Jaki był 2021 rok?

Ostatni dzień 2021 roku jest porą na podsumowanie prac Rady. Choć był to kolejny rok w cieniu pandemii i obradowaliśmy rzadziej i często w trybie on-line, nie siedzieliśmy bezczynnie. Zabraliśmy głos we wszystkich ważnych dla mieszkańców Kamionka sprawach. I tak:

– wzięliśmy udział we wszystkich ważnych konsultacjach: nt. zielonej Grochowskiej, Zintegrowanego Programu Rewitalizacji i projektowanej strefy płatnego parkowania na Kamionku i SK

– przedstawiliśmy uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Skaryszewskiego.

Troszcząc się o standard życia mieszkańców i estetykę naszego otoczenia interweniowaliśmy m.in. w sprawach nowopowstałego odcinka ulicy Kamionkowskiej, parkowania przy ul. St. Augusta i na Starówce Kamionka, mostku w ciągu ulicy Międzynarodowej, stanu latarni w Parku Skaryszewskim i przy ul. Lubelskiej, upomnieliśmy się o rewitalizację kamienic z niewyjaśnionym dotychczas stanem prawnym – Mińska 4,33,35, Chodakowska 33, Grochowska 354, zainteresowaliśmy się losem nieczynnej toalety na KBE, przedłużającym się remontem Lubelskiej 30/32 oraz przeniesieniem wypożyczalni książek.

Schyłek roku przyniósł sukces wcześniejszych starań Rady, a mianowicie przyznano środki na rozbudowę SP 255, a w projekcie mpzp dla Kamionka cz. II znalazło się miejsce pod nową szkołę, pod którą miasto wykupiło już część działki.

Członkowie Rady co roku uczestniczą w Budżecie Obywatelskim. W tym roku do realizacji w roku 2022 przeszedł projekt rewitalizacji alejek w Parku Skaryszewskim, zrealizowano poprzedni projekt ratowania magnolii a w trakcie realizacji jest automatyczna toaleta w Parku.

Jako jedyna Rada Osiedla wychodzimy do Państwa uczestnicząc w Prasko-Południowych Prezentacjach, gdzie promujemy tradycję i historię Kamionka. Uczestniczymy w pracach Partnerstwa Nasz Kamionek, które ma na celu zbudować na Kamionku i wokół spraw Kamionka wspólnotę organizacji, przedsiębiorców, społeczników a także dzielnicowych placówek kultury i oświaty. Troszcząc się o nasze wyjątkowe dobro – Park Skaryszewski jesteśmy aktywni w koalicji ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”.

Ponadto udzieliliśmy patronatu Biegowi Wedla oraz akcji Stop Bazgrołom na Kamionku. Współorganizowaliśmy także Choinkę Sąsiedzką na Kamionku.

Żeby działać jeszcze sprawniej na rzecz sąsiedztwa najaktywniejsi członkowie Rady założyli w lipcu tego roku stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Kamionka i Skaryszewa.

Na prowadzonej przez nas stronie www.kamionek.warszawa.pl znajdziecie sporo informacji o Kamionku, jego historii i ważnych miejscach, a także wcześniejszych naszych inicjatywach. Aktualności znajdziecie na naszym fanpejdżu i grupie Na Kamionku.

Dziękujemy za ten wspólny, udany rok!

 

Ostrzeżenie o wściekliźnie

Po ponad dwudziestu latach bez problemu wścieklizny, w ciągu ostatniego roku zdarzyło się ponad 100 przypadków tej choroby na Mazowszu, wśród zwierząt dzikich, ale również kotów. I choć w Warszawie to dopiero 15 przypadków, skłoniło to władze do szeroko zakrojonej akcji profilaktycznej, której nie powinniśmy bagatelizować.

wścieklizna w Warszawie - 1

Na terenie Warszawy obszarem zagrożonym wścieklizną zostały objęte tereny dzielnic: Wawra, Wesołej, Targówka (część dzielnicy ograniczoną od zachodu ul. Radzymińską), Rembertowa, Pragi Południe (część dzielnicy ograniczoną od południa linią kolejową przebiegającą wzdłuż ul. Makowskiej). Przed wjazdem na ten obszar umieszczono stosowne tablice informacyjne.

