Bezpieczeństwo na Kamionku

PrzechwytywanieW dniu 15 stycznia odbyliśmy wyjątkowe zebranie w całości poświęcone sprawom bezpieczeństwa. Odwiedzili nas: nadkomisarz Rafał Tomczewski – naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej wraz z kierownikami III i IV Rewiru Dzielnicowych KRP Warszawa VII Marcin Bogacki i Piotr Gniewek a także naczelnik Marek Kubicki i Adam Wysocki z VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej. Omówiliśmy zebrane od mieszkańców problemy dotyczące naszego osiedla i wręczyliśmy przedstawicielom Policji i Straży Miejskiej uporządkowaną pisemną listę tychże problemów.

Ogólnie mówiąc pokrywają się one z aktywnością służb. Dowiedzieliśmy się bowiem, że w 2018 roku na terenie Kamionka odholowano 1912 nieprawidłowo zaparkowanych samochodów, najwięcej z okolic Stadionu i Błoni, zanotowano 1924 interwencji w sprawie bezdomnych i przewieziono na Kolską 1243 nietrzeźwych.

Z 75 tys. interwencji SM w dzielnicy aż 20 tys. odbyło się na Kamionku.  80% z nich dotyczy ruchu drogowego.

Według policji nasz brak poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza w rejonie Dworca Wschodniego, ulicy Mińskiej oraz Bazarku Rogatka nie znajduje potwierdzenia w liczbie zgłaszanych zdarzeń.

Policja zachęca do zgłaszania przestępstw i wykroczeń na numery alarmowe, a także do kontaktu z dzielnicowymi. Miejsca, gdzie stale obserwujemy problemy takie jak np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, przekraczanie dozwolonej prędkości, czy obecność bezdomnych i wiele innych możemy także nanieść na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html . Policja kieruje do zaznaczanych miejsc swoje działania prewencyjne.

Odszukanie właściwego dzielnicowego stało się łatwiejsze dzięki aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, która umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Praga Południe podzielona jest na cztery rewiry, w każdym działa dziewięciu dzielnicowych.

Z niepokojącym mieszkańców problemem narkomanii wśród dzieci i młodzieży, szerzącym się za sprawą coraz dostępniejszych tzw. dopalaczy walczy aktywnie Wydział Profilaktyki Społecznej Policji, który przeprowadza spotkania na ten temat w warszawskich szkołach.

Dzieci i ich rodzice mogą także skorzystać z uruchomionych telefonów, które podajemy poniżej:

1-168613_g

 

Otwarte spotkanie w sprawie bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej zorganizujemy w cieplejszej porze roku, kiedy zazwyczaj mocniej dają się nam we znaki wszelkie naruszenia porządku w miejscach publicznych – hałas, nocne biesiadowanie.  Za odbyte – serdecznie dziękujemy przybyłym gościom.

DLamcha