Nagroda ,,Pańskiej Skórki” dla akcji ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim” !

IMG_20170826_195546316

Rada Osiedla Kamionek jest jedną z kilkunastu organizacji — koalicja się rozrasta — aktywnie uczestniczących w akcji ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”. Pragniemy ogromnie podziękować naszym koalicjantom, wraz z którymi osiągnęliśmy ten sukces. Dziękujemy za Waszą ogromną pracę i wielkie serce dla Parku!

Ogromne podziękowania kierujemy do jury ,,Pańskiej Skórki”, czyli do młodych aktywistów miejskich, że zauważyli taką skromną oddolną akcję i tym samym utwierdzili nas w przekonaniu, że to inicjatywa słuszna i potrzebna. Że nie wszystko, co ma sto lat, jest passe. Że stuletni park oferujący oddech żywej ziemi w mieście zakutym w beton i asfalt, park z wiewiórkami i ptakami gdzie dba się o przyrodę, też czyni Warszawę miejscem lepszym do życia.

Czym jest akcja ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”?

Z coraz szerszym gronem społeczników walczymy z rozjeżdżaniem stuletniego zabytkowego parku – wybitnego dzieła architektury krajobrazu — przez setki samochodów i tratowaniem go przez masowe imprezy wprowadzające między stuletnie dęby i buki wielkoformatowe reklamy, estrady, generatory prądu, głośniki o dużej mocy i przeróżne instalacje. Koalicję tworzą prócz samorządów Kamionka i Saskiej Kępy także:  Stowarzyszenie Wiatrak, Miasto Jest Nasze, Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy, ŁADna Kępa, Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa, Miłośnicy Krajobrazu — Stowarzyszenie Właścicieli Lokali, Ogród Warszawa Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego. Akcję wsparł Portal Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz warszawski oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Czym jest nagroda Pańskiej Skórki?

To nagroda aktywistów i blogerów warszawskich, przyznawana w mieście już po raz czwarty zainicjowana przez autorów bloga ,,Pańskiej Skórki”. Wyróżnia najlepsze inicjatywy i pomysły zmierzające do tego, by Warszawa stała się miastem lepszym do życia. Znaleźliśmy się w prestiżowym i znamienitym gronie wspaniałych osób, które społecznie lub zawodowo pracują na rzecz tego, by Warszawa była miejscem jak najbardziej przyjaznym dla swoich mieszkańców. ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim” ustąpiło miejsca tylko kładce rowerowej przy Moście Łazienkowskim, wyprzedziło zaś Muzeum Warszawy… Tyle jury. Prócz tego odbył się plebiscyt publiczności, w którym w tym roku zwyciężyła Dzielnica Wisła.

Prestiżowe nagrody wręczono 26 lipca br. na urodzinowej domówce ,,Pańskiej Skórki” w Jazdowie. Nagroda ma pomysłową formę. To przedmioty nabywane na pchlich targach, nawiązujące tematem do przedmiotu działalności nagrodzonego i koniecznie pomalowane na jaskraworóżowy kolor. Nasza nagroda ,,Pańskiej Skórki” to ręcznie wyrzeźbiony z drewna milczący świątek – wszak w Parku Skaryszewskim ma być cicho.

IMG_20170828_134559[1]

Nagrodę na urodzinowej uroczystości w imieniu koalicji odebrały przedstawicielki samorządów Kamionka i Saskiej Kępy – Dorota Lamcha oraz Jolanta Tworkowska Pieńkosz oraz Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze — Stefan Gardawski.

