Znamy tegorocznych Laureatów Kamienia Kamionka!

IMG_20180516_181912[1]Kapituła Konkursu Kamień Kamionka zebrała się już po raz szósty. 16 maja br. do galerii Centrum Promocji Kultury przybyli znakomici Laureaci poprzednich edycji, by wraz z pozostałymi członkami Kapituły, w skład której wchodzą także członkowie Rady Osiedla Kamionek, przedstawiciele Zarządu Dzielnicy oraz dyrektor Centrum Promocji Kultury wybrać trzech spośród nominowanych w tym roku kandydatów. Po prezentacji sylwetek nominowanych osób i po gorącej dyskusji Kapituła w tajnym głosowaniu wybrała: Adama Rosińskiego w kategorii Samorząd; Janusza Piskorskiego w kategorii Mieszkaniec oraz Jana Bergera w kategorii Historia.

Przypominamy sylwetki Laureatów:

Adam Rosiński

Działacz lokalny, samorządowiec, dziennikarz, którego zarówno życie zawodowe jak i działalność społeczna szczególnie blisko związana jest z Kamionkiem.
Adam Rosiński reprezentował mieszkańców Kamionka w Radzie Osiedla przez trzy kadencje, w tym przez dwie był jej przewodniczącym. Nie sposób wymienić wszystkich zrealizowanych działań, których był inicjatorem. Do najbardziej znanych należą spowodowanie wpisania do rejestru zabytków budynków obecnej Sinfonii Varsovia oraz Trafostacji, nadanie nazwy Kamionkowskie Błonia Elekcyjne oraz pomysł, by honorować wybitnych mieszkańców Kamieniem Kamionka. Był i jest wielkim popularyzatorem wiedzy na temat Kamionka, inicjatorem powstania pierwszej strony internetowej Rady Osiedla, autorem artykułów na temat historii i współczesności naszego osiedla i dzielnicy, reporterem dokumentującym najważniejsze wydarzenia w naszej okolicy.
Laureat otrzymał nagrodę w kategorii ,,Samorząd” – za ogrom wysiłku włożony w pracę Rady Osiedla oraz inspirację dla mieszkańców i pozostałych samorządowców.

 

Jan Berger

Varsavianista, wielki znawca prawobrzeżnej Warszawy. Członek Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Zawodowo Jan Berger zajmuje się historią organizacji badań statystycznych na ziemiach polskich i rozwojem polskiej myśli statystycznej. Jednak to badanie i opisywanie dziejów Pragi, Grochowa, Kamionka, Targówka i innych miejsc położonych na prawym brzegu Wisły stały się dla Jana Bergera wielką pasją. Jest autorem 50 haseł w encyklopedii, Jego artykuły znajdują się w różnych wydawnictwach, m.in. w Kronice Warszawy, Roczniku Warszawskim i innych publikacjach varsavianistycznych. Wśród dzieł Jana Bergera najbardziej znane mieszkańcom Kamionka jest:  ,,O parafii i katedrze na Kamionku”.

Janusz Piskorski

Społecznik, który już od 46 lat niestrudzenie troszczy się o swoją małą ojczyznę, aby była piękniejsza, bezpieczniejsza i estetyczniejsza. Równie troskliwie dba o relacje międzyludzkie w środowisku społeczników, a swoją postawą i osobowością wyrywa z obojętności i zachęca sąsiadów do pracy na rzecz najbliższego otoczenia.  Jest wzorem społecznego zaangażowania, skromności i pracowitości.  Dzięki niemu m. in. powstał teren rekreacyjny przy ul. Bliskiej, parking społeczny, reaktywowano linię tramwajową nr 8 (obecnie 22), działały ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Gocławskiej (były Stomil), przy Wedlu i przy ul. Mińskiej (PZO), a przy ul. Berka Joselewicza powstał społeczny parking. Pojawiło się więcej wiat przystankowych, wygrodzono wysepki przystankowe, powstało przy Grochowskiej więcej świateł. Inicjował protesty powstrzymujące niefortunne pomysły władz, jak likwidacja szpitala grochowskiego, czy przecięcie parku Trasą Tysiąclecia.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Ceremonia rozdania nagród odbędzie się we wrześniu, a o dacie jeszcze poinformujemy.

Czytaj też: http://kamionek.warszawa.pl/kamien-kamionka/

dav

dav

IMG_20180516_181804[1]

DLamcha