Kamień Kamionka

Czym jest Kamień Kamionka? 

Otóż Rada Osiedla Kamionek postanowiła pięć lat temu, że warto, osobom i organizacjom, które Mieszkańcy uznają za szczególnie istotne dla Kamionka, szczególnie zasłużone, zacząć w jakiś sposób nagradzać. Pomysłodawcą konkursu był ówczesny Przewodniczący Rady Adam Rosiński i zarazem Przewodniczący Kapituły. Kapituła zbiera się raz do roku i wybiera wśród kandydatów nominowanych przez Mieszkańców za działania służące promocji, popularyzacji Kamionka, zachowaniu jego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz budowaniu więzów społeczności lokalnej.

Wyróżnienia przyznawane są za rok ubiegły, lub całokształt działalności w kilkunastu kategoriach:

 • Kultura i sztuka
 • Historia
 • Mieszkaniec
 • Biznes i inwestycje
 • Sport
 • Promocja
 • Nauka, edukacja i oświata
 • Samorząd i polityka
 • Wydarzenie
 • Miejsce
 • Ochrona środowiska i ekologia

Pełny tekst regulaminu konkursu: Regulamin konkursu Kamień Kamionka – wersja ujednolicona

Laureaci VII edycji (2019):

 • Pani Barbara Gebler Wasiak – była dyrektor Centrum Promocji Kultury za serce wkładane w pracę na rzecz kultury i sztuki w dzielnicy i stworzenie miejsca kultury otwartego, zapraszającego, integrującego a zarazem promującego piękno, talenty i rozwijającego pasje – w kategorii ,,Mieszkaniec”.
 • Pani Krystyna Kubrakiewicz-Skatulska – lekarz pediatra, która z oddaniem i uśmiechem dla małych pacjentów leczy ich od ponad 40 lat – w kategorii ,,Mieszkaniec”.
 • Pan Profesor Maciej Luniak – inicjator badań przyrodniczych i autor opracowania na temat przyrody w Parku Skaryszewskim – za uczenie warszawiaków szacunku do świata przyrody w mieście, za pracę na rzecz zachowania bogactwa przyrodniczego w miejskich parkach, a zwłaszcza w Parku Skaryszewskim – w kategorii ,,Ochrona środowiska”.
 • Pan Andrzej Krochmal z południowopraskiego oddziału PTTK za ,,Bieg Wedla” – lubianą imprezę biegową popularyzującą sport, Kamionek, a zarazem szanującą miejsce, w której się odbywa – Park Skaryszewski – w kategorii ,,Wydarzenie”.

Laureaci VI edycji (2018)

 • Pan Jan Berger – w kategorii ,,Historia” – historyk i statystyk, członek Komisji Historycznej ZG TPW, autor  pionierskich publikacji varsavianistycznych o dzielnicach Warszawy położonych  po prawej stronie Wisły, w tym Grochowa i Kamionka, jak „Dzieje Grochowa do 1916 r.”
 • Pan Adam Rosiński – w kategorii ,,Samorząd” – działacz lokalny, samorządowiec, dziennikarz.  Reprezentował mieszkańców Kamionka w Radzie Osiedla przez 3 kadencje, w tym przez 2 był jej przewodniczącym. Inicjator wpisania do rejestru zabytków budynków obecnej Sinfonii Varsovii oraz stacji trafo przy ul. Mińskiej, nadanie nazwy Kamionkowskie Błonia Elekcyjne oraz pomysłodawcą konkursu Kamień Kamionka. Był i jest wielkim popularyzatorem wiedzy o Kamionku, stworzył i prowadził pierwszą w historii stronę internetowej Rady Osiedla. Jest autorem artykułów na temat historii i współczesności naszego osiedla i dzielnicy, reporterem dokumentującym najważniejsze wydarzenia w naszej okolicy.
 • Pan Janusz Piskorski – w kategorii ,,Mieszkaniec” – społecznik od 46 lat. Działacz SM ,,Waszyngtona”, dawny przewodniczący koła ,,Kamionek” dawnej Solidarności, tegoroczny laureat Kamienia Kamionka, emerytowany kinooperator. Niezależnie od powierzonej funkcji zawsze troszczy się o najbliższe otoczenie – nierówny chodnik, latarnia do naprawy, brak przejścia dla pieszych, brak wiaty na przystanku, krzewy do pielęgnacji, porządek koło Dworca Wschodniego – o te rzeczy upomina się niestrudzenie, aż do skutku; jego przede wszystkim staraniem zagospodarowano m. in. przed laty teren zielony u zbiegu ulic Bliskiej i Żupniczej.