IMG_20170826_195826328

Jak powstała akcja? – trochę historii

Rada Osiedla Kamionek wielokrotnie apelowała do władz o szanowanie parku, otoczenie go szczególną ochroną ze względu na jego dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze – park jest domem dla ponad 70 gatunków ptaków i zwierząt, pięknie rosną w nim drzewa, bo to jeden z nielicznych parków, gdzie nie wywożono podczas odbudowy stolicy gruzów. Zdaniem lokalnych samorządowców parkowi, a także tym wszystkim, którzy go odwiedzają powinno się oszczędzić spalin i decybeli. Podobne stanowisko zajmował samorząd Saskiej Kępy. Jednak po latach apelowania uznaliśmy, że czas poszukać sprzymierzeńców. Nie musieliśmy długo szukać, bo oni już byli – Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków od lat sygnalizowało obecność w parku wielu gatunków ptaków i wskazywało na potrzebę otoczenia troską starych drzew – ich naturalnego siedliska. Saskokępskie stowarzyszenia także od lat występowały z potrzebą zadbania o park i wyprowadzenia stamtąd ruchu pojazdów. Więc kiedy Sylwia, członkini Miasto Jest Nasze założyła na portalu społecznościowym grupę ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim” – poszło jak burza.

Roli koordynatora akcji podjął się Tadeusz Rudzki – przewodniczący Stowarzyszenia Wiatrak i członek Samorządu Saskiej Kępy. Wniosek do Prezydent m. st. Warszawy o zakaz wjazdu samochodów oraz organizacji najbardziej uciążliwych imprez pozostał wprawdzie bez wiążącej odpowiedzi, jednak koalicjantom udało się nagłośnić sprawę w mediach – takich jak Gazeta Wyborcza, telewizja regionalna TVP3, przedstawiciele akcji pojawili się w programie ,,Jest sprawa” w RDC. W jedną z majowych sobót zorganizowaliśmy  akcję liczenia samochodów wjeżdżających do parku. Była ona zarazem początkiem kampanii społecznej – wręczaliśmy kierowcom ,,mandaty” uświadamiając, że park to nie parking.

Wkrótce pod naciskiem koalicji nowy zarządca ustawił w parku zakazy ruchu i postoju.

Podczas Święta Francji z kolei na zaproszenie nowego zarządcy monitorowaliśmy, czy organizator dostosował się do zaleceń wydanych w pozwoleniu na swoją imprezę.

Co dalej?

W związku z działaniami koalicji powstał zespół roboczy złożony z przedstawicieli nowego zarządcy parku – Zieleni Warszawskiej, biura konserwatora zabytków, straży miejskiej, działających w parku przedsiębiorców, południowopraskiego Wydziału Ochrony Środowiska  i 5 członków koalicji, w tym przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Kamionek. Prace zespołu trwają. W trakcie opracowania jest ankieta dla mieszkańców dotycząca sposobu korzystania z parku.

Czy cel jest wspólny?

Strona społeczna pragnie jedynie tego, by park pozostał parkiem. Strona miejska zaś ma na celu wypracowanie zasad dla ,,racjonalnego i skutecznego wykorzystania terenu publicznego w strukturze m. st. Warszawy” – jak wyczytaliśmy w zamówienia publicznego na przeprowadzenie konsultacji.

Nic nie jest przesądzone, bowiem akcja trwa. Możecie ją wesprzeć dołączając do wydarzenia ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”. https://www.facebook.com/events/1294282283972658/

tekst: DLamcha, zdjęcia: Jacek Pieńkosz

Nowa nawierzchnia na mostku przy Jeziorku Kamionkowskim

IMG_20170816_115917[1]

Mostek na Międzynarodowej przy Jeziorku Kamionowskim zyskał od dziś nową nawierzchnię. Stare spróchniałe i obluzowane deski zastąpiono nowymi. W zeszłym roku wymieniono skorodowaną barierkę, w sprawie której interweniowaliśmy kilkakrotnie. W sumie – mostek jak nowy. Jest już bezpieczny. Wypada podziękować władzom dzielnicy, że wreszcie się nad mostkiem pochyliły. Trochę jednak żal, że jest w formie prowizoryczny, mało estetyczny i zbyt wąski. Nie pasuje do malowniczego krajobrazu tego miejsca.

Mieszkaniec Kamionka zbiera podpisy pod inicjatywą budowy zupełnie nowego, estetycznego mostku nawiązującego w formie do mostków z Parku Skaryszewskiego.

