Przy Grochowskiej biura, przy Skaryszewskiej rzemiosło – brak nowych propozycji dla terenu rewitalizowanego

Jest już wstępna wersja raportu firmy Ernst&Young dotyczącego tzw. ,,tenant mix” na obszarze rewitalizowanym. Na Kamionku  zanalizowano dwa obszary – okolice Dworca Wschodniego oraz stary Kamionek. Co było do przewidzenia, raport nie przyniósł żadnej inspiracji, ani przełomu. Potwierdził  raczej zasadność dotychczasowych posunięć  miasta wobec tego terenu.

W obszarze ,,Okolice Dworca Wschodniego” znalazło się 81 lokali użytkowych, z czego 46 miejskich.

,,Zaproponowany zestaw branż uwzględnia przede wszystkim podstawowe potrzeby lokalnej społeczności, utrzymanie funkcji działających przy ulicach oraz realizację zaplecza gastronomicznego (restauracji i kawiarni) dla Teatru Powszechnego. Ponadto w lokalu przy ul. Zamoyskiego 55 (rogatka) zaplanowano przeznaczenie na promocję obszaru (całego Kamionka)

czytamy w raporcie.

Według opracowania najbardziej perspektywiczną z punktu widzenia handlu jest Skaryszewska, dla której zaproponowano rozwijanie usługi rzemiosła. Jednak położenie ulicy oceniono na średnio atrakcyjne i nie spełniające warunków do uznania jej za ulicę handlową. Zauważono, że ważna jest w okolicy Lubelska 30/32 z pracowniami artystycznymi  i warsztatami, ale została ona wyłączona z opracowania ze względu na przeprowadzaną w niej rewitalizację.

W obszarze ,,Kamionek”  doliczono się 140 lokali, w tym  65 należących do miasta. Pustostanów jest 33, z tego 20 miejskich i 4 wyłączone z użytkowania.

Kamionek jest jedynym obszarem, w którym dominują lokale niemiejskie.  Dominacja lokali niemiejskich wkrótce jeszcze się zwiększy wobec postępujących tu inwestycji mieszkaniowych.

Ulica Mińska z uwagi na rozproszony charakter zabudowy  pełni i pełnić będzie jedynie funkcję zaplecza dla istniejącej bazy rozrywkowej i gastronomicznej w Soho i przy Mińskiej 65. Dla istniejących przy niej pustostanów proponuje się funkcję biurową. Podobnie, funkcję biurową proponuje się dla lokali przy Grochowskiej i Chodakowskiej. Dla jedynego pustostanu przy Gocławskiej zaproponowano funkcję kawiarni. Natomiast dla Groszowickiej – funkcję społeczną, i tam powstanie wkrótce Dom Sąsiedzki.

W raporcie jest też wiele cennych uwag natury ogólnej, dla ciekawych – pełny tekst raportu.

EuY-2 EuY-1

 

 

 

Bazarek Rogatka – wkrótce zacznie się na nim dziać.

IMG_20180808_073445[1]

 

 

 

 

 

Bazarek Rogatka uporządkowany,  z wykończoną nawierzchnią, odwodnieniem, obudową ocalałych drzew, doprowadzonym oświetleniem wygrzewa się cierpliwie w sierpniowym słońcu i czeka na elementy małej architektury  i na to, by zaczęło się na nim coś dziać. Co? O jego przeznaczeniu decydowało w konsultacjach ok 700 mieszkańców, którzy w większości opowiedzieli się za handlem i usługami, a także funkcją społecznościową z wydarzeniami sąsiedzkimi.

Dlatego równolegle z powstającym projektem mającym na celu zaspokojenie woli mieszkańców planowane jest na Rogatce na początku września pierwsze wydarzenie kamionkowskiej społeczności. Spotkają się pod chmurką sąsiedzi zainteresowani  Domem Sąsiedzkim na Kamionku, działalnością Klubu Sąsiada Skaryszewska, Rady Osiedla Kamionek, a także wieloma ciekawymi przedsięwzięciami realizowanymi już wcześniej i realizowanymi obecnie pod hasłem rewitalizacji naszej małej ojczyzny. Brzmi tajemniczo? Tak miało być. Więcej szczegółów wkrótce.

