Od rana pracują piły czyli Park Skaryszewski po burzy

Po burzy w PS

Od rana słychać w Parku Skaryszewskim piły. Wyjątkowo silny wiatr, który uderzył w Warszawę w niedzielny wieczór 30 sierpnia – tzw. superkomórka burzowa  (tak znawcy burz zwą  ten rodzaj zjawiska) uczynił poważne zniszczenia w drzewostanie.  Nie tylko połamał wiele gałęzi, ale także oberwał wierzchołki, konary, a nawet wyrwał parę drzew z korzeniami. Zaznaczyliśmy na mapce miejsca największych zniszczeń.  Ucierpiały zwłaszcza drzewa w pobliżu Jeziorka Kamionkowskiego i oczek wodnych. W pobliżu wodospadu  jeden świerk wyrwany jest z korzeniami, drugi złamał się w połowie.

Szczęśliwie najcenniejszy drzewostan pozostał nietknięty. Oparł się burzy  dostojny buk purpurowy – pomnik przyrody, dąb wolności od strony Alei Waszyngtona, jak również wszelkie inne dęby. Stoi miłorząb, korkowiec, nietknięte są też stare japońskie magnolie. Dorodne lipy ocieniające plac zabaw otrzepały się jedynie z uschniętych gałązek.

Cztery lata temu, w czerwcu 2016 roku park także bardzo ucierpiał przez burzę. Wówczas zarządcą parku był ZOM, a przez brak funduszy usuwanie jej skutków trwało bardzo długo. Mamy nadzieję, że pod Zarządem Zieleni służby uporają się z tym szybciej. Że nie tylko szybko usuną obalone drzewa i gałęzie, ale że równie szybko zaradzą uszkodzeniom drzew wysoko w koronach.

Tekst i zdjęcie D.Lamcha

,,Ufna w swe siły idzie w przyszłość” – tajemnica obiektu artystycznego na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych

IMG_20200814_134659 IMG_20200814_134643

 

Rozdarta jęczała. Nieśmiertelne ziarno miłujących wolność kiełkuje pod ziemią długo, aż strzela bujnym kwiatem. Wywołuje z podziemi czarodziejskie siły, i w huragan i pożary, tęczowy blask i głos piorunowy zerwał się do lotu. Wyzwolona własną mocą, ufna w swe siły, idzie w przyszłość.

Inskrypcję taką przeczytać możemy od dziś na kamiennej tablicy na wzgórzu Olimp Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. To dość tajemniczy obiekt artystyczny autorstwa Karoliny Breguły, który powstał w ramach projektu ,,Archiwum Ożywione” Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Artystka postanowiła przypomnieć udział kobiet w wojnie polsko-bolszewickiej i Bitwie Warszawskiej. Materiałem były dla niej plansze tekstowe opisujące kolejne sceny w niemym filmie dokumentalnym „Polonia Restituta 1918-1920” z roku . To one posłużyły do stworzenia inskrypcji, wyrytej na kamiennej pamiątkowej tablicy. Słowa ułożone są w takim porządku, w jakim występują w filmie – artystka nie dodawała nic od siebie, wycinała jedynie kolejne fragmenty fraz.

Dla wzmocnienia symbolicznego wydźwięku projektu do współpracy Karolina Breguła zaprosiła inne kobiety. Wsparciem merytorycznym służyła dr Anna Nowakowska-Wierzchoś z Instytutu Historii PAN, która zwróciła uwagę na historię Ochotniczej Legii Kobiet w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Przy jej pomocy wytypowana została również lokalizacja obiektu na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych, na których w czasie Bitwy Warszawskiej oddział legionistek obsadzał kilkusetmetrowy odcinek obronny. Nawet wykucie tablicy zostało powierzone kobiecie – Pani Wiesławie Niemyńskiej. Cały proces został udokumentowany filmem, ukazującym udział poszczególnych kobiet w powstaniu pamiątkowego obiektu.

W inauguracji obiektu, który odbył się 15 sierpnia br udział wzięli przedstawiciele Narodowego Archiwum Cyfrowego, Urzędu Dzielnicy Praga-Południe i Rady Osiedla Kamionek, oraz mieszkańcy. Było to pasjonujące spotkanie z autorką – Karoliną Bregułą, a także z dr Anną Nowakowską -Wierzchoś, która pasjonująco opowiedziała o udziale kobiet w wojnie polsko-bolszewickiej, w czasie której do liczącego niemal milion żołnierzy wojska polskiego przyjęto po raz pierwszy w naszej historii ochotniczki – kobiety. Kolejne spotkanie na ten temat odbędzie się niebawem, 3 września w Muzeum Warszawskiej Pragi.

tekst i zdjęcia: DLamcha

Stulecie Cudu nad Wisłą – inauguracja obchodów na Kamionku

Kamionkowska konkatedra stała się  13 sierpnia miejscem wyjątkowo uroczystego wydarzenia.  Zainaugurowano w niej obchody stulecia Bitwy Warszawskiej.

Sto lat temu to tutaj właśnie 27-letni ksiądz kapelan Ignacy Skorupka odprawił ostatnią mszę dla ochotników Pierwszego Batalionu 236. Ochotniczego Pułku Piechoty, po czym wszyscy poszli na front. Ksiądz zginął dzień później pod Ossowem. Został pośmiertnie odznaczony medalem Virtuti Militari. Nowy kościół na Kamionku, projektowany i budowany początkowo jako Świątynia Opatrzności, poświęcono ostatecznie Bitwie Warszawskiej, czyli Cudowi nad Wisłą, na pamiątkę którego otrzymał wezwanie Matki Boskiej Zwycięskiej.

W stulecie tych wydarzeń na elewacji kościoła zawisła tablica upamiętniająca księdza Ignacego Skorupkę i ochotników, poświęcona po uroczystej mszy przez ks. kardynała Kazimierza Nycza. Tablica opatrzona jest mottem – cytatem ze św. Jana Pawła II: ,,Wielkie dzieła boże dokonują się przez ludzi”. Wymienieni są na niej także ówcześni przywódcy państwa i dowódcy wojskowi.

IMG_20200813_182022

Msza pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego ks. kard. Kazimierza Nycza, koncelebrowana była przez biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej Romualda Kamińskiego oraz biskupa pomocniczego Marka Solarczyka. Obecni byli przedstawiciele władz państwowych i przedstawiciele organizacji młodzieżowych: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Skautów Europy, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Abyśmy potrafili czerpać z tego wysiłku, z tej ofiary naszych przodków i naśladować w tym wszystkim, co jest troską o człowieka, o rodziny, o dobro wspólne, i co jest troską o naszą Ojczyznę, która jest najwyższym wymiarem tego dobra wspólnego

– zaapelował Metropolita Warszawski.

 

tekst i zdjęcia DLamcha

Co działo się w czasie wojny bolszewickiej na Kamionku? Zapraszamy na ,,Archiwum Ożywione” NAC

Na wzniesieniu Olimp na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych, 15 sierpnia o godz. 14.00 odbędzie się niezwykłe wydarzenie. Narodowe Archiwum Cyfrowe zaprasza na inaugurację obiektu autorstwa Karoliny Breguły.

Artystka stworzyła tekst inskrypcji dla kamiennej pamiątkowej tablicy, która upamiętnia udział kobiet w Bitwie Warszawskiej i wojnie polsko-bolszewickiej. Inspirację dla artystki stanowił film dokumentalny „Polonia Restituta 1918-1920” z 1928 roku oraz jego plansze tekstowe.

To właśnie na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych żołnierki ochotniczki odpowiadały za kilkusetmetrowy odcinek linii obrony Warszawy.

