najważniejsze, dopisali Mieszkańcy – dorośli i dzieci.

1608152794921 1608153813445

 

 

 

 

Całkiem sporo osób odpowiedziało na nasz apel  fotografowania się ze Świętym Mikołajem. Wiele dzieci sprawiło nam ogromną niespodziankę, bo pięknie i chętnie śpiewały kolędy. Nie minęły dwie godziny i upominki oraz odblaskowe misie powieszone na choince zostały rozdysponowane.

Odwiedzili nas też znakomici goście: dzielnicowi radni Anna Dębińska Żytkiewicz, Marek Borkowski i Michał Wieremiejczyk. Obecni byli niezawodni Partnerzy – Róża Karwecka i Dariusz Kunowski.  Zajrzała do nas także Małgorzata Witak, redaktorka Południka Praskiego.

1608152794936 1608152794914

 

 

 

 

Natalia Pekar z pierogarni Mińska 4/6 zaprosiła obecnych na pyszny barszczyk i degustację pierożków i pasztecików. Małgorzata Gurdziel z WM Sonata ufundowała paczki z owocami i łakociami dla dzieci. Urząd Dzielnicy Praga Południe ofiarował gadżety: ozdoby choinkowe, czapki mikołajowe. Rozdawaliśmy także świąteczne kartki z życzeniami od Partnerstwa Nasz Kamionek.

received_211093827272550

 

 

 

 

 

 

Organizatorem dzisiejszego wydarzenia było Partnerstwo Nasz Kamionek przy wsparciu Stowarzyszenia BORIS. Dziękujemy i do zobaczenia za rok, w większym gronie, przy dźwiękach koncertu kolęd.

A na koniec informacja najważniejsza. Odblaskowe zawieszki będą uzupełniane jeszcze na choince 17 i 18 grudnia. Można, a nawet trzeba je z choinki po prostu zdejmować i zabierać ze sobą. Przyczepiać na torby, plecaki, do suwaków. Niech dobrze służą i przyczyniają się do bezpieczeństwa! WESOŁYCH ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH ŚWIĄT!

 

 

1608152794936 1608152794914 1608152794932 1608153129635 received_211093827272550 1608152794921

DLamcha

Historia edukacji na Kamionku – wystawa

Poszczególne plansze prezentują historię okolicznych szkół: SP nr 60, zespołu szkół nr 89, SP nr 240, SP nr 255, liceów im J.Jasińskiego i im. Powstańców Warszawy. Wspomniane są także szkoły, których już nie ma.

Wystawa, której ostateczny plastyczny kształt nadała Katarzyna Paszkowska powstała z inicjatywy Klubu Sąsiada Skaryszewska, oraz Fundacji Scena Lubelska 30/32 przy współpracy grona nauczycielskiego wspomnianych szkół. Symboliczną wstęgę przecięła Róża Karwecka z Klubu Sąsiada Skaryszewska oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.

Autorzy zebrali znacznie więcej materiału i zdjęć, niż mogło pomieścić kilka plansz wystawy. Możliwe, że powstanie z tego w przyszłości publikacja.

Jeśli interesuje Was ten temat, pamiętajcie, żeby pójść na Zbaraską jeszcze w ten weekend, wystawa bowiem będzie do Wigilii wędrowała od szkoły do szkoły, w nieustalonym jeszcze dziś porządku.

1607712046435 IMG_20201211_120500IMG_20201211_115544

DLamcha

Cmentarz Kamionkowski – relacja z opuszczonego cmentarza

W roku 1916, ponad sto lat temu, lokalna gazeta ,,Echo Pragi” w numerze 43 zamieściła następującą relację z opuszczonego już wtedy od paru dekad cmentarza kamionkowskiego. Autor artykułu sygnowany jest jako Stef. R.

W przededniu Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek oddajmy się wspomnieniu i pamiętajmy, że teren wokół konkatedry to nadal cmentarz, choć nieczynny, to najstarszy na Pradze, co czyni to miejsce unikatowym miejscem pamięci o historii prawobrzeżnej Warszawy i jej mieszkańcach…

Kamionek

Na wyżynie wznoszącej się urwiskiem  ponad Łachą, leży cmentarz Kamionkowski. Niewielki obszar on zajmuje, boć w czasie jego założenia, Praga znajdowała się w upadku, a zamknięty jest już od lat pono trzydziestu. Smutno i zaniedbanie wygląda to niegdyś ,,Campo santo” Pragi. Jesienne liście gęstą zwałą porywają grobowce, znać, że troskliwa ręka nie roztacza opieki ponad zapuszczonem siedliskiem zmarłych. A jednak są tu mogiły różnych patrycjuszów Starej Pragi, o czem świadczą pomniki noszące nazwiska rodzin zmarłych. Vanitas vanitatum… Jedne powyjeżdżały drugie zbiedniały, inne wymarły, a pozostałe opuściły Pragę, lub … zapomniały…

Wśród  ogólnego zapuszczenia, splantowanych mogiłek, poczerniałych, zapadłych i zarosłych murawą kamieni grobowych, wyróżnia się kilka okazalszych grobowców, które przetrwały jeszcze zniszczenie, aczkolwiek żelazne kraty i ogrodzenie przeważnie połamane.

