2017 rok – podsumowanie

Skoro wszyscy się podsumowują, to nie będziemy gorsi. Oto dorobek naszej Rady Osiedla z 2017 roku, ten ,,policzalny”:

26 698

wyświetleń strony internetowej

652

polubień na FB

51

wpisów w aktualnościach na stronie Rady;

w 444 rocznicę I wolnej elekcji  opracowaliśmy Kalendarium I elekcji i osobny artykuł o Konfederacji Warszawskiej konfederacja warszawska

rozpoczęliśmy cykl ,,Kamionek podczas tworzenia niepodległego państwa polskiego”

34

interpelacje w sprawach zgłaszanych przez Mieszkańców

5

pism do SM i Policji w sprawie porządku i parkowania

 5

tyle zgłosiliśmy projektów do Budżetu Partycypacyjnego, z czego dwa zwycięskie: ,,Aranżacja zieleni na Starówce Kamionka” oraz ,,Zakup książek do wypożyczalni nr 44”.

1

inicjatywa uchwałodawcza – zachowanie działki przy SP 255 na cele edukacyjne

Braliśmy udział w:

 – pracach dzielnicowych zespołów: Zespołu  ds. Budżetu Partycypacyjnego, oraz Zespołu ds. Zachowania Dziedzictwa i Rozwoju Rzemiosła w dzielnicy Praga Południe;

– w konsultacjach na temat: rewitalizacji ulicy Frycza Modrzewskiego, ogrodów polsko-niemieckich w Alei Wedla, bazarku Rogatka , obwodnicy śródmiejskiej

Zorganizowaliśmy:

– 5 edycję konkursu Kamień Kamionka,

– dwie inicjatywy lokalne: II edycję Turnieju o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych oraz II Piknik na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych w 444 rocznicę I wolnej elekcji, powstała wystawa historyczna o I elekcji

Jesteśmy aktywnym członkiem

– koalicji ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”

6 razy

wystąpiliśmy w mediach – w radiu Eska, w TVP3 i w radiu RDC

Skuteczność działań podsumujemy za pół roku w skali całej, kończącej się już kadencji.

Dziękujemy za ten rok wszystkim, którzy sprawiają, że nasza działalność ma sens, że jest potrzebna i skuteczna.

new-years-1098691_960_720

 

Nadchodzi lepszy czas dla Skaryszaka?

PSK-1997-8Przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Parku Skaryszewskiego przyniosło jeszcze jedną, dobrą, wiadomość. Radio RDC przekazało przy tej okazji taką oto wypowiedź dyrektora Marka Piwowarskiego z Zarządu Zieleni – nowego administratora parku:

,,Park Skaryszewski to jest  obszar rejestrowy i park dość dobrze zachowany jeśli chodzi o jego formę nadaną mu przez Franciszka Szaniora, w związku z powyższym raczej remont zachowawczy, bo wymaga tego. Określamy jakieś minimalne zakresy, jakie powinniśmy w ramach tego zadania zrobić. I będziemy to robić w przyszłym roku.”

A dalej:

Staramy się podejść do tego w sposób integralny i objąć tymi działaniami kompleksowo cały ten klin, jaki stanowi rejon Parku Skaryszewskiego między Grochowską a Aleją Waszyngtona. W zakres analiz wprowadzamy też Aleję Wedla i Błonia Kamionkowskie.”

Na prace w Parku Skaryszewskim zarezerwowano wstępnie 19 mln zł z funduszu rewitalizacji. Wygląda więc na to, że właśnie nadchodzą lepsze czasy dla naszego ukochanego terenu zielonego.

Nie ulega wątpliwości, że do pozytywnych zmian przyczynili się wszyscy aktywiści, społecznicy, miłośnicy przyrody, użytkownicy parku. Tak!  Zrobiliśmy to razem – aktywiści i mieszkańcy — udostępniając, fotografując, podsyłając zdjęcia na FB, sygnalizując wszelkie nieprawidłowości, wspierając akcję Cicho jest w Parku Skaryszewskim, nagłaśniając kiepski stan parku. Swoją aktywnością ściągnęliśmy wreszcie uwagę decydentów na nasz park.