Po inauguracji odbędzie się spacer szlakiem Ochotniczej Legii Kobiet z udziałem autorki obiektu Karoliny Breguły oraz dr Anny Nowakowskiej-Wierzchoś z Instytutu Historii PAN. Spacer rozpocznie się o godz. 14:40.
.
.
Partnerami realizacji są Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. WarszawyMuzeum Warszawy – Muzeum Warszawskiej PragiFilmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

Film “Polonia Restituta 1918-1920″ został zrekonstruowany cyfrowo w ramach wspólnego projektu Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i NAC. Od 2018 roku znajduje się na Polskiej Liście Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata. Można go obejrzeć na tutaj: https://ninateka.pl/film/polonia-restituta

https://ninateka.pl/film/polonia-restituta

Miejsce wydarzenia

Spacer sąsiedzki po Perunie

20200616_181433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popołudnie 16 czerwca 2020 r członkowie samorządu spędzili na sąsiedzkim spacerze w dawnej Warszawskiej Fabryce Sprzętu Spawalniczego ,,Perun” przy Grochowskiej. Rolę przewodników pełnili architekci z zespołu Latergrupa Architekci, autorzy zwycięskiej koncepcji, wybranej przez inwestora spośród pięciu innych ofert zagospodarowania tego terenu. Licznie przybyłym na spacer mieszkańcom opowiedzieli o historii Peruna, a także o tym, jak może wyglądać jego przyszłość.

Obecni na spacerze byli także: Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków oraz Sylwester Nowak, radny z dzielnicy Praga-Południe, przedstawiciel inwestora oraz przedstawicielka biura prawnego inwestora.

W dyskusji mieszkańcy podnosili przede wszystkim fakt niezgodności koncepcji z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sprzed 31 lat przewidującym tu usługi a nie mieszkania, przeskalowanie obiektu, który zasłaniać będzie światło mieszkańcom sąsiadujących z obiektem starych kamienic przy Grochowskiej, oraz nadmierne obciążenie ulicy Stanisława Augusta ruchem wygenerowanym przez mieszkańców 350 nowych mieszkań i odbiorców ulokowanych tu usług.

Pomimo, że atmosfera była gorąca i zbyt wiele wypowiedzi dotyczyło ogólnych zastrzeżeń do współczesnego budownictwa, procedur oraz polityki przestrzennej, zebrani mogli dowiedzieć się wielu konkretnych szczegółów.

Koncepcja (bo projekt powstanie, jeśli wniosek o lokalizację inwestycji zostanie przyjęty przez Radę m. st. Warszawy) przeszła już etap uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który  zaakceptował proponowaną bryłę nowego obiektu, a także jego skalę, co potwierdził obecny na spotkaniu Stołeczny Konserwator Zabytków.

A skala jest taka, że od ulicy Grochowskiej budynek będzie miał siedem pięter, pięć w linii pierzei i dwa ostatnie cofnięte w stosunku do linii pierzei, by nie zaburzać zbytnio jej harmonii. Podobną wysokość – siedmiu oraz sześciu pięter będzie miał od ulicy Stanisława Augusta, przy której reszta nowej zabudowy ma pięć kondygnacji.

Elewacja przedstawiana na wizualizacjach nie jest elewacją ostateczną. W przypadku zaakceptowania wniosku o lokalizację inwestycji inwestor będzie musiał dostosować materiały elewacyjne i ich barwę ściśle do zaleceń konserwatora.

Koncepcja zakłada, że teren będzie ogólnodostępny z wejściem zarówno od ulicy Grochowskiej, jak i od Stanisława Augusta, a wjazdem od ulicy Stanisława Augusta, aby można było swobodnie korzystać ze znajdujących się w zabytkowych halach lokali usługowych.

Zabytkowe hale mają być zabezpieczone przed ewentualnym zniszczeniem podczas budowy podziemnego parkingu sprawdzoną metodą, wypraktykowaną już przy zabytkach. Zostaną odrestaurowane i zaadaptowane na lokale usługowe.

Jedna z nich, od strony terenu zielonego dawnego cmentarza starowierców przeznaczona będzie na przedszkole dla ok. 50 dzieci. Część przyległego terenu zostanie wykorzystana na plac zabaw.

Hala najbliżej ulicy Grochowskiej znajdzie się pod nowym budynkiem, ale od frontu zostanie odsłonięty jej oryginalny szczyt, obecnie zasłonięty pomarańczową ścianką i reklamami, stanie się też bardziej widoczna z uwagi na przeszklony parter.

Zieleń przewidziana na tym terenie w zamian za wycięte drzewa to m.in. 50 nowych nasadzeń.

Ulica Stanisława Augusta zostanie przebudowana, aby mogła obsłużyć większy ruch.

Z ciekawostek – architekci zwrócili uwagę na trylinkę wyzierającą spod powłoki asfaltu, pochodzącą jeszcze sprzed wojny, wykonaną z betonu i kamieni polnych. W tym czasie używano do trylinki mieszanki betonu i  budulca z lokalnych kamieniołomów, np. bazaltu na Kresach, czy porfiru w Krakowie. W tym miejscu ma ona szczególne znaczenie, ze względu na osobistą znajomość Władysława Trylińskiego i i inżyniera Stefana Bryły, którzy współpracowali przy konstrukcji pierwszego w Europie mostu spawanego na rzece Słudwi k. Łowicza.

20200616_182515

 

 

 

 

 

O tym, czy inwestycja zostanie zrealizowana w trybie specustawy mieszkaniowej zadecydują stołeczni radni. Już tylko do 19 czerwca można zgłaszać uwagi do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na adres mailowy: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

Jeśli radni odrzucą wniosek, inwestor będzie mógł w niedalekiej przyszłości wybudować swój obiekt w oparciu o procedowany obecnie nowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamionek cz. III, przewidujący w tym miejscu zabudowę mieszkaniową o wysokości 25 m  i gęstości 3.0. (czyli nieco wyższej i gęstszej od proponowanej przez Latergrupa Architekci). Wprawdzie procedura m.p.z.p. przewiduje przed uchwaleniem konsultacje społeczne, pamiętać jednak należy, że także nowe opracowywane studium zagospodarowania przestrzennego zakłada poszerzenie strefy śródmiejskiej o takich właśnie gabarytach i przeznaczeniu zabudowy. Działka po fabryce Perun znajdzie się w granicach nowej strefy śródmiejskiej i zapewne bardzo trudno będzie przekonać Biuro Architektury do zmiany parametrów zabudowy.

tekst i zdjęcia DLamcha

 

Komunikat: Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych

Zbliża się czas, kiedy miała się odbyć piąta już edycja Turnieju.  Publikujemy list inicjatora, zapraszamy do wspominania, do zajrzenia do galerii, obejrzenia filmiku. Pozdrawiamy i – mamy nadzieję – do zobaczenia za rok!

Szanowni Państwo – Drodzy Przyjaciele Kamionka,
w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemicznym wynikającym
z rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-CoV-2, tegoroczna, piąta edycja
Międzyosiedlowego Turnieju o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych w piłce
nożnej nie odbędzie się. Decyzja podyktowana jest troską o zdrowie zawodników
i gości. Wpływ na nią ma również fakt, że panujące warunki uniemożliwiają wspólne treningi drużyn i promocję wydarzenia, a co za tym idzie odpowiednie przygotowanie
imprezy.
Wyrażam nadzieję w ogólne polepszenie sytuacji i deklaruję, w imieniu swoim
i współorganizatorów, chęć organizacji wspomnianego Turnieju w przyszłości.
Korzystając z okazji, pragnę serdecznie podziękować zawodnikom, kibicom, gościom
oraz partnerom wydarzenia za okazaną pomoc i zaangażowanie w organizację
dotychczasowych odsłon imprezy, a także za wiele ciepłych słów, które od Was
usłyszałem.
Na koniec, zachęcam do odwiedzenia strony Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla
Kamionek, gdzie można znaleźć relacje i zdjęcia z przeprowadzonych edycji
Turnieju:
http://kamionek.warszawa.pl/fotorelacje-z-turnieju/
http://kamionek.warszawa.pl/puchar-kamionkowskich-bloni-elekcyjnych-2/
Filmik z I edycji Pucharu

Ze sportowym pozdrowieniem!
Jarosław Kania
Pomysłodawca i współorganizator Turnieju

Plan miejscowy dla rejonu Podskarbińskiej, cz I – on-line

Wczoraj, 12 maja 2020 roku uczestniczyliśmy on-line w prezentacji projektu planu miejscowego rejonu ulicy Podskarbińskiej, po zachodniej stronie której rozciąga się Kamionek. Projektem planu objęta jest część Kamionka z terenem dawnej drukarni i dawnego toru kolarskiego, dlatego z wielką uwagą śledzimy prace nad planem.

