Będzie plan dla rejonu ulicy Podskarbińskiej.

Przechwytywanie Podskarbińska-mpzp

Wszystko wskazuje na to, że na Kamionku już wkrótce poszerzy się obszar z uregulowanym ładem przestrzennym.  Na sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 29 sierpnia br. przyjęto uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 17 marca 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Podskarbińskiej. Duży obszar ograniczony od północy torami, od wschodu ulicą Garwolińską, od zachodu ulicą Chodakowską , od południa ciągiem ulic: Stanisławowskiej, Dwernickiego i Szaserów obejmuje tereny, w większości poprzemysłowe, leżące na osiedlach Kamionek i Grochów Centrum. Teraz został podzielony na cztery części.  Uchwała ma przyspieszyć uchwalenie planu dla tych części, dla których nie jest wymagana uprzednia zmiana Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego.

Dla części I – już zabudowanej osiedlami mieszkaniowymi, oraz z osiedlami w trakcie budowy (osiedla Praho, osiedle przy Chrzanowskiego) kontynuacja procedury nastąpi od razu. Już tej jesieni spodziewać się możemy konsultacji społecznych w tej sprawie. Pożądana będzie jak największa frekwencja i zainteresowanie, bo to od zapisów tej części planu zależeć będzie m.in. zagospodarowanie terenu po torze kolarskim ,,Orzeł”.

Część II obejmuje głównie obszar Wojskowego Instytutu Medycznego, ale nie tylko. Na przeszkodzie uchwaleniu planu stoi nierozstrzygnięty przebieg obwodnicy śródmiejskiej. Od 2011 roku zmieniła się znacznie koncepcja obwodnicy. Plan będzie można uchwalić po ostatecznym rozstrzygnięciu przebiegu jej linii rozgraniczających.

Część III – pomiędzy torami a ulicą Żupniczą i jeszcze nieistniejącym przedłużeniem ulicy Żupniczej obecnie zdominowana przez kolej i funkcję usługową, będzie wymagała doprecyzowania przeznaczenia terenu oraz zabezpieczenia miejsca na usługi miejskie takie jak żłobek czy przedszkole. Żałujemy, że uzasadnienie nie wspomina nic o szkole.

Część IV wymaga przeprowadzenia dopiero analiz możliwości zagospodarowania, a przygotowanie projektu planu będzie możliwe dopiero po zmianie Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego. Obecne przewiduje tam usługi, tymczasem,  jak czytamy w uzasadnieniu, jest ,,duża presja na funkcję mieszkaniową”.

Projekty wszystkich planów powstaną w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.

Z zainteresowaniem, zwarci i gotowi, czekamy na część I.

Dla zorientowania się w skali obszaru, który zostanie objęty planami, warto zajrzeć do serwisu http://ukosne.um.warszawa.pl. Nazwa ,,rejon ulicy Podskarbińskiej” jest dość myląca… I w ogóle bardzo gorąco polecamy oglądanie dzielnicy i Warszawy w tym serwisie.

Dodać należy, że obecnie w Warszawie obowiązuje 288 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 19.812 ha co stanowi jedynie 38,3% powierzchni m.st. Warszawy. Na terenie Kamionka obowiązują 4 plany zagospodarowania przestrzennego:

  •  rejonu ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej z 1999 r.
  • rejonu Dworca Wschodniego z 2010 r.
  • rejonu Stadionu Narodowego z 2014 r.
  • rejonu Ronda Wiatraczna cz II – (tak nazwano plan dla terenu Sinfonii Varsovii, Parku OPAK, osiedla TOR i osiedla Terespolska po Corze).

Plany dla Kamionka w trakcie sporządzania to:

  • Plan rejonu Kamionka cz I, II i III – prognozowana data uchwalenia odpowiednio: 2022, 2020 i 2021
  • Plan rejonu Parku Skaryszewskiego – prognozowana data uchwalenia: 2021
  • Plan rejonu Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych -prognozowana data uchwalenia: 2022.

 

DLamcha