Laureaci V edycji (2017)

 • Bożena Kozak, Dyrektor XLII L.O. im. J. Jasińskiego, która pełni funkcję dyrektora liceum od 15 lat i w tym czasie wydarzenia, których szkoła jest organizatorem na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych dzielnicy: Praski Konkurs Patriotyczny, Grochowskie Spotkania Teatralne na Rogatkach i Praski Piknik Artystyczny na Kamionku. Szkoła także w tym czasie zyskała wyrazisty profil nauczania – prowadzi klasy wojskowe i ratownictwa medycznego, a uzupełnieniem wykształcenia w klasie humanistycznej jest działający w szkole teatr.  Miarą zaangażowania pani dyrektor jest także liczba certyfikatów i nagród uzyskanych przez szkołę.
 • Dariusz Kunowski w kategorii ,,Kultura” – aktor, scenograf, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunku scenografia, na Kamionku znany jako założyciel autorskiego teatru Teatr Scena Lubelska 30/32, w którym w latach 2007 do dziś zrealizował min. spektakle: „Czarna Mańka Królowa Przedmieścia”, „Wiech na 102  i wiele innych w tym o historii kamienicy na Kamionku ,,Róża ze Skaryszewskiej”. Współtwórca Festynu na Skaryszewskiej. Jest współautorem projektu i scenariusza Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
 • Księgarnia Cafe Club ,,Między Wierszami” – w kategorii ,,Miejsce” – Miejsce gościnne, pełne pasji, literatury i sztuki z mnóstwem propozycji na spędzenie wieczorów i dobrą kuchnią. ,,Między Wierszami” ruszyła w czerwcu 2015 roku, a w roku 2016 bardzo intensywnie rozkręciła działalność kulturalną. Ma ofertę dla wszystkich zainteresowań, dla wszystkich grup wiekowych.. W czwartkowych wieczorach ,,Między Wierszami” u Tomasza Marzeckiego gościli m. in. znany jazzowy muzyk Artur Dutkiewicz, aktor Ignacy Gogolewski, artysta malarz Krzysztof Oraczewski, Barbara Rylska, publicysta i korespondent wojenny Krzysztof Mroziewicz, radiowa rodzina Matysiaków, Jolanta Fajkowska, i wielu innych.

Kamień Kamionka

Laureaci IV edycji (2016)

 • Pani Róża Karwecka – w kategorii ,,Mieszkaniec” za pełne pasji krzewienie historii związanej z Kamionkiem, dokumentowanie dziejów Skaryszewa, za szereg inicjatyw społecznych jak Klub Sąsiada, kulturalnych i służących integracji jak Festyn Ulicy Skaryszewskiej, spektakl oparty na jej wspomnieniach,  ,,Róża ze Skaryszewskiej”.
 • Pan Jan Janga-Tomaszewskiego – aktora filmowego i głosowego, kompozytora, wykonawcę piosenki autorskiej znanego m. in, z interpretacji twórczości Edwarda Stachury. Bohater filmu dokumentalnego Cud w kamienicy. Ballady Jana Jangi-Tomaszewskiego z 2006 roku, mieszkaniec Kamionka – w kategorii ,,Kultura”.
 • Pan inż. Tadeusz Burchacki – w kategorii ,,Historia” –  inicjatora i wykonawcę wielkich akcji służących ochronie pamięci wielkich Polaków i ważnych wydarzeń historycznych. Mało kto wie, że wszystkie głazy i tablice pamiątkowe na Kamionku,  są owocem zaangażowania jednego tylko człowieka, zasługującego, by postawić  go jako wzór dbania o naszą historię, o pamięć, o tożsamość. Pan T. Burchacki w całej Warszawie upamiętnił w ten sposób 120 ważnych dla historii miejsc, wydarzeń i postaci. Jest vice-Prezesem założycielskiego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy, Członkiem Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Kapituła przyznała jeszcze jednogłośnie, poza punktacją, specjalny ,,Kamień Kamionka” w kategorii ,,Promocja”. Przypadł on czasopismu ,,Mieszkaniec” – redaktorowi naczelnemu Wiesławowi Nowosielskiemu za wieloletnią promocję Osiedla i jego dziedzictwa zarówno wśród społeczności lokalnej, jak i znacznie szerszej. Kapituła uznała, że rok jubileuszu 25.lecia Mieszkańca jest idealnym czasem na przyznanie takiego wyróżnienia.