Projektantka, p. Anna Kosik Kłopotowska bardzo przystępnie omówiła uwarunkowania i założenia planu posiłkując się prezentacją, którą można jeszcze obejrzeć  pod linkiem:  prezentacja mpzp Podskarbińskiej

Część poświęcona odpowiedziom na pytania mieszkańców trwała ok. półtorej godziny. Uczestniczyły w niej także p. Agnieszka Sulenta – naczelnik wydziału z BAiPP, oraz p. Agata Gójska – moderatorka. Spotkanie tłumaczyły tłumaczki języka migowego.

Prezentację śledziło ponad 200 mieszkańców. Na czacie przeważały zapytania związane z projektowanymi drogami i parkowaniem, ścieżkami rowerowymi, a także z usługami oświaty, sportu i zieleni urządzonej. Padało wiele konkretnych pytań o szkołę, przedszkole, żłobek i o tor kolarski.

Wiele zapytań organizatorzy kwalifikowali jako ,,realizacyjne”, stąd panie architektki przypominały stale, czym plan jest – wyłącznie zaplanowaniem funkcji dla poszczególnych działek oraz zdefiniowaniem dopuszczalnych, bądź nakazanych ram dla obiektów czy infrastruktury, która tam dopiero będzie powstawać.

 

Zatem jakiego ładu przestrzennego i jakich zmian możemy się spodziewać w nadchodzących latach na tym terenie?

Większość działek zabudowana zostanie przez osiedla mieszkaniowe o średniej wysokości i gęstości zabudowy, z usługami w parterach – i te inwestycje już widać.

 

Dla terenu po torze kolarskim projektanci zagwarantowali jako dominującą funkcję sportu i rekreacji, nakazując zachowanie profilu toru (na przykład poprzez nasadzenie szpaleru drzew odtwarzającego jego kształt) i dopuszczając jego odbudowę. Dopuszczone zostało także zadaszenie obiektu. Możliwe jest tu także ulokowanie przedszkola (do 40% powierzchni ewentualnej zabudowy) żłobka oraz parku – park też ma zająć maksymalnie 40% terenu.

Stanowisko projektantów eliminuje z tego miejsca szkołę, ponieważ wówczas zmieniłaby się dominująca funkcja dla całego terenu ze sportowej na oświatową, oraz niemożliwe byłoby nakazane zachowanie profilu toru.

Bardziej szczegółowo o przyszłości terenu po torze – czyli o tym, jakim konkretnie dyscyplinom sportu i jakiej rekreacji teren będzie służył  – zadecydują konsultacje.

 

Co do szkoły, bo takie pytanie i my zadaliśmy – pora spojrzeć odważnie prawdzie w oczy, że żadna nowa na Kamionku nie powstanie. Dla obsługi nowych osiedli pod torami rozważane jest przeznaczenie pod szkołę, czyli pod usługi oświaty, działki na Grochowie, na północ od ulicy Drwęckiej. Jest to działka poza obszarem obecnie procedowanego planu, mieści się w ramach mpzp ulicy Podskarbińskiej cz II.

Oznacza to, że Kamionek może dziś liczyć jedynie na rozbudowę SP nr 255.

Działający stadion sportowy K.S. Orzeł jest dobrze chroniony przez plan. Zabytkowa hala Orła jest także dobrze chroniona przez plan – nie wolno jej przebudować, ani też niczym zasłaniać.

Przed halą powstanie wyjście z metra, o ile dotychczas planowany przebieg metra utrzyma się w studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego miasta, a tego nie wiadomo, bo studium jest aktualnie zmieniane. Drugie wyjście z metra powstanie na rogu Stanisławowskiej i Terespolskiej, gdzie projektanci zaplanowali plac miejski z dominującą funkcją parku.

Bardzo ważne są także projektowane drogi w tym obszarze – ulica Terespolska o klasie drogi zbiorczej zostanie pociągnięta przez teren dawnej drukarni do nowego odcinka Żupniczej, oczywiście Żupnicza będzie pociągnięta od Chodakowskiej do Podskarbińskiej i dalej połączy się z nową ulicą Drwęcką. Te drogi wraz z ciągiem Stanisławowskiej i Dwernickiego mają kategorię dróg ponadlokalnych, międzydzielnicowych i to z nich będzie korzystała komunikacja publiczna.

 

A zatem ZUS doczeka się wreszcie tak postulowanego przez nas dojazdu. Na rogu Żupniczej oraz Podskarbińskiej za ZUSem powstanie pętla autobusowa, która będzie miała jednak charakter tymczasowy, ponieważ w dalszej perspektywie czasowej autobus będzie jechał jeszcze dalej.

Prócz tego warto pochwalić ogólnodostępne powiązania piesze, które powstać mają na prywatnych terenach budowanych osiedli. Deweloperzy mają nakazaną ich realizację już w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy, teraz będą je gwarantowały także zapisy planu, co sprawi, że ich ogólnodostępność powinny respektować wspólnoty mieszkaniowe, które w przyszłości przejmą zarządzanie tymi terenami.

Co do miejsc parkingowych – mieszkańcy zgłosili wiele zastrzeżeń, że będzie ich za mało, ale w rejonie planu znalazło się miejsce na parking wielopoziomowy.

Mieszkańcom nie podoba się też, że DDR jest przewidziana w ciągu ulicy Mińskiej na jezdni, a nie na chodniku – natomiast projektanci są przekonani, że docelowo ruch będzie tu uspokojony, a więc bezpieczny dla rowerzystów.

 

 

Targowa 14. Czy kamienica dotrwa do remontu?

Pod koniec marca br zabytkowa kamienica przy ul. Targowej 14 padła – nie po raz pierwszy – ofiarą kradzieży i wandalizmu. Brutalnie wyrwany został ze ściany jeden z zabytkowych odbojów przy bramie wjazdowej. Strata jest znaczna, ponieważ odtworzenie elementu zgodnie z procedurami konserwatorskimi, odlanie go z opracowanego wzoru, to dziś rzemieślnicze rękodzieło.

Kradzież zauważona została i zgłoszona na policję przez Monikę Wesołowską z naszego samorządu. Monika prowadzi inicjatywę ,,Z Pragą za pan brat”, bada dzieje praskich kamienic, prowadzi też ciekawe tematyczne spacery oraz dokumentuje, wraz z innymi praskimi społecznikami, detal architektoniczny w starych kamienicach. Okazuje się, że te skrajnie zaniedbane nawet obiekty nadal kryją w sobie niepowtarzalne detale jak balustrady, trelki, drzwi, ościeżnice, stare dzwonki, kołatki, posadzki, piece, balkony, które nadal pociągają urokiem i klimatem i są cenne ze względu na swoją autentyczność.

Wystąpiliśmy do zarządcy o skuteczniejsze zabezpieczenie obiektu. TBS Warszawa Południe udzielił wyczerpującej odpowiedzi zapewniając, że zabezpieczając obiekt dokłada najwyższej staranności. Wyliczono nam wszelkie prace, które wykonane zostały w latach 2016-2019: szczegółową inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, zieleni,  ekspertyzy techniczne, mykologiczne oraz badania stratygraficzne. Na bieżąco wykonuje się szereg drobnych prac zabezpieczających, a przed nową inwestycją w sąsiedztwie wykonano prace zabezpieczające fundamenty. Właściciel uspokaja także, że budynek objęty jest monitoringiem wizyjnym, a kłódki i zamki były wymieniane, a obecnie będzie monitorowany cyklicznie, co umożliwi szybsze reagowanie na straty i potencjalne zagrożenia.

