Segreguję śmieci. Jak? A tak:

Segregacja śmieci-ROK

1 stycznia 2019 r. wszedł w życie nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy od 2019 r. segregujemy odpady do 5 pojemników, które pojawiły się już w większości naszych altan śmietnikowych.

Jak segregować odpady zgodnie z wytycznymi selektywnej zbiórki odpadów, obowiązującej od 2019 roku? Gdzie wyrzucić konkretny odpad? Podpowiada to poniższa ściąga:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – kolor pojemników bądź nalepek ŻÓŁTY

Należy wrzucać            Nie należy wrzucać
 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER – kolor pojemników bądź nalepek NIEBIESKI

Należy wrzucać               Nie należy wrzucać
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

SZKŁO – kolor pojemników bądź nalepek ZIELONY

Należy wrzucać                Nie należy wrzucać
 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Reflektorów
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE – kolor pojemników bądź nalepek BRĄZOWY

Należy wrzucać          Nie należy wrzucać
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE – kolor pojemników bądź nalepek CZARNY

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Co zaliczamy do odpadów niebezpiecznych?

Zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektrośmieci) zbierane są w każdą sobotę od 10.00 do 14.00 na rogu ulicy Terespolskiej i Mińskiej.

Odpadami niebezpiecznymi są także opakowania po żrących chemikaliach, klejach, farbach i lakierach i materiałach budowlanych, resztki farb, opakowania po dezodorantach, termometry, świetlówki z rtęcią.

Tych odpadów bezwzględnie nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy.

DUŻE ŚMIECI TZW. „GABARYTY”

WYRZUCAMY: stoły, szafy, szafki, krzesła, sofy, kanapy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, szafki, duże szyby.

NIE WYRZUCAMY: materiałów, odpadów i części budowlanych, odpadów sanitarnych, takich jak deski drewniane, belki, panele, ramy, okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety i inne jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady z remontów, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi (komunalnymi zmieszanymi).

Instrukcja jest dość dokładna, choć na początku na pewno będziemy mieć jeszcze wątpliwości. Oto odpowiedzi na niektóre z nich:

 • Kartony po mleku i sokach? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka?

Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

 • Czy opróżnione słoiki po np. pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane? Czy powinniśmy je umyć i oczyścić z etykiety?

Słoików i butelek nie myjemy, ani nie usuwamy z nich etykiet. Wrzucamy nieumyte do pojemnika na szkło. Zostaną umyte w sortowni.

 • Czy odpady bio wyrzucać do pojemnika w workach plastikowych?

Nie, odpady bio należy wrzucać luzem, bądź w specjalnych workach biodegradowalnych.

Więcej odpowiedzi na zadawane pytania zawiera strona: http://naszesmieci.mos.gov.pl/segregacja

Dla dociekliwych, chcących wiedzieć, co dzieje się z odpadami dalej polecamy link: https://www.oostdam.pl/recykling-butelek-pet/

Źródło: https://czysta.um.warszawa.pl/jak-segregowac-odpady

Bezpieczeństwo na Kamionku

PrzechwytywanieW dniu 15 stycznia odbyliśmy wyjątkowe zebranie w całości poświęcone sprawom bezpieczeństwa. Odwiedzili nas: nadkomisarz Rafał Tomczewski – naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej wraz z kierownikami III i IV Rewiru Dzielnicowych KRP Warszawa VII Marcin Bogacki i Piotr Gniewek a także naczelnik Marek Kubicki i Adam Wysocki z VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej. Omówiliśmy zebrane od mieszkańców problemy dotyczące naszego osiedla i wręczyliśmy przedstawicielom Policji i Straży Miejskiej uporządkowaną pisemną listę tychże problemów.

Ogólnie mówiąc pokrywają się one z aktywnością służb. Dowiedzieliśmy się bowiem, że w 2018 roku na terenie Kamionka odholowano 1912 nieprawidłowo zaparkowanych samochodów, najwięcej z okolic Stadionu i Błoni, zanotowano 1924 interwencji w sprawie bezdomnych i przewieziono na Kolską 1243 nietrzeźwych.

Z 75 tys. interwencji SM w dzielnicy aż 20 tys. odbyło się na Kamionku.  80% z nich dotyczy ruchu drogowego.

