Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych – już po raz trzeci, już coraz bliżej…

Do artykułuKalendarz wydarzeń sportowych w 2018 roku jest niezwykle bogaty i różnorodny. XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang, Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce w Birmingham, Mistrzostwa Świata w Hokeju Na Lodzie oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej –to tylko kilka przykładów wielkich imprez sportowych w bieżącym roku. Tymczasem 17 czerwca 2018 roku będzie ważną datą dla położonego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Osiedla Kamionek. Tego dnia odbędzie się Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. W odróżnieniu od wyżej wymienionych wydarzeń, Turniej zapewne nie zostanie odnotowany w światowych, a nawet europejskich serwisach informacyjnych, dlatego warto w tym miejscu podkreślić, że impreza odbędzie się już po raz trzeci. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że inicjatywa aspiruje by na stałe wpisać się w kalendarz wydarzeń na Pradze-Południe.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Turnieju, każde z 8 osiedli Pragi-Południe ma prawo wystawić jedną drużynę, która będzie rywalizowała o nagrodę główną – Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. Ze względu na rosnące zainteresowanie, organizatorzy dopuścili możliwość udziału osiedlowych zespołów z innych dzielnic m.st. Warszawy, m.in. w ubiegłym roku w imprezie uczestniczyła drużyna Siekierek z Dzielnicy Mokotów. W skład drużyn wchodzą mieszkańcy poszczególnych osiedli, osoby pracujące na danym osiedlu, bądź udzielające się w grupach działających na rzecz danego osiedla np. w radzie osiedla. Nieprzypadkowo w odniesieniu do Turnieju, kładziony jest akcent na mieszkańców, osiedla i lokalność. Pomysłodawcą imprezy jest mieszkaniec Kamionka. Turniej organizowany jest w ramach inicjatywy lokalnej, dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców i wreszcie – beneficjentem wydarzenia są także mieszkańcy.

W tegorocznej edycji Turnieju, organizatorzy nie zapomnieli o 100-leciu odzyskania niepodległości i w związku z tym planowane jest m.in. wspólne, uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego, jak również wspomnienia wydarzeń sportowych, które miały miejsce w 1918 roku. Ponadto, przewidziano piłkarską atrakcję dla wszystkich kibiców, a w szczególności dla najmłodszych uczestników imprezy.
Zatem już dziś warto zaplanować trochę czasu i przybyć 17 czerwca 2018 roku w godz. 12.00-16.00 na Kamionkowskie Błonia Elekcyjne, by dopingować rywalizujące drużyny oraz spędzić czas w miłej i kulturalnej atmosferze.

Relacje z poprzednich edycji Turnieju: http://kamionek.warszawa.pl/puchar-kamionkowskich-bloni-elekcyjnych-2/

Jarosław Kania
Bookmark the permalink.

Comments are closed.