O sprawie został poinformowany także Mazowiecki Konserwator Zabytków.

Są też i lepsze informacje: 16 stycznia tego roku odbył się przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej remontu zespołu budynków, z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót na podstawie ww. dokumentacji. Studio Budowlane UNITY Małgorzaty Tischner i Damiana Cytry, które wyłoniono w przetargu ma na sporządzenie dokumentacji 450 dni od daty podpisania umowy. Będzie to kosztować nieco ponad 600 tys.

Miejmy nadzieję, że wandale oszczędzą kamienicę, że TBS zdąży i że obiekt już wkrótce odzyska dawną świetność.

Będąca najcenniejszym zabytkowym obiektem mieszkaniowym na Kamionku, z kompletnym zespołem zabudowy okalającym 4 podwórza, ze stajnią i wozownią kamienica od lat stoi pusta i czeka na remont. Zbudowano ją w latach 1899-1902 dla Władysława Karszo-Siedlewskiego. Wraz z zespołem zabudowy okalającym cztery podwórza stanowi unikat w skali miasta wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.W 2015 r. została przekazana Towarzystwu Budownictwa Społecznego, spółce prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem jest miasto stołeczne Warszawa.

 

Przechwytywanie

Jaki plan dla rejonu Podskarbińskiej – harmonogram konsultacji

Nareszcie znany jest harmonogram konsultacji nt. planu miejscowego rejonu ulicy Podskarbińskiej. Obejmuje on zabudowywane gęsto i błyskawicznie prywatne dziś tereny pofabryczne oraz jedyne działki miejskie w tym rejonie – stadion RKS Orzeł oraz teren po nieczynnym od ponad 30 lat torze kolarskim.  Liczymy na tłumny udział kamionkowskiej i grochowskiej społeczności w konsultacjach i przypominamy, że od planu zależeć w dużej mierze będzie także obsługa komunikacyjna tego rejonu i obecność bądź brak szkoły, przedszkola czy żłobka. Na urzeczywistnienie czekają  te rzeczy, których brak już teraz dawał się we znaki, a więc: dojazd do ZUS, pętla autobusowa  Kamionek za ZUS,  oraz przedłużenie ulicy Żupniczej do Podskarbińskiej.

Poniżej harmonogram, rezerwujcie czas!

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Poznaj projekt planu:

 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
 • na wystawie plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Stanisławowskiej i Podskarbińskiej, przed budynkiem dawnego Klubu Sportowego „Orzeł” (od 9 marca)

Weź udział w dyskusji:

 • w czwartek 19 marca o godz. 17.30 w Zespole Szkół nr 12, ul. Siennicka 15

Porozmawiajmy na dyżurach z projektantami planu

 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego: 17 marca, 2 i 7 kwietnia w godz. 9 – 11 (sala na parterze)
 • w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe 12, 26 w godz. 15 – 18 (sala na parterze)

 

Do 29 kwietnia możesz złożyć uwagi do planu.

 

 

plakat_informacyjny_-_rejon_ul._podskarbinskiej_cz._i-1_0

XV Bieg Wedla

Jubileuszowy, XV Bieg Wedla odbył się w Parku Skaryszewskim w sobotę 8 lutego 2020 r. przy wyjątkowo pięknej, bezchmurnej pogodzie.
W pełnym słońcu zawodnicy do lat 7 pobiegli na dystansie 250 m, do lat 15 – 1,8 km. Dorośli zmierzyli się przebiegając 5,4 km oraz 9 km.
Oprócz tego aleją obwodnicową pomaszerowało paruset amatorów nordic walkingu z naprawdę donośnym chrzęstem kijków, po rozgrzewce poprowadzonej przez Krzysztofa Czapskiego, mistrza tej dyscypliny.
Odbył się także o-run, czyli bieg na orientację.
Puchary Kamionka powędrowały w tym roku do zwycięzców biegu na 5,4 km (Wojciecha Kopcia i oraz zwycięzców nordic walkingu.
Puchary ufundowali także Paweł Lech, radny m.st. Warszawy, Katarzyna Bernardetta Olszewska, przewodnicząca Komisji Sportu Rady Dzielnicy Praga-Południe, Gazeta Mieszkaniec i firma Lotte Wedel.
W związku z tym, że muszla koncertowa jest zamknięta i oczekuje na remont, wręczenie dyplomów i pucharów odbyło się wyjątkowo na terenie klubu KS Drukarz.
Wydano 3 tys. porcji słodkiej gorącej czekolady, równie wiele talerzy smakowitej grochówki. Można było też orzeźwić się kawą i posilić gorącymi kiełbaskami z grilla.
Wśród zawodników wylosowane zostały także atrakcyjne nagrody ufundowane przez licznych sponsorów.
Z okazji jubileuszowej XV edycji Biegu Wedla podziękowaliśmy wieloletniemu jej organizatorowi – p. Andrzejowi Krochmalowi z południowopraskiego Oddziału PTTK za 15 lat imprezy promującej sport, zdrowie, Park Skaryszewski i Kamionek. Mamy nadzieję na kolejne, równie wspaniałe edycje najsłodszego biegu w Polsce.
Do zobaczenia za rok!


Zdjęcia: Magda Dziadosz

DO 13 LUTEGO SKŁADAMY WNIOSKI DO MPZP dla PARKU SKARYSZEWSKIEGO

 

22 stycznia w sali Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty odbyło się SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU DLA PARKU SKARYSZEWSKIEGO.

Ze strony organizatorów wzięli w niej udział  przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, które odpowiada za tworzenie planów w Warszawie. Obecna była także przedstawicielka Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, jednostki, która opracuje plan.

Ze strony społecznej na sali pojawiło się ok. 60 osób, w tym radni Dzielnicy Praga – Południe Mirosława Terlecka oraz Marek Borkowski, a ze strony Zarządu Dzielnicy wiceburmistrz Adam Cieciura. Na sali był także obecny przedstawiciel Zarządu Zieleni, p. Tomasz Nadratowski, który jest ogrodnikiem miejskim opiekującym się od kilkunastu miesięcy naszym parkiem.  Byli mieszkańcy, przedstawiciele Rady Osiedla Kamionek, Stowarzyszenia Wiatrak, Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Miasto Jest Nasze.

Organizatorzy przystępnie przedstawili procedurę dotyczącą tworzenia mpzp. Dla mieszkańców kluczowy jest etap bieżący – składania wniosków do planu  oraz późniejsze wyłożenie, czyli czas na uwagi do sporządzonego projektu planu. Na całą procedurę przewidywane jest kilkanaście miesięcy. Dobra wiadomość jest taka, że planistom znane są ważne dokumenty dotyczące Parku, a więc inwentaryzacja przyrodnicza terenu Parku pod kierunkiem prof. Macieja Luniaka oraz raport z konsultacji społecznych dotyczący sposobu korzystania z Parku.

Mieszkańcy mówili głównie o zieleni, o zabytkowym charakterze Parku i jego historii, o jego unikatowych walorach, zgłaszali zastrzeżenia do dotychczasowego gospodarowania zielenią w Parku. Dominowała obawa, że Park tracimy, że popada w zaniedbanie. Ogólnie opinia mieszkańców na temat Parku i korzystania z niego nie różniła się  od opinii wyrażonej przez znacznie większą grupę, bo około półtora tysiąca osób, w czasie konsultacji społecznych dotyczących sposobu korzystania z Parku zainicjowanych akcją ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”. Nikt nie chce, by do Parku wjeżdżano samochodami, ani by odbywały się tam imprezy masowe.

Obszarem opracowania jest Park z Jeziorem Kamionkowskim, tylko do północnego brzegu, bowiem aleja Wedla objęta już jest zapisami planu miejscowego, obszar wejścia do Parku między Rondem Waszyngtona a Parkiem oraz fragment alei Waszyngtona od ronda do Międzynarodowej – do osi alei Waszyngtona. Aleja Zieleniecka, aleja Wedla i ulica Międzynarodowa są poza planem.