DLamcha

Rewitalizacja kamionkowskich podwórek – ciąg dalszy

Projekt-zagospodarowania-terenu

Legenda - do-planu

Koncepcja zagospodarowania podwórka przy Stanisława Augusta, Grochowskiej 255-285, Terespolskiej i Międzyborskiej 119.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjno konsultacyjne dotyczące zagospodarowania podwórka w kwartale ulic: Stanisława Augusta, Grochowskiej 255-285, Terespolskiej i Międzyborskiej 119.

Spotkanie poprowadził Piotr Żbikowski – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe. Spotkanie miało dwie części – pierwsza odbyła się na podwórku, a drugie w DBFO, gdzie mieszkańcy zapoznali się z koncepcją zagospodarowania terenu, do której mogli wnosić uwagi.

Uwagi do zaprezentowanej koncepcji można jeszcze przesyłać do dnia 10 maja 2018 r. na adres mailowy [email protected] 

Wystawa ,,Śladami rewitalizacji czyli zapomniane kamieniczki i ulice Kamionka”

Rewitalizacja ulicy Frycza ModrzewskiegoWystawa-o-rewitalizacjiWystawa fotograficzna autorstwa Krzysztofa Bąbla – mieszkańca Kamionka związanego z Klubem Sąsiada Skaryszewska i Moniki Wesołowskiej, którą obejrzeć można do końca miesiąca w Organic Coffee przy ul. Grochowskiej 282 jest wizualną dokumentacją starych kamienic na Kamionku, przeznaczonych do gruntownej rewitalizacji w ramach ZPR dla Pragi. Zdjęcia ilustrują ich obecny stan i ciekawe detale, oddają też klimat kamionkowskich uliczek zagubionych pomiędzy hektarami działających tu przez lata zakładów przemysłowych.

W większości są to obiekty powstałe jako kamienice dla pracowników rozwijającego się na Kamionku przemysłu niepodległej Polski – przemysłu nowoczesnych na tamte czasy technologii, naszej Krzemowej Doliny.

10 lutego odbył się wernisaż wystawy zorganizowany przez Klub Sąsiada ze Skaryszewskiej. Obecni byli wiceburmistrz Dzielnicy Pragi Południe Piotr Żbikowski, radny m. st. Warszawy Paweł Lech, przedstawiciele Urzędu Dzielnicy, Rady Osiedla Kamionek oraz mieszkańcy zaproszeni do wspomnień.

Spotkanie poprowadzili Krzysztof Bąbel i Róża Karwecka z Klubu Sąsiada, o programie rewitalizacji opowiedział Piotr Żbikowski odpowiadając przy okazji na pytania mieszkańców, a przewodnicząca Rady Osiedla Kamionek Dorota Lamcha opowiedziała o historii Kamionka pokazując przy tym trochę archiwalnych zdjęć. Rewitalizowane kamienice – skromne, nieduże i funkcjonalne, a dziś bardzo zaniedbane – ujawniają bowiem swoje znaczenie i historię dopiero w połączeniu z historią kamionkowskiego przemysłu.

Mieszkańcy włączyli się do wspomnień, jak to bywało dawniej na Kamionku, czym się tu żyło i jacy ludzie tutaj mieszkali i pracowali. Delektując się specjałami Organic Coffee, szarlotką, ciastem kokosowym, kawą i herbatą wracaliśmy do wspomnień z lat 60., 70., a nawet 40.

Wystawa ma mieć swój dalszy ciąg w postaci zdjęć już zrewitalizowanych kamienic. Z nadzieją czekamy zatem na postęp prac! Nie możemy się doczekać, kiedy Kamionek nam wypięknieje.

Zebrani mogli się także zapoznać z ofertą działań kulturalno krajoznawczych Klubu Sąsiada na najbliższe miesiące.

Więcej o programie rewitalizacji na Kamionku: Rewitalizacja ulicy Frycza ModrzewskiegoRewitalizacja na Kamionku odsłona pierwsza

Zdjęcia: Jarosław Kania, Tekst DLamcha

Aleja Emila Wedla jak nowa, czyli cementowanie przyjaźni polsko-niemieckiej na Kamionku

img_20161125_154126Dziś, 25 listopada 2016 r w Teatrze Powszechnym miało miejsce wyjątkowe, międzynarodowej rangi wydarzenie — podpisanie listu intencyjnego w sprawie rewitalizacji Alei Wedla. Sygnatariuszami byli Wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski oraz Ambasador Republiki Federalnej Niemiec  Rolf Nikel. Honory gospodarza czynił Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe.  Świadkami tego wyjątkowego wydarzenia na Kamionku  byli także  m.in. Wiceburmistrz Dzielnicy Jarosław Karcz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Andrzej Wójcik, radni Dzielnicy, pracownicy Urzędu Dzielnicy, reprezentant Biura Ochrony Środowiska, pracownicy ambasady niemieckiej, dyrektor teatru Paweł Łysak oraz Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek w osobach przewodniczącej Doroty Lamchy i wiceprzewodniczącej Magdy Dziadosz — jako reprezentacja lokalnej społeczności.

