Cmentarz na Kamionku – epitafia, spis z 1916 r. i z 2006 r.

Epitafia z cmentarza na Kamionku w Warszawie:

1.

Ś.P. 
Szymon
 
Podbielski
 
żył lat 45
 
zm. 1842 r.

Pokój jego duszy

2

Tu 
spoczywają zwłoki
 
Michała Majewskiego
 
[…] pozostała
 
Córka wraz z Zięciem
 
Krzyżanowscy
 
Małżonkowie
 
Pomnik ten położyli
 
prosząc Przechodnia
 
o westchnienie do Boga
 
Żył lat 89
 
umarł dnia 28 Lutego
 
1845 r.

3.

Tu spoczywają zwłoki Ś.P. 
Krystjana Skoryny
 
Obywatela przedmieścia Pragi
 
żył lat 46
 
umarł d. 29 kwietnia 1851 r.

Pozostała Żona 
Stawia tę pamiątkę
 
prosi wraz z Dziećmi
 
o [westchnienie?] do Boga

4.

Wincenty Krumholz 
ur. d. 12 Maja 1849 r.
 
um. d. 16[?] […] 1852[?]
 
[…]
 
[…]
 
[…]

5.

Gabryella 
Smoleńska
 
żyła lat 5 m 3
 
zm 10 Sierpnia
 
1852[?] r.
 
[…]
 
[…]
 
[…]
 
[…]

6.

Tu spoczywayą zwłoki 
Józefa
 
Jaroszewskiego
 
zmarłego w 30[?] roku życia
 
D. 18 Września 1854 r.

W smutku pozostała Żona 
z dziećmi tę pamiątkę
 
położyli

7.

Tu spoczywają zwłoki Ś.P. 
małżonków
 
Szachmacińskich
 
obywatel m. Pragi
 
Franciszek żył lat 49
 
zm. d. 30 grudnia 1852 r.
 
Ewa żyła lat 51
 
zm. d. 14 czerwca 1855 r.

8.

D.O.M. 
Tu spoczywają zwłoki
 
ś.p. Eleonory z Majewskich
 
Krzyżanowskiej
 
Żony Urzędnika Magistratu
 
M. Warszawy.
 
Zmarłej d. 16 Sierpnia 1855 r.
 
w wieku lat 50
 
prosi przechodnia
 
o westchnienie do Boga

9.

Ś.P. 
Ian Klecki
 
Doktór Med.
 
ur. 1807 r.
 
+ d. 23 marca 1863
 
Pokój drogim cieniom
 
Wdzięczni obywatele Pragi

10.

Ludwik Skoryna 
żył lat 26
 
+ d. 11 listopada 1865 r.
 
Prosi o westchnienie do
 
Boga

11.

Mężowi swemu 
Ś.P.
 
Wojciechowi
 
[…]
 
Kapitanowi Artyleryi WP
 
ur. 28 września 1828 r.
 
zm. 15 maja 1867 r.

Pokój jego duszy

12.

Małgorzata 
z Drozdowskich
 
Jackowska
 
żyła lat 56[…]
 
1867
 
[…]
 
[…]
 
[…]
 
[…]

13.

Marya Magdalena 
Goszczyńska
 
[…]
 
[…]

14.

Ś.P. 
Józefa Jasińska
 
Obywatelka [przedmieścia?] Pragi
 
żyła lat 51 zm. 5 Lipca 1868[?]

15.

Józefat Skoryna 
Kapitan Marynarki
 
żył lat 63
 
zmarł dnia 22 listopada
 
1869

Prosi o westchnienie do Boga

16.

Herkulan 
Kukowicz
 
w 54m
 roku życia 
umarł d. 5o
 marca 
1870 r.

Prosi o westchnienie 
Żona

17.

Tu 
spoczywają zwłoki
 
ś.p. Józefa
 
Krzyżanowskiego
 
Kontrollera Objazdowego
 
Emeryta i Obywatela
 
zmarłego d. 4 Maja 1870 r.
 
w wieku lat 70

Pozostała w smutku Żona 
wraz z dziećmi kładąc tę pamiątkę
 
proszą przechodnia o westchnienie
 
do Boga

18.

Ś.P. 
Lucyna z Grabowskich Malewska
 
żyła lat 21
 
zmarła d. 7 lutego 1872 r.

[Pozostały?] w smutku Mąż 
wraz z [… proszą?]
 
o westchnienie do Boga

19.