Dlaczego musimy składać wnioski do planu?

Dlatego, że plan jest najważniejszym aktem prawa miejscowego decydującym o przeznaczeniu danego terenu. Wprawdzie w Studium teren Parku określony jest jako ZP – zieleń, to jednak w obrębie Parku znajdują się obiekty, takie jak: muszla koncertowa, Misianka, Przystań, Figaro i korty tenisowe, KS. Drukarz, oraz działka prywatna hotelu Dedek. Może pojawić się wola przebudowy, czy rozbudowy tych obiektów, bądź zmiany ich przeznaczenia.

W planie zapisuje się  m.in.:

 • jakie są zasady gospodarowania na konkretnych obszarach;
 • jakie jest przeznaczenie terenów;
 • na jakich zasadach chroniony jest i kształtowany układ przestrzenny;
 • jakie są zasady ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej (ochrona środowiska, zabytków, pomników, miejsc pamięci czy założeń krajobrazowych o wysokiej wartości estetycznej);
 • jakie są wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych, czyli miejsc szczególnie ważnych dla wszystkich mieszkańców, które sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych;
 • jakie są wytyczne dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu (jakie mogą być gabaryty budynków na wyznaczonym obszarze, jak blisko siebie mogą stać kolejne budynki, jaka jest intensywność zabudowy, jakie są dominanty wysokościowe);
 • w jaki sposób mogą być zagospodarowane tereny o szczególnej ochronie (np. te, narażone na ryzyko powodzi lub osunięć ziemi);
 • na jakich zasadach można łączyć i dzielić nieruchomości objęte planem miejscowym;
 • gdzie obowiązuje zakaz zabudowy, a gdzie są znaczne ograniczenia;
 • jak będzie modernizowana czy rozbudowywana infrastruktura techniczna i systemy komunikacji (czyli m.in. którędy będą prowadzone nowe trasy, które drogi będą przebudowywane, gdzie będzie budowana oczyszczalnia ścieków)
 • w jaki sposób i na jaki czas można tymczasowo użytkować konkretny teren;

W planie miejscowym mogą być także określone:

 • granice obszarów, które wymagają połączenia lub podzielenia;
 • granice terenów przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych;
 • granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i miejsca organizacji imprez masowych;
 • ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej na tym obszarze.
Będzie można wnioskować na przykład o:

– o zachowanie historycznej zabudowy lub zachowanie dotychczasowych parametrów budynków,

– przeznaczenie terenu kortów tenisowych
– zakopanie rur ciepłowniczych
– niepojawianie się tam konstrukcji tymczasowych (czyli np. sceny, bramy biegowe, stoiska itp.)

– zachowanie istniejącego układu alejek (przebieg, materiał, etc.)

– sposób obsługi komunikacyjnej znajdujących się na terenie Parku obiektów jak Figaro i korty, KS Drukarz, Przystań, oraz prywatny już Dedek. (tak, aby po Parku nie krążyły setki samochodów)

– wreszcie sprawa akustyki – to właśnie mpzp określając przeznaczenie terenu decyduje jaką ochroną akustyczną będzie teren objęty.

Nie składamy wniosków dotyczących terenów przyległych, jak Błonia, czy ulica Międzynarodowa. Park Skaryszewski został potraktowany osobno, a plany miejscowe dotyczące alei Wedla i alei Zielenieckiej już są.

Nie składamy wniosków dot. ogrodzenia, bo tym miejscowy plan w ogóle się nie zajmuje.  Reguluje to uchwała krajobrazowa.

Nie zgłaszamy we wnioskach spraw takich jak remont alejki, latarni, kaskady, sposobu utrzymania zieleni, czy koszenia bądź niekoszenia trawników.  Za te rzeczy odpowiada na co dzień administrator Parku, czyli Zarząd Zieleni.

A zatem do dzieła! Link do wniosku znajduje się tutaj: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_rejonu_Parku_Skaryszewskiego_(Praga_Poludnie)Park Skaryszewski-mapa Parkukośne

 

Burza mózgów przy Mińskiej, czyli jak promować inicjatywy sąsiedzkie

20200114_194555[1]

14 stycznia br. członkowie Rady Osiedla Kamionek, przedstawiciele wspólnot kamionkowskich i  sąsiedniego osiedla Grochów Kinowa spotkali się w gościnnych progach ChonoLulu Bistro Bar przy ul. Mińskiej na warsztacie poświęconym promocji inicjatyw sąsiedzkich i działań osiedlowego samorządu. Warsztat poprowadziła Agnieszka Pędzich z Towarzystwa Sąsiedzkiego. W luźnej sąsiedzkiej atmosferze uporządkowaliśmy dotychczasową wiedzę i doświadczenia. Na konkretnych przykładach promocji wydarzenia sąsiedzkiego i promocji projektu do Budżetu Obywatelskiego zastanawialiśmy się nad najskuteczniejszymi, w miarę bezkosztowymi kanałami dotarcia do jak największej liczby mieszkańców potencjalnie zainteresowanych inicjatywą. I jak to zwykle bywa, gdy zbierze się więcej głów niż jedna, padło wiele ciekawych, a nawet nowatorskich pomysłów, które mamy nadzieję wdrażać w najbliższej przyszłości. Pomysłów nie tylko promocji ale i inicjatyw. A zatem – jeszcze o nas usłyszycie!

To, co wynieśliśmy z warsztatów to utwierdzenie się w przekonaniu, że w lokalnym działaniu nie do zastąpienia są osobiste relacje i kontakt bezpośredni, że lepiej pokazywać i uwodzić, zamiast opowiadać i namawiać, a także dowiedzieliśmy się, co z tym wszystkim wspólnego ma dżem malinowy… Jeśli i was to zaciekawiło, zachęcamy do rzeczonego kontaktu bezpośredniego.

Bardzo dziękujemy za spotkanie Towarzystwu Sąsiedzkiemu, p. Agnieszce Pędzich i wszystkim Sąsiadom, którzy uczynili je inspirującym i ciekawym.

DLamcha

Przyszłość Parku Skaryszewskiego zależy od Ciebie

Plakat Park Skaryszewski(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwają konsultacje społeczne Jaki plan miejscowy dla rejonu Parku Skaryszewskiego? Bardzo polecamy te konsultacje, przypominając jednocześnie, że inicjatywa sporządzenia mpzp wynikła na skutek sprzedaży działki w Parku Skaryszewskim. Tej, na której obecnie znajduje się hotel i restauracja Dedek. Dotychczasowy dzierżawca zamienił umowę dzierżawy na akt własności za bardzo umiarkowaną cenę  wynikającą z tego, że działka pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej.  Wcześniej czy później powstać może w tym miejscu apartamentowiec z widokiem na różankę i tancerkę, i utworzy nowe tło dla jednego z najpiękniejszych zakątków parku. Gra toczy się o to, by – jeśli by miało do tego dojść – nie był to obiekt zbyt masywny i wysoki, by nie zakłócił parkowych widoków, ani nie stworzył dodatkowej uciążliwości związanej z użytkowaniem parkowej dziś alei jako wjazdu na posesję. Bowiem dla parku i jego dzikich mieszkańców to istotna różnica, czy wjazd ten służyć będzie 60, czy 500 hotelowym gościom, bądź mieszkańcom na dobę.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 22 stycznia b.r. /środa/ w godz. 17-20 w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 (wejście od ul. Podskarbińskiej). Wnioski do planu można złożyć do 13 lutego b.r.Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: http://architektura.um.warszawa.pl/content/jaki-plan-miejscowy-dla-rejonu-parku-skaryszewskiego-zbieranie-wniosk%C3%B3w-do-planu-miejscowego https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_rejonu_Parku_Skaryszewskiego_%28Praga_Poludnie%29_-_przys.htm

Więcej materiałów prasowych nt. sprzedanej działki:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1042104,warszawa-radni-sprzeciwiaja-sie-sprzedazy-dzialki-w-parku-skaryszewskim.html

https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/549567,cba-sprzedaz-dzialki-park-skaryszewski-warszawa.html

 

Stary Rok żegnamy kolędą

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień…”, słowa znanej piosenki niech stanowią wprowadzenie i opis okoliczności, w jakich w Konkatedrze na Kamionku odbyło się coroczne kolędowanie. Będąc w nastroju Świąt Bożego Narodzenia, zebrani mogli wysłuchać koncertu kolęd i pastorałek, które zaprezentował niezawodny Konkatedralny Chór Kamionek pod dyrekcją Pani Jolanty Janczuk-Tyszkiewicz. W repertuarze znalazły się m.in. „Przybieżeli do Betlejem”, „Bóg się rodzi”, ale także mniej znane utwory w nowych aranżacjach, powstałych dzięki obecności i akompaniamentowi skrzypiec i trąbki, na których grali odpowiednio p. Anna Boniecka i p. Marcin Pasek.

