Wystawa ,,Śladami rewitalizacji czyli zapomniane kamieniczki i ulice Kamionka”

Rewitalizacja ulicy Frycza ModrzewskiegoWystawa-o-rewitalizacjiWystawa fotograficzna autorstwa Krzysztofa Bąbla – mieszkańca Kamionka związanego z Klubem Sąsiada Skaryszewska i Moniki Wesołowskiej, którą obejrzeć można do końca miesiąca w Organic Coffee przy ul. Grochowskiej 282 jest wizualną dokumentacją starych kamienic na Kamionku, przeznaczonych do gruntownej rewitalizacji w ramach ZPR dla Pragi. Zdjęcia ilustrują ich obecny stan i ciekawe detale, oddają też klimat kamionkowskich uliczek zagubionych pomiędzy hektarami działających tu przez lata zakładów przemysłowych.

W większości są to obiekty powstałe jako kamienice dla pracowników rozwijającego się na Kamionku przemysłu niepodległej Polski – przemysłu nowoczesnych na tamte czasy technologii, naszej Krzemowej Doliny.

10 lutego odbył się wernisaż wystawy zorganizowany przez Klub Sąsiada ze Skaryszewskiej. Obecni byli wiceburmistrz Dzielnicy Pragi Południe Piotr Żbikowski, radny m. st. Warszawy Paweł Lech, przedstawiciele Urzędu Dzielnicy, Rady Osiedla Kamionek oraz mieszkańcy zaproszeni do wspomnień.

Spotkanie poprowadzili Krzysztof Bąbel i Róża Karwecka z Klubu Sąsiada, o programie rewitalizacji opowiedział Piotr Żbikowski odpowiadając przy okazji na pytania mieszkańców, a przewodnicząca Rady Osiedla Kamionek Dorota Lamcha opowiedziała o historii Kamionka pokazując przy tym trochę archiwalnych zdjęć. Rewitalizowane kamienice – skromne, nieduże i funkcjonalne, a dziś bardzo zaniedbane – ujawniają bowiem swoje znaczenie i historię dopiero w połączeniu z historią kamionkowskiego przemysłu.

Mieszkańcy włączyli się do wspomnień, jak to bywało dawniej na Kamionku, czym się tu żyło i jacy ludzie tutaj mieszkali i pracowali. Delektując się specjałami Organic Coffee, szarlotką, ciastem kokosowym, kawą i herbatą wracaliśmy do wspomnień z lat 60., 70., a nawet 40.

Wystawa ma mieć swój dalszy ciąg w postaci zdjęć już zrewitalizowanych kamienic. Z nadzieją czekamy zatem na postęp prac! Nie możemy się doczekać, kiedy Kamionek nam wypięknieje.

Zebrani mogli się także zapoznać z ofertą działań kulturalno krajoznawczych Klubu Sąsiada na najbliższe miesiące.

Więcej o programie rewitalizacji na Kamionku: Rewitalizacja ulicy Frycza ModrzewskiegoRewitalizacja na Kamionku odsłona pierwsza

Zdjęcia: Jarosław Kania, Tekst DLamcha

Dwunasty Bieg Wedla pachnący czekoladą za nami!

18 lutego już po raz dwunasty spotkaliśmy się w Parku Skaryszewskim na Biegu Wedla – imprezie biegowej o najdłuższej tradycji w najpiękniejszym parku w Warszawie. Półtora tysiąca uczestników zmierzyło się w tym roku z trudnymi warunkami – roztapiający się śnieg i lód zwłaszcza na odcinku przed metą był bardzo śliski, również cała trasa biegu, choć posypana piaskiem, była wyjątkowo nieprzyjazna.

Wszyscy zwycięzcy w kategorii Kamionek, zwycięzcy Biegu, organizator biegu Andrzej Krochmal i Przewodnicząca Rady Osiedla Kamionek Dorota Lamcha

Wszyscy zwycięzcy w Kategorii Kamionek, organizator biegu Andrzej Krochmal i Przewodnicząca Rady Osiedla -Kamionek Dorota Lamcha – foto Adam Rosiński

Rada Osiedla Kamionek jak co roku objęła jedyny w swoim rodzaju, bo pachnący czekoladą bieg patronatem fundując puchary dla najlepszych zawodników na trasach C i D mieszkających lub pracujących na Kamionku, oraz po raz pierwszy – dla uczestników zawodów Nordic Walking.

