Umowa na remont Sinfonii Varsovii podpisana!

Dzisiaj wielki dzień dla Warszawy i lokalnej społeczności Kamionka – 5 kwietnia 2023 roku, data podpisania umowy z wykonawcą, firmą Doraco, częścią Hess Holding, na wykonanie I etapu robót przy budynkach Sinfonia Varsovia, czyli remontu istniejących zabytkowych budynków.

Na konferencji prasowej zwołanej dla uwiecznienia historycznej chwili obecni byli Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy, wiceprezydent Aldona Machnowska Góra, oraz Zarząd Dzielnicy Praga-Południe z Burmistrzem Tomaszem Kucharskim na czele.

Prezydent poinformował, że m.st. Warszawa przeznacza 117 mln na remont budynków, czyli na I etap, zapewnił, że są środki w wieloletniej prognozie finansowej na II etap, ale trudno obiecać konkretne daty dotyczące II etapu wobec trendu wzrostu cen. Nie wykluczył jednak, że przetarg na etap II zostanie zorganizowany pod koniec tego roku.

Przypomnijmy, że II etap to nowoczesna hala koncertowa zaprojektowana przez Thomasa Putchera, której model skonstruowany dla wykonania pomiarów akustycznych warszawiacy mogli podziwiać w parku Sinfonii Varsovii oraz pod Pałacem Kultury parę lat temu.

,,Ważne, że dziś zaczynamy, ważne, że Sinfonia Varsovia będzie miała wreszcie za dwa lata swój dom, od czegoś trzeba zacząć. Myślę, że to miejsce, co zresztą widać na planach, będzie rzeczywiście wyglądało w sposób imponujący.” – mówił prezydent.

Obecni mogli obejrzeć rysunki projektu wykonawczego wyeksponowane na ścianach oraz makietę, potwierdzające słowa prezydenta.

Dyrektor Sinfonii Varsovii, Janusz Marynowski, pięknie podkreślił znaczenie sztuki dla budowania wspólnoty, ,,wspólnoty piękna”, jak ją nazwał.

Trzymamy kciuki za pomyślność jego realizacji i za planowaną datę oddania nowej Sinfonii do użytku.

W czasie remontu nadal działać będzie namiot i będą się w nim odbywać otwarte dla publiczności koncerty letnie przy Grochowskiej. A po remoncie nasza lokalna wspólnota piękna budować się będzie m.in. w pomieszczeniach kawiarni przewidzianej w budynku dawnej stajni i salce koncertowej w budynku głównym.

Czekamy!

Przypomnijmy, że Rada Osiedla Kamionek miała swój, niepośledni udział, zarówno we wpisaniu budynków do rejestru zabytków, jak i w lobbowaniu na rzecz usunięcia muru, który pojawił się w pierwszym projekcie Thomasa Puchera. Wdzięczni też jesteśmy orkiestrze, która wyróżniona została w edycji za rok 2015 przez kamionkowską społeczność nagrodą Kamień Kamionka, odebraną przez pana dyrektora Janusza Marynowskiego.

Dyrektor Janusz Marynowski udziela wywiadu Kurierowi Warszawskiemu

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe, 5.04.2023 na podpisaniu umowy z wykonawcą remontu budynków dawnego Instytutu Weterynarii, siedziby orkiestry Sinfonia Varsovia
Z projektów wykonawczych siedziby Sinfonii Varsovii

Stop Bazgrołom na Kamionku

received_552261562719098


Radny Sylwester Nowak, wolontariuszka Angelika Reszczyk, Leszek Siejka – Rada Seniorów, Franciszek Płóciennik – Grupa w Działaniu, Dorota Jankowska Lamcha – przewodnicząca ROK i prezes TPKiS, Adam Majewski – Młodzieżowa Rada Dzielnicy

 

Miło nam poinformować, że akcja, którą objęliśmy patronatem – ,,Malarze podwórkowi – stop bazgrołom na Kamionku”, odbyła się 2 października br. W ciągu trzech godzin zamalowanych zostało łącznie ok. 120 m2 elewacji – kamienica przy Grochowskiej 292 a także mur i budynek Sinfonii Varsovii od strony ulicy Terespolskiej. Na zakończenie śpiewająco idącej pracy malarze podwórkowi swoją energię i moc użyli do wspólnego śpiewania w namiocie Sinfonii Varsovii wraz z Międzypokoleniowym Klubem Piosenkowym STAYNIA Fundacji ,,Muzyka jest dla wszystkich” Violi Łabanow.Akcja została zorganizowana w ramach większego projektu ,,Stołeczne Sojusze. Dzianie – dzieje się po sąsiedzku” prowadzonego przez Grupę w Działaniu Warsztatu Warszawskiego, we współpracy z Malarzami Podwórkowymi z Muranowa i Pragi Północ.