Nie spoczywamy na laurach. Bierzemy udział w pracach prace zespołu, którego celem jest wypracowanie zasad korzystania z parku, takiego korzystania, by nie był on dewastowany. Rada Osiedla Kamionek wraz z innymi sygnatariuszami akcji Cicho jest w Parku Skaryszewskim będzie się pilnie przyglądać wszelkim poczynaniom Zarządu Zieleni. Liczymy przy tym na dalsze wsparcie użytkowników parku.

Materiał radia RDC:

http://www.rdc.pl/informacje/park-skaryszewski-pozostanie-zielony-radni-pracuja-nad-planem-ktory-uniemozliwi-zabudowe-posluchaj/

 

Konkurs ,,Bazarek Rogatka – reaktywacja:okiem mieszkańca”

Uwaga! W ramach konsultacji organizowany jest konkurs „Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca” – bez ograniczeń wiekowych i jednie z niewielkimi ograniczeniami co do formy pracy konkursowej.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę: plastyczną w dowolnej technice, fotograficzną, poetycką lub krótką formę pisemną (do 10 zdań). Praca ma przedstawiać wizję centrum lokalnego na terenie dawnego bazarku Rogatka: Jak powinien zmienić się ten teren? Jakie funkcje mógłby pełnić? Co można by robić w zmodernizowanej przestrzeni dawnego bazarku? Co zrobić, aby przestrzeń tętniła życiem i stanowiła ważne miejsce na mapie osiedla? Na trzy najlepsze prace czekają nagrody rzeczowe!

Prace można złożyć na trzy sposoby:

  1. dostarczyć osobiście w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS PLASTYCZNY – Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca” do Wydziału Organizacyjnego (pokój nr 3) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, a także do terenowych punktów konsultacyjnych (funkcjonujących w dniach 6, 10 i 12 grudnia 2017 r.)
  2. w wersji elektronicznej przekazać e-mailowo na adres: [email protected]
  3. przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Wydział Organizacyjny ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Termin nadsyłania prac do 18 grudnia 2017 r.

Regulamin konkursu Bazarek Rogatka – reaktywacja okiem mieszkańca

niepelnoletni uczestnik_karta zgloszenia do konkursu_bazarek rogatka

karta zgloszenia do konkursu_bazarek rogatka reaktywacja okiem mieszkańca ulotka_konkurs Bazarek Rogatka

Konsultacje w sprawie Bazarku Rogatka rozpoczęte!

20160502_115441W środę 29 listopada w L.O. im. J. Jasińskiego odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu długo wyczekiwanych konsultacji społecznych na temat zagospodarowania placu po Bazarku Rogatka z udziałem wiceburmistrza Piotra Żbikowskiego odpowiedzialnego za realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji w naszej dzielnicy, mieszkańców Kamionka, przedstawicieli samorządu Kamionka oraz aktywistów miejskich.

Na wstępie przedstawiciele strony miejskiej zaprezentowali aktualną sytuację tego obszaru i jego stan prawny. Teren leży w rezerwie pod ulicę Tysiąclecia, po odbiorze placu od kupców wykonano prace polegające na wyrównaniu nawierzchni, ocembrowaniu pozostałych na nim drzew, zamontowaniu oświetlenia i doprowadzeniu mediów.

Strona społeczna – mieszkańcy Kamionka,  wśród których obecni byli członkowie Rady Osiedla Kamionek – Janusz Piskorski i Tomasz Marzecki, przedstawiciele Stowarzyszenia Wiatrak i Miasto Jest Nasze, podkreślali przede wszystkim konieczność przywrócenia funkcji handlowej temu miejscu. Likwidacja bazarku pozbawiła lokalną społeczność jedynego w okolicy targowiska, gdzie można było zaopatrzyć się w świeże owoce, warzywa i inne podstawowe artykuły spożywcze i zmusiła do korzystania z dalej położonych targowisk, co jest uciążliwe zwłaszcza dla osób starszych. Potrzeba staje się coraz pilniejsza wobec tego, że przybywa mieszkańców na dynamicznie rozbudowujących się terenach poprzemysłowych i sprywatyzowanych działkach.

