Targowa 14. Czy kamienica dotrwa do remontu?

Pod koniec marca br zabytkowa kamienica przy ul. Targowej 14 padła – nie po raz pierwszy – ofiarą kradzieży i wandalizmu. Brutalnie wyrwany został ze ściany jeden z zabytkowych odbojów przy bramie wjazdowej. Strata jest znaczna, ponieważ odtworzenie elementu zgodnie z procedurami konserwatorskimi, odlanie go z opracowanego wzoru, to dziś rzemieślnicze rękodzieło.

Kradzież zauważona została i zgłoszona na policję przez Monikę Wesołowską z naszego samorządu. Monika prowadzi inicjatywę ,,Z Pragą za pan brat”, bada dzieje praskich kamienic, prowadzi też ciekawe tematyczne spacery oraz dokumentuje, wraz z innymi praskimi społecznikami, detal architektoniczny w starych kamienicach. Okazuje się, że te skrajnie zaniedbane nawet obiekty nadal kryją w sobie niepowtarzalne detale jak balustrady, trelki, drzwi, ościeżnice, stare dzwonki, kołatki, posadzki, piece, balkony, które nadal pociągają urokiem i klimatem i są cenne ze względu na swoją autentyczność.

Wystąpiliśmy do zarządcy o skuteczniejsze zabezpieczenie obiektu. TBS Warszawa Południe udzielił wyczerpującej odpowiedzi zapewniając, że zabezpieczając obiekt dokłada najwyższej staranności. Wyliczono nam wszelkie prace, które wykonane zostały w latach 2016-2019: szczegółową inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, zieleni,  ekspertyzy techniczne, mykologiczne oraz badania stratygraficzne. Na bieżąco wykonuje się szereg drobnych prac zabezpieczających, a przed nową inwestycją w sąsiedztwie wykonano prace zabezpieczające fundamenty. Właściciel uspokaja także, że budynek objęty jest monitoringiem wizyjnym, a kłódki i zamki były wymieniane, a obecnie będzie monitorowany cyklicznie, co umożliwi szybsze reagowanie na straty i potencjalne zagrożenia.

O sprawie został poinformowany także Mazowiecki Konserwator Zabytków.

Są też i lepsze informacje: 16 stycznia tego roku odbył się przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej remontu zespołu budynków, z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót na podstawie ww. dokumentacji. Studio Budowlane UNITY Małgorzaty Tischner i Damiana Cytry, które wyłoniono w przetargu ma na sporządzenie dokumentacji 450 dni od daty podpisania umowy. Będzie to kosztować nieco ponad 600 tys.

Miejmy nadzieję, że wandale oszczędzą kamienicę, że TBS zdąży i że obiekt już wkrótce odzyska dawną świetność.

Będąca najcenniejszym zabytkowym obiektem mieszkaniowym na Kamionku, z kompletnym zespołem zabudowy okalającym 4 podwórza, ze stajnią i wozownią kamienica od lat stoi pusta i czeka na remont. Zbudowano ją w latach 1899-1902 dla Władysława Karszo-Siedlewskiego. Wraz z zespołem zabudowy okalającym cztery podwórza stanowi unikat w skali miasta wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.W 2015 r. została przekazana Towarzystwu Budownictwa Społecznego, spółce prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem jest miasto stołeczne Warszawa.

 

Przechwytywanie