Tylko do 10 września zgłoszenia do Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich.

Akademia-Inicjatyw-Sąsiedzkich

W trosce o kamionkowskiego ducha sąsiedzkiego przypominamy o bardzo fajnej inicjatywie Q Ruchu Sąsiedzkiego. Rusza Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich. Może to coś dla Ciebie?

Dla kogo są warsztaty?

W ramach tegorocznej edycji AIS do wyboru są dwie ścieżki edukacyjne w zależności od posiadanego doświadczenia i specyfiki działania:

ŚCIEŻKA 1:

Dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy oraz przedstawicieli nieformalnych grup sąsiedzkich i obywatelskich działających na terenie Warszawy. W programie tego cyklu, szczególny nacisk zostanie położony na temat aktywizowania ludzi do działania w lokalnym środowisku oraz wzmocnienie kompetencji liderskich.

ŚCIEŻKA 2:

Dla przedstawicieli lokalnych NGO, lokalnych instytucji publicznych, ruchów miejskich działających na terenie Warszawy, a także formalnych i nieformalnych animatorów miejsc aktywności lokalnej.  W tym cyklu, położony zostanie nacisk na kwestie takie jak projektowanie procesów partycypacyjnych czy współpracę z samorządem lokalnym.

 

Harmonogram Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich 2016 *

ŚCIEŻKA 1. soboty ŚCIEŻKA 2. piątki
24.09.2016 godz. 10:00-15:00 23.09.2016 godz. 13:00-18:00
8.10.2016 godz. 10:00-15:00 7.10.2016 godz. 13:00-18:00
29.10.2016 godz. 10:00-15:00 28.10.2016 godz. 13:00-18:00
5.11.2016 godz. 10:00-15:00 4.11.2016 godz. 13:00-18:00
19.11.2016 godz. 10:00-15:00 18.11.2016 godz. 13:00-18:00

 

* UWAGA! Terminy zajęć mogą ulec zmianie.

Pełen cykl Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich 2016 obejmuje 5 pięciogodzinnych warsztatów na przestrzeni od września do listopada 2016 r. Uczestnikom szkolenia zapewniamy wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w trakcie warsztatów.

 

Miejsce szkolenia: Warsztat (Warszawa, pl. Konstytucji 4).

Jeśli chcecie się zgłosić, kontaktujcie się: rekrutacja do AIS