Kanalizacja na osiedlu TOR – umowa z wykonawcą podpisana

tor1Wszystko wskazuje na to, że wieloletnie starania mieszkańców osiedla TOR o nową kanalizację na osiedlu, która zastąpić ma przedwojenną właśnie się kończą sukcesem.

W dniu 6 lutego br MPWiK podpisało umowę na projekt i wykonanie kanalizacji z firmą DROKAN. Wykonawca ma 30 tygodni na wykonanie dokumentacji projektowej i 50 tygodni na wykonanie od dnia jej przyjęcia.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to II kwartał 2018 roku. Z uwagi na obszerny zakres inwestycji tj. konieczność wykonania sieci kanalizacyjnej  o łącznej długości 2784,5 m w tym 240 odcinków sieci do budynków objętych opieką konserwatora zabytków, 166 studzienek i wpustów, przewidywany termin zakończenia inwestycji to II połowa 2019 r.

Przypominamy, że kanalizacja od dawna wymagała wymiany. Unosi się z niej przykry zapach, a ponadto na podwórzu powstają niebezpieczne zapadliska. Na przeszkodzie inwestycji stanęło jednak wiele problemów natury prawnej, a potem także technicznej.

Po utworzeniu niezależnych 10 wspólnot na osiedlu, gdzie terenem wspólnym nadal zarządza ZGN, a także po przekształceniu się MPWiK  z przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę miejską powstał spór co do tego, kto właściwie powinien finansować budowę nowej kanalizacji, jej utrzymanie, a także bieżącą konserwację. Wystąpiły też utrudnienia związane z uzgodnieniem trasy sieci kanalizacyjnej, rozbieżności przy zmianie dokumentacji analogowej na numeryczną. Prace geodezyjne ujawniły zaś kolizje z istniejącą siecią cieplną i teleinformatyczną.

Wszystko jednak zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu, któremu jako organ wspierający mieszkańców w ich staraniach będziemy aż do końca szczerze kibicować.

DLamcha