Kolędy posiadają szczególną moc. W jedynym w swoim rodzaju okresie Bożego Narodzenia łączą pokolenia, skupiają rodziny przy wspólnym, świątecznym stole. Nawet jeżeli kolędowanie zwoływane jest, jak dziś, pod hasłem „koncertu”, to najbardziej przyciąga nas możliwość wspólnego kolędowania przy żłóbku narodzonego Jezusa. Taki też charakter miał koncert w Konkatedrze na Kamionku, który połączył we wspólnym śpiewie licznie zgromadzonych: dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.

A najlepszą puentą wspaniałego nastroju, który udzielił się zebranym, niech będą długie brawa i owacja na stojąco jako wyraz uznania dla Konkatedralnego Chóru Kamionek oraz Artystów, którzy towarzyszyli podczas tego koncertu.

Dobrą tradycją i zwyczajem jest składanie sobie życzeń. Tych świątecznych, ale i noworocznych.

Dlatego niech ten nadchodzący, nowy 2020 rok przyniesie Państwu prawdziwą radość, wzajemną życzliwość i wytrwałość, które pozwolą realizować plany, spełniać marzenia i zmieniać na lepsze codzienność.

 

kolędowanie

Tekst J. Kania

Kogo poparli sąsiedzi, czyli wybory do sejmu i senatu na Kamionku

Mieszkańcy Kamionka głosowali w sześciu obwodowych komisjach wyborczych: 401, 402, 403, 404, 405 i 438.

Uprawnionych do głosowania było 11 147 osób, zagłosowało 8 306 osób. Dało nam to frekwencję 74,5%. Najwyższą – 78,4 % odnotowała OKW nr 405 w LO im. Powstańców Warszawy przy Zbaraskiej, najniższą – 70,45% – OKW 403 w SP nr 255 przy Kamionkowskiej. Najwięcej pracy miała komisja w 73 LO im. Gen. Jakuba Jasińskiego przy Grochowskiej – w tym obwodzie obsłużono ponad 2 tys. z 2,6 tys. wyborców.

Mandat do senatu przypadł długoletniemu senatorowi praskiej strony – Markowi Borowskiemu, przy ogromnej przewadze poparcia nad Cezarym Jurkiewiczem.

Wyniki wyborów do sejmu nie odbiegły wiele od średniej warszawskiej dając zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej, choć przy nieco mniejszej przewadze nad PIS. Natomiast poparcie dla Lewicy, PSL z Kukizem i Konfederacji wypadło u nas podobnie do średniej w stolicy.

Przechwytywanie

 

 

A Urzędowi Dzielnicy dajemy pod rozwagę utworzenie za 4 lata jeszcze jednej komisji, ponieważ oblężenie OKW 401 jest już bardzo duże, a na Mińską do Soho i na osiedle Praho po drukarni wprowadzą się  do tej pory nowi sąsiedzi.

Kamionek – mapka projektów, czyli jeszcze o Budżecie Obywatelskim

kamionek

 

Publikujemy mapkę projektów z Kamionka, która być może ułatwi mieszkańcom identyfikację postulowanych zmian w przestrzeni i, na co skrycie liczymy, poprawi kamionkowską frekwencję. Czas na głosowanie – do 23 września br.

Mapka powstała dzięki uprzejmości naszego kolegi z Grochowa, Pawła Rybickiego.

Ujęte zostały na niej następujące projekty:

2 Bawmy się dłużej. Doświetlmy place zabaw dla dzieci na Pradze Południe (1816)
7 Stoły do gry w szachy w Parku Skaryszewskim (1451)
9 Zielona Skaryszewska (1814)
16 Bezpieczna i wygodna alejka do Parku Skaryszewskiego nad Jeziorkiem Kamionkowskim (668)
25 Nowoczesne boisko przy SP255 cz.II (1179)
27 Rewitalizacja parku OPAK – boisko (1276)
35 Wielkie rozpłytowanie – więcej zieleni, mniej betonu (1022)
46 „Moje boisko” Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 60 w Warszawie (546)
61 Dość potykania się. Wyremontujmy chodniki na Grochowie i Gocławiu (1807)
66 Siłownia z elementami street workout dla szkół i mieszkańców (1617)
82 Uporządkowanie terenu wokół PKP Stadion – nasadzenia drzew i rekultywacja trawnika, zabezpieczenie chodnika przed nielegalnym parkowaniem oraz budowa chodnika do przystanków autobusowych (983)
85 Oświetlamy Pragę. Budowa latarni w nieoświetlonej części Parku Kamionkowskie Błonia Elekcyjne (wschodnia część Parku Skaryszewskiego). (1666)
110 Sprzątamy Pragę Budowa koszy na śmieci w Parku Kamionkowskie Błonia Elekcyjne (1728)
115 Chodniki zamiast błota – poprawa dojścia do metra i przystanku kolejowego przy Stadionie Narodowym (1801)
124 Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego – kontynuacja (1540)

 

Budżet Obywatelski 2020 – jakie projekty dla Kamionka?

Jedyna nadzieja w tym, że kamionkowska frekwencja w głosowaniu pobije na łeb na szyję tę z Gocławia czy Saskiej Kępy… Do tej pory zwycięskim projektom wystarczyło 450 głosów. Na Gocławiu i Grochowie Południowym padało ich ponad tysiąc…

Głosowanie rozpoczyna się 6 września i potrwa do 23 września. W tym roku zmieniły się zasady Budżetu Obywatelskiego. Nie mamy podziału na podobszary, czyli osiedla. Zyskaliśmy za to możliwość głosowania na projekty ogólnomiejskie obejmujące całe miasto lub kilka dzielnic.

Głosować będziemy też nie, jak dotąd, do kwoty, ale będzie można oddać głos na 15 projektów dzielnicowych i 10 projektów ogólnomiejskich. Głosować można na projekty z jednej tylko dzielnicy, przy czym nie musi to być dzielnica zamieszkania.

Niełatwo znaleźć teraz projekty z najbliższej okolicy w dzielnicowej puli, oto więc krótki przewodnik po projektach kamionkowskich, a także tych warszawskich, z których będziemy mogli skorzystać także u nas, bądź na mieście.

Projektów warszawskich wpłynęło 191, z czego negatywnie zweryfikowano 75, a 15 wycofanych zostało przez autorów. Zostało zatem w tej puli 101 pomysłów, głównie tzw. miękkich. Bardzo wiele dotyczy ekologii, czystego powietrza, gospodarowania odpadami, oraz przeróżnych zajęć edukacyjnych i kulturalnych, i można naprawdę poszaleć w zależności od tego, co komu w duszy gra.

