Szczyt NATO – ważne dla mieszkańców Kamionka i nie tylko!

NATO_plan_ograniczenia Praga-Południe

NATO_ograniczenia_Praga-Pd_plakat

WAŻNE dla Mieszkańców Kamionka i nie tylko!!! Potwierdziliśmy pod 19115, że w czasie szczytu NATO metro będzie kursować, ale nieczynna będzie stacja STADION. Pociągi nie będą się na niej zatrzymywać. W tym czasie należy zatem korzystać ze stacji WILEŃSKA.

Zachęcamy gorąco do w miarę wczesnego zapoznania się z mapką wyłączonych z ruchu ulic wokół Stadionu oraz w Centrum, Śródmieściu, na Woli, Ochocie i na Starym Mieście. Jest to istotne np. dla osób planujących sobie czas i zajęcia z wyprzedzeniem – umawiając spotkania, czy kupując w przedsprzedaży bilety na różne wydarzenia, sprawdźcie, czy wszędzie będziecie się mogli dostać na czas.

Inna ważna wiadomość: wyłączenie ulicy z ruchu obejmuje w części przypadków także ruch rowerowy i pieszy. Warto zatem zapoznać się ze szczegółowo i starannie opracowanymi mapkami i plakatami dla poszczególnych dzielnic, by w czasie szczytu poruszać się po mieście nie tracąc zbyt wiele czasu i uniknąć przykrych niespodzianek.

I wreszcie ostatnia wiadomość: weźmy sobie do serca zastrzeżenie umieszczone na wszystkich materiałach informacyjnych, że w trakcie trwania szczytu czasowo zamykane dla ruchu mogą być dodatkowe ulice.

Na stronie Zakładów Transportu Miejskiego dziś jeszcze nie znajdziemy szczegółowych danych o zmianie kursowania autobusów i tramwajów w tym czasie, ale na pewno warto ich z uwagą wyglądać.

Do pobrania aktualne mapki oraz szczegółowy wykaz ulic (stan na 20 czerwca): https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/XNV1i366w607Eha

DLamcha

Pochwała Kamionka

Nigdy się nie spodziewałam, że pochwalę dewelopera. Za to, jak wychwala Kamionek. I za to, że nie nazwał swojej inwestycji ,,Praha”, ,,The Place” ,,Kaluszynska Point”, ani też ,,Kaluszynska Plaza”czy ,,Factory” ani innym, obcym dla moich rodaków i tej części miasta, mianem. W ogóle jej nie nazwał, ale reklamuje ją Kamionkiem. Na rogu Gocławskiej  i Kałuszyńskiej powstaje nowa inwestycja – budynek na 24 mieszkania. Budynek będzie wyglądał estetycznie, ale podobnie do większości obecnie realizowanych mieszkaniowo-usługowych inwestycji:
kaluszynska_1_kopia_2 (1)

Tyle, że deweloper – Grupa Invest – na swojej stronie internetowej zachwala lokalizację tak, że lepiej i trafniej o Kamionku nie umielibyśmy napisać:

Największe tereny zielone dzielnicy Pragi Południe znajdują się właśnie na Kamionku. Wspomniany piękny Park Skaryszewski (znajdujący się w odległości zaledwie 500 m od ulicy Kałuszyńskiej) , jego błonia, które doceniane są ze względu na swoje walory ekologiczne, kanały wodne, plac zabaw dla dzieci, rozległe trawniki sprzyjające plażowaniu i rekreacji na trawie, boisko sportowe – to wszystko stanowi o atrakcyjności tej części dzielnicy miasta.

W przestrzeni kamionkowskich pofabrycznych budynków zaadaptowanych na restauracje i kluby powstają modne miejsca spotkań, zwłaszcza dla młodych ludzi, ceniących sobie rozrywkowe perspektywy dzielnicy.Jednocześnie cichość tej części Pragi Południe, niska zabudowa i grunty pokryte roślinnością służące jako miejsce wypoczynku są dobrym miejscem także dla rodzin i ludzi starszych.

