Święto Niepodległości 2016 na Kamionku

Stało się już tradycją, że w przeddzień Święta Niepodległości oddajemy na Kamionku symboliczny hołd tym, którym ją zawdzięczamy. I stało się tradycją, że towarzyszy nam w tym radny Dzielnicy Praga Południe, Marek Borkowski. W przeddzień kolejnej rocznicy  przedstawiciele Rady Samorządu Mieszkańców Kamionka wraz z radnym Markiem Borkowskim złożyli kwiaty i umieścili biało czerwone flagi w związanych z odzyskaniem niepodległości miejscach na Kamionku. Te miejsca to tablica na północnej Rogatce upamiętniająca miejsce  zbiórki oddziałów P.O.W. 29 kwietnia 1917 roku, głaz poświęcony J. Piłsudskiemu przy Mińskiej 25, gdzie J. Piłsudski przez jakiś czas, ukrywając się, przebywał, popiersie I. Paderewskiego, którego imieniem nazwany został nasz park oraz pamiątkowy głaz ku czci R. Dmowskiego przy Alei Wedla, u wylotu ulicy Lubelskiej.

Przypominamy, że wśród wielkich mężów stanu, którzy zbudowali naszą niepodległość  szczególnie związany jest z Kamionkiem Roman Dmowski  – ponieważ tutaj się wychował i stąd codziennie podążał pieszo na drugą stronę Wisły do szkoły, co po latach często wspominał.

Roman Dmowski (1864 – 1939) w okresie I wojny światowej stał na czele Komitetu Narodowego Polskiego, który działał na zachodzie opowiadając się po stronie państw ententy. 29 stycznia 1919 roku Roman Dmowski stanął przed tzw. Radą Dziesięciu czyli premierami i ministrami pięciu państw: Francji, Japonii, USA, Włoch i Wielkiej Brytanii, by na ich żądanie przedstawić całokształt kwestii polskiej. Jego wystąpienie trwało kilka godzin i było wygłoszone bez notatek, równolegle w dwóch językach francuskim i angielskim. To właśnie wystąpienie Dmowskiego zaważyło na kształcie granic niepodległej Polski  i na warunkach budowy polskiej państwowości.  Posiedzenie nie było niestety stenografowane, ale bogata merytoryczna zawartość wystąpienia zachowała się w notatkach sekretarza generalnego konferencji pokojowej i stanowi chlubne świadectwo politycznego i dyplomatycznego geniuszu wielkiego Polaka.

kwiatydn-5

DLamcha

kwiatydn-1
img_20161110_110642