Według policji nasz brak poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza w rejonie Dworca Wschodniego, ulicy Mińskiej oraz Bazarku Rogatka nie znajduje potwierdzenia w liczbie zgłaszanych zdarzeń.

Policja zachęca do zgłaszania przestępstw i wykroczeń na numery alarmowe, a także do kontaktu z dzielnicowymi. Miejsca, gdzie stale obserwujemy problemy takie jak np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, przekraczanie dozwolonej prędkości, czy obecność bezdomnych i wiele innych możemy także nanieść na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html . Policja kieruje do zaznaczanych miejsc swoje działania prewencyjne.

Odszukanie właściwego dzielnicowego stało się łatwiejsze dzięki aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, która umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Praga Południe podzielona jest na cztery rewiry, w każdym działa dziewięciu dzielnicowych.

Z niepokojącym mieszkańców problemem narkomanii wśród dzieci i młodzieży, szerzącym się za sprawą coraz dostępniejszych tzw. dopalaczy walczy aktywnie Wydział Profilaktyki Społecznej Policji, który przeprowadza spotkania na ten temat w warszawskich szkołach.

Dzieci i ich rodzice mogą także skorzystać z uruchomionych telefonów, które podajemy poniżej:

1-168613_g

 

Otwarte spotkanie w sprawie bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej zorganizujemy w cieplejszej porze roku, kiedy zazwyczaj mocniej dają się nam we znaki wszelkie naruszenia porządku w miejscach publicznych – hałas, nocne biesiadowanie.  Za odbyte – serdecznie dziękujemy przybyłym gościom.

DLamcha

Kamionkowskie choinki

IMG_20181219_111037Już po święcie Trzech Króli i sezon świątecznych drzewek pomału mija. A w tym sezonie na Kamionku stanęły też choinki szczególne – te sąsiedzkie, postawione i ubrane wspólnie przez sąsiadów na podwórzach przy akompaniamencie śpiewanych kolęd, łamaniu się opłatkiem, wedle słów poety – ,,chlebem pokoju i nieba”.

Jedną taką zobaczyliśmy na podwórzu budynków przy ul. Grochowskiej 335 i 337, w jednej z nieruchomości SM Waszyngtona. ,,Było skromnie, bo to pierwszy raz – zdradziła mieszkanka. – W chłodny grudniowy wieczór życzenia pod nią złożyło sobie około 20 osób. Zaśpiewaliśmy parę kolęd i poczęstowaliśmy się pierniczkami”.

Drugą choinkę udekorowało kilkoro sąsiadów z nieruchomości między Zbaraską a Waszyngtona. Jak powiedzieli – nie przynieśli sobie w tym roku choinki do domów, ale chcieli, żeby na podwórzu było świątecznie. Nie pomyśleli o tym, żeby zrobić przy tej okazji większe sąsiedzkie spotkanie, ale pomysł uznali za dobry i może spróbują w  tym roku.

Trzecią zauważyliśmy na podwórzu Grochowskiej 351, tam gdzie mamy siedzibę. Dla większego ,,gwiazdkowego” efektu dzieci ustawiły pod nią swoje podwórkowe zabawki. Mała społeczność budynku przeznaczonego do rozbiórki od lat bardzo mocno trzyma się razem i korzysta z każdej okazji do spędzania wspólnie czasu.

20190103_152339

Sąsiedzkie choinki stanęły także przy Skaryszewskiej 2 i 10.

Dużo drzewek na posesjach dekorują światełkami po prostu administracje, ale nam bardzo się podoba zwyczaj choinki sąsiedzkiej. Od kilku lat akcję ,,Podwórkowa gwiazdka” prowadzi Centrum Paca 40. Takie inicjatywy sporo mówią o kondycji sąsiedzkiej wspólnoty, są okazją do zatrzymania się i spotkania się z tymi, którzy mieszkają najbliżej nas, a których często w ogóle nie widujemy, jeśli pracują w innych godzinach i inaczej niż my spędzają czas. A sąsiadów znać na pewno warto!

Nie mieliście podwórkowej choinki? Nic nie szkodzi, następne święta już w grudniu.

DLamcha