Zagrożenie pojawiło się też w lewobrzeżnej Warszawie – w Wilanowie zanotowano przypadek sarny ze wścieklizną.

Wścieklizna jest chorobą w 100% śmiertelną, a drogą zakażenia jest przedostanie się wirusa ze śliną zwierzęcia do rany, najczęściej po pokąsaniu.  W Polsce głównym rezerwuarem wścieklizny są lisy rude.

Wścieklizna w Warszawie-2

Jakie działania zostały podjęte przez m.st. Warszawa:
 1. Obszar zagrożony wścieklizną został oznakowany.
 2. Informacje o kolejnych przypadkach wścieklizny oraz rekomendacje Wojewody rozsyłane są do właściwych jednostek.
 3. Na oficjalnej stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, zamieszczony został komunikat dla mieszkańców, który z automatu przekazywany jest również poprzez aplikację mobilną mieszkańcom zarejestrowanym w tej aplikacji.
 4. Sukcesywnie ponawiane są komunikaty prasowe.
 5. Propagowana była akcja „Zaszczep pupila, to tylko chwila” organizowana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii poprzez umieszczanie informacji na stronach internetowych dzielnic i miasta.
 6. W komunikacji miejskiej (autobusy i tramwaje) w okresie 18.10-07.11.2021 r. wyświetlane były grafiki ostrzegające mieszkańców o zagrożeniu.
 7. Wprowadzono obowiązek szczepienia bezdomnych psów i kotów oraz kotów wolno żyjących będących pod opieką organizacji, w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt na 2022 rok.
 8. Do dzielnic i jednostek zostały przekazane ulotki z informacją o akcji szczepienia lisów, z prośbą o rozwieszenie.
 9. W okresie 8-21.11.2021 r. w trzech stacjach radiowych: RMF MAXXX Warszawa, Pogoda Warszawa, RMF Classic Warszawa puszczany był spot radiowy.
 10. Dzielnice Wawer i Wesoła przesłały informację o zagrożeniu do placówek oświatowych na terenie Dzielnic z prośbą o umieszczenie informacji na stronach internetowych szkół i dzienniku elektronicznym.
 11. Dzielnica Wawer przekazała do Spółdzielni mieszkaniowych i ZGN Wawer plakaty z prośbą o rozwieszenie.
 12. BOŚ wystąpił do Burmistrzów Dzielnic, aby w ramach zawartych umów z lecznicami weterynaryjnymi szczepili wszystkie koty, które trafią do lecznicy (zgodnie ze stanowiskiem PLW).
 13. Informacja o wściekliźnie została przekazana przez dzielnice społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
 14. Miejski Ogród Zoologiczny zabezpieczy w dniach 17-18.12 br. obszar ogrodu pastuchami elektrycznymi oraz zakupi klatki do ewentualnego odławiania lisów, które pojawiają się na jego terenie.
 15. Sytuacja jest na bieżąco omawiana na wewnętrznych spotkaniach z Wydziałami Ochrony Środowiska Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy.
  Służby robią swoje, my także musimy zrobić swoje, czyli:
 1. Właściciele zwierząt:

poddać się akcji ,,Zaszczep pupila, to tylko chwila”, przy czym chodzi tu także o koty, nie tylko o psy. Szczepienie kotów nie jest obowiązkowe a jedynie zalecane, bowiem koty na ogół zadowalają się czterema kątami. Jeżeli jednak mamy pupila, który od czasu do czasu wyrywa się na samodzielny spacer, należy go zaszczepić bezwzględnie.

 1. Wszyscy:

na terenie zagrożonym wścieklizną powinniśmy powstrzymać się w ogóle od zbliżania się do dzikich zwierząt, także drobnych, jak wiewiórki i jeże czy wolno żyjące koty.

– nie dotykamy nieznajomych zwierząt, które do nas same podchodzą, ani nie pozwalamy ich głaskać dzieciom. Nie możemy być pewni, jak zwierzę zachowa się przy tak bliskim kontakcie.

– gdy spotkamy zwierzę, które wg nas potrzebuje pomocy, wzywamy ekopatrol pod numerem 19115. W żadnym razie nie udzielamy jej samodzielnie, nie dotykamy, nie przewozimy, a tym bardziej nie zabieramy zwierzęcia do domu.