Tu spoczywają zwłoki Ś.P. 
Józefa Iwanowskiego
 
zmarłego 18 czerwca
 
1863 r.
 
w wieku lat 77.
 
oraz małżonki jego
 
Ewy z Nowodworowskich
 
zmarłej 17 lipca 1872 r.
 
w wieku lat 67
 
i wnuczki tychże
 
Bolesławy
 
Buczyńskiej
 
w wieku lat 2 miesię. 4

Pozostałe córki 
tę pamiątkę stawiają
 
prosząc przechodniów
 
o pobożne westchnienie
 
do Boga

20.

Aleksander Poraski 
żyl lat 11 mie. 6
 
zm. 1 lipca 1872.
 
Feliks Poraski
 
żył mie 10
 
Maryanna Poraska
 
żyła mie. 11
 
[…] się o westchnienie
 
do Boga

21.

Ś.P. Maryanna z Górkiewiczów 
Piekrzewicz
 
zmarła d. 14 czerwca 1873 r.

Pozostałe dzieci proszą przechodnia 
o westchnienie do Boga

22.

Grób rodziny Orszagh[!] 
Tu spoczywają zwłoki ś.p.
 
Adeli Zdzisławy Orszagh
 
urodzonej d. 16 grudnia 1871 r.
 
zmarłej d. 5 grudnia 1877 roku.
 
Kazimiery Walentiny Orszagh
 
urodzonej d. 14 lutego 1873 r.
 
zmarłej d. 11 grudnia 1877 roku
 
Strapieni i […] rodzice po stracie uko
 
chanych córek tę pamiątkę kładą
 
Józef i Paulina Orszagh

23.

Ś.P. 
Franciszka z Majewskich
 
Gawrylów
 
żyła lat 85
 
zmarła d. 4 maja 1875 r.

Pozostałe dzieci i wnuki 
Proszą przechodnia o westchnienie
 
do Boga

24.

Tu spoczywa ś.p. 
Julja z Majewskich
 
Kwell
 
zmarła d. 28 stycznia 1877 r.
 
przeżywszy lat 30

Za prawdę za prawdę powiadam wam 
Kto słowa Bożego słucha
 
I wierzy temu, który posłał Chrystusa
 
Ma żywot wieczny i nie przyjdzie na Sąd
 
Ale przeszedł z śmierci do żywota
 
Jan V, 24

Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem 
Kto w niego wierzy, choćby też umarł żyć będzie
 
A wszelki, który żyje i wierzy w Niego
 
Nie umarł na wieki – Wierzysz że jemu?
 
Jan XI 25, 26, 27

25.

Aleksander Slósarski 
syn, urodzony 4 października 1855 + 27 sierpnia 1874
 
[…] Slósarska
 
córka, urodzona 4 marca 1861 + 27 lipca 1877
 
Proszą o Zdrowaś Marya

[niższy postument – góra pochodzi prawdopodobnie z grobu nr XXXII ]
Ś.P. Maryi z Wiśniewskich 
Grocholskiej
 
zmarłej d. 27 stycznia 1877 r.
 
w wieku lat 73
 
Ś.P. Rozalji z Wiśniewskich
 
Skwarc
 
zmarłej d. 2 sierpnia 1871 r.

26.

Tu 
spoczywają zwłoki
 
Franciszki z Ruszkowskich
 
Kulińska[!]
 
żyła lat 43 zmarła d. 12 sierpnia
 
1878

Prosi o westchnienie 
do Boga

27.

Ś.P. 
Hilary Paszkowski
 
żył lat 67
 
zmarł d. 29 listopada 1879 r.

Prosi o Zdrowaś Marya

28.

D.O.M. 
Róża z Danowskich
 
Oranowska
 
ur. r. 1798 sierp. 30 +[zm.] r. 1879 list. 30

Prosi o Zdrowaś Marya

29.

Tu 
spoczywają zwłoki
 
ś.p. Ksawerego
 
Żuczkowskiego
 
Podpułkownika
 
Wojsk Cesar. Rossyjskich
 
zmarłego d. 22 stycznia
 
1880 roku
 
w wieku lat 74

30.

Olutka 
Dauben
 
* 9 listopada 1875
 
+ 9 kwietnia 1880

Niepocieszona matka 
w żalu te pamiątkę poświęca

31.

Tu spoczywają zwłoki 
ś.p. Filomenki
 
Bieleckiej
 
ur. d. 25 czerwca 1879 r.
 
zm. d. 1 pażdzier. 1880 r.

32.

Tu 
spoczywają zwłoki
 
Ś.P.
 
Alberta
 
Slósarskiego
 
Obywatela przedmieścia Pragi
 
żył lat 97 umarł d.30 listopada
 
1880 r.
 
Prosi o westchnienie
 
do Boga

Paulina z Kruszyńskich 
Slósarska
 
obywatelka
 
urodzona dnia 23[?] 1818[?]
 