Puchary w kategorii Kamionek zdobyli: w biegu na 5,5 km Iwona Janus – nasza sąsiadka z Bliskiej i Grzegorz Olesiński, a w biegu na 9 km Magdalena Dubaj – Zerek oraz Jacek Karwowski, pracownicy Wedla – i to po raz kolejny.

Na starcie nie zabrakło warszawskich samorządowców – pobiegli radny m. st. Warszawy Jarosław Szostakowski oraz wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Katarzyna Bernardetta Olszewska, która wzięła udział w biegach na 5.5 i 9 km.

Gratulujemy sukcesu zwycięzcom, wszystkim uczestnikom – kondycji i hartu ducha a organizatorom za sprawne i przyjazne dla otoczenia zorganizowanie imprezy.

Cieszymy się, że impreza propagująca sport i zdrowie, markę Wedla od prawie stu lat nierozerwalnie związaną z Kamionkiem i Park Skaryszewski na trwale zagościła u nas, oraz że  rozwija się z roku na rok rozszerzając się także na inne dyscypliny.

Przypominamy, że bieg organizuje Andrzej Krochmal – wiceprezes oddziału PTTK Warszawa Praga. Patronuje mu Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Pragi Południe oraz Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek i lokalna gazeta Mieszkaniec.

fot. Adam Rosiński, Jarosław Kania, tekst DLamcha

Turniej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych – nasza drużyna już trenuje!

W dniu 11 lutego 2017 r. odbył się kolejny trening drużyny piłkarskiej Kamionka, która przygotowuje się do majowego Turnieju o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. Wiosną, już po raz drugi o zdobycie wspomnianego pucharu będą rywalizowały ze sobą zespoły z poszczególnych Osiedli Pragi – Południe. Stawka jest wysoka, a przeciwnicy silni, dlatego chociaż w wesołej atmosferze, to z pełnym zaangażowaniem (jak widać na zdjęciach) ćwiczyliśmy rozmaite elementy gry, kładąc duży nacisk na boiskową komunikację i zgranie, gdyż w ramach otwartego naboru do drużyny dołączyły nowe osoby. Dodatkową motywację dla naszej drużyny stanowi fakt, że jesteśmy gospodarzami Turnieju i mimo ogromnej sympatii do innych Osiedli, naszym marzeniem po zakończeniu imprezy jest odśpiewanie „Puchar jest nasz!”.

DSC00139 DSC00142 DSC00143

Pomimo rozpoczęcia treningów, zapraszam chętnych, aby zgłaszali się do naszej drużyny. Można tego dokonać poprzez wysłanie emaila na adres [email protected]. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Regulaminem Turnieju, członkiem zespołu może być osoba zamieszkująca lub pracująca na danym osiedlu, bądź należąca do grupy działającej na danym osiedlu/na rzecz danego osiedla.

Tekst przygotował – Jarosław Kania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a działka przy Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych

IMG_20161203_124538W związku z opublikowaną w mediach informacją o sprzedaży działki wzdłuż Stanisława Augusta na granicy z Kamionkowskimi Błoniami Elekcyjnymi – o powierzchni 22,5 tys m2 — spółce LEOSET lokalny samorząd zalała ogromna fala niepokoju mieszkańców, jaką transakcja ta — spodziewana od czterech prawie lat, bo wtedy działkę wystawiono na sprzedaż —  wzbudziła. Mieszkańcy są zaniepokojeni i niepocieszeni tym, że pod inwestycją zniknie ok. 8 tys m2 zieleni. Zieleni, którą ogół traktuje jak część Błoni, choćby dlatego, że zaraz za parkingiem znajduje się tabliczka z napisem zabytek, co mocno sugeruje, że jest to także teren chroniony. Pozostała część sprzedanej działki –  pas wzdłuż Stanisława Augusta – nieczynny pawilon, nieużytek, traktowany jak tymczasowy parking, wreszcie parking społeczny – są ogrodzone lub odgrodzone rzędem krzewów, co jeszcze wzmaga tę sugestię.  Inni mieszkańcy pytają z kolei, co mają zrobić ze swoimi samochodami, zwłaszcza, że działka U17.1, przewidziana w planie na parking wielopoziomowy nie została zakupiona przez inwestora.