Pamiętajmy, że utrata naturalnej płochliwości jest cechą charakterystyczną osobników chorych na wściekliznę. Tym samym każde dzikie zwierzę, które śmiało do nas podchodzi, powinno wzbudzić naszą czujność.

Jak postępować w przypadku pogryzienia, pokąsania, podrapania przez dzikie zwierzę?
 1. dokładnie oczyść zranione miejsce – przemyj ranę ciepłą wodą z mydłem, a następnie dokładnie ją odkaź i zabandażuj (nie należy przedwcześnie tamować krwi, gdyż krew może też wypłukać wirusa z rany),
 2. niezwłocznie zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu lub zadzwoń na pogotowie ratunkowe lub numer 112, jeśli doszło do pogryzienia przez dzikie zwierzę, a nie ma możliwości podjęcia obserwacji weterynaryjnej zwierzęcia w kierunku wścieklizny, poddaj się szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
 3. w przypadku pogryzienia przez zwierzęta domowe, należy ustalić właściciela zwierzęcia (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie kontakt telefoniczny), w celu zgłoszenia go do obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny,
 4. jeżeli ustalenie właściciela zwierzęcia domowego jest niemożliwe, poddaj się szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
Na podstawie komunikatu prasowego opr. D.Lamcha Grafiki  z prezentacji Lasów Państwowych oraz Urzędu m.st. Warszawy.

Stop Bazgrołom na Kamionku

received_552261562719098


Radny Sylwester Nowak, wolontariuszka Angelika Reszczyk, Leszek Siejka – Rada Seniorów, Franciszek Płóciennik – Grupa w Działaniu, Dorota Jankowska Lamcha – przewodnicząca ROK i prezes TPKiS, Adam Majewski – Młodzieżowa Rada Dzielnicy

 

Miło nam poinformować, że akcja, którą objęliśmy patronatem – ,,Malarze podwórkowi – stop bazgrołom na Kamionku”, odbyła się 2 października br. W ciągu trzech godzin zamalowanych zostało łącznie ok. 120 m2 elewacji – kamienica przy Grochowskiej 292 a także mur i budynek Sinfonii Varsovii od strony ulicy Terespolskiej. Na zakończenie śpiewająco idącej pracy malarze podwórkowi swoją energię i moc użyli do wspólnego śpiewania w namiocie Sinfonii Varsovii wraz z Międzypokoleniowym Klubem Piosenkowym STAYNIA Fundacji ,,Muzyka jest dla wszystkich” Violi Łabanow.Akcja została zorganizowana w ramach większego projektu ,,Stołeczne Sojusze. Dzianie – dzieje się po sąsiedzku” prowadzonego przez Grupę w Działaniu Warsztatu Warszawskiego, we współpracy z Malarzami Podwórkowymi z Muranowa i Pragi Północ.

Wysoką jakość malowania podciągał sam Marek Ślusarz z Muranowa – autor inicjatywy ,,Malarze podwórkowi – stop bazgrołom”  nagrodzonej w 2019 roku nagrodą ,,III Sektor”. Wspierała ją też jakość wprawionego pędzla Krzysztofa Michalskiego z ,,Porozumienia dla Pragi”.

Akcja malowania zgromadziła licznych uczestników z dzielnicy i spoza niej:

Malował z nami radny dzielnicy Praga-Południe Sylwester Nowak, Rada Seniorów Dzielnicy Praga Południe reprezentowana przez Leszka Siejkę, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga Południe w osobie przewodniczącego Adama Majewskiego.

Przy pracach przygotowawczych dzień wcześniej bardzo dopomógł nieoceniony wolontariusz z Grochowa Adam Wieczorek.

Pozostali wolontariusze to: Franciszek Płóciennik i Martyna Cziszewska – Klejnowska – organizatorzy projektu ,,Dzianie – dzieje się po sąsiedzku, oraz Ewa Jagiełło, Marzena Szychułda, Filip Czeczko, Angelika Reszczyk – wszyscy z lewej strony Wisły.

Wszystkim uczestnikom należy się wielkie DZIĘKUJEMY.

