Inicjatywa na rzecz dzieci na Kamionku – ZAPROSZENIE

Fundacja Razem dla dzieci Pragi Południe ZAPRASZA rodziców i babcie dzieci od 0,5 – 6 lat do zespołu roboczego inicjatywy, o której poniżej: Pierwsze spotkanie planowane jest na dzień 6 października 2016 w godz. 10.00-15.00 w Stowarzyszeniu Centrum Działań Lokalnych przy ul. Paca 40. Koordynatorką projektu jest Urszula Zimoląg. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: [email protected], tel. 22 8811580 lub 500 004 730. Do wszystkich zainteresowanych Mieszkańców: bądźcie tam z nami!

 

Projekt „Razem dla dzieci Pragi Południe” będziemy realizować w okresie wrzesień 2016 – grudzień 2017 na terenach rewitalizowanych dzielnicy Pragi Południe ze szczególnym uwzględnieniem podobszaru Kamionek, w partnerstwie czterech organizacji: Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego (FRD), Fundacji Rodzinnej (FR), Fundacji Kooperatywy Grochowskiej (FKG)  oraz Centrum Aktywności Lokalnej (CAL).

Najważniejsze cele projektu:

– Zwiększenie kompetencji społecznych i wychowawczych rodziców i opiekunów.

– Zwiększenie szans  rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku od kilku miesięcy do 6 lat.

Działania skierowane są do:

– dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat

– rodziców, opiekunów, babć i dziadków

– profesjonalistów pracujących z dziećmi: nauczycielek przedszkolnych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, psychologów, animatorów z organizacji pozarządowych.

Najważniejsze działania: 

I. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rodzin z dziećmi 

II. Powołanie Klubu dla Rodzin 

III. Szkolenia (dla nauczycielek przedszkolnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, asystentek rodzin z OPS, opiekunek ze żłobków, rodziców) przygotowujące do prowadzenia:

– Grup Zabawowych i „Biblioteczki dla najmłodszych”

– Zajęć dla dzieci „Przedsiębiorcze dzieci”

– Zajęć sportowych dla dzieci

IV. Zajęcia dla dzieci, rodziców, opiekunów, babć i dziadków

– Prowadzenie wypożyczalni „Biblioteczka dla najmłodszych”

– Spotkania Grup Zabawowych

– Warsztaty dla rodziców podnoszące ich umiejętności wychowawcze

– Warsztaty i wykłady dla rodziców – jak świadomie i zdrowo żywić swoje dzieci od urodzenia do szóstego roku życia

– Warsztaty z zakresu profilaktyki wzroku „Lepiej widzę, lepiej się uczę”

– Warsztaty dla rodziców z zakresu edukacji finansowej „Jak efektywnie zarządzać domowym budżetem”

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.