W rejonie Kamionka znajduje się kilkadziesiąt obiektów zabytkowych. Warto wspomnieć chociażby o XIX-wiecznym kompleksie budynków przy ul. Grochowskiej 272 – obecnie siedzibie polskiej orkiestry symfonicznej. To właśnie w tym miejscu, w ramach wspomnianego programu Rewitalizacji, ruszyć ma wkrótce budowa Europejskiego Centrum Muzyki –nowego artystycznego centrum Warszawy – skupione wokół Orkiestry Sinfonia Varsovia. Centrum będzie nie tylko atrakcyjnym miejscem dla prezentacji muzyki poważnej i innych gatunków sztuki (teatr, film, malarstwo, fotografia, rzeźba), lecz również miejscem spędzania czasu wolnego (multiteka, kawiarnie, restauracje, itp.). Siedziba Orkiestry ma się stać ważną przestrzenią dla dyskusji wokół najważniejszych wydarzeń kulturalnych.

Dla wielu kibiców sportowych, ale także amatorów koncertów, targów modowych, targów książki niekwestionowaną zaletą jest Stadion Narodowy, gdzie organizowane są różnorodne imprezy otwarte. Propozycją dla osób, które cenią sobie różnorodne zajęcia oświatowe, indywidualne, grupowe, także rodzinne, są liczne ośrodki Centrum Promocji Kultury. Teatr Powszechny, zlokalizowany na rogu ulic Grochowskiej i Alei Zielenieckiej, stanowi ważny artystyczny punkt na mapie Warszawy.

A dalej płynie pochwała, wręcz reklama programu rewitalizacji na Kamionku:

Warto również zaznaczyć, że najbliższe lata przyniosą znaczące zmodernizowanie dzielnicy za sprawą przyjętego w 2015 roku Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2016-2022. Jednym z kluczowych obszarów priorytetowych unowocześnienia obszarów miejskich jest rejon Kamionka w dzielnicy Praga  Południe. Program zakłada ogromne dofinansowanie oraz podjęcie działań mające na celu przeobrażenie tej części miasta w zakresie:

 • ożywienia społeczno-gospodarczego – inicjatywy inwestycyjne mające na celu stworzenie lepszych warunków dla działalności handlowo-usługowych oraz drobnej wytwórczości.

 • podniesienia jakości przestrzeni publicznej – renowacja starych kamienic i podniesienie standardu budynków mieszkalnych, remonty dróg i torowisk tramwajowych, w tym całkowita rewitalizacja obszaru Ronda Wiatraczna.

 • poprawy środowiska naturalnego – porządkowanie  terenów zieleni, udoskonalenie oświetlenia ulicznego, montaż̇ kamer monitoringu, poprawa zagospodarowania otoczenia budynków, przygotowanie przyjaznych i bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci oraz atrakcyjnych miejsc integracji, uporządkowanie miejsc parkingowych.

 • rozwoju turystyki, kultury i sportu – poprawa dostępności pod kątem ruchu turystycznego, a zwłaszcza dostępności informacji o atrakcjach prawobrzeżnej części miasta, a także zbudowanie kolejnych atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych. Działania w tej mierze dotyczą zarówno budowania oferty rekreacyjnej wykorzystującej naturalne zasoby zieleni i warszawskiej Wisły, ale również̇ modernizacji i budowy nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Oby to wszystko się spełniło. Czego życzymy Mieszkańcom – obecnym i nowym, a także… sobie. I czekamy, że marka ,,Kamionek” przebije wreszcie, choćby tym, że jest jedyna taka, inne obcojęzyczne konotacje :). Choćby ,,Kamionek Factory” – brzmi zarazem i swojsko i dumnie, bo nawiązuje do świetnej przemysłowej historii tego miejsca – zagłębia przemysłowego niepodległej Polski oraz akcentuje, że mamy do czynienia z obszarem postindustrialnym, szalenie przecież teraz modnym.

DJLamcha

„Zakłady przemysłowe Pragi Południe w służbie Wojska Polskiego 1918-1939” – wystawa w Centrum Promocji Kultury przy Podskarbińskiej

20160628_141539Kto wie, jakie wyroby sygnowano przed wojną marką Brabork? Gdzie mieściła się Spółka Wytwórcza Polskich Rymarzy i Siodlarzy, albo Fabryka Maszyn Rzewuski i S-ka? Jak wyglądał modernistyczny budynek PZTiR (Dzwonkowej) przy Grochowskiej 341, wysadzony przez Niemców we wrześniu 1944 roku?