Towarzystwo Przyjaciół Kamionka i Skaryszewa, które wystąpiło w roli lokalnego współorganizatora projektu ,,Dzianie – dzieje się po sąsiedzku” zapowiada dalszy ciąg akcji. Będzie ona miała swój dalszy ciąg w miarę pozyskiwania nowych partnerów, zdobywania funduszy na materiał i zgłaszania się wolontariuszy. O ile pogoda i okoliczności dopiszą kolejne malowanie odbędzie się w  sobotę 16 października. Celem akcji jest udowodnienie, że się da i że warto. Zachęcenie wspólnot i grup aktywnych mieszkańców do zamalowywania. Im szybciej tym lepiej, bowiem mury oszpecone pseudograffitti ośmielają do pozostawiania w sąsiedztwie kolejnych bazgrołów. Ich konsekwentne zamalowywanie zniechęca, ponieważ wandale liczą na to, że ich ,,dzieła” długo pozostaną w przestrzeni.

received_584452016126204

Ojciec inicjatywy ,,Malarze Podwórkowi – Stop Bazgrołom” Marek Ślusarz z Muranowa oraz Krzysztof Michalski z ,,Porozumienia dla Pragi” – na najtrudniejszym odcinku akcji.

 

DLamcha

 

Żegnamy Jana Jangę Tomaszewskiego

JJTomaszewskiZ głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 69 lat zmarł nasz Sąsiad, znany aktor scen polskich, seriali, w tym ,,M jak miłość”, ,,Na Wspólnej”, ,,Prawo Agaty”, lubiany wykonawca piosenki aktorskiej,  Jan Janga Tomaszewski. Od debiutu w 1977 roku u Stanisława Brejdyganta w filmie „Zakręt”, poprzez role w ,,Pannie Nikt” Andrzeja Wajdy, czy ,,Starej Baśni” Jerzego Hoffmana dorobek ról teatralnych, filmowych i dubbingu aktor miał naprawdę imponujący.

Cztery lata temu Jan Janga Tomaszewski obchodził 40-lecie pracy artystycznej i 65 urodziny. Na uroczystości 29 grudnia 2016 roku zorganizowanej z tej okazji w praskopołudniowym CPK odebrał medal Gloria Artis, statuetkę Związku Artystów Scen Polskich, medal stulecia od Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, a także nasze skromne wyróżnienie – Kamień Kamionka. I burzę oklasków za występ muzyczny ze swoim zespołem, jak przystało na Jimiego Hendrixa Pragi, bo tak bywał nazywany.

,,Jasiek Janga to świetny facet, nisko bardzo brzmi bo taką ma pracę, Jasiek Janga to sam diabeł chyba, szarpie struny albo jest na rybach” – taki refren na cześć artysty śpiewaliśmy wtedy, życząc Mu dalszych wspaniałych ról i występów. Nie przeczuwaliśmy, że tak szybko przyjdzie nam życzyć Mu, by spoczywał w pokoju… Jan Janga Tomaszewski zmarł przedwcześnie wskutek choroby nowotworowej. Pokój Jego duszy.

Praska dusza Jana Jangi dźwięczy w kultowym wykonaniu ,,Hej Joe” (68) Jangajan „Hej Joe” the Jimi Hendrix- psychodelic version -clip wersja „cinema art” – YouTube

Makieta akustyczna sali koncertowej Sinfonii Varsovii już na Kamionku!

Dziś, 21 czerwca br o godz. 18.00 odbył się wernisaż wystawy makiety akustycznej nowej sali koncertowej, która powstanie na terenie Sinfonii Varsovii. Model śmiałego i wyjątkowego projektu Thomasa Puchera w skali 1:10 przywędrował do nas z Placu Defilad i pozostanie z nami do października br. Potem powędrować ma do Wiednia, do ojczyzny architekta.

Spieszcie więc zobaczyć, tym bardziej, że makieta opowiada nie tylko o nowatorskim projekcie architektonicznym, ale także o historii i dokonaniach artystycznych znanej i uznanej na całym świecie warszawskiej orkiestry oraz o licznych wydarzeniach i  działaniach edukacyjnych organizowanych z myślą o nas, o sąsiadach.