Ambasador wygłosił — po polsku — okolicznościowe przemówienie, w którym nie omijając najtragiczniejszych faktów z historii wzajemnych relacji  mówił o potrzebie cementowania przyjaźni zarówno na poziomie państw, jak i miast – Warszawy i Berlina.

Tym samym Kamionek otrzymał nieoczekiwany prezent.

Rewitalizacja zieleni w Alei Wedla, której projekt a także część realizacji pokryje strona niemiecka, ma być bowiem symbolicznym gestem przyjaźni polsko niemieckiej, na 25 lecie podpisania polsko – niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.  Umowa podpisana została 17 czerwca 1991 w Bonn jako uzupełnienie polsko-niemieckiego traktatu granicznego z 14 listopada 1990, będącego jednym z warunków zjednoczenia Niemiec.  Traktat podpisali: ze strony polskiej Jan Krzysztof Bielecki i Krzysztof Skubiszewski, ze strony niemieckiej Helmut Kohl i Hans Dietrich Genscher. Obydwa układy zostały ratyfikowane przez parlamenty obydwu krajów w końcu 1991 i weszły w życie 16 stycznia 1992.

Miejsce to wybrano ze względu na związek z niemiecką rodziną Wedlów. Działalność tych przedsiębiorców i społeczników bardzo pozytywnie zapisała się w historii naszego miasta i kraju.

Projekt powierzono Izabeli Małachowskiej Coqui, architektce krajobrazu,  która ma w dorobku liczne realizacje w Polsce i w Niemczech.

W dniu poprzedzającym podpisanie listu intencyjnego odbyło się w urzędzie dzielnicy z inicjatywy Wiceburmistrza Jarosława Karcza spotkanie z projektantką, na które zaproszono członków Rady Samorządu Mieszkańców Kamionka oraz przedstawicieli wspólnot z Grochowskiej 357 i Grochowskiej 341 – bezpośrednio sąsiadujących z rewitalizowanym terenem.  Projektantka skonfrontowała swoje spostrzeżenia co do specyfiki tego miejsca z jego odbiorem przez mieszkańców i omówiła możliwości wzbogacenia go o dodatkowe funkcjonalności rekreacyjne i walory estetyczne, zaprezentowała też wachlarz stylów ogrodów– od ,,przystrzyżonego” po najbardziej bliski naturze. Mieszkańcy z kolei opowiedzieli, jak tam spędzają czas, co im się w tym miejscu najbardziej podoba,  czego nie chcieliby zmienić, a co, ich zdaniem, zmienić byłoby warto.

Gotowy projekt będzie prezentowany i konsultowany z mieszkańcami dzielnicy w szerszym gronie –  z udziałem przedstawicieli także innych kamionkowskich osiedli i wspólnot.

Zatem czekamy. Po spotkaniu z Izabelą Małachowską Coqui wierzymy, że na brzegu Jeziorka Kamionkowskiego powstanie ogród, który wydobędzie jeszcze więcej piękna z tego wyjątkowego miejsca i który przypadnie do gustu większości warszawiaków.

img_20161125_153756DLamcha

Bazarek Rogatka – rozbiórka trwa

Przyszłość Bazarku Rogatka budzi duże zainteresowanie naszych Mieszkańców. Na razie trwa rozbiórka – kupcy demontują swoje pawilony, wygląda to coraz smutniej, a my jesteśmy zasypywani pytaniami. Przypominamy zatem: po rozbiórce plac zostanie uporządkowany ze środków na rewitalizację Kamionka i udostępniony Mieszkańcom jako zielony targ w soboty i giełda sąsiedzka w niedziele. Tak, jak chcieli tego Mieszkańcy – służyć będzie nadal jako miejsce handlu, tyle że w nowej odsłonie. Czy się przyjmie i czy nadal zostanie naszym centrum lokalnym zależeć będzie w dużej mierze od inicjatywy Mieszkańców – mile widziane są wszelkie pomysły na wykorzystanie placu w tygodniu oraz na wszelkie działania towarzyszące sobotnio-niedzielnym targom. Zachęcamy w tej sprawie do kontaktu z nami. A na razie garść fotografii – na pamiątkę.

