Cmentarz na Kamionku – epitafia, spis nagrobków 1916 r i 2006 r.

Grochowska - cmentarz kamionkowski 1858

Cmentarz kamionkowski ok. roku 1858

 

Trudno sobie to dziś wyobrazić, ale przez długie wieki Kamionek był dla okolicznych mieszkańców przede wszystkim miejscem pochówków. Cmentarz był tutaj od XIII wieku do końca wieku XIX. Jeszcze długo po przeniesieniu nekropolii na Bródno składano zmarłych do istniejących grobowców rodzinnych.

Dziś napisy się zatarły, trudno odczytać, kim byli chowani tu zmarli. Oto garść odcyfrowanych kilkanaście lat temu epitafiów, z wieku XIX — wojskowi, urzędnicy. Jest też lekarz, radca, a najliczniej reprezentowani są tzw. ,,obywatele i obywatelki Pragi, bądź miasta Warszawy” – mianem ,,obywatel” określano niegdyś właściciela dóbr ziemskich, a w mieście także właścicieli kamienic i gruntów:

Tu spoczywają zwłoki śp. Józefa Jaszewskiego Byłego oficera Wojsk Polskich 
zmarłego dnia 28 grudnia
 1882 roku w 75 roku życia

Stroskane dzieci po stracie ukochanego ojca tę pamiątkę stawiają prosząc przechodnia 
o westchnienie do Boga

Maurycy Łaski, obywatel m. Warszawyżył lat 39, umarł d. 11 listop. 1880 r.

Tu spoczywają zwłoki ś.p. Józefa Krzyżanowskiego Kontrollera Objazdowego 
Emeryta i Obywatela
 
zmarłego d. 4 Maja 1870 r. w wieku lat 70

Tu spoczywają zwłoki ś.p. Ksawerego Żuczkowskiego Podpułkownika Wojsk Cesar. Rossyjskich zmarłego d. 22 stycznia 1880 roku w wieku lat 74

Józefat Skoryna Kapitan Marynarki żył lat 63 zmarł dnia 22 listopada 1869. Prosi o westchnienie do Boga

D.O.M. Tu spoczywają zwłoki ś.p. Eleonory z Majewskich Krzyżanowskiej Żony Urzędnika Magistratu M. Warszawy. Zmarłej d. 16 Sierpnia 1855 r. w wieku lat 50. Prosi przechodnia o westchnienie do Boga

Ś.P. Ian Klecki Doktór Med. ur. 1807 r. + d. 23 marca 1863. Pokój drogim cieniom . Wdzięczni obywatele Pragi

Więcej: http://kamionek.warszawa.pl/cmentarz-na-kamionku/ – publikujemy spisy nagrobków wykonane w roku 1916 przed budową nowego kościoła oraz w roku 2006 przez pasjonata Sowę.

Oprac. Dorota Lamcha

Zmiany w sposobie segregacji odpadów od 1 stycznia 2019 r. –  konsultacje społeczne

woman-160281_960_720Od 16 października br. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy organizuje konsultacje społeczne w sprawie nowych zasad segregacji odpadów komunalnych oraz zapisów w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, które w stolicy będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Jedna ze zmian będzie dotyczyła pojawienia się nowej frakcji odpadów – odpadów bio (kuchenne). Ponadto formuła konsultacji ma również charakter informacyjny.  Podczas spotkań można dowiedzieć się m.in. o terminach odbioru odpadów zielonych, sposobach gromadzenia odpadów komunalnych. Spotkania konsultacyjne organizowane w różnych dzielnicach m.st. Warszawy są również okazją do zabrania głosu przez mieszkańców.

W naszej Dzielnicy konsultacje odbędą się 20 listopada br. (poniedziałek) w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy przy ul. Podskarbińskiej 2 w godz. 18.00-20.00.