Ozdobę cmentarza stanowi grób rodziny Geberów z ładnym marmurowym biustem, względnie dobrze zachowany. Z pośród innych, zauważyłem zaniedbaną płytę mogilną d-ra medycyny Jana Kleckiego, zmarłego w 1863 r. z napisem ,,od wdzięcznych obywateli Pragi”, w niewiele co lepszym stanie będący grób księdza Mikołaja Klatki, wikarego praskiego, zamordowanego w 1873 r., wystawiony przez ,,wdzięcznych parafian”, liczne płyty rodu Skorynów i Krzyżanowskich, sięgające swym początkiem trzeciego dziesiątka ubiegłego stulecia, oraz grobowce Kamińskiego, b. oficera wojsk polskich, Ślosarskich, Kwellów, Tyłowieckich, Sowińskich, Białobrzeskich, Hasiewiczów, Łaskich, Kruszewskich i Orszagh’ów. Ten ostatni względnie możliwy.

Posępnie wyglądają zwalone górne części nadgrobków, jeden z nich sterczy w części z wyrytem imieniem ,,Jan”.

Wogóle cmentarz skazany na zagładę. Część już splantowano i wystawiono kaplicę drewnianą, w której odbywają się nabożeństwa. Kaplica skromna, znać, że prowizoryczna, sklepienie zastępują zwyczajne belki. Istnieje zamiar zbudowania kościoła na terytorium cmentarza, czem się zajmują mieszkańcy okoliczni.

W ogóle widać, że cmentarz ten stanowi część przebrzmiałej już i zamierzchłej przeszłości, ginącej bezpowrotnie. Być może, że za lat kilkanaście śladu już z niego nie będzie. Tembardziej należałoby mu poświęcić jakąś monografję, by uchronić od zagłady pamięć osób tam pochowanych. Również rodziny zainteresowane winny zwrócić uwagę, aby ich familijne groby nie pozostawały bez dozoru i opieki.

Opuszczam cmentarz ze smutnem wrażeniem znikomości dzieł ludzkich rąk.

I ,,łzy” wyschły, i ,,nieutulone żale” zamilkły, i przeróżne ,,wdzięczności” wygasły. Tylko szmer starych drzew, ocieniających zamierające cmentarzysko, opowiada tajemniczą jego przeszłość, a dźwięk sygnaturki z poblizkiej kaplicy wskazuje na łączność z żywymi. Pełen cichej melancholji miły jest ten zakątek wznoszący się amfiteatralnie ponad łachą i pasmem łąk nadwiślańskich…

Czytaj też: http://kamionek.warszawa.pl/2017/10/31/cmentarz-na-kamionku-epitafia-spis-nagrobkow-1916-r-i-2006-r/

Cmentarz1-EP43-1916 Cmentarz2-EP43-1916 Cmentarz3-EP43-1916

Co z Budżetu Obywatelskiego 2021,,skapnie” dla Kamionka?

Wierzba przy wodospadzie

Na początek trochę statystyki: W głosowaniu wzięło udział 109 025 mieszkańców Warszawy (w 2019 r. zagłosowało ponad 105 tys. mieszkańców, a w 2018 zagłosowało ok. 90 tys. osób).

Największe zainteresowanie głosowaniem odnotowano na Żoliborzu, gdzie zagłosowało 90 osób na 1000 mieszkańców dzielnicy. Frekwencja na Pradze Południe wyniosła 59 osób na 1000 mieszkańców

Zagłosowało więcej kobiet niż mężczyzn (62 proc. głosujących to warszawianki, a 38 proc. – warszawiacy).  Ciśnie się na usta: ,,Panowie, co z wami?”

Najczęściej głosowały osoby w wieku między 35 a 44 rokiem życia – prawie 35 proc. głosujących. Łączny udział grup wiekowych 25-34 lata i 35-44 lata w strukturze wiekowej głosujących stanowi aż 62,5 proc.

W tej edycji do etapu głosowania zakwalifikowano łącznie 1503 projekty – 1397 dzielnicowych i 106 ogólnomiejskich. Mieszkańcy wybrali 18 ogólnomiejskich i 341 dzielnicowych.  Na Pradze Południe wybrano 12 projektów ze 106 zgłoszonych.

