Tutaj jest wszystko, co kocham. 25-lecie LXXII L.O. im. Gen. J. Jasińskiego

24 listopada LXXII L.O. im. Gen. J. Jasińskiego bardzo uroczyście świętowało 25-lecie. Z tej okazji odbyła się w szkole wielka uroczystość z udziałem  wielu znakomitych gości: senatora RP Marka Borowskiego, władz dzielnicy Pragi Południe, poprzednich dyrektorów szkoły, grona pedagogicznego, przedstawicieli  kuratorium i wielu dzielnicowych placówek.  Uroczystość uświetniły pokazy artystyczne i sportowe w wykonaniu uczniów szkoły z klas wojskowych i  humanistycznych. Z wielką dumą i radością przyjęliśmy to, że Burmistrz Pragi Południe i zarazem Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Kucharski wręczył szkole z tej okazji medal  Pro Masovia nadawany od 2006 roku przez władze województwa podmiotom – osobom fizycznym i instytucjom, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Nasze liceum znalazło się tym samym w doborowym towarzystwie — wystarczy wspomnieć, że w kwietniu br. wyróżnienie to otrzymała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Padło przy tej okazji pod adresem dyrektor placówki Bożeny Kozak i grona pedagogicznego wiele słów uznania, podziękowań i gratulacji. Wręczono dyplomy, listy gratulacyjne i całe morze kwiatów. Całym sercem dołączamy się do nich, bowiem Jasiński  jest placówką otwartą na lokalną społeczność, kładącą nacisk na wychowanie w duchu patriotycznym, przyjmującą w swoje progi młodzież ze wszystkich środowisk, a edukacyjną misję realizuje poprzez zarażanie wychowanków pasją, zachęcając do rozwijania rozmaitych talentów. Pozostając w wielkim uznaniu dla wyników pracy grona pedagogicznego i uczniów życzymy im kolejnych sukcesów, a także tego, by kolejne jubileusze były obchodzone już w wyremontowanym budynku i na nowym boisku, aby te wspaniałe rzeczy, które się tam dzieją, zyskały godniejszą oprawę.

Z broszury wydanej na 25-lecie szkoły:

LXXII LO  rozpoczęło swoją działalność 1 września 1991 roku. Rok później, 4 listopada 1992 roku szkoła otrzymała imię gen. Jakuba Jasińskiego. (…)

Przez osobę patrona, którego symboliczny grób znajduje się na pobliskim cmentarzu kamionkowskiego kościoła, szkoła ściśle związała swoją działalność ze środowiskiem lokalnym, historią dzielnicy i miasta. Postać Jakuba Jasińskiego – żołnierza i poety – wyznaczyła też główny kierunek wychowania naszej młodzieży do życia obywatelskiego i patriotycznego.

W kalendarz wydarzeń kulturalnych naszej dzielnicy na stałe wpisały się wydarzenia, których jesteśmy organizatorem, a należą do nich: Praski Konkurs Patriotyczny, Grochowskie Spotkania Teatralne na Rogatkach i Praski Piknik Artystyczny na Kamionku.(…)

Osiągnięcia szkoły z ostatnich lat:

 • Certyfikat Szkoła wspierająca uzdolnionych WARS i SAWA – nadany przez Prezydenta m. st. Warszawy w 2012 roku
 • Szkoła z pomysłem na teatr – honorowe wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy w 2012 roku
 • Szkoła z pomysłem na uczenie – honorowe wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy w 2012 roku
 • Wiślana szkoła – certyfikat nadany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 roku
 • Nagroda Warszawska w konkursie na najlepszy projekt roku 2012 z zakresu edukacji kulturalnej;
 • Dyplom za udział w I FESTIWALU TEATRÓW MŁODZIEŻOWYCH organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski w Warszawie w ramach obchodów Roku hrabiego Aleksandra Fredry na Mazowszu w 2014 roku;
 • Certyfikat udziału w międzynarodowym projekcie badawczym Reducing Early School Leaving in Europe realizowanym przez Uniwersytet Warszawski
 • Teatr szkolny PARADOX – II miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich Zdarzenia Teatralne;
 • Teatr szkolny PARADOX – Grand Prix FAN 2014 na Festiwalu Artystów Nieobliczalnych;
 • Varsavianistyczna szkoła – certyfikat nadany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w projekcie pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy i Mazowieckiego Kuratora Oświaty w 2015 roku;
 • Dyplom za zasługi w popularyzowaniu wiedzy z zakresu obronności kraju, krzewienia tradycji patriotycznych wśród młodego pokolenia oraz aktywny udział w I Mazowieckim Turnieju Militarno Sportowym Klas Mundurowych w 2015 roku;
 • Certyfikat Szkoła Wspierająca Uzdolnionych WARS i SAWA – nadany przez Prezydenta m.st. Warszawy w 2015 roku;
 • Certyfikat Szkoła Demokracji nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w roku szkolnym 2015/2016
 • Występ artystyczny młodzieży pt. Szukaj własnej drogi z okazji II Gali Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka zorganizowanej przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, 2015
 • Występ szkolnego teatru PARADOX na deskach teatru Studio ze sztuką Król Edyp w kwietniu 2016
 • LXXII L.O. finalistą III Festiwalu Teatrów Młodzieżowych w Świecie Mrożka.

img_20161124_1136561