Targowa 14. Czy kamienica dotrwa do remontu?

Pod koniec marca br zabytkowa kamienica przy ul. Targowej 14 padła – nie po raz pierwszy – ofiarą kradzieży i wandalizmu. Brutalnie wyrwany został ze ściany jeden z zabytkowych odbojów przy bramie wjazdowej. Strata jest znaczna, ponieważ odtworzenie elementu zgodnie z procedurami konserwatorskimi, odlanie go z opracowanego wzoru, to dziś rzemieślnicze rękodzieło.

Kradzież zauważona została i zgłoszona na policję przez Monikę Wesołowską z naszego samorządu. Monika prowadzi inicjatywę ,,Z Pragą za pan brat”, bada dzieje praskich kamienic, prowadzi też ciekawe tematyczne spacery oraz dokumentuje, wraz z innymi praskimi społecznikami, detal architektoniczny w starych kamienicach. Okazuje się, że te skrajnie zaniedbane nawet obiekty nadal kryją w sobie niepowtarzalne detale jak balustrady, trelki, drzwi, ościeżnice, stare dzwonki, kołatki, posadzki, piece, balkony, które nadal pociągają urokiem i klimatem i są cenne ze względu na swoją autentyczność.

Wystąpiliśmy do zarządcy o skuteczniejsze zabezpieczenie obiektu. TBS Warszawa Południe udzielił wyczerpującej odpowiedzi zapewniając, że zabezpieczając obiekt dokłada najwyższej staranności. Wyliczono nam wszelkie prace, które wykonane zostały w latach 2016-2019: szczegółową inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, zieleni,  ekspertyzy techniczne, mykologiczne oraz badania stratygraficzne. Na bieżąco wykonuje się szereg drobnych prac zabezpieczających, a przed nową inwestycją w sąsiedztwie wykonano prace zabezpieczające fundamenty. Właściciel uspokaja także, że budynek objęty jest monitoringiem wizyjnym, a kłódki i zamki były wymieniane, a obecnie będzie monitorowany cyklicznie, co umożliwi szybsze reagowanie na straty i potencjalne zagrożenia.

O sprawie został poinformowany także Mazowiecki Konserwator Zabytków.

Są też i lepsze informacje: 16 stycznia tego roku odbył się przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej remontu zespołu budynków, z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót na podstawie ww. dokumentacji. Studio Budowlane UNITY Małgorzaty Tischner i Damiana Cytry, które wyłoniono w przetargu ma na sporządzenie dokumentacji 450 dni od daty podpisania umowy. Będzie to kosztować nieco ponad 600 tys.

Miejmy nadzieję, że wandale oszczędzą kamienicę, że TBS zdąży i że obiekt już wkrótce odzyska dawną świetność.

Będąca najcenniejszym zabytkowym obiektem mieszkaniowym na Kamionku, z kompletnym zespołem zabudowy okalającym 4 podwórza, ze stajnią i wozownią kamienica od lat stoi pusta i czeka na remont. Zbudowano ją w latach 1899-1902 dla Władysława Karszo-Siedlewskiego. Wraz z zespołem zabudowy okalającym cztery podwórza stanowi unikat w skali miasta wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.W 2015 r. została przekazana Towarzystwu Budownictwa Społecznego, spółce prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem jest miasto stołeczne Warszawa.

 

Przechwytywanie

Bookmark the permalink.

Comments are closed.