Planowane zmiany wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które na terenie m.st. Warszawy będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. tj. po wypełnieniu przez operatorów aktualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na stronie www.czysta.um.warszawa.pl (w zakładce aktualności, informacja dotycząca konsultacji z dnia 13 października br.) istnieje możliwość zapoznania się projektem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Jednocześnie wszelkie uwagi dotyczące opisanych zmian należy zgłaszać mailem na [email protected] do 23 listopada br.

Tekst: Jarosław Kania

,,Porozmawiaj z Burmistrzem” na Kamionku

Miło nam, że to na Kamionku rozpoczął się cykl spotkań dla mieszkańców ,,Porozmawiaj z Burmistrzem”. 18 października w sali gimnastycznej liceum im. J. Jasińskiego mieszkańcy Kamionka, którzy stawili się w liczbie kilkudziesięciu osób, mieli okazję zgłosić swoje zapytania i problemy bezpośrednio Tomaszowi Kucharskiemu – Burmistrzowi dzielnicy Praga Południe, którego w odpowiedziach wspierali zastępcy p. Jarosław Karcz i Piotr Zbikowski, oraz naczelnicy wydziałów. Dziękujemy p. Burmistrzowi za tak cenną inicjatywę, a Mieszkańcom – że nie zawiedli i zgłosili naprawdę wiele spraw. Liczymy na to, że to nie ostatnie takie spotkanie, i że po serii spotkań na innych osiedlach Burmistrz powróci na Kamionek. Było sporo spraw interwencyjnych dotyczących zwłaszcza najbardziej obecnie zaniedbanych terenów Kamionka, ale także ogólnych: o smog w mieście – jak będą z nim walczyć władze dzielnicy, o kolor elewacji budynków – że zbyt ciemny obniża nastrój, o plany dotyczące najważniejszych obiektów na Kamionku, oraz o pojedyncze ulice, kamienice, zniszczone chodniki, nawierzchnię, brak oświetlenia. Pojawiały się też postulaty, np. żeby kierowcy dewastujący pojazdami chodniki i trawniki odpowiadali za to obowiązkiem naprawienia szkody.

Uważnie przysłuchaliśmy się temu, co mieli do powiedzenia Mieszkańcy. Zanotowaliśmy też w skrócie odpowiedzi.  W swojej dalszej pracy z pewnością będziemy więcej uwagi zwracali na poruszone przed Burmistrzem problemy:

A były to:

 • dziury w nawierzchni ulicy Mińskiej, dewastowany przez parkujące tam pojazdy chodnik,

Wskazane większe rażące ubytki w nawierzchni zostaną doraźnie załatane natychmiast. W przyszłości cała ulica Mińska będzie remontowana, powstanie na niej także ścieżka rowerowa, ale dopiero po zakończeniu prac rewitalizacyjnych przy kamienicach; doposażanie budynków w ciepłą wodę i c.o. będzie wymagało zrywania nawierzchni, więc do prac przy samej ulicy będzie można przystąpić najwcześniej za dwa lata; jeśli chodzi o dewastowanie chodnika przez pojazdy – trudno jest złapać i pociągać do odpowiedzialności sprawców pojedynczych wypadków natomiast urząd dzielnicy ma narzędzia, by wymóc uporządkowanie i naprawę ulicy i jej nawierzchni od wykonawców wszelkich robót budowlanych przy ulicy i tych narzędzi zawsze używa.

 • Nierówna nawierzchnia ciągu pieszego od Dworca Wschodniego w ciągu ulicy Bliskiej

Tutaj wyjaśnia się sprawa rezerwy pod ulicę Tysiąclecia; w Studium Zagospodarowania Przestrzennego nadal pozostał odcinek ulicy od torów do Grochowskiej i zdaniem władz dzielnicy jest on potrzebny, by odciążyć ulicę Targową, która jest zwężona i nie może przyjąć całego ruchu z Grochowskiej.

 • Czy do programu rewitalizacji zostanie wciągnięta kamienica przy Rybnej 9?