Gospodarz, dyrektor Janusz Marynowski zaprosił nas na koncert i posłuchanie przewodnika Macieja Czeredysa – zastępcy dyrektora ds. inwestycji. Padły też wyraźne  zapowiedzi i daty przystąpienia do realizacji. W pierwszym etapie wyremontowane i zrewitalizowanie będą budynki przy Grochowskiej wraz z budynkiem głównym. Nowy obiekt wraz z aranżacją zieleni i obramowaniem w postaci wysokiego ażurowego ogrodzenia jest planowany do ukończenia w 2026 roku.

Dla nas, okolicznych mieszkańców, najważniejsze jest to, że w sali koncertowej na łącznie 1850 miejsc znajdą się także miejsca dostępne po symbolicznych cenach dla wszystkich miłośników muzyki. A także to, że zabytkowe budynki odzyskają swój dawny blask.  Zaś pawilon przy samej ulicy Grochowskiej będzie oferował m. in. restaurację, pomieszczenia na ogólnodostępne zajęcia edukacyjne i integracyjne dla lokalnej społeczności.

Sinfonia Varsovia swoimi koncertami przy Grochowskiej, potańcówkami, festiwalem Szalone Dni Muzyki i licznymi działaniami edukacyjnymi i społecznymi jak dotąd oferuje warszawiakom nie tylko sztukę na wysokim poziomie, ale tworzy miejsce dla spotkań, zbliża ludzi. I tak pozostanie, a atrakcji jeszcze przybędzie.

1624302191206

Trzymamy mocno kciuki za powodzenie i rychłą realizację tego wyjątkowego projektu.

Na wernisażu obecni byli wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Katarzyna Bernadetta Olszewska, przedstawiciele świata muzyki, melomani oraz mieszkańcy.

1624301944034

Rada Osiedla Kamionek na PraskoPołudniowych Prezentacjach

 

12 czerwca w zacnym gronie wielu organizacji pozarządowych i dzielnicowych instytucji pojawiliśmy się w Parku Obwodu AK, by po raz pierwszy w pandemicznych czasach spotkać się z mieszkańcami.

Dziękujemy za wszystkie rozmowy, za zainteresowanie animacją ,,Gdzie było, gdzie stało”, a także naszym spacerem.

I choć piknik był wyjątkowo krótki, bo przerwany przez – jakże potrzebny – deszcz, będziemy ten dzień wspominać bardzo ciepło. Dziękujemy organizatorom – Stowarzyszeniu Zwalcz Nudę za sprawną, profesjonalną organizację.

Równocześnie przypominamy, że spacer z Radą Osiedla Kamionek, do samodzielnego przejścia, wciąż trwa, do końca wakacji. Czekamy na Wasze zdjęcia na FB opatrzone hashtagiem #RadaOsiedlaKamionek i #NaKamionku, oczywiście, kiedy już przestanie padać :). Dajemy też link do pobrania mapki: Spacer po Kamionku z Radą Osiedla Kamionek. Dobrej zabawy!

DLamcha

Janusz Piskorski – pożegnanie

Nagrodzony Mieszkaniec

 

Bardzo smutna wiadomość – zmarł nasz kolega Janusz Piskorski, członek Rady Osiedla Kamionek, niezwykle serdeczny i lubiany skromny człowiek, wieloletni niestrudzony społeczny opiekun najbardziej zaniedbanych rejonów Kamionka.

Były przewodniczący Koła ,,Kamionek” NZZ Solidarność, członek Rad Nadzorczych  R. S.M. ,,Osiedle Młodych” i S.M. ,,Waszyngtona.

W 2018 roku został wyróżniony naszą skromną nagrodą Kamień Kamionka.

Pełen inicjatywy, energii, wytrwałości  był dla nas wzorem społecznego zaangażowania i międzypokoleniowego porozumienia.

Tylko cząstka efektów niemal pięćdziesięciu lat Jego starań i pracy na rzecz najbliższego otoczenia jest dziś jeszcze widoczna w przestrzeni:  rząd topól przy ciągu pieszym ulicy Bliskiej, rekreacyjne zagospodarowanie terenu zielonego u zbiegu ulic Bliskiej i Żupniczej, przejście dla pieszych przez ul. Lubelską na wysokości ul. Berka Joselewicza.

