Jaki był 2021 rok?

Ostatni dzień 2021 roku jest porą na podsumowanie prac Rady. Choć był to kolejny rok w cieniu pandemii i obradowaliśmy rzadziej i często w trybie on-line, nie siedzieliśmy bezczynnie. Zabraliśmy głos we wszystkich ważnych dla mieszkańców Kamionka sprawach. I tak:

– wzięliśmy udział we wszystkich ważnych konsultacjach: nt. zielonej Grochowskiej, Zintegrowanego Programu Rewitalizacji i projektowanej strefy płatnego parkowania na Kamionku i SK

– przedstawiliśmy uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Skaryszewskiego.

Troszcząc się o standard życia mieszkańców i estetykę naszego otoczenia interweniowaliśmy m.in. w sprawach nowopowstałego odcinka ulicy Kamionkowskiej, parkowania przy ul. St. Augusta i na Starówce Kamionka, mostku w ciągu ulicy Międzynarodowej, stanu latarni w Parku Skaryszewskim i przy ul. Lubelskiej, upomnieliśmy się o rewitalizację kamienic z niewyjaśnionym dotychczas stanem prawnym – Mińska 4,33,35, Chodakowska 33, Grochowska 354, zainteresowaliśmy się losem nieczynnej toalety na KBE, przedłużającym się remontem Lubelskiej 30/32 oraz przeniesieniem wypożyczalni książek.

Schyłek roku przyniósł sukces wcześniejszych starań Rady, a mianowicie przyznano środki na rozbudowę SP 255, a w projekcie mpzp dla Kamionka cz. II znalazło się miejsce pod nową szkołę, pod którą miasto wykupiło już część działki.

Członkowie Rady co roku uczestniczą w Budżecie Obywatelskim. W tym roku do realizacji w roku 2022 przeszedł projekt rewitalizacji alejek w Parku Skaryszewskim, zrealizowano poprzedni projekt ratowania magnolii a w trakcie realizacji jest automatyczna toaleta w Parku.

Jako jedyna Rada Osiedla wychodzimy do Państwa uczestnicząc w Prasko-Południowych Prezentacjach, gdzie promujemy tradycję i historię Kamionka. Uczestniczymy w pracach Partnerstwa Nasz Kamionek, które ma na celu zbudować na Kamionku i wokół spraw Kamionka wspólnotę organizacji, przedsiębiorców, społeczników a także dzielnicowych placówek kultury i oświaty. Troszcząc się o nasze wyjątkowe dobro – Park Skaryszewski jesteśmy aktywni w koalicji ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”.

Ponadto udzieliliśmy patronatu Biegowi Wedla oraz akcji Stop Bazgrołom na Kamionku. Współorganizowaliśmy także Choinkę Sąsiedzką na Kamionku.

Żeby działać jeszcze sprawniej na rzecz sąsiedztwa najaktywniejsi członkowie Rady założyli w lipcu tego roku stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Kamionka i Skaryszewa.

Na prowadzonej przez nas stronie www.kamionek.warszawa.pl znajdziecie sporo informacji o Kamionku, jego historii i ważnych miejscach, a także wcześniejszych naszych inicjatywach. Aktualności znajdziecie na naszym fanpejdżu i grupie Na Kamionku.

Dziękujemy za ten wspólny, udany rok!

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.