Głos Rady Osiedla Kamionek w sprawie ewaluacji Budżetu Partycypacyjnego

Etap głosowania na projekty z BP za nami. W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy i mieszkańcy dokonują ewaluacji. Wczoraj 5 lipca w Muzeum Warszawskiej Pragi odbyło się spotkanie ewaluacyjne dotyczące Budżetu. Spojrzeliśmy także na Budżet okiem Rady Osiedla Kamionek i w czasie wczorajszego zebrania również go oceniliśmy. W stanowisku zawarliśmy wnioski płynące z doświadczenia członków Rady ze wszystkich edycji BP: jako projektodawców, osób zaangażowanych w promowanie Budżetu i poszczególnych projektów, mieszkańców głosujących na projekty, a także pracujących przez dwie edycje w Zespole ds. BP – Zuzanny Lulińskiej (II edycja) i Doroty Jankowskiej Lamcha (III edycja). Martwimy się w szczególności  zbyt małą frekwencją w Budżecie, która z roku na rok nie powiększa się znacząco, pomimo intensywnej promocji. Wskazuje to, naszym zdaniem, na potrzebę zmiany tejże promocji z jednej strony i zdecydowanego uproszczenia sposobu głosowania – powrót do rozwiązania z I edycji.

Budżet nadal pozostaje głównie w rękach jednych i tych samych aktywistów. W stanowisku zawarliśmy postulaty zmian. Pełny tekst stanowiska znajdziecie tutaj: Stanowisko ROK na temat BP

DJLamcha