Ostrzeżenie o wściekliźnie

Po ponad dwudziestu latach bez problemu wścieklizny, w ciągu ostatniego roku zdarzyło się ponad 100 przypadków tej choroby na Mazowszu, wśród zwierząt dzikich, ale również kotów. I choć w Warszawie to dopiero 15 przypadków, skłoniło to władze do szeroko zakrojonej akcji profilaktycznej, której nie powinniśmy bagatelizować.

wścieklizna w Warszawie - 1

Na terenie Warszawy obszarem zagrożonym wścieklizną zostały objęte tereny dzielnic: Wawra, Wesołej, Targówka (część dzielnicy ograniczoną od zachodu ul. Radzymińską), Rembertowa, Pragi Południe (część dzielnicy ograniczoną od południa linią kolejową przebiegającą wzdłuż ul. Makowskiej). Przed wjazdem na ten obszar umieszczono stosowne tablice informacyjne.

Zagrożenie pojawiło się też w lewobrzeżnej Warszawie – w Wilanowie zanotowano przypadek sarny ze wścieklizną.

Wścieklizna jest chorobą w 100% śmiertelną, a drogą zakażenia jest przedostanie się wirusa ze śliną zwierzęcia do rany, najczęściej po pokąsaniu.  W Polsce głównym rezerwuarem wścieklizny są lisy rude.

Wścieklizna w Warszawie-2

Jakie działania zostały podjęte przez m.st. Warszawa:
 1. Obszar zagrożony wścieklizną został oznakowany.
 2. Informacje o kolejnych przypadkach wścieklizny oraz rekomendacje Wojewody rozsyłane są do właściwych jednostek.
 3. Na oficjalnej stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, zamieszczony został komunikat dla mieszkańców, który z automatu przekazywany jest również poprzez aplikację mobilną mieszkańcom zarejestrowanym w tej aplikacji.
 4. Sukcesywnie ponawiane są komunikaty prasowe.
 5. Propagowana była akcja „Zaszczep pupila, to tylko chwila” organizowana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii poprzez umieszczanie informacji na stronach internetowych dzielnic i miasta.
 6. W komunikacji miejskiej (autobusy i tramwaje) w okresie 18.10-07.11.2021 r. wyświetlane były grafiki ostrzegające mieszkańców o zagrożeniu.
 7. Wprowadzono obowiązek szczepienia bezdomnych psów i kotów oraz kotów wolno żyjących będących pod opieką organizacji, w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt na 2022 rok.
 8. Do dzielnic i jednostek zostały przekazane ulotki z informacją o akcji szczepienia lisów, z prośbą o rozwieszenie.
 9. W okresie 8-21.11.2021 r. w trzech stacjach radiowych: RMF MAXXX Warszawa, Pogoda Warszawa, RMF Classic Warszawa puszczany był spot radiowy.
 10. Dzielnice Wawer i Wesoła przesłały informację o zagrożeniu do placówek oświatowych na terenie Dzielnic z prośbą o umieszczenie informacji na stronach internetowych szkół i dzienniku elektronicznym.
 11. Dzielnica Wawer przekazała do Spółdzielni mieszkaniowych i ZGN Wawer plakaty z prośbą o rozwieszenie.
 12. BOŚ wystąpił do Burmistrzów Dzielnic, aby w ramach zawartych umów z lecznicami weterynaryjnymi szczepili wszystkie koty, które trafią do lecznicy (zgodnie ze stanowiskiem PLW).
 13. Informacja o wściekliźnie została przekazana przez dzielnice społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
 14. Miejski Ogród Zoologiczny zabezpieczy w dniach 17-18.12 br. obszar ogrodu pastuchami elektrycznymi oraz zakupi klatki do ewentualnego odławiania lisów, które pojawiają się na jego terenie.
 15. Sytuacja jest na bieżąco omawiana na wewnętrznych spotkaniach z Wydziałami Ochrony Środowiska Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy.
  Służby robią swoje, my także musimy zrobić swoje, czyli:
 1. Właściciele zwierząt:

poddać się akcji ,,Zaszczep pupila, to tylko chwila”, przy czym chodzi tu także o koty, nie tylko o psy. Szczepienie kotów nie jest obowiązkowe a jedynie zalecane, bowiem koty na ogół zadowalają się czterema kątami. Jeżeli jednak mamy pupila, który od czasu do czasu wyrywa się na samodzielny spacer, należy go zaszczepić bezwzględnie.

 1. Wszyscy:

na terenie zagrożonym wścieklizną powinniśmy powstrzymać się w ogóle od zbliżania się do dzikich zwierząt, także drobnych, jak wiewiórki i jeże czy wolno żyjące koty.

– nie dotykamy nieznajomych zwierząt, które do nas same podchodzą, ani nie pozwalamy ich głaskać dzieciom. Nie możemy być pewni, jak zwierzę zachowa się przy tak bliskim kontakcie.

– gdy spotkamy zwierzę, które wg nas potrzebuje pomocy, wzywamy ekopatrol pod numerem 19115. W żadnym razie nie udzielamy jej samodzielnie, nie dotykamy, nie przewozimy, a tym bardziej nie zabieramy zwierzęcia do domu.

Pamiętajmy, że utrata naturalnej płochliwości jest cechą charakterystyczną osobników chorych na wściekliznę. Tym samym każde dzikie zwierzę, które śmiało do nas podchodzi, powinno wzbudzić naszą czujność.

Jak postępować w przypadku pogryzienia, pokąsania, podrapania przez dzikie zwierzę?
 1. dokładnie oczyść zranione miejsce – przemyj ranę ciepłą wodą z mydłem, a następnie dokładnie ją odkaź i zabandażuj (nie należy przedwcześnie tamować krwi, gdyż krew może też wypłukać wirusa z rany),
 2. niezwłocznie zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu lub zadzwoń na pogotowie ratunkowe lub numer 112, jeśli doszło do pogryzienia przez dzikie zwierzę, a nie ma możliwości podjęcia obserwacji weterynaryjnej zwierzęcia w kierunku wścieklizny, poddaj się szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
 3. w przypadku pogryzienia przez zwierzęta domowe, należy ustalić właściciela zwierzęcia (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie kontakt telefoniczny), w celu zgłoszenia go do obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny,
 4. jeżeli ustalenie właściciela zwierzęcia domowego jest niemożliwe, poddaj się szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
Na podstawie komunikatu prasowego opr. D.Lamcha Grafiki  z prezentacji Lasów Państwowych oraz Urzędu m.st. Warszawy.