[zm.] 24 kwietnia 1871 r.

[prawa heraldyczna]
Józef Felicyan 
Slósarski
 
syn, żył lat 2
 
+ 8 czerwca 1853 r.
 
Jan Maksymilian
 
Slosarski
 
syn, żył lat 3
 
[zm.] 17[?] sierpnia 1853 r.
 
Adam Kajetan
 
żył miesiąc 1
 
+ 16 września 1859

33.

Ś.P. 
Seweryn
 
Łaski
 
b. Radca honorowy
 
i emeryt
 
żył lat 76
 
umarł dnia 18 maja
 
1881 r.

[prawa heraldyczna]
Maurycy 
Łaski
 
obywatel m. Warszawy
 
żył lat 39
 
umarł d. 11 listop.
 
1880 r.

[lewa heraldyczna]
Alina 
Łaska
 
żyła lat 7[?]
 
umarła d. 10 lipca
 
1866 r.

34.

Tu spoczywają zwłoki 
śp. Józefa Jaszewskiego
 
Byłego oficera Wojsk Polskich
 
zmarłego dnia 28 grudnia
 
1882 roku.
 
w 75 roku życia

Stroskane dzieci po stracie 
ukochanego ojca tę pamiątkę stawiają
 
prosząc przechodnia
 
o westchnienie do Boga

35.

Eufemija de Castoul 
urodzona we Francyi
 
+ 5 września 1880 r.
 
żyła lat 5Antoni urod. we Francyi
 
+ 8 lipca 1880 r.
 
żył lat 25.
 
Janina urod. we Francyi
 
+ 12 lipca 1872 r.
 
żyła lat 22
 
Józef + 17 stycznia 1882 r.
 
żył lat […]

36.

D.O.M. 
Teofila z Kellerów
 
Pomianowska
 
zmarła d. 6 lutego 1883 r.
 
żyła lat 70

Przechodniu 
Kiedy przyjdzie ci ochota
 
Stanąć na cmentarnym progu
 
Tu spoczywa cicha cnota
 
Westchnij i polec ją Bogu!

37.

Tu spoczywają zwłoki 
Zofji Galik
 
żyła lat 32
 
zm. 21 lutego 1883
 
Józef Galik
 
żył lat 44
 
zm. 17 grudnia 1883

Wdzięczny brat 
Prosi o westchnienie

38.

Pamięci 
ukochanych rodziców
 
Wincenty Obrębski
 
obywatel Przed.[mieścia] Pragi.
 
żył lat 85 + d. 25 Września 1875 r.

Franciszka 
z Swinkowskich
 
Obrębska
 
żyła lat 33 +[zm.] d. 8 sierp. 1883

[lewa heraldyczna]
Ryszard 
Sowiński
 
żył lat 9
 
+[zm.] d. 3 stycznia 1878 r.

[prawa heraldyczna]
Józia 
Osterman
 
żyła mie. 3
 
[zm.] d. 5 grud. 1882 r.

39.

Ś.P. 
Jan Szebest
 
zmarł 1883

40.

D.O.M. 
Ś.P.
 
Władysława Bukowska
 
uczennica III gimnazjum
 
w Warszawie
 
przeżywszy lat 18
 
zmarła d. 15 stycznia 1884 r.
 
Stroskani rodzice
 
Jedynej i ukochanej córce
 
Kładą tę pamiątkę
 
Pokój jej cieniom

41.

Ś.P. 
Jan
 
Tarkowski
 
żył lat 38
 
zmarł dnia 27 lutego
 
1886 roku

Ach! zawcześnie mężu […] 
Pokryłeś[!] nas żałobą
 
[…]
 
Bo my płaczem za tobą
 
[żona] z dziećmi

42.

Ś.P. 
Stefanja
 
Hasiewicz
 
żyła lat 32 zm. d. 10 kwiet.
 
1893 r.

43.

Ś.P. 
Aniela
 
Cybulska
 
żyła lat 65 zm. d. 7 wrześ.
 
1895 r.

44.

Grób 
Norberta
 
Gumowskiego

45.

Grób Glińskich

46.

Ś.P. 
Kazimierz Myślakowski
 
zmarł w wieku lat 75
 
Pokój jego duszy

Inwentaryzacja nagrobków z 1916 r.

