Aleja Emila Wedla jak nowa, czyli cementowanie przyjaźni polsko-niemieckiej na Kamionku

img_20161125_154126Dziś, 25 listopada 2016 r w Teatrze Powszechnym miało miejsce wyjątkowe, międzynarodowej rangi wydarzenie — podpisanie listu intencyjnego w sprawie rewitalizacji Alei Wedla. Sygnatariuszami byli Wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski oraz Ambasador Republiki Federalnej Niemiec  Rolf Nikel. Honory gospodarza czynił Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe.  Świadkami tego wyjątkowego wydarzenia na Kamionku  byli także  m.in. Wiceburmistrz Dzielnicy Jarosław Karcz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Andrzej Wójcik, radni Dzielnicy, pracownicy Urzędu Dzielnicy, reprezentant Biura Ochrony Środowiska, pracownicy ambasady niemieckiej, dyrektor teatru Paweł Łysak oraz Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek w osobach przewodniczącej Doroty Lamchy i wiceprzewodniczącej Magdy Dziadosz — jako reprezentacja lokalnej społeczności.

Ambasador wygłosił — po polsku — okolicznościowe przemówienie, w którym nie omijając najtragiczniejszych faktów z historii wzajemnych relacji  mówił o potrzebie cementowania przyjaźni zarówno na poziomie państw, jak i miast – Warszawy i Berlina.

Tym samym Kamionek otrzymał nieoczekiwany prezent.

Rewitalizacja zieleni w Alei Wedla, której projekt a także część realizacji pokryje strona niemiecka, ma być bowiem symbolicznym gestem przyjaźni polsko niemieckiej, na 25 lecie podpisania polsko – niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.  Umowa podpisana została 17 czerwca 1991 w Bonn jako uzupełnienie polsko-niemieckiego traktatu granicznego z 14 listopada 1990, będącego jednym z warunków zjednoczenia Niemiec.  Traktat podpisali: ze strony polskiej Jan Krzysztof Bielecki i Krzysztof Skubiszewski, ze strony niemieckiej Helmut Kohl i Hans Dietrich Genscher. Obydwa układy zostały ratyfikowane przez parlamenty obydwu krajów w końcu 1991 i weszły w życie 16 stycznia 1992.

Miejsce to wybrano ze względu na związek z niemiecką rodziną Wedlów. Działalność tych przedsiębiorców i społeczników bardzo pozytywnie zapisała się w historii naszego miasta i kraju.

Projekt powierzono Izabeli Małachowskiej Coqui, architektce krajobrazu,  która ma w dorobku liczne realizacje w Polsce i w Niemczech.

W dniu poprzedzającym podpisanie listu intencyjnego odbyło się w urzędzie dzielnicy z inicjatywy Wiceburmistrza Jarosława Karcza spotkanie z projektantką, na które zaproszono członków Rady Samorządu Mieszkańców Kamionka oraz przedstawicieli wspólnot z Grochowskiej 357 i Grochowskiej 341 – bezpośrednio sąsiadujących z rewitalizowanym terenem.  Projektantka skonfrontowała swoje spostrzeżenia co do specyfiki tego miejsca z jego odbiorem przez mieszkańców i omówiła możliwości wzbogacenia go o dodatkowe funkcjonalności rekreacyjne i walory estetyczne, zaprezentowała też wachlarz stylów ogrodów– od ,,przystrzyżonego” po najbardziej bliski naturze. Mieszkańcy z kolei opowiedzieli, jak tam spędzają czas, co im się w tym miejscu najbardziej podoba,  czego nie chcieliby zmienić, a co, ich zdaniem, zmienić byłoby warto.

Gotowy projekt będzie prezentowany i konsultowany z mieszkańcami dzielnicy w szerszym gronie –  z udziałem przedstawicieli także innych kamionkowskich osiedli i wspólnot.

Zatem czekamy. Po spotkaniu z Izabelą Małachowską Coqui wierzymy, że na brzegu Jeziorka Kamionkowskiego powstanie ogród, który wydobędzie jeszcze więcej piękna z tego wyjątkowego miejsca i który przypadnie do gustu większości warszawiaków.

img_20161125_153756DLamcha
Bookmark the permalink.

Comments are closed.