Rusza Forum Rad Osiedli na Pradze Południe!

 

IMG_20181107_200552[1]

Obecni Tadeusz Rudzki (saska Kępa), Paweł Łokietek (Gocław), Krzysztof Daszkiewicz Bortnowski (Grochów Centrum), Joanna Rybicka (Grochów Kinowa), Marek Borkowski (Grochów Północny), autor foto Dorota Lamcha (Kamionek)

W środę 7 listopada br odbyło się pierwsze w tej kadencji spotkanie Forum Rad Osiedli w siedzibie Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy przy ul. Walecznych 42. Obecni byli na nim przewodniczący i przedstawiciele sześciu z siedmiu południowopraskich rad.

Forum Rad Osiedli to wspólna inicjatywa przewodniczących rad osiedli, która ma służyć wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, oraz szukaniu wspólnych dla wszystkich osiedli tematów i problemów, przy których rozwiązywaniu moglibyśmy się wzajemnie wspierać.

Współpraca rad przynosi wymierne korzyści. Takim przykładem jest koalicja ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”, która zainicjowana została jako współpraca samorządów Kamionka i Saskiej Kępy i rozwinęła się w poważny projekt z udziałem także wielu organizacji pozarządowych i zarządcy parku.

Na początek postanowiliśmy wystąpić do Rady Dzielnicy o organizację szkolenia dla wszystkich członków rad dotyczącego zagadnień formalnoprawnych – jednolitej interpretacji statutów co do zakresu kompetencji rad, omówienia dokumentów, jakie generują rady podczas pracy, narzędzi w postaci interpelacji, inicjatywy uchwałodawczej czy stanowiska. Jest to, naszym zdaniem konieczne, ponieważ dla wielu radnych jest to pierwsza kadencja, a i radni z dłuższym stażem też chętnie odświeżą sobie wiedzę i wyjaśnią wątpliwości.

Omówiliśmy także możliwość wpisania rad osiedli do programu operacyjnego w strategii Warszawa 2030. Do jednego z celów strategicznych ,,Odpowiedzialna Wspólnota”, powstaje obecnie program operacyjny z udziałem siedmiu biur m.st. Warszawy i strony społecznej reprezentowanej m. in. przez przewodniczącą Rady Osiedla Kamionek. Chodzi o to, aby w programie operacyjnym wymienione zostały rady osiedli jako pożądani członkowie partnerstw tworzonych do budowania wspólnot lokalnych, przynajmniej tam, gdzie działają, aby tym samym oficjalnie została im przyznana rola, którą przecież cały czas pełnią.

Dyskutowaliśmy także o zmianach w regulaminie Budżetu Partycypacyjnego wymuszonych zmianą ustawy o samorządzie terytorialnym. W warsztatach i konsultacjach na ten temat, które odbywać się będą do 20 listopada biorą bowiem udział członkowie i przewodniczący niektórych rad.

Padła propozycja corocznego pikniku – spotkania integracyjnego rad osiedli na Pradze Południe dla wszystkich radnych. Byłaby to świetna okazja, aby lepiej się poznać i wzmacniać wzajemne koleżeńskie relacje. Wspomnieliśmy także o Turnieju o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych i jego potencjale integracyjnym i zgodziliśmy się, że warto Turniej promować także wśród innych warszawskich rad osiedli.

Z inicjatywy Tadeusza Rudzkiego fejsbukowa strona społeczności ,,Wybory do Rad Osiedli na Pradze Południe” zamieniona została na społeczność ,,Rady Osiedli na Pradze Południe” i będzie służyła komunikacji rezultatów pracy i inicjatyw Forum.

Spotkania Forum Rad Osiedli mają odbywać się co 3 miesiące, za każdym razem w siedzibie innej rady. Najbliższe odbędzie się w styczniu w siedzibie Rady Osiedla Gocław, na zaproszenie przewodniczącego Pawła Łokietka.

Chcielibyśmy, aby wzięli w nim udział już delegaci, po dwie osoby z każdej rady, wyznaczone przez rady uchwałą na najbliższych posiedzeniach.

DLamcha