Wysoką jakość malowania podciągał sam Marek Ślusarz z Muranowa – autor inicjatywy ,,Malarze podwórkowi – stop bazgrołom”  nagrodzonej w 2019 roku nagrodą ,,III Sektor”. Wspierała ją też jakość wprawionego pędzla Krzysztofa Michalskiego z ,,Porozumienia dla Pragi”.

Akcja malowania zgromadziła licznych uczestników z dzielnicy i spoza niej:

Malował z nami radny dzielnicy Praga-Południe Sylwester Nowak, Rada Seniorów Dzielnicy Praga Południe reprezentowana przez Leszka Siejkę, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga Południe w osobie przewodniczącego Adama Majewskiego.

Przy pracach przygotowawczych dzień wcześniej bardzo dopomógł nieoceniony wolontariusz z Grochowa Adam Wieczorek.

Pozostali wolontariusze to: Franciszek Płóciennik i Martyna Cziszewska – Klejnowska – organizatorzy projektu ,,Dzianie – dzieje się po sąsiedzku, oraz Ewa Jagiełło, Marzena Szychułda, Filip Czeczko, Angelika Reszczyk – wszyscy z lewej strony Wisły.

Wszystkim uczestnikom należy się wielkie DZIĘKUJEMY.

Towarzystwo Przyjaciół Kamionka i Skaryszewa, które wystąpiło w roli lokalnego współorganizatora projektu ,,Dzianie – dzieje się po sąsiedzku” zapowiada dalszy ciąg akcji. Będzie ona miała swój dalszy ciąg w miarę pozyskiwania nowych partnerów, zdobywania funduszy na materiał i zgłaszania się wolontariuszy. O ile pogoda i okoliczności dopiszą kolejne malowanie odbędzie się w  sobotę 16 października. Celem akcji jest udowodnienie, że się da i że warto. Zachęcenie wspólnot i grup aktywnych mieszkańców do zamalowywania. Im szybciej tym lepiej, bowiem mury oszpecone pseudograffitti ośmielają do pozostawiania w sąsiedztwie kolejnych bazgrołów. Ich konsekwentne zamalowywanie zniechęca, ponieważ wandale liczą na to, że ich ,,dzieła” długo pozostaną w przestrzeni.

received_584452016126204

Ojciec inicjatywy ,,Malarze Podwórkowi – Stop Bazgrołom” Marek Ślusarz z Muranowa oraz Krzysztof Michalski z ,,Porozumienia dla Pragi” – na najtrudniejszym odcinku akcji.

 

DLamcha

 

,,Porozmawiaj z Burmistrzem” na Kamionku

Miło nam, że to na Kamionku rozpoczął się cykl spotkań dla mieszkańców ,,Porozmawiaj z Burmistrzem”. 18 października w sali gimnastycznej liceum im. J. Jasińskiego mieszkańcy Kamionka, którzy stawili się w liczbie kilkudziesięciu osób, mieli okazję zgłosić swoje zapytania i problemy bezpośrednio Tomaszowi Kucharskiemu – Burmistrzowi dzielnicy Praga Południe, którego w odpowiedziach wspierali zastępcy p. Jarosław Karcz i Piotr Zbikowski, oraz naczelnicy wydziałów. Dziękujemy p. Burmistrzowi za tak cenną inicjatywę, a Mieszkańcom – że nie zawiedli i zgłosili naprawdę wiele spraw. Liczymy na to, że to nie ostatnie takie spotkanie, i że po serii spotkań na innych osiedlach Burmistrz powróci na Kamionek. Było sporo spraw interwencyjnych dotyczących zwłaszcza najbardziej obecnie zaniedbanych terenów Kamionka, ale także ogólnych: o smog w mieście – jak będą z nim walczyć władze dzielnicy, o kolor elewacji budynków – że zbyt ciemny obniża nastrój, o plany dotyczące najważniejszych obiektów na Kamionku, oraz o pojedyncze ulice, kamienice, zniszczone chodniki, nawierzchnię, brak oświetlenia. Pojawiały się też postulaty, np. żeby kierowcy dewastujący pojazdami chodniki i trawniki odpowiadali za to obowiązkiem naprawienia szkody.