Dlatego – po upewnieniu się, co do aktualności i mocy zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego publikujemy jego fragment. Dla terenu tego obowiązuje  mpzp rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku Lubelska – Kaleńska, który został uchwalony w 1999 roku.  Informacja ta została potwierdzona przez władze Dzielnicy oraz dzielnicowy wydział architektury. Zaznaczamy przy tym, że sprzedana działka obejmuje część oznaczoną w planie jako MU16 oraz U17.2, nie obejmuje zaś terenu na rogu Stanisława Augusta i Kinowej oznaczonego jako U17.1.

mpzp-Błonia

  • Plan ustala dla działki U17: 1. na części działki oznaczonej na rysunku planu symbolem U17.1 wprowadzenie domu parkingowego uzupełnionego funkcją usługową w wielkości nie przekraczającej 30% powierzchni ogólnej obiektu: – wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 3,0 , – maksymalną wysokość zabudowy – 24m, 2. na części działki oznaczonej na rysunku symbolem U17.2 wprowadzenie funkcji usług sportowych (basen kryty z zapleczem rekreacyjnym): – wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,7 , – maksymalną wysokość zabudowy – 15m, – minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30%, 3. ukształtowanie pierzei zabudowy od strony St. Augusta oraz terenu zieleni Z2, zgodnie z rysunkiem planu, 4. obowiązek przedstawienia przez inwestora projektu zagospodarowania lub co najmniej koncepcji programowoprzestrzennej, dla całego obszaru zawartego w granicach: południowej strony ul St. Augusta, zachodniej strony alei pieszej oznaczonej w planie symbolem 29KP, północnego brzegu Kanału Wystawowego i północnozachodniej granicy osiedla mieszkaniowego przy ul. Kinowej, 5. obowiązek ochrony drzew istniejących w północno-zachodniej granicy działki U17.2

Mamy ogromną nadzieję, że obowiązek ochrony drzew obejmie także drzewo, stojące opodal kamienia węgielnego wmurowanego niegdyś pod dom kombatanta. Jest wyjątkowo piękne i dorodne, rozrośnięte równo z każdej strony wyróżniające się spośród wielu innych na całych Błoniach w tym z ok. 80 pni rosnących na terenie sprzedanej działki.

  • Plan ustala dla działki MU16: – lokalizację funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego, w tym apartamentowego, z ciągiem usługowym o charakterze rekreacyjno-sportowym w parterach, – wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 1,5 , – maksymalną wysokość zabudowy do 20m w pierzei ulicy St. Augusta oraz do 15m przy południowej granicy działki, – ukształtowanie pierzei zabudowy od strony ul. St. Augusta zgodnie z rysunkiem planu oraz zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w południowej granicy działki, – zaleca się kształtowanie architektury kameralnej, nawiązującej do architektury budynków istniejących w północnej pierzei ul. St. Augusta (w kierunku wschodnim od narożnika ul. Terespolskiej).

Przypominamy też, ustalenia, które ten plan zakłada dla terenów Z, czyli terenów zielonych, chronionych. Znajdują się one poza granicami zakupionej działki:

Plan wyznacza granice terenów zieleni zawartych w granicach strefy obszaru krajobrazu chronionego obejmujące północny brzeg Jeź. Kamionkowskiego oraz fragment tzw. Bulwaru St. Augusta na dolnym tarasie, oznaczone na rysunku planu symbolami Z1 i Z2. § 113. Na terenach Z plan wprowadza następujące ustalenia (obowiązują odpowiednie ustalenia § 40): – obowiązek wzmoŜonej ochrony krajobrazu, rzeźby terenu, zadrzewień oraz zakrzewień nadwodnych, – zachowanie i ochronę istniejących zadrzewień, w tym szczególnie cennych zespołów zieleni oraz szpalerów drzew wzdłuŜ północnego brzegu Jeź. Kaminkowskiego i alei nad Kanałem Wystawowym oraz ich uzupełnienia nowymi nasadzeniami, – utrzymanie, rewaloryzację i uzupełnienie istniejącego zagospodarowania rekreacyjnego na terenie dolnego tarasu tzw. Bulwaru St. Augusta, – przeprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego oznaczonego na rysunku planu symbolem 33KP/KR nad północnym brzegiem Jeź. Kamionkowskiego oraz podsypanie skarpy w zachodniej części terenu zgodnie z rysunkiem planu, – przeprowadzenie alei pieszych na terenie Z2 oznaczonych na rysunku planu symbolami 29KP i 31KP, uzupełnienie chodnika oraz obsadzenia istniejącej alei pieszej nad Kanałem Wystawowym, oznaczonej na rysunku planu symbolem 32KP, – dosadzenie szpalerów drzew, wprowadzenie schodów terenowych, kładek, mostków i pomostów oraz urządzenie miejsc widokowych, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. § 114. Na terenach Z plan zakazuje: – lokalizowania zabudowy oraz nakazuje traktować wszystkie inwestycje jako mogące spowodować pogorszenie stanu środowiska, – wprowadzania komunikacji kołowej, z wyjątkiem komunikacji słuŜącej do bezpośredniej obsługi terenu. – przekształcania brzegów Jeź. Kamionkowskiego i brzegów Kanału Wystawowego z dopuszczeniem umocnienia fragmentu brzegu Kanału Wystawowego (na odcinku około 30m w kierunku wschodnim od zakończenia alei pieszej oznaczonej na rysunku planu symbolem 29KP), zgodnie z rysunkiem planu oraz zastrzeżeniem stosowania do realizacji tych prac materiałów naturalnych.

