Spacer sąsiedzki po Perunie

20200616_181433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popołudnie 16 czerwca 2020 r członkowie samorządu spędzili na sąsiedzkim spacerze w dawnej Warszawskiej Fabryce Sprzętu Spawalniczego ,,Perun” przy Grochowskiej. Rolę przewodników pełnili architekci z zespołu Latergrupa Architekci, autorzy zwycięskiej koncepcji, wybranej przez inwestora spośród pięciu innych ofert zagospodarowania tego terenu. Licznie przybyłym na spacer mieszkańcom opowiedzieli o historii Peruna, a także o tym, jak może wyglądać jego przyszłość.

Obecni na spacerze byli także: Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków oraz Sylwester Nowak, radny z dzielnicy Praga-Południe, przedstawiciel inwestora oraz przedstawicielka biura prawnego inwestora.

W dyskusji mieszkańcy podnosili przede wszystkim fakt niezgodności koncepcji z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sprzed 31 lat przewidującym tu usługi a nie mieszkania, przeskalowanie obiektu, który zasłaniać będzie światło mieszkańcom sąsiadujących z obiektem starych kamienic przy Grochowskiej, oraz nadmierne obciążenie ulicy Stanisława Augusta ruchem wygenerowanym przez mieszkańców 350 nowych mieszkań i odbiorców ulokowanych tu usług.

Pomimo, że atmosfera była gorąca i zbyt wiele wypowiedzi dotyczyło ogólnych zastrzeżeń do współczesnego budownictwa, procedur oraz polityki przestrzennej, zebrani mogli dowiedzieć się wielu konkretnych szczegółów.

Koncepcja (bo projekt powstanie, jeśli wniosek o lokalizację inwestycji zostanie przyjęty przez Radę m. st. Warszawy) przeszła już etap uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który  zaakceptował proponowaną bryłę nowego obiektu, a także jego skalę, co potwierdził obecny na spotkaniu Stołeczny Konserwator Zabytków.

A skala jest taka, że od ulicy Grochowskiej budynek będzie miał siedem pięter, pięć w linii pierzei i dwa ostatnie cofnięte w stosunku do linii pierzei, by nie zaburzać zbytnio jej harmonii. Podobną wysokość – siedmiu oraz sześciu pięter będzie miał od ulicy Stanisława Augusta, przy której reszta nowej zabudowy ma pięć kondygnacji.

Elewacja przedstawiana na wizualizacjach nie jest elewacją ostateczną. W przypadku zaakceptowania wniosku o lokalizację inwestycji inwestor będzie musiał dostosować materiały elewacyjne i ich barwę ściśle do zaleceń konserwatora.

Koncepcja zakłada, że teren będzie ogólnodostępny z wejściem zarówno od ulicy Grochowskiej, jak i od Stanisława Augusta, a wjazdem od ulicy Stanisława Augusta, aby można było swobodnie korzystać ze znajdujących się w zabytkowych halach lokali usługowych.

Zabytkowe hale mają być zabezpieczone przed ewentualnym zniszczeniem podczas budowy podziemnego parkingu sprawdzoną metodą, wypraktykowaną już przy zabytkach. Zostaną odrestaurowane i zaadaptowane na lokale usługowe.

Jedna z nich, od strony terenu zielonego dawnego cmentarza starowierców przeznaczona będzie na przedszkole dla ok. 50 dzieci. Część przyległego terenu zostanie wykorzystana na plac zabaw.

Hala najbliżej ulicy Grochowskiej znajdzie się pod nowym budynkiem, ale od frontu zostanie odsłonięty jej oryginalny szczyt, obecnie zasłonięty pomarańczową ścianką i reklamami, stanie się też bardziej widoczna z uwagi na przeszklony parter.

Zieleń przewidziana na tym terenie w zamian za wycięte drzewa to m.in. 50 nowych nasadzeń.

Ulica Stanisława Augusta zostanie przebudowana, aby mogła obsłużyć większy ruch.

Z ciekawostek – architekci zwrócili uwagę na trylinkę wyzierającą spod powłoki asfaltu, pochodzącą jeszcze sprzed wojny, wykonaną z betonu i kamieni polnych. W tym czasie używano do trylinki mieszanki betonu i  budulca z lokalnych kamieniołomów, np. bazaltu na Kresach, czy porfiru w Krakowie. W tym miejscu ma ona szczególne znaczenie, ze względu na osobistą znajomość Władysława Trylińskiego i i inżyniera Stefana Bryły, którzy współpracowali przy konstrukcji pierwszego w Europie mostu spawanego na rzece Słudwi k. Łowicza.

20200616_182515

 

 

 

 

 

O tym, czy inwestycja zostanie zrealizowana w trybie specustawy mieszkaniowej zadecydują stołeczni radni. Już tylko do 19 czerwca można zgłaszać uwagi do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na adres mailowy: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

Jeśli radni odrzucą wniosek, inwestor będzie mógł w niedalekiej przyszłości wybudować swój obiekt w oparciu o procedowany obecnie nowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamionek cz. III, przewidujący w tym miejscu zabudowę mieszkaniową o wysokości 25 m  i gęstości 3.0. (czyli nieco wyższej i gęstszej od proponowanej przez Latergrupa Architekci). Wprawdzie procedura m.p.z.p. przewiduje przed uchwaleniem konsultacje społeczne, pamiętać jednak należy, że także nowe opracowywane studium zagospodarowania przestrzennego zakłada poszerzenie strefy śródmiejskiej o takich właśnie gabarytach i przeznaczeniu zabudowy. Działka po fabryce Perun znajdzie się w granicach nowej strefy śródmiejskiej i zapewne bardzo trudno będzie przekonać Biuro Architektury do zmiany parametrów zabudowy.

tekst i zdjęcia DLamcha