Do kamienicy są roszczenia, ale istnieje prawdopodobieństwo, że do końca roku zostanie ona uznana za tzw. ,,śpiocha”, co oznacza, że na przełomie stycznia i lutego miasto będzie mogło ją przyjąć do programu rewitalizacji.

 • Podobne pytanie dotyczyło Zamoyskiego 43:

Jeśli kamienica jest na terenie ZPR na Kamionku i jest w 100 procentach miasta, ale nie ma do niej planów rewitalizacji znaczy to zawsze, że są roszczenia; Urząd Dzielnicy co jakiś czas regularnie sprawdza aktualny stan prawny takich obiektów właśnie z intencją włączenia ich do programu

 • Stadion Orła – kiedy wróci do rąk miasta?

Sprawa jest na jak najlepszej drodze, tym bardziej, że postępowanie w I instancji – najbardziej zawsze długotrwałe, bo połączone ze zbieraniem i przedstawianiem dokumentów, opiniami biegłych itp. już się zakończyło na korzyść miasta. Trwa postępowanie odwoławcze w II instancji. Władze miasta pragną przejąć ten obiekt – stary tor kolarski, starą halę Orła, jak również stadion lekkoatletyczny, w którego budowę miasto zainwestowało 13 mln zł. Wszystkie obiekty na pewno zachowają funkcję rekreacyjno sportową.

 • Opłakany stan nieużytków przy Dworcu Wschodnim

Działki te są własnością Skarbu Państwa, w tym Poczty Polskiej. Władze Dzielnicy stale przypominają właścicielom o konieczności utrzymaniu porządku na tym terenie. Starały się także o zakup działek od Poczty Polskiej w celu zagospodarowania ich na zabudowę tworzącą pierzeję ulicy Bliskiej. Jak dotąd bez powodzenia.  

 • Czy nadal istnieje koncepcja połączenia Kamionka tunelem ze Szmulkami? Takie połączenie, żeby np. skręciwszy w ulicę Lubelską można było pod torami dojechać do Trasy Świętokrzyskiej wydatnie skróciłoby podróż do centrum miasta.

Tak, cały czas miasto przywiązane jest do tej koncepcji – do koncepcji łącznika  od ulicy Grochowskiej i tunelu pod torami przy wykorzystaniu rezerwy pod niegdysiejszą Trasę Tysiąclecia.

 • Stare oświetlenie Alei Wedla, a także brak oświetlenia w ciągu pieszym ulicy Międzynarodowej od wjazdu do Drukarza do Waszyngtona:

Aleja Wedla niebawem całkiem się przeobrazi za sprawą ogrodów polsko niemieckich; będą wtedy zmienione i latarnie. W ciągu ulicy Międzynarodowej będzie także dodawane oświetlenie.

 • Czy nowopowstały Zarząd Zieleni przejmie opiekę nad Parkiem Skaryszewskim i Kamionkowskimi Błoniami Elekcyjnymi a także muszlą koncertową?

Jeśli chodzi o teren zieleni – jest to całość, i w całości będzie się nią opiekował Zarząd Zieleni; przy dzielnicy pozostaną wszelkie inne dzielnicowe parki, na których urządzenie Dzielnica wyłożyła niemałe fundusze; Muszli koncertowej, która jest bardzo ważnym obiektem dla Centrum Promocji Kultury nie chcielibyśmy oddawać, podobnie – Misianki oraz baru Przystań.

 • Czy w ślad za zarezerwowaniem działki sąsiadującej ze szkołą na cele oświatowe, o co wnioskowała w inicjatywie uchwałodawczej Rada Osiedla Kamionek, a przyjęła w uchwale Rada Dzielnicy pójdą następne działania zmierzające do rozbudowy istniejącej szkoły podstawowej nr 255?

Tak, na przyszły rok przewidujemy na to konkretny budżet. Szkoła zostanie rozbudowana, jest taka konieczność.