Mostek był też tematem projektu do tegorocznego Budżetu Partycypacyjnego. Miał być szerszy i wygodniejszy dla ruchu rowerowego. Przepadł przy weryfikacji, ponieważ konieczne prace przekroczyłyby limit 300 tys. zł.

Pozostaje więc się cieszyć tym, co mamy. Przynajmniej na razie. ,,Mosteczek sprzyja bliskości” – zażartował jeden z osiedlowych radnych w czasie dyskusji w sprawie mostku na zebraniu Rady Osiedla.

DLamcha

Jest już aktywne przejście przez ulicę Grochowską na Kamionku

przejście1

Aktywne przejście

Jest już aktywne przejście przez ulicę Grochowską na wysokości numeru 357! Kiedy pieszy pojawia się przed przejściem zaczyna migać żółte światło, a na nawierzchni na czerwono błyskają ledowe lampki. Nawierzchnia jest antypoślizgowa. Przy przejściu znajdują się z obu stron czujki uruchamiające ten system. Uwaga! Zaobserwowaliśmy jednak, że czujki nie wyłapują pieszego, który zbyt pośpiesznie  wkracza na jezdnię! Trzeba na chwilę przystanąć, lub przynajmniej podchodzić bez pośpiechu do przejścia. Zatem nadal nic nie zastąpi zwykłej ostrożności. Z zadowoleniem zaś zaobserwowaliśmy reakcję kierowców na światła ostrzegawcze – rzeczywiście zwalniają do zatrzymania.

przejście2

Przejście to było zawsze kłopotliwe dla pieszych i niebezpieczne z uwagi na pobliski zbieg Grochowskiej z ulicą Mińską i wyjeżdżające z Mińskiej samochody, tramwaje, a także pojazdy nabierające tu tempa po ruszeniu ze świateł na skrzyżowaniu z Lubelską.  Po wielu apelach mieszkańców i Rady Osiedla Kamionek  o sygnalizację świetlną w tym miejscu stopniowo poprawiano jego oznakowanie, zrobiono wysepkę dla pieszych, a zimą zeszłego roku obiecano włączenie tego przejścia do programu tzw. przejść aktywnych. I oto jest!

DLamcha

Czytaj też:http://kamionek.warszawa.pl/2016/12/27/aktywne-przejscie-na-grochowskiej-u-zbiegu-z-minska/

73 rocznica Powstania Warszawskiego w dzielnicy – bezcenne wspomnienia uczestników i świadków

IMG_20170731_140217Rocznicę Powstania Warszawskiego w dzielnicy uczczono 31 lipca br objazdem miejsc pamięci związanych z powstaniem. W objeździe uczestniczyli kombatanci, władze samorządowe dzielnicy i harcerze. Na zakończenie odbyło się spotkanie Powstańców z władzami dzielnicy i zaproszonymi gośćmi w parku im. Obwodu Praga Armii Krajowej. W części artystycznej zabrzmiały pieśni powstańcze w wykonaniu Konkatedralnego Chóru Kamionek i recytacja wierszy autorstwa uczestników powstania. Zebrani wysłuchali też wspomnień: o… zdobyciu ciężarówki niemieckiej przewożącej kuchnię polową z ugotowaną  zupą, a także świadectwa mieszkanki dzielnicy, która jako dziecko została wydobyta spod gruzowiska zbombardowanej czteropiętrowej kamienicy.  Okruchy wspomnień z tamtych okrutnych dni są bezcennym darem, który ofiarowują nam nieliczni już świadkowie i uczestnicy powstania. Powracają wciąż na nowo do tamtych bolesnych dni, by uczcić swoich bliskich i przyjaciół, których wtedy utracili, ale też po to, byśmy my – pokolenia wyrosłe w czasach pokoju mieli świadomość, ile kosztuje wolność.  W 73. rocznicę powstania 1 sierpnia przypada we wtorek, tak jak w 1944. Zbliża się godzina W, o której jak co roku przypomni dźwięk syren  – uczcijmy ją wszyscy, gdziekolwiek będziemy.