Takie ciekawe szczegóły, okraszone anegdotami zawiera arcyciekawa wystawa opracowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pod kierunkiem Dyrektora Biblioteki dra Jana Tarczyńskiego:  „Zakłady przemysłowe Pragi Południe w służbie Wojska Polskiego 1918-1939”.

Ekspozycja tylko do 15 lipca gościć będzie w naszej okolicy. Plansze eksponowane są pod chmurką przed wjazdem do Centrum Promocji Kultury przy ulicy Podskarbińskiej.

To wielka gratka dla miłośników historii w ogóle i historii Kamionka i Grochowa w szczególności, a także dla wszystkich lubiących znać przeszłość miejsca, które dzień w dzień przemierzają w drodze do pracy, po zakupy i do domu. Kto jeszcze nie widział – gorąco zachęcamy. Można się dowiedzieć, kto zasiadał w zarządach fabryk, jaki był ich kapitał założycielski, ile wyemitowały akcji. Stare fotografie pokazują wnętrza hal fabrycznych, produkowane wyroby: pojazdy, aparaty elektryczne i telefoniczne. Patrzą z nich twarze  inżynierów i robotników – współautorów bardzo ambitnego dzieła stworzenia zagłębia przemysłowego niepodległej Polski. Zobaczyć możemy plakaty promujące wyroby, wycinki z gazet, faksymile akcji.

Zachęcamy tym goręcej, że najwięcej tych zakładów znajdowało się właśnie na Kamionku.

Ekspozycja była dotąd prezentowana na placu Szembeka, gdzie została otwarta 12 kwietnia br. na uroczystości inaugurującej obchody 100-lecia włączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia w obszar administracyjny stolicy. Aby przybliżyć większemu gronu zainteresowanych historię zakładów przemysłowych Pragi Południe w służbie wojska polskiego w latach 1918-1939 autorzy ekspozycji – historycy pod kierunkiem dyrektora CBW dra Jana Tarczyńskiego przygotowali katalog wystawy, z którym można się nadal zapoznać w Centralnej Bibliotece Wojskowej.

W artykule prasowym ,,Jak pracują Polskie Zakłady Optyczne” Karola Koźmińskiego z roku 1936  znajdujemy czystą poezję:

,, Jakże daleką jest droga, by z drobnego fragmentu przepiłowanych na części bloków szkła optycznego powstać mogła soczewka mikroskopu, czy zwykłe szkło lornetki! Ileż wymaga to nietylko mechanicznej pracy, ale prawdziwego artyzmu w wykonaniu! Ileż długich, mozolnych lat benedyktyńskiej cierpliwości i starannej specjalizacji zarówno dla pracownika biura studiów, liczącego kolumny astronomicznych cyfr, czy dla robotnika artysty, zamieniającego wprawną dłonią, i najprecyzyjniejszymi narzędziami surowiec szklany w pełne blasku kryształy pryzmatów czy soczewek! Nie zapominajmy, że produkcja ta zadowolić musi najwybredniejszego uczonego i technika, że precyzja szkieł sprawdzana jest z dokładnością do jednej czwartej mikrona – to jedna tysięczna milimetra… Oto co potrafią inżynierowie, pracownicy i robotnicy Polskich Zakładów Optycznych!”

I dalej:

,,To jakby mała Rzeczpospolita, jakby drobny ale idealnie zharmonizowany fragment wielkiej naszej ojczyzny. Ludzie, którzy tu pracują, (…) nie tylko kochają naszą wielką ojczyznę miłością dziecka do matki. Są wszyscy głęboko i mocno uświadomieni patriotycznie (…) Oto pobudki, oto źródła decyzji pracowników PZO, ofiarowujących w pierwszą rocznicę zgonu największego z Polaków – dziesięć tysięcy godzin swej bezcennej pracy na potrzeby sił zbrojnych. Wsłuchani w rytm tej pracy, już rozpoczętej, wpatrzeni w szeregi pracowników mogących być chlubą każdego narodu, z żalem opuszczamy ten klasztor, gdzie tyle miłości i tyle ciągłego, ofiarnego wysiłku.”