 • Czy zostanie kiedyś wreszcie przebita ulica Kamionkowska? Kiedyś można było nią przejść, teraz przegradza ją teren po PZO z bramą.

Ulica Kamionkowska jest w rewitalizacji kluczowa, ale prace muszą zaczekać do czasu doposażenia kamienic w  c.o.; zamierzamy przebić Kamionkowską. Będą zresztą konsultacje dotyczące tej ulicy; może trzeba będzie zrobić jeden kierunek ruchu, na pewno należy zachować zabytkowy bruk.

 • Co dalej z bazarkiem Rogatka? Bardzo go brakuje, nie ma w pobliżu gdzie zaopatrzyć się w świeże owoce i warzywa.

Rogatka, jako eksperyment handlowy z lat 90, zaczął podupadać. Stan naniesień zrobił się fatalny; Obecna inwestycja nie jest skończona, bo władze dzielnicy postanowiły zapytać Mieszkańców, co chcą, by się tam działo. Co nas czeka? Za chwilę – wybór operatora na konsultacje i warsztaty; potem raport, na podstawie jego koncepcja a potem projekt; dawne targowisko będzie mogło służyć np. jako giełda sąsiedzka, targ warzywny i owocowy, centrum lokalne.

 • Sinfonia Varsovia – siedziba orkiestry ulega stopniowo dekapitalizacji; zostały przeznaczone ogromne finanse, ale wygląda to w tej chwili fatalnie; pytanie: jakie są plany do tego terenu.

M.st. Warszawa ma plan za 500 mln zł do 2023 roku! Są obecnie środki w budżecie w wysokości 400 mln zł, trwa procedura wyłaniania wykonawców projektu budowlanego. Jest tam 7 budynków: 4 historyczne, pozostałe zostaną rozebrane. Burmistrz podkreślił, że jest dobrej myśli, bo inwestycja ma swoje finansowanie i będzie to naprawdę wielka przemiana otoczenia.

Wiele spraw zgłosili Mieszkańcy także pisemnie, wrzucając je do specjalnej skrzynki. Obiecano szybką odpowiedź i na tak zadane pytania.

 

 

 

 

 

 

Turniej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych – ruszył nabór do drużyny Kamionka!

Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele Kamionka,

DSC_1808_Magda DziadoszRada Osiedla Kamionek zaprasza chętnych do drużyny piłkarskiej, która weźmie udział w międzyosiedlowym Turnieju o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych
w przyszłym roku. W ramach przygotowań będą organizowane treningi, które planujemy rozpocząć już od listopada br.
Liczymy na Wasze zgłoszenia, które prosimy kierować na adres mailowy
[email protected]
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Turnieju, członkiem drużyny może być osoba związana z danym osiedlem. W związku z tym zapraszamy osoby pełnoletnie, które mieszkają na Kamionku, tutaj pracują lub działają na rzecz naszego Osiedla.

Koordynatorem Inicjatywy jest Jarosław Kania – Kapitan drużyny i Sekretarz Rady Osiedla Kamionek.

 

Plac zabaw dla dorosłych?

Z niecierpliwością wyczekujemy realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Ucieszyło nas, że na rogu Żupniczej i Bliskiej zaczęło się coś parę dni temu dziać… Miał tam powstać plac zabaw dla dorosłych, zgodnie z opisem: prosty plac zabaw dla dorosłych. ,,Podobne sprzęty jak na placach zabaw dla dzieci ale odpowiednio większe Na placu zabaw powinny znaleźć się zabawki : dwie huśtawki, jedna huśtawka równoważna, karuzela tarczowa, dodatkowo ławka. Na projekt zagłosowało 349 osób. Oto, co zastałam tam dziś:

IMG_20171007_120853

Są dwie huśtawki, jedna równoważna i karuzela, tylko, że nie są to urządzenia dla dorosłych, lecz dla maluchów. Na odwrocie tablicy z logo budżetu widnieje wyraźnie szczegółowy regulamin placu zabaw dla dzieci. Maluchom, rzecz jasna, też się należy, niemniej 349 osób zagłosowało przecież na plac zabaw dla dorosłych. Takiego placu na Kamionku jeszcze nie było. Ciekawe, czy autorka, p. Małgorzata w ogóle wie o tej zmianie i czy wyraziła na nią zgodę… Czyżby urządzeń dla dorosłych nie było w ogóle na rynku? Jeśli tak, to powinno się to wyjaśnić jeszcze przed głosowaniem. Bo w ten sposób – obywatel swoje, a władza – swoje.

tekst i zdjęcia: DLamcha

Spacer ornitologiczny w Parku Skaryszewskim

IMG_20171001_090357Dzisiejszy spacer ornitologiczny prowadzony przez Magdę Dziadosz ze STOP zebrał kilkudziesięciu uczestników. Aby podejrzeć skrzydlatych przyjaciół wędrowaliśmy po najustronniejszych zakamarkach parku. Dziś zaszczyciły nas swoim widokiem: krzyżodziób patrzący na nas z góry z czubka jodły, mewy śmieszki pływające dostojnie po stawie w towarzystwie mniejszych koleżanek – mew srebrzystych, sikorki bogatki czyhające na ziarenka bezpieczne przed drapieżnikami pod dachem zielonych krzewów, i dwa młode dzięcioły wprawiające się w tańcu godowym wśród świerków przy kaskadzie, myszołów, wrony siwe, sroki i rzecz jasna krzyżówki odpoczywające na zwalonych konarach na wodzie. Liczne rudziki, kowaliki, kosy prezentowały się w porannym październikowym słońcu w całej okazałości lub dawały znać o swej obecności śpiewem i świergotem. Wiele okazów zostało złapanych w obiektyw i będzie można je obejrzeć na stronie STOP.

Następny taki spacer odbędzie się dopiero zimą. Park Skaryszewski jest domem, tymczasowym przytuliskiem w czasie ptasich wędrówek, bądź żerowiskiem dla kilkudziesięciu gatunków ptaków. Samych dzięciołów przyrodnicy robiący dwa lata temu inwentaryzację przyrodniczą parku naliczyli pięć gatunków: dzięcioł czarny, duży, średni, zielony i mały.

Najwięcej gatunków można podejrzeć zimą, bowiem miasto zimą jest z punktu widzenia ptaków wyspą ciepła i miejscem, gdzie łatwiej zdobyć pożywienie. Wtedy właśnie stołeczne parki goszczą ich najwięcej.

Nasza przewodniczka Magda Dziadosz, działaczka STOP i lokalnego samorządu Kamionka opowiedziała uczestnikom także o społecznej akcji ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim” , której samorząd mieszkańców Kamionka jest razem z samorządem Saskiej Kępy  jednym z inicjatorów. Akcja postuluje wyprowadzenie z zabytkowego parku najbardziej uciążliwych imprez generujących hałas i obecność wielkoformatowych reklam i instalacji typu estrady i stoiska, a także całkowity zakaz poruszania się po parku pojazdami.

Na zakończenie złapane w kadr dwa obrazki, które z ptakami może niewiele mają wspólnego, ale są pamiątką dzisiejszego wczesnojesiennego uroku parku. Ciekawy jest ścięty wysoko prosty, zdrowy pień lipy, z którego wyrósł wiecheć gałęzi. Całość daje wrażenie, jakby był to jakiś egzotyczny gatunek drzewa.

 

IMG_20171001_095147

IMG_20171001_103643

Tekst i zdjęcia: DLamcha

Realizacja projektów z BP – ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?

Oto stan realizacji projektów kamionkowskich z BP na rok 2017. Stan na 1 października 2017 roku. Rok pomału zmierza do końca. Widać, że jak dotąd sfinalizowano projekt dla biblioteki. A co z resztą?