Uważnie przysłuchaliśmy się temu, co mieli do powiedzenia Mieszkańcy. Zanotowaliśmy też w skrócie odpowiedzi.  W swojej dalszej pracy z pewnością będziemy więcej uwagi zwracali na poruszone przed Burmistrzem problemy:

A były to:

 • dziury w nawierzchni ulicy Mińskiej, dewastowany przez parkujące tam pojazdy chodnik,

Wskazane większe rażące ubytki w nawierzchni zostaną doraźnie załatane natychmiast. W przyszłości cała ulica Mińska będzie remontowana, powstanie na niej także ścieżka rowerowa, ale dopiero po zakończeniu prac rewitalizacyjnych przy kamienicach; doposażanie budynków w ciepłą wodę i c.o. będzie wymagało zrywania nawierzchni, więc do prac przy samej ulicy będzie można przystąpić najwcześniej za dwa lata; jeśli chodzi o dewastowanie chodnika przez pojazdy – trudno jest złapać i pociągać do odpowiedzialności sprawców pojedynczych wypadków natomiast urząd dzielnicy ma narzędzia, by wymóc uporządkowanie i naprawę ulicy i jej nawierzchni od wykonawców wszelkich robót budowlanych przy ulicy i tych narzędzi zawsze używa.

 • Nierówna nawierzchnia ciągu pieszego od Dworca Wschodniego w ciągu ulicy Bliskiej

Tutaj wyjaśnia się sprawa rezerwy pod ulicę Tysiąclecia; w Studium Zagospodarowania Przestrzennego nadal pozostał odcinek ulicy od torów do Grochowskiej i zdaniem władz dzielnicy jest on potrzebny, by odciążyć ulicę Targową, która jest zwężona i nie może przyjąć całego ruchu z Grochowskiej.

 • Czy do programu rewitalizacji zostanie wciągnięta kamienica przy Rybnej 9?

Do kamienicy są roszczenia, ale istnieje prawdopodobieństwo, że do końca roku zostanie ona uznana za tzw. ,,śpiocha”, co oznacza, że na przełomie stycznia i lutego miasto będzie mogło ją przyjąć do programu rewitalizacji.

 • Podobne pytanie dotyczyło Zamoyskiego 43:

Jeśli kamienica jest na terenie ZPR na Kamionku i jest w 100 procentach miasta, ale nie ma do niej planów rewitalizacji znaczy to zawsze, że są roszczenia; Urząd Dzielnicy co jakiś czas regularnie sprawdza aktualny stan prawny takich obiektów właśnie z intencją włączenia ich do programu

 • Stadion Orła – kiedy wróci do rąk miasta?

Sprawa jest na jak najlepszej drodze, tym bardziej, że postępowanie w I instancji – najbardziej zawsze długotrwałe, bo połączone ze zbieraniem i przedstawianiem dokumentów, opiniami biegłych itp. już się zakończyło na korzyść miasta. Trwa postępowanie odwoławcze w II instancji. Władze miasta pragną przejąć ten obiekt – stary tor kolarski, starą halę Orła, jak również stadion lekkoatletyczny, w którego budowę miasto zainwestowało 13 mln zł. Wszystkie obiekty na pewno zachowają funkcję rekreacyjno sportową.

 • Opłakany stan nieużytków przy Dworcu Wschodnim

Działki te są własnością Skarbu Państwa, w tym Poczty Polskiej. Władze Dzielnicy stale przypominają właścicielom o konieczności utrzymaniu porządku na tym terenie. Starały się także o zakup działek od Poczty Polskiej w celu zagospodarowania ich na zabudowę tworzącą pierzeję ulicy Bliskiej. Jak dotąd bez powodzenia.  

 • Czy nadal istnieje koncepcja połączenia Kamionka tunelem ze Szmulkami? Takie połączenie, żeby np. skręciwszy w ulicę Lubelską można było pod torami dojechać do Trasy Świętokrzyskiej wydatnie skróciłoby podróż do centrum miasta.