Ani z tamtego ducha, ani z nowoczesnych linii produkcyjnych oraz budynków fabrycznych, które w większości zostały wymontowane lub wysadzone w powietrze przez wycofujących się z Polski Niemców nic już dziś nie pozostało. Dlatego tym bardziej warto popatrzeć na wystawę i wsłuchać się w tamten czas zatrzymany w odnalezionym, starannie opracowanym i zaprezentowanym przez autorów materiale.

Reportaż filmowy z uroczystego otwarcia wystawy w dniu 12 kwietnia na Placu Szembeka: Reportaż

DJLamcha

Chodnik i miejsca postojowe przy Stanisława Augusta

Miejsca postojowe przy Stanisława Augusta w budowie

Świeżo ułożony chodnik na ukończeniu

Prace postępują szybko

Prace przy układaniu chodnika i miejsc postojowych przy ul. Stanisława Augusta trwają! Cieszymy się, że doczekaliśmy się inwestycji, postulowanej wielokrotnie przez mieszkańców, radnych dzielnicy, oraz Radę Osiedla jeszcze w poprzedniej kadencji. Niebawem przejdziemy tędy suchą stopą, wygodnym, równym chodnikiem. Miejsc parkingowych prostopadłych do ulicy zmieści się między drzewami dwadzieścia osiem, w tym dwa dla niepełnosprawnych.

Dla nas jest to dowód na to, że nasze wystąpienia w połączeniu z cierpliwością i konsekwencją nie idą na marne. Dla porównania – tak było:

Stanisława Augusta przed remontem – zdjęcie z portalu grochów.pl

DJLamcha

Święto Stulecia – Kamienie Kamionka wręczone!

Dzisiaj na oficjalnej inauguracji Święta Stulecia przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy do Warszawy, odbywającego się w Parku Skaryszewskim wręczone zostały Kamienie Kamionka. Nagrody, w uznaniu zasług dla Kamionka, z rąk Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Michała Wieremiejczyka, Przewodniczącego Kapituły Konkursu Tomasza Marzeckiego i Przewodniczącej Rady Osiedla Kamionek Doroty Jankowskiej Lamcha przyjęli: pani Róża Karwecka – Róża ze Skaryszewskiej, inżynier Tadeusz Burchacki – varsavianista i społecznik, oraz redaktor naczelny czasopisma ,,Mieszkaniec” Wiesław Nowosielski.100B3491100B3480
100B3441

Wręczenie nagród poprzedziły: uroczysty wjazd Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz, Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Tomasza Kucharskiego, radnych Dzielnicy Praga-Południe i zaproszonych gości, parada konna, otwarcie obchodów przez p. Prezydent i p. Burmistrza, rys historyczny i recytacje patriotyczne zaprezentowane przez Tomasza Marzeckiego, wręczenie medali Stulecia zasłużonym dla dzielnicy osobom oraz koncert patriotyczny w wykonaniu Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

 

 

Występ – na warszawską nutę – Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej zebrał pod sceną główną duży tłum widzów. Nie mniejszą widownię miały mała scena boczna oraz muszla koncertowa, gdzie zaprezentowali się pięknie aktorzy scen warszawskich, kapele, a także młodzi artyści z południowopraskich szkół.

Aleja obwodowa zapełniła się atrakcyjnymi stoiskami z rękodziełem. Czego tam nie było!  Obrazy, ręcznie robiona biżuteria, ręcznie szyte stroje, bibeloty, prezenty, stara porcelana i platery, wreszcie książki, gry, zegary duże i małe, produkty dla dzieci, wyroby recyklingowe.

Obejrzeć można było wystawę ,,Ludzie Saskiej Kępy”, wystawę prezentującą dorobek harcerzy z Pragi Południe, a także wystawę Centralnej Biblioteki Wojskowej ,,Zakłady Przemysłowe Pragi Południe w służbie Wojska Polskiego 1918 – 1939”.

Zgłodniali i zmęczeni mogli posilić się na tzw. patelni – gdzie zagościła mała gastronomia z plenerowymi smakołykami rozmaitych kuchni jak np. kuchnia żydowska z Otwocka, kuchnia węgierska, włoska i nasze poczciwe grillowane szaszłyki, kiełbaski i karkówka.