Zdecydowanym zwycięzcą tegorocznej edycji w naszej dzielnicy… jest Park Skaryszewski, w którym zrealizowane zostaną 4 projekty – będziemy mieć czyste stawy i kanałki, toaletę automatyczną, uratujemy stare magnolie w różance i tradycyjnie już, jak co roku – stare drzewa. Ponadto na Jeziorku Kamionkowskim pojawi się wypożyczalnia kajaków i desek sup.

Poza tym w ramach projektu ,,Jaśniej na Pradze Południe” uzupełnione zostaną latarnie w ciągu ulicy Międzynarodowej przy parku, czyli stanie się coś, co nie udało się przez kilka lat z rzędu. Bardziej zielone staną się ulice Terespolska i Podskarbińska.

Aż w pięciu lokalizacjach na terenie Kamionka i w sąsiedztwie pojawią się miejskie pojemniki na odpady segregowane:  w rejonie al. Zielenieckiej / Targowej / Zamoyskiego, na rondzie Waszyngtona, w rejonie skrzyżowania al. Waszyngtona/Międzynarodowa, ul. Podskarbińska/ul. Grochowska oraz przy Urzędzie Dzielnicy.

Kamionek ma szansę także na otrzymanie czegoś z puli ogólnomiejskiej. Jeśli w stosownym czasie wykażemy się aktywnością i chęcią, trafią do nas ławki z puli 666 ławek dla Warszawy i drzewa z puli 2220 nowych nasadzeń dla Warszawy.

Nowe nasadzenia (30 drzew) wzdłuż ulicy Żupniczej i 30 drzew przy Stanisława Augusta przewiduje także zwycięski ogólnowarszawski projekt o nazwie ,, Sadzenie drzew, krzewów i bylin, ochrona drzew i poprawa ich warunków siedliskowych, poprawa warunków chodzenia czyli miks pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej

Oryginalnym projektem jest ustawienie na nadwiślańskich plażach, w tym na Poniatówce, zestawów do samodzielnego sprzątania tych plaż. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się będzie sprawdzało w życiu.

Aż ciśnie się na usta, że największymi beneficjentami tej edycji w puli ogólnomiejskiej są psy ze schroniska na Paluchu oraz jerzyki. Na trzecim miejscu postawiliśmy na zieleń, przede wszystkim na drzewa.

Szczegółowa lektura zwycięskich projektów wskazuje też, że strategia łączenia tych samych projektów w kilku dzielnicach wydaje się najwłaściwszym tropem na ,,ruszenie” środków z puli budżetu ogólnomiejskiego.

 

DLamcha

Poezja na Mińskiej

1601498570512W weekend 19 i 20 września br. ulica Mińska na Kamionku zanurzyła się w poezji. W Chono –Lulu Bistro Bar odbył się bowiem III Festiwal im. Miśka z Męcińskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Salon Literacki we współpracy z Fundacją Kinematografii, klubokawiarnią Kicia Kocia oraz Urzędem Dzielnicy Praga Południe. W turnieju Jednego Wiersza swoją twórczość zaprezentowało bardzo wielu twórców  a pierwsza nagroda i statuetka Miśka powędrowała do Aglai Janczak.

W konkursie wziął także udział piszący od wielu lat nasz kolega z Rady Osiedla Kamionek, społecznik, aktor Tomasz Marzecki.

Bogaty program obejmował także spacer literacki po Grochowie prowadzony przez Dorotę Ryst, warsztaty literackie, rozmowy z twórcami o podróżach, które kształcą, o historiach kryminalnych, o Grochowie oraz oczywiście o Mironie Białoszewskim, patronie festiwalu. Wręczenie nagród uświetnił koncert Międzypokoleniowego Klubu Piosenkowego STAYNIA.

Wśród gości festiwalu byli poeta i prozaik Sławomir Płatek, Krzysztof Mich – dziennikarz , autor albumu ,,Moje miasto Praga”, dziennikarz, autor wielu przewodników Grzegorz Micuła, znany na Grochowie autor felietonów o prawobrzeżnej Warszawie i audycji radiowej ,,Polak potrafi” Cezary Polak, prof. Dr. Hab. Agnieszka Karpowicz – znawczyni twórczości Mirona Białoszewskiego, poeci i prozaicy: Piotr Jezierski, Anna Kwiatkowska-Bieda, Anna Luberda Kowal, Paweł Łęczuk, Adam Michejda, Teresa Radziewicz i Paweł Sołtys.

Wyjątkowy wieczór odbył się w plenerze przy Chono Lulu. Nagrody sfinansowało m.st. Warszawa, Dzielnica Praga-Południe.

DLamcha