Tak, cały czas miasto przywiązane jest do tej koncepcji – do koncepcji łącznika  od ulicy Grochowskiej i tunelu pod torami przy wykorzystaniu rezerwy pod niegdysiejszą Trasę Tysiąclecia.

 • Stare oświetlenie Alei Wedla, a także brak oświetlenia w ciągu pieszym ulicy Międzynarodowej od wjazdu do Drukarza do Waszyngtona:

Aleja Wedla niebawem całkiem się przeobrazi za sprawą ogrodów polsko niemieckich; będą wtedy zmienione i latarnie. W ciągu ulicy Międzynarodowej będzie także dodawane oświetlenie.

 • Czy nowopowstały Zarząd Zieleni przejmie opiekę nad Parkiem Skaryszewskim i Kamionkowskimi Błoniami Elekcyjnymi a także muszlą koncertową?

Jeśli chodzi o teren zieleni – jest to całość, i w całości będzie się nią opiekował Zarząd Zieleni; przy dzielnicy pozostaną wszelkie inne dzielnicowe parki, na których urządzenie Dzielnica wyłożyła niemałe fundusze; Muszli koncertowej, która jest bardzo ważnym obiektem dla Centrum Promocji Kultury nie chcielibyśmy oddawać, podobnie – Misianki oraz baru Przystań.

 • Czy w ślad za zarezerwowaniem działki sąsiadującej ze szkołą na cele oświatowe, o co wnioskowała w inicjatywie uchwałodawczej Rada Osiedla Kamionek, a przyjęła w uchwale Rada Dzielnicy pójdą następne działania zmierzające do rozbudowy istniejącej szkoły podstawowej nr 255?

Tak, na przyszły rok przewidujemy na to konkretny budżet. Szkoła zostanie rozbudowana, jest taka konieczność.

 • Czy zostanie kiedyś wreszcie przebita ulica Kamionkowska? Kiedyś można było nią przejść, teraz przegradza ją teren po PZO z bramą.

Ulica Kamionkowska jest w rewitalizacji kluczowa, ale prace muszą zaczekać do czasu doposażenia kamienic w  c.o.; zamierzamy przebić Kamionkowską. Będą zresztą konsultacje dotyczące tej ulicy; może trzeba będzie zrobić jeden kierunek ruchu, na pewno należy zachować zabytkowy bruk.

 • Co dalej z bazarkiem Rogatka? Bardzo go brakuje, nie ma w pobliżu gdzie zaopatrzyć się w świeże owoce i warzywa.

Rogatka, jako eksperyment handlowy z lat 90, zaczął podupadać. Stan naniesień zrobił się fatalny; Obecna inwestycja nie jest skończona, bo władze dzielnicy postanowiły zapytać Mieszkańców, co chcą, by się tam działo. Co nas czeka? Za chwilę – wybór operatora na konsultacje i warsztaty; potem raport, na podstawie jego koncepcja a potem projekt; dawne targowisko będzie mogło służyć np. jako giełda sąsiedzka, targ warzywny i owocowy, centrum lokalne.

 • Sinfonia Varsovia – siedziba orkiestry ulega stopniowo dekapitalizacji; zostały przeznaczone ogromne finanse, ale wygląda to w tej chwili fatalnie; pytanie: jakie są plany do tego terenu.

M.st. Warszawa ma plan za 500 mln zł do 2023 roku! Są obecnie środki w budżecie w wysokości 400 mln zł, trwa procedura wyłaniania wykonawców projektu budowlanego. Jest tam 7 budynków: 4 historyczne, pozostałe zostaną rozebrane. Burmistrz podkreślił, że jest dobrej myśli, bo inwestycja ma swoje finansowanie i będzie to naprawdę wielka przemiana otoczenia.

Wiele spraw zgłosili Mieszkańcy także pisemnie, wrzucając je do specjalnej skrzynki. Obiecano szybką odpowiedź i na tak zadane pytania.