Ogród różany objęła we władanie dzielnicowa biblioteka wyczarowując ,,Ogrody Literackie w Rosarium”. Zaś płyta KS Drukarz oddana została we władanie najmłodszym. Popularne barwne skakańce, gry i zabawy sportowe przyciągnęły setki najmłodszych mieszkańców dzielnicy.

Nie zabrakło stoiska Centrum Promocji Kultury, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Budżetu Partycypacyjnego. Silnym kamionkowskim akcentem, prócz wystawy portretującej mieszkańców ulicy Skaryszewskiej był Kamionek Milowy z konkursem wiedzy o Kamionku. Kiedy tam gościliśmy, koło 17.00 pierwszego dnia udział w konkursie wzięło 40 osób. Ciekawi jesteśmy wyniku, bowiem test nie był wcale łatwy – wstyd się przyznać, ale reprezentantka Rady Osiedla też nie zdołała prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. 😉

Specjalne podziękowania kierujemy do władz Dzielnicy za to, że Święto, choć to impreza masowa, oszczędziło park – poza terenem, gdzie zagościła gastronomia nie widzieliśmy samochodów, towar do stoisk, zainstalowanych w alei głównej i obwodowej na asfalcie, dowożony był na wózkach, rowerami i meleksami. Zrezygnowano z masowych gier i zabaw na parkowych łąkach – przeniosły się one na KS Drukarz. Zaś trzy sceny razem nie wygenerowały aż tyle hałasu, by zmęczyć spacerowiczów szukających schronienia w dalszych parkowych alejkach.

Jutro drugi dzień parkowych atrakcji. Serdecznie zapraszamy!

DJLamcha

 

Akcenty z Kamionka na Święcie Stulecia

100_LAT_PRAGI_PLAKAT_wers.ostatNa jutrzejszym świecie stulecia nie zabraknie akcentów z Kamionka.

Ok godz. 15.30 na scenie głównej wręczone zostaną nagrody tegorocznym laureatom Kamieni Kamionka: Pani Róży Karweckiej – w kategorii ,,Mieszkaniec”, Panu Tadeuszowi Burchackiemu – w kategorii ,,Historia”, Panu Janowi Jandze Tomaszewskiemu w kategorii ,,Kultura” oraz przedstawicielowi redakcji czasopisma ,,Mieszkaniec” uhonorowanemu nagrodą specjalną za 25 lat promowania Kamionka.

Kamionkowskim akcentem jest także: osoba prowadzącego Pana Tomasza Marzeckiego – mieszkańca i społecznika z Kamionka. Wśród gwiazd zaś Homo Homini i Alek Nowacki – mieszkaniec Kamionka, który w zeszłym roku uświetnił nasz skromny Piknik Rodzinny na Błoniach. Występ Alka Nowackiego drugiego dnia festynu na scenie głównej o godz. 16.00.

Zapoznać się będzie można z wystawami fotograficznymi, wśród których znajdą się m.in. zdjęcia naszych sąsiadów ze Skaryszewskiej.

Blisko sceny głównej spotkacie także stoisko znanego i lubianego zakątka ,,Między Wierszami” – (stanowisko nr 61). Więcej o kamionkowskiej księgarni i klubokawiarni:   https://www.facebook.com/cafeklubmiedzywierszami/?fref=ts

Na stanowisku projektu Kamionek Milowy (w głównej alei, po lewej (zachodniej) stronie od wejścia do Parku Skaryszewskiego, obok stoiska Urzędu Dzielnicy Praga Południe) będzie można wziąć udział w konkursie wiedzy o Kamionku. Wystarczy wypełnić kartę z pytaniami na stanowisku Kamionka Milowego. Do wygrania atrakcyjne nagrody, m.in. gra planszowa. Rozstrzygnięcie konkursu około godziny 18:30.

Na stoisku będzie można również obejrzeć mini- wystawę zdjęć „Kamionek postindustrialny” a także zakupić nietypowe siatki zakupowe projektu Warszawasza, stylizowane na te z okresu PRL.