Przedstawiciel Rady Osiedla Kamionek wspomniał, że likwidacja bazarku była wielką stratą dla lokalnej społeczności także ze względu na to, że znikło samorodne, autentyczne centrum lokalne, gdzie przy okazji robienia zakupów odbywały się także pogawędki i spotkania sąsiedzkie, gdzie klient nie czuł się anonimowo.

W tym miejscu warto przypomnieć, że nieistniejące Stowarzyszenie Kupców Rogatka zawsze włączało się w życie lokalnej społeczności: udostępniało przestrzeń dla lokalnych ogłoszeń, w tym tablicy informacyjnej Rady Osiedla Kamionek, punkt kontaktowy np. do zbierania podpisów w istotnych dla mieszkańców sprawach, było pierwszym sponsorem Konkursu Kamień Kamionka, włączało się w szereg wielu społecznych inicjatyw.

Nowy Bazarek Rogatka, usytuowany w centralnej części Kamionka, mógłby nadal i zdecydowanie powinien pełnić funkcję integracyjną.

W trakcie drugiej części spotkania – pracy w grupach – mieszkańcy zaproponowali dla tego terenu, prócz podstawowej, handlowej funkcji także szereg funkcji społeczno – integracyjnych, jak na przykład:

–  pikniki, wystawy czy imprezy przyciągające lokalną społeczność;

–  plac zabaw, gdzie mogłyby spędzać czas dzieci podczas robienia przez rodziców zakupów.

– miejsce na wyeksponowanie długiej i ciekawej historii Kamionka, sprzyjające zachowaniu tożsamości tej części Warszawy, np. urządzenie tu stałej wystawy prezentującej powstanie na Kamionku przemysłu nowych technologii niepodległej Polski.

Obecni zwrócili też uwagę, że na planowaną inwestycję warto spojrzeć szerzej. Konieczne jest zachowanie oryginalnego klimatu sąsiedztwa przez pozostawienie ,,kocich łbów” u wylotu ulicy Kamionkowskiej, instalację oświetlenia nawiązującego do lamp gazowych. Warto by było w procesie rewitalizacji wziąć pod uwagę także sąsiedni pasaż handlowo-usługowy przy Grochowskiej 324.
To nie koniec konsultacji. Dyżury punktu konsultacyjnego prowadzone będą w dniach:

6 grudnia /środa/ w godz. 13.00-17.00, na terenie dawnego bazarku Rogatka przy ul. Grochowskiej 328,

10 grudnia /niedziela/ w godz. 10.00-14.00, w pobliżu Konkatedry przy ul. Grochowskiej 365,

11 grudnia /poniedziałek/ w godz. 13.00-17.00 na terenie dawnego bazarku Rogatka przy ul. Grochowskiej 328

Do 31 grudnia prowadzona jest też ankieta internetowa, do której link znajduje się tutaj : https://cawi.um.warszawa.pl/cl_bazarek_rogatka.pg

Rezultatem konsultacji mają być wytyczne pod ostateczny projekt realizacji nowego Centrum Lokalnego Bazarek Rogatka, który opracuje firma wyłoniona w drodze przetargu zaplanowanego na koniec I kwartału przyszłego roku. Serdecznie zapraszamy, włączcie się we wspólne projektowanie tego, co będzie działo się na naszym bazarku!

Czytaj również o bazarku:

http://kamionek.warszawa.pl/2016/05/02/bazarku-rogatka-wroc/

http://kamionek.warszawa.pl/2016/06/08/bazarek-rogatka-rozbiorka-trwa/

http://kamionek.warszawa.pl/2016/07/06/bazarek-rogatka-przetarg-na-projekt-zamkniety/

DLamcha