Uchwały i stanowiska Rady Osiedla

Stanowiska kadencji 2022-2026

Stanowisko z dnia 14 grudnia 2022 w sprawie planowanego objęcia Kamionka strefą uspokojonego ruchu tzw. “Tempo 30”

Stanowisko z dnia 14 grudnia 2022 w sprawie uporządkowania parkowania na Kamionku

Stanowisko z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego przez MWKZ w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych toru kolarskiego RKS Orzeł.

Stanowisko z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka – część II.

Stanowisko z dnia 5 października 2022 r w sprawie Regulaminu Parku Skaryszewskiego.docx

Uchwały kadencji 2022-2026

Uchwała nr 2_III_2022 popierająca wniosek Mieszkanki w sprawie zmiany mapy nawigacyjnej oraz niskich przelotów awionetek i helikopterów nad Kamionkiem

Uchwała nr 1_III_2022 w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Ambasady Republiki Kolumbii na wykonanie muralu na ścianie budynku przy ul. Zamoyskiego 43

Uchwała w sprawie objęcia honorowym patronatem _I Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców Pragi-Południe_

Uchwały kadencji 2018-2022

Uchwała 2.IV.2018 w sprawie objęcia patronatem XIV Biegu Wedla

Uchwała 3.VI.2019 w sprawie objęcia patronatem IV Turnieju o Puchar KBE

Uchwała Nr 4 w sprawie Konkursu Kamień Kamionka

Uchwały kadencji 2014-2018

Uchwała-Nr-25-w-sprawie-Konkursu-Kamień -Kamionka 2017

Uchwała-Nr-24-w-sprawie-inicjatywy-uchwałodawczej-działka-pod-szkołę  Inicjatywa-uchwałodawcza

Uchwala-nr-23-w-sprawie-objecia-patronatem-xii-biegu-wedla

Uchwala-Nr 22/LVII/2016_Regulamin-konkursu-Kamien-Kamionka

Uchwała nr 21 -Jednolite wzory

Uchwała Nr 20-Kamień Kamionka 2016

Uchwała Nr 19 w sprawie objęcia patronatem XI Biegu Wedla

Stanowiska kadencji 2018-2022

Stanowisko ROK w sprawie koncepcji zagospodarowania rezerwy ulicy Tysiąclecia

Stanowisko ROK w sprawie organizacji ruchu, postoju i parkowania w  SPPN na Kamionku -strefa rozszerzona

Stanowisko Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek w sprawie SPPN 

Stanowisko Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek w sprawie inwestycji na terenie WFSP Perun

Stanowisko Rady Osiedla w sprawie wjazdu samochodów do Parku Skaryszewskiego

Stanowisko Rady Osiedla z 2 lutego 2019 r w sprawie skrętu w lewo z ulicy Lubelskiej w Grochowską

Stanowisko nt skrętu w lewo -odpowiedź z ZDM

Stanowisko Rady Osiedla w sprawie terenu po dawnym torze kolarskim

Stanowisko Rady Osiedla Kamionek w sprawie nowej szkoły-ponowienie

Stanowisko ROK w sprawie nowej szkoły na Kamionku

Pismo Rady Osiedla Kamionek do Zarządu Zieleni – dotyczy stanu prac koalicji Cicho jest w Parku Skaryszewskim

Stanowisko Rady Osiedla z 14 maja 2019 w sprawie nieprzestrzegania ciszy nocnej przez organizatorów imprez na Błoniach Stadionu  Stanowisko nt. ciszy – odpowiedź

Stanowisko Rady Osiedla z 14 maja 2019 w sprawie konsultacji społecznych nt zagospodarowania terenu po torze kolarskim

Stanowisko Rady Osiedla Kamionek z 14 maja 2019 w sprawie nazwy końcowego przystanku Stanowisko nt nazwy końca trasy przy Dworcu Wschodnim – odpowiedź

Stanowisko ROK z dnia 4.06.2019 w sprawie korekty systemu MSI Stanowisko w sprawie MSI- odpowiedź z ZDM

Stanowisko ROK z dnia 4.06.2019 w sprawie zmiany nazwy przystanku na Kamionkowskie Błonia Elekcyjne

Stanowisko ROK z dnia 4.06.2019 w sprawie przystanku linii 521

Złożony wniosek do zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy, z dnia 25 czerwca 2020

Wniosek Rady Kamionka o nierozszerzanie strefy sródmiejskiej na Kamionku

Złożone wnioski do studium zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy z dnia 7 stycznia 2019 roku

Wniosek o zachowanie kamienicy Mińska 15 i rezygnację z Trasy Tysiąclecia na odcinku Żupnicza, Grochowska

Wniosek o zachowanie terenu zielonego róg Żupniczej i Bliskiej

Wniosek-o-zachowanie P.Sk, KBE i działek

Wniosek – część Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych

Wniosek-o -wpisanie-usług-oświatowych

Wniosek – centrum lokalne Kamionka

Wniosek-o-teren-zieleni-na KS Orzeł

Stanowiska kadencji 2014-2018

Stanowisko w sprawie święta stulecia w Parku Skaryszewskim (z dnia 16 lutego 2016) Odpowiedź na stanowisko w sprawie Św. Stulecia w P. Skaryszewskim (1)

Stanowisko w sprawie hałasu emitowanego przez imprezy na Błoniach (z dnia 18 kwietnia 2016) ; Odpowiedź: skan pisma nr UD.VI.WOŚ.6251.1.2016.MWO z dnia 18.05.2016.

Stanowisko w sprawie rewitalizacji Kamionka (z dnia 18 kwietnia 2016)

Stanowisko ROK na temat Budżetu Partycypacyjnego ( z dnia 5 lipca 2016)

Stanowisko na temat Święta Stulecia (z dnia 5 lipca 2016)

Stanowisko-w sprawie-Parku-Skaryszewskiego (z dnia 7 września 2016)

Interpelacje, uchwały i stanowiska Rady z kadencji 2010-2014, a także z lat 2014-2015 bieżącej kadencji można obejrzeć na stronie Urzędu Dzielnicy:

http://www.pragapld.waw.pl/kamionek-

powrót do strony głównej                                          interpelacje 2016-2018

Comments are closed