Nagroda ,,Pańskiej Skórki” dla akcji ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim” !

IMG_20170826_195546316

Rada Osiedla Kamionek jest jedną z kilkunastu organizacji — koalicja się rozrasta — aktywnie uczestniczących w akcji ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”. Pragniemy ogromnie podziękować naszym koalicjantom, wraz z którymi osiągnęliśmy ten sukces. Dziękujemy za Waszą ogromną pracę i wielkie serce dla Parku!

Ogromne podziękowania kierujemy do jury ,,Pańskiej Skórki”, czyli do młodych aktywistów miejskich, że zauważyli taką skromną oddolną akcję i tym samym utwierdzili nas w przekonaniu, że to inicjatywa słuszna i potrzebna. Że nie wszystko, co ma sto lat, jest passe. Że stuletni park oferujący oddech żywej ziemi w mieście zakutym w beton i asfalt, park z wiewiórkami i ptakami gdzie dba się o przyrodę, też czyni Warszawę miejscem lepszym do życia.

Czym jest akcja ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”?

Z coraz szerszym gronem społeczników walczymy z rozjeżdżaniem stuletniego zabytkowego parku – wybitnego dzieła architektury krajobrazu — przez setki samochodów i tratowaniem go przez masowe imprezy wprowadzające między stuletnie dęby i buki wielkoformatowe reklamy, estrady, generatory prądu, głośniki o dużej mocy i przeróżne instalacje. Koalicję tworzą prócz samorządów Kamionka i Saskiej Kępy także:  Stowarzyszenie Wiatrak, Miasto Jest Nasze, Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy, ŁADna Kępa, Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa, Miłośnicy Krajobrazu — Stowarzyszenie Właścicieli Lokali, Ogród Warszawa Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego. Akcję wsparł Portal Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz warszawski oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Czym jest nagroda Pańskiej Skórki?

To nagroda aktywistów i blogerów warszawskich, przyznawana w mieście już po raz czwarty zainicjowana przez autorów bloga ,,Pańskiej Skórki”. Wyróżnia najlepsze inicjatywy i pomysły zmierzające do tego, by Warszawa stała się miastem lepszym do życia. Znaleźliśmy się w prestiżowym i znamienitym gronie wspaniałych osób, które społecznie lub zawodowo pracują na rzecz tego, by Warszawa była miejscem jak najbardziej przyjaznym dla swoich mieszkańców. ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim” ustąpiło miejsca tylko kładce rowerowej przy Moście Łazienkowskim, wyprzedziło zaś Muzeum Warszawy… Tyle jury. Prócz tego odbył się plebiscyt publiczności, w którym w tym roku zwyciężyła Dzielnica Wisła.

Prestiżowe nagrody wręczono 26 lipca br. na urodzinowej domówce ,,Pańskiej Skórki” w Jazdowie. Nagroda ma pomysłową formę. To przedmioty nabywane na pchlich targach, nawiązujące tematem do przedmiotu działalności nagrodzonego i koniecznie pomalowane na jaskraworóżowy kolor. Nasza nagroda ,,Pańskiej Skórki” to ręcznie wyrzeźbiony z drewna milczący świątek – wszak w Parku Skaryszewskim ma być cicho.

IMG_20170828_134559[1]

Nagrodę na urodzinowej uroczystości w imieniu koalicji odebrały przedstawicielki samorządów Kamionka i Saskiej Kępy – Dorota Lamcha oraz Jolanta Tworkowska Pieńkosz oraz Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze — Stefan Gardawski.

IMG_20170826_195826328

Jak powstała akcja? – trochę historii

Rada Osiedla Kamionek wielokrotnie apelowała do władz o szanowanie parku, otoczenie go szczególną ochroną ze względu na jego dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze – park jest domem dla ponad 70 gatunków ptaków i zwierząt, pięknie rosną w nim drzewa, bo to jeden z nielicznych parków, gdzie nie wywożono podczas odbudowy stolicy gruzów. Zdaniem lokalnych samorządowców parkowi, a także tym wszystkim, którzy go odwiedzają powinno się oszczędzić spalin i decybeli. Podobne stanowisko zajmował samorząd Saskiej Kępy. Jednak po latach apelowania uznaliśmy, że czas poszukać sprzymierzeńców. Nie musieliśmy długo szukać, bo oni już byli – Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków od lat sygnalizowało obecność w parku wielu gatunków ptaków i wskazywało na potrzebę otoczenia troską starych drzew – ich naturalnego siedliska. Saskokępskie stowarzyszenia także od lat występowały z potrzebą zadbania o park i wyprowadzenia stamtąd ruchu pojazdów. Więc kiedy Sylwia, członkini Miasto Jest Nasze założyła na portalu społecznościowym grupę ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim” – poszło jak burza.

Roli koordynatora akcji podjął się Tadeusz Rudzki – przewodniczący Stowarzyszenia Wiatrak i członek Samorządu Saskiej Kępy. Wniosek do Prezydent m. st. Warszawy o zakaz wjazdu samochodów oraz organizacji najbardziej uciążliwych imprez pozostał wprawdzie bez wiążącej odpowiedzi, jednak koalicjantom udało się nagłośnić sprawę w mediach – takich jak Gazeta Wyborcza, telewizja regionalna TVP3, przedstawiciele akcji pojawili się w programie ,,Jest sprawa” w RDC. W jedną z majowych sobót zorganizowaliśmy  akcję liczenia samochodów wjeżdżających do parku. Była ona zarazem początkiem kampanii społecznej – wręczaliśmy kierowcom ,,mandaty” uświadamiając, że park to nie parking.

Wkrótce pod naciskiem koalicji nowy zarządca ustawił w parku zakazy ruchu i postoju.

Podczas Święta Francji z kolei na zaproszenie nowego zarządcy monitorowaliśmy, czy organizator dostosował się do zaleceń wydanych w pozwoleniu na swoją imprezę.

Co dalej?

W związku z działaniami koalicji powstał zespół roboczy złożony z przedstawicieli nowego zarządcy parku – Zieleni Warszawskiej, biura konserwatora zabytków, straży miejskiej, działających w parku przedsiębiorców, południowopraskiego Wydziału Ochrony Środowiska  i 5 członków koalicji, w tym przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Kamionek. Prace zespołu trwają. W trakcie opracowania jest ankieta dla mieszkańców dotycząca sposobu korzystania z parku.

Czy cel jest wspólny?

Strona społeczna pragnie jedynie tego, by park pozostał parkiem. Strona miejska zaś ma na celu wypracowanie zasad dla ,,racjonalnego i skutecznego wykorzystania terenu publicznego w strukturze m. st. Warszawy” – jak wyczytaliśmy w zamówienia publicznego na przeprowadzenie konsultacji.

Nic nie jest przesądzone, bowiem akcja trwa. Możecie ją wesprzeć dołączając do wydarzenia ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”. https://www.facebook.com/events/1294282283972658/

tekst: DLamcha, zdjęcia: Jacek Pieńkosz