Dla reszty Kamionka mpzp jest w trakcie ponownego opracowania. W tym rejonie ponowne opracowanie obejmuje samą ulicę Stanisława Augusta i jej przeciwną stronę, a granicą jest południowa linia rozgraniczająca ulicy.

DLamcha

Najdłużej działający osiedlowi radni nagrodzeni!

IMG_20170206_183203[1]
6 lutego w PROM-ie przy ul. Brukselskiej odbyła się miła uroczystość — spotkanie ośmiu rad południowopraskich osiedli z Burmistrzem Dzielnicy Praga Południe Tomaszem Kucharskim, zarządem dzielnicy oraz przedstawicielami władz miasta.

W czasie spotkania uhonorowano medalami stulecia oraz okolicznościowymi dyplomami tych radnych osiedlowych, którzy w samorządzie działają cztery i więcej kadencji. Burmistrz skierował podziękowania  do wszystkich zaproszonych radnych, zaznaczając, że nasze zaangażowanie jest potrzebne nie tylko mieszkańcom, których reprezentujemy, ale także władzom w lepszym zarządzaniu miastem. Często – będąc najniżej, a zarazem najbliżej spraw  sąsiedzkich – reagujemy jako pierwsi, jesteśmy źródłem informacji — zawsze i wszędzie ważnym głosem.

Należy podkreślić, że Praga Południe jest jedną z sześciu (na osiemnaście) dzielnic m. st. Warszawy, gdzie nieprzerwanie działają rady osiedli. Jest to z jednej strony zasługa aktywnych mieszkańców, skłonnych wziąć na siebie społeczny obowiązek pracy w radzie, ale też zasługa Burmistrza i władz Dzielnicy, które cierpliwie na ten głos nadstawiają ucha, i do tej pracy nikogo nie zrażają, za co wypada podziękować. W pozostałych dwunastu dzielnicach rad osiedli nie ma. Rada taka może być w każdej chwili powołana, ale potrzebna jest do tego inicjatywa 10% mieszkańców danego terenu. 10% to bariera trudna do pokonania, zważywszy, że frekwencja w wyborach do rad to zaledwie dwa, trzy procent i dlatego tak bardzo ważne jest, by rady przetrwały tam, gdzie jeszcze działają. Więc ważne też – by choć raz na jakiś czas – okazać wdzięczność za społeczną pracę  tym, dla których jest to sposób na życie – by nie osłabło ich  przekonanie, że warto.

Wspomagamy mieszkańców Pragi Południe w realizacji ich pomysłów, kwestiach opieki nad zwierzętami, ochrony zieleni, naprawy chodników i jezdni, sprawach bezpieczeństwa i czystości we wspólnej przestrzeni. Bywamy pomysłodawcami skwerów, zieleni, inicjujemy festyny integrujące lokalną społeczność. Działamy społecznie, bez wynagrodzenia.

Uroczystość uświetnił Stanisław Soyka koncertem rozpoczętym: „Życie nie tylko po to jest, by brać – życie nie po to, by bezczynnie trwać – lecz, aby żyć, siebie samego trzeba dać!”

Wśród wczoraj uhonorowanych zabrakło przedstawicieli Kamionka. Nie mogli odebrać nagród i wyrazów uznania:  Jan Siwek, Jacek Kowalewski, Anatol Marczuk, bowiem niedawno odeszli i żyją już teraz tylko w naszych sercach i naszej pamięci.

IMG_20170206_183229[1]

DLamcha