Plac zabaw u zbiegu Żupniczej i Bliskiej  zapowiedziano do realizacji do 9 października. Widział ktoś jakiekolwiek prace przygotowawcze? Czy ktoś zauważył, by cokolwiek zaczęło się dziać w szkole podstawowej nr 255? Kiedy będzie jaśniej na Bliskiej – wykonanie oświetlenia do końca listopada? Tymczasem już teraz dni są krótsze od nocy i jest ciemno. A plaża i prom dostępne dla wszystkich? Zaczną być dostępne też w listopadzie?Oto stan realizacji projektów kamionkowskich z BP na rok 2017. Stan na 1 października 2017 roku. Rok pomału zmierza do końca. Jak dotąd sfinalizowano projekt dla biblioteki. A co z resztą?

A najciekawszy jest projekt ,,Z Mińskiej na Wschodni – ciąg pieszo rowerowy i inne poprawki”. Na skutek weryfikacji ostały się z niego… tylko ,,inne poprawki”. A  to są dwie rzeczy. Likwidacja jednego przęsła ogrodzenia parkingu przy Teatrze Powszechnym, ma jeszcze cośkolwiek wspólnego z ruchem rowerowo pieszym. Tylko czemu tak prostej rzeczy nie zrealizowano do 1 października? Czy jednak cokolwiek wspólnego z ruchem rowerowo pieszym ma – skądinąd potrzebna – tablica informacyjna na miejscu starego cmentarza starowierców? Bo też została w tym projekcie. Jako ,,inne poprawki”. Nie czepialibyśmy się, gdyby już była, ale do dziś jej nie ma. Ile może trwać przetarg i przyznawanie środków na tablicę? Koszt 5 tys. zł. Trudno to pojąć.

Smutna refleksja:  BP zakłada realizację projektu w ciągu roku, liczone od końca roku kalendarzowego roku, w którym mieszkańcy wybierają projekty. A wybierają je w czerwcu. Bezproduktywnie mija pół roku. Podpisują je projektodawcom jeszcze pół roku wcześniej. Faktycznie mijają więc dwa lata od chwili, kiedy mieszkaniec angażuje się w projekt wymyślając go, szukając poparcia. Po dwóch latach zapewne nikt prócz projektodawcy nie pamięta, że zaangażował się w coś takiego jak BP, słabo pamięta też na co zagłosował, tym bardziej, że na ogół głosował też już w następnej edycji. Nie poczuje zatem swojej sprawczości, a to demotywujące.  W kolejnej edycji mieszkaniec może już nie zagłosować.

Projekt i stan realizacji Koszt [zł]
Zakup książek i spotkania autorskie wypożyczalnia nr 44

W wypożyczalni nr 44 pojawiło się 460 partycypacyjnych nowości książkowych! Ponadto odbyły się 3 spotkania autorskie z Ałbeną Grabowską, Dorotą Gellner oraz z Wojciechem Widłakiem. Zachęcamy do korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach budżetu partycypacyjnego!

15 000
Plaża i prom dostępne dla wszystkich!

Po zakończeniu prac związanych z projektowaniem dojścia do promu oraz wyborem materiałów uruchomiono przetarg na realizację inwestycji.

74 297
Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ul. Bliskiej

Dokumentacja projektowa została przygotowana w czerwcu 2017. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg na realizację robót w terenie (przewidywany termin zakończenia robót: do końca listopada 2017).

30 000
Z Mińskiej na Wschodni – ciąg pieszo-rowerowy przy Bliskiej i inne poprawki

W trakcie realizacji.

10 000
Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255

W trakcie realizacji.

150 000
Plac zabaw dla dorosłych

Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 9.10.2017 r.

28 000

 

czytaj też:

Budżet Partycypacyjny 2018

Budżet Partycypacyjny 2018 – projekty ogólnodzielnicowe dla Kamionka