 

 

 

 

 

 

Nowa Sinfonia Varsovia – marzenie architekta i orkiestry

odpowiedź-pana-Puchera-page-001odpowiedź-pana-Puchera-page-002

 

 

 

 

 

 

 

 

17 stycznia w sali prób  Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej odbyła się prezentacja projektu nowego budynku orkiestry autorstwa  Atelier Thomasa Puchera. Oczekiwaliśmy na nią z niepokojem, ponieważ w grudniu 2015 odezwaliśmy się do architekta w imieniu mieszkańców, których wzburzył ogromny betonowy mur zasłaniający zabytkowe budynki przed oczami mieszkańców. Pogratulowaliśmy przepięknej futurystycznej koncepcji, ale szczerze podzieliliśmy się swoimi obawami i oczekiwaniami. Uczyniliśmy to dość śmiało, bo przed laty to właśnie zaangażowanie mieszkańców Kamionka spowodowało wpisanie całego kompleksu razem z parkiem do rejestru zabytków. Obawialiśmy się wtedy, że trafi w ręce dewelopera jak wiele innych obiektów i gruntów, które SGGW wówczas wyprzedawało. Że tak stać się mogło, świadczy fakt, że podczas komisji z biura konserwatora zabytków, gdy sporządzano dokumentację do wpisu obecny był, prócz przedstawicieli Rady Osiedla Kamionek i przedstawiciela SGGW także potencjalny kupiec. Wycofał się, bowiem nieruchomość wpisana do rejestru zabytków jest zwykle znacznie mniej atrakcyjna dla inwestora.ażurowa-rama-Sinfonia Varsovia

Thomas Pucher odpowiedział:

Siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia nie jest dla naszego biura jedynie kolejnym projektem, i wierzę, że również dla muzyków nie jest to tylko budynek. Zarówno dla zespołu architektów jak i Orkiestry jest to marzenie, które może się ziścić tylko raz w życiu, jeśli w ogóle się zdarzy. (…). Tym właśnie jest mój projekt, baśnią. Niczym mniej, niczym więcej. To opowieść. Opowieść o muzyce, życiu i emocjach… W tej historii jest miejsce na zabawę i ekscytację, ale również na chwile nostalgii. Jest tajemniczy ogród i sala koncertowa w szklanej szkatule, dobre wróżki i złe duchy, jak w każdej bajce… Nowe nigdy nie oznacza takie samo, dobra powieść zawsze ma wiele warstw, a nasza historia ma jeszcze ramę, ramę, bez której nie miałaby sensu. (…)

Chcę jednocześnie zapewnić, że rozpoczęliśmy już pracę nad formą ramy, aby jej ukształtowanie spełniło zarówno wymagania projektu, jak i uszanowało historię tego miejsca. Na nas architektach, ale i politykach i mieszkańcach Pragi Południe, spoczywa wspólna odpowiedzialność za tworzenie nowej twarzy współczesnej Pragi, funkcjonalnej i pięknej. Czuję tę odpowiedzialność i proszę Państwa o nic więcej, niż kredyt zaufania. W zamian obiecuję dać Państwu opowieść, na którą Praga Południe zasługuje, początek nowego rozdziału…

Architekt pracując nad projektem koncepcyjnym Sinfonia Varsovia, dotrzymał słowa – dał nam opowieść, na którą Praga Południe zasługuje uwzględniając przy tym uwagi mieszkańców. Zrobił to jednak tak, aby nie zatracić pierwotnej wizji, która w 2010 roku zachwyciła członków jury międzynarodowego konkursu architektonicznego. Zatem zawieszona 3 metry nad ziemią rama okalająca teren pozostanie, lecz będzie to aluminiowa ,,koronka”, przez którą  główny zabytkowy budynek od ulicy Grochowskiej pozostanie widoczny.  Na ramę będzie można wejść i podziwiać z góry ogród i park.

Co istotne zabytkowe istniejące budynki zagospodarowane zostały tak, by służyły jak najlepiej lokalnej społeczności. Będzie tu gdzie spędzić czas wolny – w kawiarni połączonej z księgarnią muzyczną, restauracji, ogrodzie łączącym się z Parkiem Obwodu Praga AK. Znalazły się tam też przestrzenie dla młodych artystów (Akademia Sinfonia Varsovia, rezydencje artystyczne, sale prób), studio nagraniowe, sala konferencyjna, pomieszczenia przeznaczone na zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych.

