Forum Rad Osiedli na Kamionku

Dnia 8 marca  gościliśmy na Kamionku koordynatorów Rad Osiedli. Jak zwykle dyskutowaliśmy o ważnych dla Mieszkańców sprawach, tych które są wspólne dla nas wszystkich. W porządku obrad znalazły się:

  • stanowisko na temat tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego,
  • obchody 100 lecia przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy do Warszawy,
  • Turniej Piłkarski o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych – impreza międzyosiedlowa przygotowywana jako inicjatywa lokalna przez Mieszkańców i członków Rady Osiedla Kamionek na 5 czerwca br na Błoniach.

Po etapie prezentacji projektów mamy już pierwsze uwagi i obserwacje dotyczące regulaminu Budżetu Partycypacyjnego, sposobu przeprowadzania spotkań, a także promocji samego Budżetu. Zostaną one uzupełnione o uwagi i spostrzeżenia dotyczące kolejnych etapów i po zakończeniu edycji przesłane do władz miasta.

Zastrzeżenia obecnych wzbudziło zlokalizowanie imprezy masowej, tak liczebnej właśnie w Parku Skaryszewskim – jedynym takim w kraju, który powinien być oazą ciszy i spokoju i który ma własną i wystarczającą infrastrukturę gastronomiczno – rozrywkową oraz sportową. Próbowaliśmy odpowiedzieć także na pytanie, czy święto spełnia oczekiwania Mieszkańców, czy istotnie przyczynia się do promocji samorządu, a także, czy jesteśmy usatysfakcjonowani udziałem Rad w tym święcie?

Wreszcie zaprezentowana została koordynatorom inicjatywa lokalna pod nazwą Turniej Piłkarski o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, który ma się odbyć 5 czerwca br na Błoniach. Rady zostały zaproszone, by wystawiły swoje reprezentacje. Wspólnie zastanawialiśmy się jak najlepiej wykorzystać to wydarzenie do promocji lokalnych samorządów.

Koordynatorzy zaprezentowali wiele spraw w punkcie ,,sprawy wniesione i wolne wnioski”. Tu znalazły się sprawy różne – od mpzp rejonu Ostrobramskiej, potrzeby walki z wszechobecną sprzedażą alkoholu, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza po wsparcie rozpowszechnienia informacji, że rozpoczęła się  rekrutacji dzieci do przedszkoli. Kolejne zebranie koordynatorów – za dwa miesiące zorganizuje Grochów Centrum.

zdjęcia: JKania, tekst: DLamcha
Bookmark the permalink.

Comments are closed.