Kamionek Milowy to projekt, którego celem jest poprawa jakości funkcjonowania małych przedsiębiorstw ( takich jak zakłady rzemieślnicze i usługowe) oraz promocja Kamionka jako ciekawego, atrakcyjnego obszaru o dużym potencjale. Projekt jest realizowany przez studentów z Uniwersytetu SWPS w ramach organizacji Enactus. Więcej informacji o projekcie: http://kamionekmilowy.pl ;  facebook.com/kamionekmilowy . O 14:30 Kamionek Milowy zaprasza na prezentację dotyczącą projektu w Muzeum Warszawskiej Pragi na Targowej 50/52, gdzie w sobotę odbędzie się Festiwal Rzemieślników. W programie przez cały dzień m.in. warsztaty z rzemieślnikami, targi produktów rzemieślniczych, pokaz mody i ciekawe dyskusje.  https://www.facebook.com/events/228422644207351/

Serdecznie zapraszamy!

 

Kamionek kolebką polskiej motoryzacji


Z poczucia lokalnego patriotyzmu zmieniam tutaj tytuł artykułu w Kurierze Praskim, który gorąco polecam: ,,Część I: Praga Południe kolebką polskiej motoryzacji”.

Czytamy w nim:

Pierwszym polskim przedsiębiorstwem motoryzacyjnym uruchomionym po odzyskaniu niepodległości były Centralne Warsztaty Samochodowe Ministerstwa Spraw Wojskowych przy ul. Terespolskiej 34/36 w stołecznej dzielnicy Praga Południe.

To obecna Chodakowska. Zakłady produkowały dla wojska, ale nie tylko. To tutaj powstał legendarny CWS T-1 reklamowany na targach we Lwowie, jako ,,polski Rolls Royce”.

Pierwszym polskim samochodem osobowym był CWS T-1 konstrukcji inż Tadeusza Tańskiego, zbudowany w CWS w sierpniu 1925 roku. Samochód miał nietypowe rozwiązanie konstrukcyjne. Można go było rozebrać jednym kluczem płaskim 17×29 i śrubokrętem.

Warsztaty produkując głównie jednak dla wojska przeszły liczne metamorfozy organizacyjne. W 1928 r  CWS wchłaniając Centralne Warsztaty Łączności i Saperskie przekształciły się w Państwowe Zakłady Inżynierii, potem przyłączono doń Zakłady Mechaniczne ,,Ursus”.Podpisano umowy licencyjne ze szwajcarską firmą Adolphe Saurer, i z turyńskim FIAT-em.

Na licencji Saurera przy Chodakowskiej przed wojną wytwarzano nadwozia autobusów szeroko stosowanych na terenie Warszawy i całego kraju jako pojazdy miejskie i do komunikacji międzymiastowej – w tym także słynnych ,,Zawratów”.

Gorąco polecamy cały artykuł wraz z opublikowanymi tam zdjęciami z Centralnych Warsztatów Samochodowych: Kurier Praski nr 14 (czerwiec 2016).

CWS – foto z Motokiller.pl

DJLamcha

Festyn Skaryszewska z okazji 100-lecia Grochowa

Skaryszewska-FestynSerdecznie Państwa zapraszamy na kolejną edycję Festynu na Skaryszewskiej, który tym razem upływać będzie pod znakiem 100-lecia przyłączenia Grochowa, Gocławia i Kępy do Warszawy. Organizatorem jest Fundacja Sceny Lubelska 30/32. Wydarzenie współfinansuje Urząd m. st. Warszawy Dzielnicy Praga Południe, a patronatem medialnym objęło je Radio Warszawa.

Kiedy? Już w najbliższą sobotę, 11 czerwca w godzinach od 14:00 do 21:00.

Oddajmy głos organizatorom:

VII Festyn będzie miał charakter specjalny, co związane jest ze stuleciem stołeczności Grochowa. Bogaty program obejmie jednodniową prezentację dokonań zarówno artystów z Kolonii Artystycznych Lubelska 30/32, jak i mieszkańców ulicy Skaryszewskiej, poszukiwania historycznych związków Kamionka i Grochowa pod patronatem Muzeum Warszawskiej Pragi a także warsztaty plenerowe, wystawy, koncerty i spektakle.