Głównym punktem przedsięwzięcia jest zachwycająca sala koncertowa na 1,8 tysięcy osób. Jest to projekt unikatowy, ponieważ łączy w sobie dwa typy sal: klasyczną (tzw. shoebox) oraz vineyard, czyli miejsce w którym muzycy są otoczeni publicznością. Pierścienie balkonów sali koncertowej widać z foyer, które jest przeszkolone. Dzięki temu z zewnątrz budynku można zobaczyć wnętrze sali koncertowej.

Wygląda to tak: wizualizacja wideo sali koncertowej

Również 17 stycznia br. została uruchomiona strona internetowa poświęcona budowie Sinfonia Varsovia Centrum: www.sinfoniavarsoviacentrum.pl.

Prace zostaną podzielone na dwa etapy. Pierwszy zakłada modernizację trzech budynków położonych najbliżej ulicy Grochowskiej. Jego zakończenie nastąpi wiosną 2020 roku. Do nowej sali koncertowej wejdziemy zaś dwa lata później – w 2022 roku.

Inwestycja jest finansowana z budżetu m.st. Warszawy. W 2010 roku szacowany koszt budowy wynosił ok. 460 mln złotych. Weryfikacja tej wartości nastąpi wraz zakończeniem prac projektowych. W budżecie miasta zostało zabezpieczonych ok. 280 mln zł.

Kalendarium inwestycji:

 • W 2009 roku Miasto st. Warszawa zakupiło nieruchomość przy ul. Grochowskiej 272 dla Orkiestry w celu zapewnienia przestrzeni umożliwiającej budowę sali koncertowej na 1800 miejsc oraz siedziby dla Orkiestry.
 • Następnie ogłoszono międzynarodowy konkurs architektoniczny, na który wpłynęło 138 prac, spośród których Jury wyłoniło 10 prac do drugiego etapu. Konkurs rozstrzygnięto w 2010 roku. Jury jednogłośnie za najlepszą uznało koncepcję architektoniczną, autorstwa Atelier Thomas Pucher z Graz (Austria).
 • 22 października 2015 roku w obecności Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, architekt Thomas Pucher i dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia Janusz Marynowski podpisali umowę na projekt wykonania dokumentacji projektowej nowej sali koncertowej Sinfonii Varsovii i zagospodarowania architektonicznego nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272.
 • Od 2010 roku Orkiestra Sinfonia Varsovia, w oczekiwaniu na rozpoczęcie inwestycji, obok działalności koncertowej poza swoją siedzibą, prowadziła intensywne działania koncertowe, edukacyjne, warsztatowe i wystawiennicze w wymagających remontu przestrzeniach przy Grochowskiej 272. Orkiestra zorganizowała w swojej siedzibie ponad tysiąc wydarzeń, w których uczestniczyło ponad 100 tysięcy słuchaczy.
DLamcha

Sinfonia Varsovia w konkatedrze na Kamionku

Kamień-Kamionka-dla Sinfonii Varsovii

Pan Dyrektor Marynowski odbiera nagrodę Kamień Kamionka od przedstawicieli Rady Osiedla – Tomasza Marzeckiego i Doroty Jankowskiej Lamcha – fot. M. Pietruszyński

Koncert Pasyjny z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w kościele konkatedralnym na Kamionku w dniu 17 marca rozbrzmiał naprawdę pięknie, refleksyjnie i przejmująco.

Wystąpili Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek (sopran) oraz Wanda Franek (alt) z towarzyszeniem Sinfonii Varsovii pod batutą Wojciecha Rodka. W programie koncertu znalazły się:
Mikołaj Górecki: Jasności promieniste (Małe misterium na sopran i orkiestrę smyczkową)
oraz Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater.

Koncert uświetnił swoją obecnością także ksiądz arcybiskup Henryk Hoser – gospodarz wieczoru.

Dziękujemy organizatorom i wykonawcom za obdarowanie nas muzyką która dziś we wnętrzu konkatedry wybrzmiała szczególnie pięknie.

Cieszymy się, że właśnie w tak wyjątkowej oprawie mieliśmy honor przekazać na ręce Pana Dyrektora Marynowskiego symboliczne wyróżnienie dla Sinfonii Varsoviii – Kamień Kamionka – nagrodę od mieszkańców.  Życzymy orkiestrze dalszych udanych występów i jak najlepszej publiczności.

konkatedra, Kamień Kamionka, Sinfonia Varsovia

Wręczenie Kamienia Kamionka – Pan Dyrektor Marynowski oraz Tomasz Marzecki