Na przykład: aplikacja ,,Bezpłatne toalety” (nr 508, za 110 tys.) pomoże nam znaleźć najbliższą darmową toaletę w mieście.  Możemy wesprzeć zieleń w mieście, głosując na sfinansowanie z BO 2020 drzew w 2020 roku posadzonych w miejscach wskazanych przez nas w aplikacji Milion drzew dla Warszawy – (nr 774, 2,89 mln zł). Jeśli drażni nas to, co musimy oglądać przy śmietnikach, możemy zagłosować na opracowanie projektu altany śmietnikowej dostosowanej do segregacji odpadów wraz z wykonaniem i umieszczeniem prototypów po jednym w każdej dzielnicy (projekt nr 1005 za 387 tys. zł). Oczywiście z założeniem, że właśnie te śmietniki będą potem powielane na naszych podwórzach, czy miejscach ogólnodostępnych.

Arcyciekawe i bardzo potrzebne są rozmaite projekty edukacyjne począwszy od 60 spacerów dla 900 mam z dziećmi z pogadanką specjalisty od fizjoterapii pediatrycznej po wizyty w spalarni śmieci na Targówku.

Z punktu widzenia tego, czym zajmuje się osiedlowy samorząd, bardzo nas zaciekawił pomysł partycypacyjnego opracowania i propagowania ,,Kodeksu Dobrego Sąsiada”.

Projektów dzielnicowych wpłynęło 180 , z czego negatywnie zweryfikowano 37 projektów, a 9 zostało wycofanych przez autorów. Dopuszczono do głosowania 134 projekty.

Oprócz projektów szkolnych – czyli boisk dla SP 60 przy ul. Zbaraskiej i SP 255 przy ul. Kamionkowskiej (nr 25) tylko parę dotyczy kamionkowskiej infrastruktury, a konkretnie:

–  ,,Bezpieczna i wygodna alejka do Parku Skaryszewskiego nad Jeziorkiem Kamionkowskim” – nr 16, 290 tys. zł –  gładka nawierzchnia, łagodny zjazd, uporządkowanie terenu wokół, wysianie trawy i posadzenie paru drzew w miejsce wiatrołomów – to dość istotna sprawa wobec pogarszającej się jakości wejścia do parku od strony  Drukarza, gdzie  parkowy klimat psuje ruch samochodowy.

– Z terenu Kamionka poleca się także projekt ,,Zielona Skaryszewska”, nr 9,  polegający na dostawieniu koszy, gazonów z kwiatami, wart 117 tys. zł. Warto wspomnieć, że projekt jest swojego rodzaju rekordzistą, ponieważ był zgłaszany do głosowania chyba od początku istnienia BO.

– Mamy także szansę na zamianę brzydkich i błotnistych przedeptów do metra w cywilizowane brukowane chodniki (nr 82, za 586 tys zł) oraz na likwidację kałuż na przejściach, chodnikach i przystankach, w miejscach wskazanych przez mieszkańców (nr  48).

Są też dwa projekty dla Błoni Kamionkowskich – 6 dodatkowych latarni (nr 85) oraz więcej koszy na śmieci (nr 110), jest odnowienie i oświetlenie boiska w Parku OPAK (nr 27), a także bardzo ważny i powtarzany co roku projekt ,,Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego”.

Bardzo bogata jest oferta projektów miękkich polegających na organizacji przeróżnych  nieodpłatnych aktywności dla mieszkańców w różnym wieku. Są podwieczorki teatralne dla dzieci w dzielnicy, są zajęcia tańca, kino, i jak zwykle zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Tutaj każdy wybierze coś dla siebie.

Ważna z punktu widzenia tożsamości każdego grochowianina, czy jak kto woli południowego prażanina jest godniejsza oprawa słupa żelaznego – stojącego przy ul. Grochowskiej najstarszego, – po rogatkach, obiektu w dzielnicy.  Projekt nr 111 postuluje iluminację świetlną za 29 tys. zł.

Smutne jest to, że bardzo wiele pomysłów odrzucono w weryfikacji ze względu na niemożność realizacji w jednym roku budżetowym.  W ten sposób pożegnaliśmy się m. in. z jakże potrzebnym pomysłem romantycznego mostku elekcyjnego w ciągu pieszym nad Jeziorkiem Kamionkowskim. Na przeszkodzie dopuszczenia do głosowania kilku innych pożytecznych pomysłów stanęły od lat nierozstrzygnięte kwestie zagospodarowania przestrzennego – tak przepadło np. boisko na Kamionku w rezerwie pod Trasę Tysiąclecia, czy kwestie roszczeń – tak pożegnaliśmy się ze skwerkiem przy ul. Chodakowskiej.

I jest jeszcze jeden niewesoły fakt – w tym roku, z braku podziału środków na podobszary dzielnicowe projekty konkurują o głosy w całej dzielnicy. Kamionek jest jednym z najmniej liczebnych osiedli ( ok. 15 tys. mieszkańców), i nie ma szans konkurować z Gocławiem (70 tys. mieszkańców), czy Grochowem Południowym, a nawet z Saską Kępą. Jedyna nadzieja w tym, że nasza frekwencja w głosowaniu pobije na łeb na szyję tę z Gocławia czy Saskiej Kępy. Do tej pory procentowo mieliśmy na osiedlu frekwencję przewyższającą nieco średnią warszawską. Jednak jeżeli chcemy cokolwiek uzyskać, musi nas zagłosować… co najmniej dwa razy więcej niż dotąd!

BO nr 1 BO nr 2 BO nr 3 BO nr 4

Tramwaje pojadą Grochowską w połowie września. Zamiast trawy będzie rozchodnik.

20190904_124411

Do zakończenia prac, które pozwolą przywrócić ruch tramwajowy zostało tylko kilkanaście dni. Tramwaje Warszawskie zaręczają, iż tramwaje pojadą Grochowską w połowie września. Dłużej trwać będą prace wykończeniowe. Od 23 sierpnia od Międzyborskiej do Al. Zielenieckiej pojawiły się dodatkowe ekipy pracujące także w nocy, przygotowujące tory do zalania betonem i wykonujące prace brukarskie.

Na konstrukcji torowiska zalanej betonem, znajdzie się warstwa ziemi porośnięta rozchodnikiem. Nie zapowiadaną wcześniej trawą, bo ta w czasie upałów jest trudna w utrzymaniu i należy ją podlewać przynajmniej co drugi dzień. Tramwaje Warszawskie wykorzystują do tego cztery pojazdy, w tym i tramwaj – konewkę. Rozchodnik lepiej znosi wyższe temperatury od trawy i nie będzie musiał być podlewany. Rozchodnik rośnie już od 2017 roku na zielonym torowisku na Obozowej i TW mają z nim dobre doświadczenia.

Cieszy, że przy okazji prac przy torach pojawią się dwa nowe przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
Pierwsze przejście z podwyższonym w ten sposób poziomem bezpieczeństwa znajduje się przy ul. Mińskiej. Tramwaje Warszawskie przyznały, że było to jedno z najbardziej niebezpiecznych przejść w Warszawie, o czym samorząd mieszkańców Kamionka wielokrotnie informował, zawsze postulując tu światła. W celu ochrony pieszych instalowano tutaj wysepki, widoczniejsze oznaczenia, wreszcie dwa lata temu urządzono tzw. ,,aktywne” przejście, wszystko to jednak ani nie zwiększyło poczucia bezpieczeństwa pieszych, ani też nie zapobiegło tragedii, która wydarzyła się w tym roku.

Drugie przejście z sygnalizacją świetlną pojawi się przy Siennickiej.

Tak jak przed remontem, Grochowska na całej długości będzie miała zachowane dwa pełne pasy ruchu. Bez zmian na skrzyżowaniach, co ważne dla przepustowości, pozostaje liczba pasów do jazdy na wprost i do skrętów.

Mieszkańcy jednak zgłaszają zastrzeżenia, że pozostawione oba pasy są węższe i na przykład jazda rowerem po jezdni stanie się bardziej niebezpieczna.

