Konkurs ,,Bazarek Rogatka – reaktywacja:okiem mieszkańca”

Uwaga! W ramach konsultacji organizowany jest konkurs „Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca” – bez ograniczeń wiekowych i jednie z niewielkimi ograniczeniami co do formy pracy konkursowej.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę: plastyczną w dowolnej technice, fotograficzną, poetycką lub krótką formę pisemną (do 10 zdań). Praca ma przedstawiać wizję centrum lokalnego na terenie dawnego bazarku Rogatka: Jak powinien zmienić się ten teren? Jakie funkcje mógłby pełnić? Co można by robić w zmodernizowanej przestrzeni dawnego bazarku? Co zrobić, aby przestrzeń tętniła życiem i stanowiła ważne miejsce na mapie osiedla? Na trzy najlepsze prace czekają nagrody rzeczowe!

Prace można złożyć na trzy sposoby:

  1. dostarczyć osobiście w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS PLASTYCZNY – Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca” do Wydziału Organizacyjnego (pokój nr 3) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, a także do terenowych punktów konsultacyjnych (funkcjonujących w dniach 6, 10 i 12 grudnia 2017 r.)
  2. w wersji elektronicznej przekazać e-mailowo na adres: [email protected]
  3. przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Wydział Organizacyjny ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Termin nadsyłania prac do 18 grudnia 2017 r.

Regulamin konkursu Bazarek Rogatka – reaktywacja okiem mieszkańca

niepelnoletni uczestnik_karta zgloszenia do konkursu_bazarek rogatka

karta zgloszenia do konkursu_bazarek rogatka reaktywacja okiem mieszkańca ulotka_konkurs Bazarek Rogatka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.