Program szczegółowy:

14:00 Otwarcie:

 • Wystawa fotograficzna „Portrety – sąsiedzi z ulicy Skaryszewskiej” (Klub Sąsiada, Skaryszewska 10) [skwer ul. Skaryszewska/Lubelska]

14:00-17:00 Warsztaty [skwer ul. Skaryszewska/Lubelska]:

 • Otwarte pracownie plastyczne dla dzieci – ceramiczna i malarska (artyści Stowarzyszenia Pracownie Twórcze Lubelska 30/32)
 •  „Pani Kreseczka i pan Kapiszon” – zabawy podwórkowe dla dzieci
 • „Radio Szczęście na Pradze nadaje…” – akcja artystyczna Komuny Warszawa
 • Warsztaty kuglarskie – Stowarzyszenie Praktyków Kultury

Występy:

14:30

 • Występ dzieci z przedszkola nr 51 im. Misia Czarodzieja [w namiocie ul. Skaryszewska 15]

15:00

 • Pokaz spektaklu Angeliki Olszewskiej „O matko z córką” w reż. Mateusza Olszewskiego (Republika Warszawa) – [III p. Lubelska 30/32]
 • Ognisko Teatralne u Machulskich – warsztaty i pokazy dla dzieci – [w namiocie ul. Skaryszewska 15]
 • „Od Grochowa do… Grochowa” – prezentacja historyczna (Jolanta Wiśniewska, Muzeum Warszawskiej Pragi – Oddział Muzeum Warszawy) – [Klub „Znośna Lekkość Bytu” Lubelska 30/32]
 • Strefa Rytmu – spotkanie z muzyką afrykańską [w namiocie ul. Skaryszewska 15]

16:00

 • „Warszawa da się lubić” – koncert zespołu Hope 4 Street (młodzież ze Świetlicy Środowiskowej Mały Książę) [w namiocie ul. Skaryszewska 15]
 • „Scenki miłosne wg. Szekspira” – pokaz Teatru Paradox (LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego) [w namiocie ul. Skaryszewska 15]

17:00

 • „Róża ze Skaryszewskiej” – spektakl teatru Scena Lubelska 30/32 [III p. Lubelska 30/32]
 • Piosenka aktorska: Brecht i Kurt Weill – występ studentów Szkoły Teatralnej im. Jana i Haliny Machulskich pod opieką Małgorzaty Wojciechowskiej i Konrada Wantrycha [w namiocie ul. Skaryszewska 15]

18:00

 • Pokazy Capoeira Angola [skwer ul. Skaryszewska/Lubelska]
 • „Skaryszewska lista przebojów” – występy solistów [w namiocie ul. Skaryszewska 15]

19:00

 • „Sobótkowe dziwy i dziwadła” – spektakl Małego Offu [w namiocie ul. Skaryszewska 15]

20:00

 • „Potańcówka u Heńka na dechach” – gra Kapela Heńka Małolepszego [w namiocie ul. Skaryszewska 15]

Będzie się działo!

A tak było w zeszłym roku:

Warszawa, 2015/06/13 Festyn "Swieto Skaryszewskiej - ulica otwarta" fot. Artur Chmielewski

Warszawa, 2015/06/13
Festyn „Swieto Skaryszewskiej – ulica otwarta”
fot. Artur Chmielewski

Warszawa, 2015/06/13 Festyn "Swieto Skaryszewskiej - ulica otwarta" fot. Artur Chmielewski

Warszawa, 2015/06/13
Festyn „Swieto Skaryszewskiej – ulica otwarta”
fot. Artur Chmielewski

fot. Jcek Szmid; Hope 4 Street; Festyn Skaryszewska 2015

Hope 4 Street

 

Bazarek Rogatka – rozbiórka trwa

Przyszłość Bazarku Rogatka budzi duże zainteresowanie naszych Mieszkańców. Na razie trwa rozbiórka – kupcy demontują swoje pawilony, wygląda to coraz smutniej, a my jesteśmy zasypywani pytaniami. Przypominamy zatem: po rozbiórce plac zostanie uporządkowany ze środków na rewitalizację Kamionka i udostępniony Mieszkańcom jako zielony targ w soboty i giełda sąsiedzka w niedziele. Tak, jak chcieli tego Mieszkańcy – służyć będzie nadal jako miejsce handlu, tyle że w nowej odsłonie. Czy się przyjmie i czy nadal zostanie naszym centrum lokalnym zależeć będzie w dużej mierze od inicjatywy Mieszkańców – mile widziane są wszelkie pomysły na wykorzystanie placu w tygodniu oraz na wszelkie działania towarzyszące sobotnio-niedzielnym targom. Zachęcamy w tej sprawie do kontaktu z nami. A na razie garść fotografii – na pamiątkę.