Łącznie w czasie inwestycji trwającej od 27 kwietnia br ułożono ponad 9 km torów, poszerzono 12 platform przystankowych, na których pojawią się tablice z tzw. dynamiczną informacją pasażerską.
Bieżące informacje z remontu śledzić można na stronie tw.waw.pl/roboty_grochowska.

Nowe torowisko na Grochowskiej przejmie w nieodległej przyszłości tymczasowo ruch tramwajowy na czas remontu torów w Al. Waszyngtona oraz w czasie podłączania nitki gocławskiej.

20190819_190757

Będzie plan dla rejonu ulicy Podskarbińskiej.

Przechwytywanie Podskarbińska-mpzp

Wszystko wskazuje na to, że na Kamionku już wkrótce poszerzy się obszar z uregulowanym ładem przestrzennym.  Na sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 29 sierpnia br. przyjęto uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 17 marca 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Podskarbińskiej. Duży obszar ograniczony od północy torami, od wschodu ulicą Garwolińską, od zachodu ulicą Chodakowską , od południa ciągiem ulic: Stanisławowskiej, Dwernickiego i Szaserów obejmuje tereny, w większości poprzemysłowe, leżące na osiedlach Kamionek i Grochów Centrum. Teraz został podzielony na cztery części.  Uchwała ma przyspieszyć uchwalenie planu dla tych części, dla których nie jest wymagana uprzednia zmiana Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego.

Dla części I – już zabudowanej osiedlami mieszkaniowymi, oraz z osiedlami w trakcie budowy (osiedla Praho, osiedle przy Chrzanowskiego) kontynuacja procedury nastąpi od razu. Już tej jesieni spodziewać się możemy konsultacji społecznych w tej sprawie. Pożądana będzie jak największa frekwencja i zainteresowanie, bo to od zapisów tej części planu zależeć będzie m.in. zagospodarowanie terenu po torze kolarskim ,,Orzeł”.

Część II obejmuje głównie obszar Wojskowego Instytutu Medycznego, ale nie tylko. Na przeszkodzie uchwaleniu planu stoi nierozstrzygnięty przebieg obwodnicy śródmiejskiej. Od 2011 roku zmieniła się znacznie koncepcja obwodnicy. Plan będzie można uchwalić po ostatecznym rozstrzygnięciu przebiegu jej linii rozgraniczających.

Część III – pomiędzy torami a ulicą Żupniczą i jeszcze nieistniejącym przedłużeniem ulicy Żupniczej obecnie zdominowana przez kolej i funkcję usługową, będzie wymagała doprecyzowania przeznaczenia terenu oraz zabezpieczenia miejsca na usługi miejskie takie jak żłobek czy przedszkole. Żałujemy, że uzasadnienie nie wspomina nic o szkole.

Część IV wymaga przeprowadzenia dopiero analiz możliwości zagospodarowania, a przygotowanie projektu planu będzie możliwe dopiero po zmianie Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego. Obecne przewiduje tam usługi, tymczasem,  jak czytamy w uzasadnieniu, jest ,,duża presja na funkcję mieszkaniową”.

Projekty wszystkich planów powstaną w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.

Z zainteresowaniem, zwarci i gotowi, czekamy na część I.

Dla zorientowania się w skali obszaru, który zostanie objęty planami, warto zajrzeć do serwisu http://ukosne.um.warszawa.pl. Nazwa ,,rejon ulicy Podskarbińskiej” jest dość myląca… I w ogóle bardzo gorąco polecamy oglądanie dzielnicy i Warszawy w tym serwisie.

Dodać należy, że obecnie w Warszawie obowiązuje 288 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 19.812 ha co stanowi jedynie 38,3% powierzchni m.st. Warszawy. Na terenie Kamionka obowiązują 4 plany zagospodarowania przestrzennego:

 •  rejonu ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej z 1999 r.
 • rejonu Dworca Wschodniego z 2010 r.
 • rejonu Stadionu Narodowego z 2014 r.
 • rejonu Ronda Wiatraczna cz II – (tak nazwano plan dla terenu Sinfonii Varsovii, Parku OPAK, osiedla TOR i osiedla Terespolska po Corze).

Plany dla Kamionka w trakcie sporządzania to:

 • Plan rejonu Kamionka cz I, II i III – prognozowana data uchwalenia odpowiednio: 2022, 2020 i 2021
 • Plan rejonu Parku Skaryszewskiego – prognozowana data uchwalenia: 2021
 • Plan rejonu Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych -prognozowana data uchwalenia: 2022.

 

DLamcha

Kto i jak dba o Jeziorko Kamionkowskie

Temat w sam raz na środek lata. Jeziorko Kamionkowskie bardzo często gości w mediach społecznościowych – dzielimy się fotografiami zachodów słońca i jego malowniczym pejzażem o każdej porze roku.  Jeziorko budzi nie tylko zachwyt, ale także liczne pytania. Mieszkańcy w trosce o dobrostan jeziorka i jego faunę oraz florę pytają o wszystko – o ryby w jeziorku, o to, czy to dobrze, że jeziorko zarasta grążelą, czy prawidłowo jest czyszczone, dlaczego parę miesięcy temu pojawiły się na powierzchni jeziorka śnięte ryby. Nie są także pewni, kto właściwie opiekuje się jeziorkiem i niepokoją się, czy aby nie jest zanieczyszczone, skoro posnęło tyle szczupaków.

Wyjaśniamy na podstawie udzielonej nam odpowiedzi na interpelację o zakres zabiegów pielęgnacyjnych, a także o pojawienie się znacznej liczby śniętych ryb.

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 459/2018 Park Skaryszewski wraz z systemem wodnym został w całości przekazany pod opiekę Zarządowi Zieleni m. st. Warszawy. Co oznacza, że nie opiekują się nim władze dzielnicy tylko władze miasta stołecznego.

W 2019 roku, podobnie jak w ubiegłym roku, przewidziana jest jednokrotna pielęgnacja, która obejmie:

,,ręczne wykoszenie porostów ze skarp, pasa przybrzeżnego i miejsc plażowania oraz z dna jeziora i stawów wraz z wygrabianiem, usuwanie roślinności korzeniącej się wraz z wygrabianiem, ścinanie połamanych gałęzi i konarów, usuwanie zanieczyszczeń, przetamowań z wody wraz z wyjęciem na brzeg wraz wywozem i utylizacją,  wykonanie i zwodowanie pływających platform dla ptactwa wodnego oraz przegląd platform już zainstalowanych, jesienne wygrabienie liści – trzykrotne w czasie umowy.  Dwa razy w tygodniu zbierane są także odpady komunalne.”

Martwe szczupaki były efektem nieudanego zarybiania wykonanego na przełomie kwietnia i maja przez Koło Wędkarskie PZW nr 4 Warszawa Praga, które zebrało śnięte ryby z powierzchni jeziorka. Od tego czasu ponownego zarybiania nie wykonano. Pojedyncze martwe ryby mogą się jednak pojawiać w związku z podwyższoną temperaturą wody i jej niskim stanem, a także co przykro stwierdzić, w wyniku działania niektórych wędkarzy, którym zdarza się nieumiejętnie odpiąć rybę z haczyka w celu jej uwolnienia. Takie ryby również zbierane są przez Koło Wędkarskie.  Dlaczego ryby tak licznie posnęły, tego ani Zarząd Zieleni ani Koło Wędkarskie nie wyjaśnia, ale zdaniem miejscowych wędkarzy, szczupaki były już po prostu zbyt duże na adaptację w nowym miejscu.

Możemy uspokoić, że bieżący zakres pielęgnacji nie odbiega od dotychczasowego standardu, jeziorko jest prawidłowo zadbane, można z lekkim sercem oddać się nie tylko jego podziwianiu, ale także czynnie uprawiać na nim sporty wodne – pływać kajakiem, czy surfować na desce.

Przestrzegamy oczywiście przed kąpielą – tego próbować zdecydowanie nie warto, o czym przypomina tablica – czarny punkt wodny – na północnym brzegu jeziorka.

20190712_115945

tekst i zdjęcie DLamcha