 1. Augoste Józef
 2. Boguski Józef
 3. Bondo Bianko
 4. Branle Maria
 5. Bratkowski
 6. Broniewski Marcin
 7. Bruszewski Feliks
 8. Bukowska Władysława(w oryginale „Wład”)
 9. Butcher Maria(w oryginale „Marja”)
 10. Caleotti Augustyn
 11. Cieszańskich Rodzina
 12. Czajewicz Adam
 13. Czarniawski Jan
 14. Dembeu
 15. Dmowski Walenty
 16. Dobrowojska Marianna
 17. Druker
 18. Dworakowski Szymon
 19. Gawryłow Franciszka
 20. Geber Karol
 21. Gieożewska Anastazja(Gierzewska)
 22. Girgas Honorata
 23. Glińskich Rodzina
 24. Goderyd Leonard
 25. Grabowski Jan
 26. Grocholska
 27. Gudorowicz Aniela
 28. Gumowskich Rodzina
 29. Harasimowicz Anna
 30. Hreczyna Adam
 31. Iwanowski Józef
 32. Jackowska
 33. Jaroszewska Maria(w oryginale „Marya”)
 34. Jasińska Józefa
 35. Jaszewski Józef
 36. Jaworskich Rodzina
 37. Józefowicz Karol
 38. Kabatników Rodzina
 39. Kamiński Mikołaj
 40. Karpińska Tekla
 41. Karpiński Jan
 42. Klatko Ks. M.
 43. Klecki Jan
 44. Konarzewski Edmund
 45. Konaszewski Grzegorz
 46. Kosiński
 47. Kowalski Antoni
 48. Kozubski Władysław(w oryginale „Władysł.”)
 49. Kożuchowski Gracjan(w oryginale „Gracyan”)
 50. Krankowski Stefan
 51. Krause
 52. Królewski Paweł
 53. Kruszewski
 54. Krzyżanowska Eleonora(w oryginale „Eleon.”)
 55. Krzyżanowski Józef
 56. Kulińska
 57. Kwell Julia
 58. Kwiatkowski Aleksander(w oryginale „Aleks.”)
 59. Langowska Teofila
 60. Lenarczyk Tomasz
 61. Majewski Michał
 62. Malewska
 63. Malewska
 64. Michałowska Julianna
 65. Mieszkowski Józef
 66. Milauer Arens
 67. Morantowiczów Rodzina
 68. Myślakowska Amelia(w oryginale „Amelja”)
 69. Nakonieczny Jan
 70. Nikel Chrystian
 71. Obrębski Wincenty
 72. Ohrensztejn Aleksander(w oryginale „Aleks.”)
 73. Oranowska
 74. Orszagh
 75. Osiński-Streżyna
 76. Pachowicz Leonard
 77. Papkiewicz Józefata
 78. Paszkowski Hilary
 79. Piekrzewicz Jakób
 80. Piętków Rodzina
 81. Piotr Wiktor
 82. Podbielska Józefa
 83. Podbielski
 84. Pomianowska Teofila
 85. Poraski Aleksander
 86. Puchalska Antonina
 87. Puchalski Paweł
 88. Radwan Walery
 89. Redych Franciszek
 90. Rudnicka Maria(w oryginale „Marya”)
 91. Sadowski Wojciech
 92. Samczyńskich Rodzina
 93. Sierakowska Kazimiera(w oryginale „Kazimira”)
 94. Skarzyńska Julia
 95. Skiwiński Onufry
 96. Skorynów Rodzina
 97. Sokolnicki Antoni
 98. Stolarska
 99. Stróżewski Bogumił(W oryginale „Bogumir”)
 100. Suprynowska
 101. Surzycki
 102. Szachmacińskich małżonków(w oryginale „Małż”)
 103. Szczeciński Stanisław(W oryginale „Stanisł.”)
 104. Ślósarskich Rodzina
 105. Świecki Ignacy
 106. Świnkowskich Rodzina
 107. Świtelski Andrzej
 108. Tarkowski Jan
 109. Tuwan Sebastian
 110. Tyłowieckich Rodzina
 111. Wardyński Józef
 112. Wenda Gracjan(w oryginale „Gracyan”)
 113. Wiśniewska Maria
 114. Wojakowski Władysław(w oryginale „Władysł.”)
 115. Woyhert Feliks
 116. Wyrzykowska
 117. Wyrzykowski
 118. Wysocki
 119. Zajdler Maria(w oryginale „Marja”)
 120. Zamojski Lucjan(w oryginale „Łucjan”)
 121. Zaskich Rodzina
 122. Zaukaites Rodzina
 123. Zimtz Józef
 124. Żelechowski
 125. Żołnowski Antoni(w oryginale „Ks. Ant. Żołnowski”)
 126. oraz 19 pomników nieczytelnych

oprac. Włodek Sroczyński Źródło:O przekazaniu terytorium Cmentarza Kamionkowskiego Komitetowi do zbierania ofiar dobrowolnych na budowę kościoła na Kamionku. Fragment: Wykaz piwnic i pomników znajdujących się na Cmentarzu Kamionkowskim z protokołu z dnia 11 lipca 1916 roku[w:] Akta Zarządu M. Stoł. Warszawy Nr 25 Rok 1916, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, AAW, A.IX.3.T.340.

