Co to jest Rada Samorządu Mieszkańców?

Kamionek to jednostka administracyjna dzielnicy Praga Południe. Jej granice ilustruje poniższa mapka:

mapa_osiedli

20151027_112254

Siedziba Samorządu przy ul. Grochowskiej 351

20151027_111521

Siedziba Samorządu Kamionka

Rada Samorządu Mieszkańców zaś jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, który przewiduje ustawa o samorządzie gminnym. Pełni funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz miasta oraz  służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem mieszkańców osiedla i władzami miasta.

W ramach tego pośrednictwa Rada Samorządu Mieszkańców dostarcza na przykład mieszkańcom informacji, co, jak i gdzie można załatwić, oraz informacji o planach i zamierzeniach władz miasta. Ponadto podejmuje w uzasadnionych wypadkach interwencje w interesie mieszkańców oraz występuje w imieniu mieszkańców z inicjatywami, propozycjami rozwiązań, zmierzającymi do ulepszenia działalności organów dzielnicy i poprawy warunków życia mieszkańców. Rada działa również na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków lokalnej wspólnoty osiedlowej i przemawiania przez nich jednym głosem we wspólnych sprawach, które są ważne dla Osiedla.

Dokładny zakres kompetencji znajdziecie w zakładce ,,Statut Rady Osiedla”. A historię działania Rad Osiedli tej i poprzednich kadencji na stronie archiwalnej www.kamionek.waw.pl

W skład Rady wchodzą mieszkańcy wybrani w powszechnych wyborach na czteroletnią kadencję. Członkowie Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek, podobnie jak członkowie innych stołecznych Rad Osiedli pracują społecznie i za swoją pracę nie pobierają żadnego wynagrodzenia, ani diet.

powrót do strony głównej                                        czytaj: statut Rady Osiedla

Comments are closed.