Inauguracja obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości – na Kamionku

IMG_20180226_113401[1]

W dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w Teatrze Powszechnym uroczystą Sesją Rady Dzielnicy z udziałem licznych zaproszonych gości zainaugurowano obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po odśpiewaniu hymnu zebrani wysłuchali  doskonałego wykładu historyka prof. dra hab. Grzegorza Nowika, który przystępnie i obrazowo przedstawił ogrom wyzwań, przed którymi stanęło niepodległe państwo – scalenie trzech zaborów z różnymi systemami prawnymi, podatkowymi, kredytowymi, systemami szkolnictwa, monetarnymi, a nawet różnymi systemami miar i wag.

Sesję uświetnił występ artystyczny młodzieży z liceum im J. Jasińskiego, który wypadł imponująco w historycznych strojach. Patriotyczne pieśni, wiersze i polonez zebrał huczne brawa. Dzieci z przedszkola Groszek z rozbrajającym wdziękiem zadeklamowały: Kto ty jesteś? – Polak mały…”

Na sesji przyjęto stanowisko Rady Dzielnicy o następującej treści:

STANOWISKO Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  z
 dnia 26 lutego 2018 roku przyjęte na uroczystej sesji z okazji inauguracji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, pragnie upamiętnić to niezwykłe wydarzenie, a także podkreślić historyczne i teraźniejsze znaczenie tego jubileuszu.

Pragnienie i dążenie do uzyskania wolności były podstawowymi cechami Narodu Polskiego, a rok 1918 był jedną z jej najpiękniejszych kart w naszej historii. Sto lat temu Polacy, w tym mieszkańcy z terenów Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia, przyłączonych do Warszawy w 1916 roku, dokonali zwieńczenia wieloletnich starań i ofiar rodaków walczących przeciwko zaborcom o własne państwo. Odzyskali niepodległość naszej Ojczyzny.

Rada Dzielnicy pragnie oddać hołd wszystkim, którzy walczyli zarówno na polach bitew, jak i w codziennej pracy o niepodległą Polskę. Pamięć o tych ludziach należy traktować jako zbiorową powinność. Niniejsze stanowisko jest symbolicznym wyrazem uznania dla wszystkich uczestników tamtego sukcesu i szacunku do historii naszej Ojczyzny. Jest także deklaracją i zobowiązaniem przedstawicieli samorządu, do popularyzacji wywalczonych wartości  i kształtowania postaw przyszłych pokoleń w duchu patriotyzmu, demokracji i pojednania.

Niepodległość jest wielką wartością, o którą trzeba dbać również w warunkach pokoju. Mając to na uwadze, zachęcamy do podejmowania i włączania się do rocznicowych inicjatyw, które pokażą dumę i radość z naszej historii oraz podkreślą znaczenie podjętych wówczas działań. Jednocześnie życzymy rodakom, aby niepodległość odnajdywali w codziennej pracy oraz w budowaniu przyszłości Polski i jej rozwoju.