DJLamcha

Rewitalizacja kamienic na Kamionku – spotkania z mieszkańcami

Przechwytywanie

Bardzo ważna wiadomość dla lokatorów kamienic: Rybnej 8 i 10 a także Grochowskiej 354 i Drewnickiej 2a. Ponieważ rewitalizacja na Kamionku obejmuje także gruntowne remonty kilkunastu starych kamienic, w części z nich wiązać się musi z czasowym wykwaterowaniem mieszkańców. W czerwcu odbywać się będą spotkania z mieszkańcami w sprawie wykwaterowań. Rozpoczynać się będą o godz. 17.30 i odbędą się w następujących terminach:
13.06.2016 – mieszkańcy z Rybnej 8 i 10
20.06.2016 r. mieszkańcy z Grochowskiej 354 i Drewnickiej 2A

Gorąco namawiamy zainteresowanych do przybycia. Do tej pory odbyło się już jedno takie spotkanie, dotyczące Rybnej 28, Wawerskiej 19 oraz Mińskiej 30. Więcej na stronie Urzędu: http://www.pragapld.waw.pl/rewitalizacja-zapuka%C5%82a-do-mieszka%C5%84.html#start

Praski Piknik Artystyczny na Kamionku

20160604_114538Stało się już tradycją, że LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego raz w roku zaprasza Mieszkańców na piknik artystyczny. W sobotę 4 czerwca w godz. 10.00-14.oo uczniowie, nauczyciele i rodzice zaprezentowali wiele atrakcji. Klasa ratownictwa medycznego wykonała pokaz ratowania rannej w wypadku koleżanki. Klasa wojskowa zaprezentowała się pięknie w mundurach i konno. W kawiarence można było zdegustować własnoręcznie pieczone wyszukane domowe ciasta. W stoisku z rękodziełem uczennice wystawiły piękne wyszywane kartki pocztowe – idealne na wszystkie okazje oraz kunsztownie wyplatane bransoletki z koralikami na lato. Można je było nabyć za symboliczne 2,- zł. Jak zwykle widowiskowo wypadły pokazy chemiczne – makieta wulkanu dymiła i ziała ogniem na zawołanie. Na estradzie ustawionej przed szkołą uczniowie i uczennice zaprezentowały swój kunszt wokalny. Nie zabrakło akcentu na 100-lecie przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy do Warszawy – na korytarzu szkoły otwarto uroczyście wystawę fotografii najpiękniejszych zakątków i obiektów naszej dzielnicy autorstwa uczniów i nauczycieli. Są wśród nich zdjęcia zabytków i nowoczesnych obiektów jak Stadion Narodowy. Niezwykle pięknie w obiektywie zaprezentował się Park Skaryszewski i Jeziorko Kamionkowskie. Pojawiły się nawet zdjęcia z lotu ptaka. Zaszczyt uroczystego otwarcia wystawy przypadł w udziale przewodniczącej Rady Samorządu Mieszkańców. Dowiedzieliśmy się, że wystawę tę będzie można jeszcze obejrzeć w innych miejscach dzielnicy, m. in. w dzielnicowej bibliotece.

Na zakończenie pikniku odbyło się przedstawienie najciekawszych szekspirowskich scen miłosnych – tych romantycznych, poważnych i komediowych w wykonaniu szkolnego teatru Paradox. Aktorzy – uczniowie z klas humanistycznych starannie ucharakteryzowani i w strojach z epoki wypadli naprawdę znakomicie.

Dziękujemy uczniom i nauczycielom za mnóstwo wrażeń i za to, że mogliśmy zaprezentować się i my –  z pocztówkami z Kamionka, broszurką o najciekawszych obiektach na Kamionku oraz wystawą archiwalnych zdjęć naszego kolegi z Rady – Janusza Piskorskiego, obrazujących ulicę Bliską w latach 70.