Cmentarz na Kamionku – epitafia, spis nagrobków 1916 r i 2006 r.

Grochowska - cmentarz kamionkowski 1858

Cmentarz kamionkowski ok. roku 1858

 

Trudno sobie to dziś wyobrazić, ale przez długie wieki Kamionek był dla okolicznych mieszkańców przede wszystkim miejscem pochówków. Cmentarz był tutaj od XIII wieku do końca wieku XIX. Jeszcze długo po przeniesieniu nekropolii na Bródno składano zmarłych do istniejących grobowców rodzinnych.

Dziś napisy się zatarły, trudno odczytać, kim byli chowani tu zmarli. Oto garść odcyfrowanych kilkanaście lat temu epitafiów, z wieku XIX — wojskowi, urzędnicy. Jest też lekarz, radca, a najliczniej reprezentowani są tzw. ,,obywatele i obywatelki Pragi, bądź miasta Warszawy” – mianem ,,obywatel” określano niegdyś właściciela dóbr ziemskich, a w mieście także właścicieli kamienic i gruntów:

Tu spoczywają zwłoki śp. Józefa Jaszewskiego Byłego oficera Wojsk Polskich 
zmarłego dnia 28 grudnia
 1882 roku w 75 roku życia

Stroskane dzieci po stracie ukochanego ojca tę pamiątkę stawiają prosząc przechodnia 
o westchnienie do Boga

Maurycy Łaski, obywatel m. Warszawyżył lat 39, umarł d. 11 listop. 1880 r.

Tu spoczywają zwłoki ś.p. Józefa Krzyżanowskiego Kontrollera Objazdowego 
Emeryta i Obywatela
 
zmarłego d. 4 Maja 1870 r. w wieku lat 70

Tu spoczywają zwłoki ś.p. Ksawerego Żuczkowskiego Podpułkownika Wojsk Cesar. Rossyjskich zmarłego d. 22 stycznia 1880 roku w wieku lat 74

Józefat Skoryna Kapitan Marynarki żył lat 63 zmarł dnia 22 listopada 1869. Prosi o westchnienie do Boga

D.O.M. Tu spoczywają zwłoki ś.p. Eleonory z Majewskich Krzyżanowskiej Żony Urzędnika Magistratu M. Warszawy. Zmarłej d. 16 Sierpnia 1855 r. w wieku lat 50. Prosi przechodnia o westchnienie do Boga

Ś.P. Ian Klecki Doktór Med. ur. 1807 r. + d. 23 marca 1863. Pokój drogim cieniom . Wdzięczni obywatele Pragi

Więcej: http://kamionek.warszawa.pl/cmentarz-na-kamionku/ – publikujemy spisy nagrobków wykonane w roku 1916 przed budową nowego kościoła oraz w roku 2006 przez pasjonata Sowę.

Oprac. Dorota Lamcha