Skład Rady

Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek w kadencji 2022-2026:

Przewodniczący Rady – Adam Majewski

Aleksandra Bodzińska – Klimont – Członkini Zarządu Rady

Zofia Boratyńska – Skarbniczka

Magdalena Dziadosz – Członkini Zarządu Rady

Jakub Dziubecki – Członek Zarządu Rady

Alicja Fojcik

Jarosław Gliwiński

Łukasz Izert

Dorota Jankowska – Lamcha – Sekretarz Rady

Piotr Remiszewski

Leszek Siejka

Piotr Śledziewski

Marcel Świerkocki – Wiceprzewodniczący Rady

Monika Wesołowska

Jan Wójkowski

Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek w kadencji 2018-2022:

powrót do strony głównej

Maria Daniluk – Skarbniczka Rady

Magdalena Dziadosz – Członkini Zarządu Rady

Alicja Fojcik

Dorota Jankowska Lamcha – Przewodnicząca Rady

Anna Krasińska

Katarzyna Kucharczyk – Członkini Zarządu Rady

Tomasz Marzecki

Piotr Michalak

Leszek Siejka -Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Śledziewski

Paweł Różycki

Karolina Sobiecka Antoniadou – Członkini Zarządu Rady

Janusz Piskorski

Monika Wesołowska – Sekretarz Rady

Andrzej Wójcik

Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek w kadencji 2014-2018:

100_1947

Przewodnicząca Rady Dorota Jankowska Lamcha

Wiceprzewodnicząca Rady:  Magdalena Dziadosz  

                                                                                                              

Sekretarz Rady: Jarosław Kania

Skarbnik: Aleksandra Krasińska

Członkini Rady: Anna Krasińska  

Członkini Zarządu Zuzanna Lulińska

Członek Zarządu Tomasz     Marzecki

Członek Rady:  Artur Pasieczny  

Członek Rady: Janusz Piskorski  

Comments are closed.