Zmiany w sposobie segregacji odpadów od 1 stycznia 2019 r. –  konsultacje społeczne

woman-160281_960_720Od 16 października br. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy organizuje konsultacje społeczne w sprawie nowych zasad segregacji odpadów komunalnych oraz zapisów w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, które w stolicy będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Jedna ze zmian będzie dotyczyła pojawienia się nowej frakcji odpadów – odpadów bio (kuchenne). Ponadto formuła konsultacji ma również charakter informacyjny.  Podczas spotkań można dowiedzieć się m.in. o terminach odbioru odpadów zielonych, sposobach gromadzenia odpadów komunalnych. Spotkania konsultacyjne organizowane w różnych dzielnicach m.st. Warszawy są również okazją do zabrania głosu przez mieszkańców.

W naszej Dzielnicy konsultacje odbędą się 20 listopada br. (poniedziałek) w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy przy ul. Podskarbińskiej 2 w godz. 18.00-20.00.

Planowane zmiany wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które na terenie m.st. Warszawy będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. tj. po wypełnieniu przez operatorów aktualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na stronie www.czysta.um.warszawa.pl (w zakładce aktualności, informacja dotycząca konsultacji z dnia 13 października br.) istnieje możliwość zapoznania się projektem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Jednocześnie wszelkie uwagi dotyczące opisanych zmian należy zgłaszać mailem na [email protected] do 23 listopada br.

Tekst: Jarosław Kania
Bookmark the permalink.

Comments are closed.