Segreguję śmieci. Jak? A tak:

Segregacja śmieci-ROK

1 stycznia 2019 r. wszedł w życie nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy od 2019 r. segregujemy odpady do 5 pojemników, które pojawiły się już w większości naszych altan śmietnikowych.

Jak segregować odpady zgodnie z wytycznymi selektywnej zbiórki odpadów, obowiązującej od 2019 roku? Gdzie wyrzucić konkretny odpad? Podpowiada to poniższa ściąga:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – kolor pojemników bądź nalepek ŻÓŁTY

Należy wrzucać            Nie należy wrzucać
 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER – kolor pojemników bądź nalepek NIEBIESKI

Należy wrzucać               Nie należy wrzucać
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

SZKŁO – kolor pojemników bądź nalepek ZIELONY

Należy wrzucać                Nie należy wrzucać
 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Reflektorów
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE – kolor pojemników bądź nalepek BRĄZOWY

Należy wrzucać          Nie należy wrzucać
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE – kolor pojemników bądź nalepek CZARNY

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Co zaliczamy do odpadów niebezpiecznych?

Zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektrośmieci) zbierane są w każdą sobotę od 10.00 do 14.00 na rogu ulicy Terespolskiej i Mińskiej.

Odpadami niebezpiecznymi są także opakowania po żrących chemikaliach, klejach, farbach i lakierach i materiałach budowlanych, resztki farb, opakowania po dezodorantach, termometry, świetlówki z rtęcią.

Tych odpadów bezwzględnie nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy.

DUŻE ŚMIECI TZW. „GABARYTY”

WYRZUCAMY: stoły, szafy, szafki, krzesła, sofy, kanapy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, szafki, duże szyby.

NIE WYRZUCAMY: materiałów, odpadów i części budowlanych, odpadów sanitarnych, takich jak deski drewniane, belki, panele, ramy, okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety i inne jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady z remontów, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi (komunalnymi zmieszanymi).

Instrukcja jest dość dokładna, choć na początku na pewno będziemy mieć jeszcze wątpliwości. Oto odpowiedzi na niektóre z nich:

 • Kartony po mleku i sokach? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka?

Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

 • Czy opróżnione słoiki po np. pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane? Czy powinniśmy je umyć i oczyścić z etykiety?

Słoików i butelek nie myjemy, ani nie usuwamy z nich etykiet. Wrzucamy nieumyte do pojemnika na szkło. Zostaną umyte w sortowni.

 • Czy odpady bio wyrzucać do pojemnika w workach plastikowych?

Nie, odpady bio należy wrzucać luzem, bądź w specjalnych workach biodegradowalnych.

Więcej odpowiedzi na zadawane pytania zawiera strona: http://naszesmieci.mos.gov.pl/segregacja

Dla dociekliwych, chcących wiedzieć, co dzieje się z odpadami dalej polecamy link: https://www.oostdam.pl/recykling-butelek-pet/

Źródło: https://czysta.um.warszawa.pl/jak-segregowac-odpady

Bookmark the permalink.

Comments are closed.