Spis nagrobków wykonany „z natury” przez Sowę na przełomie lipca i sierpnia 2006 r.

 1. Bielecka Filomena(1879-1880)
 2. Bruszewska[…]
 3. Buczyńska Bolesława
 4. Bukowska Władysława(1866-1884)
 5. Castoul Antoni de(1855-1880)
 6. Castoul Eufemia de(1824-1880)
 7. Castoul Janina de(1850-1872)
 8. Castoul Józef de(?-1882)
 9. Cybulska Aniela(1830-1895)
 10. Dauben Ola(1875-1880)
 11. Galik Józef(1839-1883)
 12. Galik Zofia(1851-1883)
 13. Gawrylów z Majewskich Franciszka(1790-1875)
 14. Glińskich rodzina
 15. Goszczyńska Maria Magdalena
 16. Grocholska z Wiśniewskich Maria(1804-1877)
 17. Gumowski Norbert
 18. Hasiewicz Stefania(1861-1893)
 19. Iwanowska z Nowodworowskich Ewa(1805-1872)
 20. Iwanowski Józef(1786-1863)
 21. Jackowska z Drozdowskich Małgorzata(1811-1867
 22. Jaroszewski Józef(1824?-1854)
 23. Jasińska Józefa(1817-1868?)
 24. Jasiński Jakub(1761-1794)
 25. Jaszewski Józef(1807-1882)
 26. Klecki Jan(1807-1863)
 27. Korsak Tadeusz(1741-1794)
 28. Krumholz Wincenty(1849-1852?)
 29. Krzyżanowska z Majewskich Eleonora(1805-1855)
 30. Krzyżanowski Józef(1800-1870)
 31. Kukowicz Herkulana(1816-1870)
 32. Kulińska z Ruszkowskich Franciszka(1835-1878)
 33. Kwell z Majewskich Julia(1847-1877)
 34. Łaska Alina(1859-1866)
 35. Łaski Maurycy(1841-1880)
 36. Łaski Seweryn(1805-1881)
 37. Majewski Michał(1756-1845)
 38. Malewska z Grabowskich Lucyna(1851-1872)
 39. Myślakowski Kazimierz
 40. Odrębska z Swinkowskich Franciszka(1850-1883)
 41. Odrębski Wincenty(1790-1875)
 42. Oranowska z Danowskich Róża(1798-1879)
 43. Orszagh Adela Zdzisława(1871-1877)
 44. Orszagh Kazimiera Walentyna(1873-1877)
 45. Osterman Józia(1882)
 46. Paszkowski Hilary(1812-1879)
 47. Piekrzewicz z Górkiewiczów Marianna(?-1873)
 48. Podbielski Szymon(1791-1842)
 49. Polegli podczas rzezi Pragi w 1794 r.
 50. Polegli w bitwie o Warszawę ze Szwedami w 1656 r.
 51. Pomianowska z Kellerów Teofila(1813-1883)
 52. Poraska Marianna
 53. Poraski Aleksander(1861-1872)
 54. Poraski Feliks
 55. Skoryna Józefat(1806-1869)
 56. Skoryna Krystian(1805-1851)
 57. Skoryna Ludwik(1839-1865)
 58. Skwarc z Wiśniewskich Rozalia(?-1871)
 59. Slosarski Aleksander(1855-1874)
 60. Slósarska […](1861-1877)
 61. Slósarska z Kruszyńskich Paulina(1818?-1871)
 62. Slósarski Adam Kajetan(1859)
 63. Slósarski Albert(1793-1880)
 64. Slósarski Jan Maksymilian(1850-1853)
 65. Slósarski Józef Felicjan(1851-1853)
 66. Smoleńska Gabriela(1847-1852?)
 67. Sowiński Ryszard(1869-1878)
 68. Szachmacińska Ewa(1804-1855)  ( synowie Ewy i Franciszka urodzeni w 1838 i 1846: Józef Andrzej i Piotr Franciszek)
 69. Szachmaciński Franciszek(1803-1852)
 70. Szebest Jan(?-1883)
 71. Tarkowski Jan(1848-1886)
 72. Żołnierze polegli we wrześniu 1939 r.
 73. Żuczkowski Ksawery(1806-1880)
 74. […] Wojciech(1828-1867)

Comments are closed.