Był także żywą księgą wspomnień  o poprzednich pokoleniach lokalnych społeczników. Wraz z nimi uczestniczył bowiem w wielu ważnych dla całej dzielnicy działaniach, dziś już zapomnianych, jak batalia o pozostawienie Szpitala Grochowskiego, przywrócenie odebranego na wiele lat bezpośredniego połączenia tramwajowego do centrum (niegdysiejsze 8, obecne 22), skuteczne protesty przeciwko pomysłom zabudowywania Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, gdzie przed laty miały powstać a to Dom Kombatanta, a to wytwórnia kaset wideo, czy luksusowy hotel.

Pozostawia po sobie dobrą i serdeczną pamięć i ból nieodżałowanej straty.

Z uwagi na okoliczności data ostatniego pożegnania nie jest jeszcze wiadoma.

 

XVI Bieg Wedla startuje w najbliższą sobotę!

obraz_2021-01-27_235847

 

XVI Bieg Wedla, któremu Samorząd Mieszkańców Kamionka patronuje od samego początku odbędzie się w tym roku pomimo pandemicznych ograniczeń!

Nie oznacza to, że organizatorzy postanowili złamać prawo, wprost przeciwnie, wszystkie zarządzenia będą skrupulatnie przestrzegane. Jak to możliwe?

Bieg potrwa kilka dni, od 30 stycznia do 7 lutego. Biegacze pokonają swoje trasy – już tradycyjnie są to dystanse: 5,5 km i 9 km dla dorosłych, 250 metrów dla dzieci w wieku do 7 lat oraz 1,86 km dla dzieci do lat 15, także nordic walking i O-run – w dowolnym miejscu na przestrzeni tych kilku wyznaczonych dni, a swój udział i wynik zarejestrują w specjalnej zakładce na stronie internetowej wydarzenia. Na podstawie tych wyników powstanie honorowa lista najlepszych uczestników, która zostanie opublikowana na stronie Biegu Wedla. Uczestnicy odbiorą medale, słodkie upominki, jubileuszowe pamiątki i vouchery do Pijalni Czekolady E.Wedel w Sklepie Biegacza na Powiślu.

Nie odbędzie się wyjątkowo oficjalny pomiar czasu biegaczy.

Zachęcamy, bo są jeszcze miejsca na trasy nordic walking i O-run.

Dla tych, którzy w dniu 30.01.2021 r zechcą pobiec właśnie w Parku Skaryszewskim, na placu w pobliżu muszli koncertowej w godz. 9.00-15.00 czekać będą wolontariusze. W tym samym miejscu w godz. 10.00-11.00 będą rozdawane mapki na trasy O-run, którego uczestnicy zawalczą w tym roku o Puchary Kamionka w kategorii kobiet i mężczyzn.

Więcej informacji www.biegwedla.pl

XVI Bieg Wedla organizowany jest przez Oddział PTTK Warszawa Praga oraz Fundację Trzy Kroki. Sponsorem tytularnym jest firma E.Wedel, patronują biegowi gazeta Mieszkaniec oraz Rada Osiedla Kamionek.

W tym roku powinno być nadzwyczaj słodko, ponieważ świętujemy także 170. rocznicę powstania firmy Wedel.

dlamcha

 

Kwiaty dla Baczyńskiego w rocznicę urodzin poety

W piątek, 22 stycznia 2021 roku, w setną rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – Poety i Bohatera, pani Izabela Szostak Smith, wiceburmistrz dzielnicy Praga-Południe wraz z przedstawicielami Rady Dzielnicy Praga-Południe, Rady Osiedla Kamionek oraz Zarządem S.M. Waszyngtona złożyła kwiaty pod ,,Różą dla Baczyńskiego” – odnowioną niedawno rzeźbą Stanisława Słoniny poświęconą pamięci Poety.

Na skromnej, bo respektującej rygory sanitarne uroczystości, na podwórzu przy Al. Waszyngtona pani wiceburmistrz zacytowała wzruszające wersy Poety i mówiła o potrzebie zachowania pamięci o K.K. Baczyńskim i powstańcach.

Poeta zostawił po sobie ok. 500 utworów poetyckich, dorobek godny dojrzałego człowieka, dorobek, dzięki któremu bliższe są nam uczucia i myśli jego tragicznego pokolenia.  Odłożył pióro tylko po to, by chwycić za karabin. Pamiętamy i pamiętać będziemy!

djlamcha