 

100B3491

Stoją od lewej: z-ca burmistrza M. Wieremiejczyk, przew. Rady Osiedla Dorota Lamcha, przew. kapituły konkursu Tomasz Marzecki i laureaci: Róża Karwecka, red. Wiesław Nowosielski (,,Mieszkaniec” i inż. Tadeusz Burchacki

Laureaci III edycji (2014)

Wyjątkowi ludzie, których zgłosili nam do wyróżnienia mieszkańcy, i których spośród wielu innych ostatecznie wybrała Kapituła Konkursu w roku 2015 (za rok 2014) to:

 • Pani doktor Walentyna Wyszkowska (w kategorii „Mieszkaniec”) – lekarz, która od ponad pół wieku dba o zdrowie naszej kamionkowskiej społeczności.
 • Konkatedralny Chór Kamionek (w kategorii „Promocja”) – za wspaniałą promocję naszej części Warszawy w kraju i zagranicą
 • Orkiestra Sinfonia Varsovia (w kategorii „Miejsce”) – za tworzenie na Kamionku unikatowego miejsca, otwarcie na lokalną społeczność i poszanowanie lokalnego dziedzictwa.
 • Pan Stefan Kępka (w kategorii „Mieszkaniec”) – rzetelny „szewc z Mińskiej”, jeden z niewielu prawdziwych warszawskich rzemieślników i niewyczerpane źródło opowieści o dawnych mieszkańcach Mińskiej.
 • Muzeum Czar PRL (w kategorii „Miejsce”) – za utworzenie na Kamionku miejsca bardzo atrakcyjnego turystycznie i historycznie.

Laureaci II edycji (2013)

 • Ks. Biskup Kazimierz Romaniuk – w kategorii „Historia” – pierwszy biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej z Konkatedrą na Kamionku,
 • Pan Dyrektor Ryszard Jakubisiak – w kategorii „Kultura i Sztuka” – za kulturalne uwrażliwienie setek młodych Polaków, za utworzenie amatorskich Teatrów „ParaBuch” i „Paradox” oraz wieloletnią opiekę nad nimi,
 • Klub Sportowy „Drukarz” Warszawa – w kategorii „Miejsce” – za, mimo bardzo trudnej sytuacji prawnej i materialnej, sportową aktywizację bardzo dużej grupy dzieci i młodzieży,
 • Portal Twoja Praga – w kategorii „Promocja” – za rzetelność informacyjną, która wyraża się także w dbałości o „rzetelność terytorialną” oraz
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Waszyngtona” – w kategorii „Inwestycje” – za szeroko zakrojony proces termomodernizacji, którym objęto ponad 60 % zasobów spółdzielni.

Finał II edycji Konkursu „Kamień Kamionka” odbył się 4 listopada 2014 roku w ramach uroczystych obchodów 220. rocznicy śmierci gen. J. Jasińskiego, patrona LXXII Liceum Ogólnokształcącego. Wyróżnienia wręczył Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Praga Południe.

laureaci-II edycja

Stoją od lewej: T. Kucharski, Burmistrz Dz. Praga Pd, Bożenna Stelmaszczyk (SM Waszyngtona), Tomasz Jarosz (portal twojapraga.pl) Ryszard Jakubisiak (teatry ParaBuch i Paradox), Anna Krygier (SM Waszyngtona), Zbigniew Kania (KS Drukarz). Po prawej A. Rosiński i p. dyr. B. Kozak.

Laureaci I edycji (2012)

 • Stowarzyszenie UEFA w kategorii „Wydarzenie” (za przeprowadzenie na Stadionie Narodowym części Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM).
 • SOHO Factory w kategorii „Inwestycja” ,
 • Kuria Diecezji Warszawsko-Praskiej w kategorii „Miejsce” (za zakończenie generalnej renowacji kamionkowskiej Konkatedry wraz z zespołem budynków – wzorcowe miejsce łączące historię Kamionka z jego teraźniejszością oraz integrujące lokalną społeczność),
 • Pan Konstanty Królik w kategorii „Sport” (za popularyzację aktywnego i zdrowego trybu życia, długowieczną pasję do „siłowania na rękę” i wywalczenie w 2012 r. złotego i srebrnego medalu Mistrzostw Europy oraz brązowego Mistrzostw Świata w Armwrestlingu),
 • Pan Profesor Adam Strzembosz w kategorii „Mieszkaniec”,

Obejrzyj:  Pierwszy finał

Pierwszy finał Finał I Edycji Konkursu Kamień Kamionka za 2012 r. w Ratuszu Dzielnicy Praga-Południe (19.12.2013 r.) – nagrody rozdaje Adam Rosiński, Przewodniczący Rady Osiedla oraz Przewodniczący Kapituły Konkursu Kamień Kamionka –

powrót do strony głównej

Autor: D. Lamcha

Comments are closed.