Parafia pod wezwaniem św. Wincentego Pallottiego i ul. Skaryszewska

Kościół pw. Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej 12

Kościół pw. Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej 12

Obecny kościół i dom wybudowano w 1985 r, a parafię pod wezwaniem św. Pallottiego erygowano w roku 1976, ale historia obecności pallotyńskiej przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie jest znacznie dłuższa.

Przed I wojną światową kaplicę przy ul. Skaryszewskiej wybudowali mariawici, a po odzyskaniu niepodległości mariawici sprzedali kościół z przeznaczeniem na magazyn materiałów budowlanych. W 1927 r. niszczejący obiekt zakupili pallotyni i założyli dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego SAC, który poświęcił bp Stanisław Gal, nadając mu tytuł Chrystusa Króla. Pomimo iż przy kościele nie było kanonicznie erygowanej parafii, to ośrodek tętnił życiem. Powstawały liczne grupy religijne, pallotyni podjęli ponadto działalność charytatywną w pobliskim kilkutysięcznym schronisku dla biednych, utworzyli również ochronkę dla dzieci.

Na początku II wojny światowej kościół został zniszczony, odbudowano go jednak jeszcze w czasie okupacji, a podczas Powstania Warszawskiego żołnierze składali w nim ślubowania i święcili sztandary. Działalność duszpastersko-społeczna pallotynów na warszawskiej Pradze trwała nieprzerwanie.

Adres parafii: Skaryszewska 12, Warszawa www.skaryszewska.pl

oprac. Dorota Lamcha

powrót do strony głównej

 

Comments are closed.