DJLamcha

Z prac Rady Osiedla

20160420_071652W poniedziałek 18 kwietnia rozmawialiśmy na zebraniu ROK w obecności zaproszonych gości – p. Burmistrza P. Żbikowskiego, p. Naczelnika Wydziału Infrastraktury A. Wójcika oraz panów M. Czarneckiego oraz W. Jabłońskiego z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami – o rewitalizacji na Kamionku. Po konsultacjach dotyczących ulicy Frycza Modrzewskiego – odbytych w gościnnych progach Sceny Lubelska 30/32 – gdzie projektantka przedstawiała konkretne, bardzo interesujące propozycje nawierzchni oraz elementów małej architektury i zieleni – było to kolejne spotkanie dotyczące programu na Kamionku. Tym razem porozmawialiśmy szerzej i bardziej otwarcie. O Bazarku Rogatka oraz o zapomnianej Starówce Kamionka. O bazarek w imieniu mieszkańców upominali się Agata Szczebyło i Leszek Siejka, zaś koncepcję nowej odsłony bazarku, wzbogaconej o nowe funkcje przy pozostawieniu funkcji targowej w formie giełdy sąsiedzkiej w niedziele oraz targu zielonego w soboty tłumaczył nam cierpliwie p. Burmistrz P. Żbikowski.

Opracowaliśmy także ogólne oficjalne stanowisko Rady Osiedla w sprawie rewitalizacji na Kamionku, które niebawem – po ostatecznych redakcyjnych poprawkach zamieścimy na stronie. Chwalimy w nim obecny program – jako przygrywkę do prawdziwej – kompleksowej i funkcjonalnej rewitalizacji tego obszaru, która – jak się spodziewamy – dopiero nadejdzie.

Konsultacje na Kamionku – rewitalizacja ulicy Frycza Modrzewskiego

Pisaliśmy już, że – ku naszej radości – rusza rewitalizacja Kamionka. W kwietniu odbywają się konsultacje w sprawie ulicy Frycza Modrzewskiego, która ma szansę się zmienić. Jak? Zależeć to będzie także od Was, drodzy Mieszkańcy. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych już w najbliższą sobotę 9 kwietnia na ulicę Frycza Modrzewskiego do punktu konsultacyjnego, 14 kwietnia w czwartek na ulicę Lubelską 30/32. Uwagi można także zgłaszać do 25 kwietnia mailem: [email protected]. Planowany łączny budżet na tę ulicę to 550 tys. złotych. Więcej wiadomości tutaj: konsultacje w sprawie rewitalizacji ulicy Frycza Modrzewskiego

Warto także sprawdzić cały wykaz planowanych prac i budynków do rewitalizacji. Znajdziecie go tutaj

Rewitalizacja na Kamionku – odsłona pierwsza

Wielka kałuża na Frycza Modrzewskiego nareszcie zniknie z naszego krajobrazu – jej miejsce zajmie uliczka z twardą nawierzchnią, z nasadzeniami, być może nawet siedziskami wokół nasadzeń, wygodnie doprowadzona do Berka Joselewicza. Koncepcja będzie przedmiotem konsultacji z mieszkańcami.  Od strony Dworca Wschodniego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę.

Najstarsi z naszych radnych pamiętają, że zrzut wody opadowej w tym miejscu od lat był problemem nie do rozwiązania, i Rada Osiedla występowała w tej sprawie wielokrotnie i bezskutecznie. Środki z programu rewitalizacji temu zaradzą. Szpetne bajoro wkrótce przejdzie do historii, co nas niezmiernie cieszy.

Kamionek może liczyć na łącznie 30 milionów na ten cel do roku 2020. W pierwszym etapie planowane jest wydatkowanie ok. 2,5 miliona zł, między innymi na remonty w starych kamienicach, na ulicę Frycza, na plac bazarku Rogatka – uporządkowanie go i ogrodzenie – stworzenie miejsca integracji wielofunkcyjnej. Wygląda na to, że w najbliższej przyszłości będziemy poświęcać rewitalizacji wiele uwagi i dokumentować krok po kroku, jak rodzi się piękniejszy Kamionek.

Wykaz kamienic do generalnego remontu, oraz do wyposażenia w centralne ogrzewanie tutaj:

wykaz rewitalizacji

tekst i zdjęcia: DLamcha