,,Porozmawiaj z Burmistrzem” na Kamionku

Miło nam, że to na Kamionku rozpoczął się cykl spotkań dla mieszkańców ,,Porozmawiaj z Burmistrzem”. 18 października w sali gimnastycznej liceum im. J. Jasińskiego mieszkańcy Kamionka, którzy stawili się w liczbie kilkudziesięciu osób, mieli okazję zgłosić swoje zapytania i problemy bezpośrednio Tomaszowi Kucharskiemu – Burmistrzowi dzielnicy Praga Południe, którego w odpowiedziach wspierali zastępcy p. Jarosław Karcz i Piotr Zbikowski, oraz naczelnicy wydziałów. Dziękujemy p. Burmistrzowi za tak cenną inicjatywę, a Mieszkańcom – że nie zawiedli i zgłosili naprawdę wiele spraw. Liczymy na to, że to nie ostatnie takie spotkanie, i że po serii spotkań na innych osiedlach Burmistrz powróci na Kamionek. Było sporo spraw interwencyjnych dotyczących zwłaszcza najbardziej obecnie zaniedbanych terenów Kamionka, ale także ogólnych: o smog w mieście – jak będą z nim walczyć władze dzielnicy, o kolor elewacji budynków – że zbyt ciemny obniża nastrój, o plany dotyczące najważniejszych obiektów na Kamionku, oraz o pojedyncze ulice, kamienice, zniszczone chodniki, nawierzchnię, brak oświetlenia. Pojawiały się też postulaty, np. żeby kierowcy dewastujący pojazdami chodniki i trawniki odpowiadali za to obowiązkiem naprawienia szkody.

Uważnie przysłuchaliśmy się temu, co mieli do powiedzenia Mieszkańcy. Zanotowaliśmy też w skrócie odpowiedzi.  W swojej dalszej pracy z pewnością będziemy więcej uwagi zwracali na poruszone przed Burmistrzem problemy:

A były to:

 • dziury w nawierzchni ulicy Mińskiej, dewastowany przez parkujące tam pojazdy chodnik,

Wskazane większe rażące ubytki w nawierzchni zostaną doraźnie załatane natychmiast. W przyszłości cała ulica Mińska będzie remontowana, powstanie na niej także ścieżka rowerowa, ale dopiero po zakończeniu prac rewitalizacyjnych przy kamienicach; doposażanie budynków w ciepłą wodę i c.o. będzie wymagało zrywania nawierzchni, więc do prac przy samej ulicy będzie można przystąpić najwcześniej za dwa lata; jeśli chodzi o dewastowanie chodnika przez pojazdy – trudno jest złapać i pociągać do odpowiedzialności sprawców pojedynczych wypadków natomiast urząd dzielnicy ma narzędzia, by wymóc uporządkowanie i naprawę ulicy i jej nawierzchni od wykonawców wszelkich robót budowlanych przy ulicy i tych narzędzi zawsze używa.

 • Nierówna nawierzchnia ciągu pieszego od Dworca Wschodniego w ciągu ulicy Bliskiej

Tutaj wyjaśnia się sprawa rezerwy pod ulicę Tysiąclecia; w Studium Zagospodarowania Przestrzennego nadal pozostał odcinek ulicy od torów do Grochowskiej i zdaniem władz dzielnicy jest on potrzebny, by odciążyć ulicę Targową, która jest zwężona i nie może przyjąć całego ruchu z Grochowskiej.

 • Czy do programu rewitalizacji zostanie wciągnięta kamienica przy Rybnej 9?

Do kamienicy są roszczenia, ale istnieje prawdopodobieństwo, że do końca roku zostanie ona uznana za tzw. ,,śpiocha”, co oznacza, że na przełomie stycznia i lutego miasto będzie mogło ją przyjąć do programu rewitalizacji.

 • Podobne pytanie dotyczyło Zamoyskiego 43:

Jeśli kamienica jest na terenie ZPR na Kamionku i jest w 100 procentach miasta, ale nie ma do niej planów rewitalizacji znaczy to zawsze, że są roszczenia; Urząd Dzielnicy co jakiś czas regularnie sprawdza aktualny stan prawny takich obiektów właśnie z intencją włączenia ich do programu

 • Stadion Orła – kiedy wróci do rąk miasta?

Sprawa jest na jak najlepszej drodze, tym bardziej, że postępowanie w I instancji – najbardziej zawsze długotrwałe, bo połączone ze zbieraniem i przedstawianiem dokumentów, opiniami biegłych itp. już się zakończyło na korzyść miasta. Trwa postępowanie odwoławcze w II instancji. Władze miasta pragną przejąć ten obiekt – stary tor kolarski, starą halę Orła, jak również stadion lekkoatletyczny, w którego budowę miasto zainwestowało 13 mln zł. Wszystkie obiekty na pewno zachowają funkcję rekreacyjno sportową.

 • Opłakany stan nieużytków przy Dworcu Wschodnim

Działki te są własnością Skarbu Państwa, w tym Poczty Polskiej. Władze Dzielnicy stale przypominają właścicielom o konieczności utrzymaniu porządku na tym terenie. Starały się także o zakup działek od Poczty Polskiej w celu zagospodarowania ich na zabudowę tworzącą pierzeję ulicy Bliskiej. Jak dotąd bez powodzenia.  

 • Czy nadal istnieje koncepcja połączenia Kamionka tunelem ze Szmulkami? Takie połączenie, żeby np. skręciwszy w ulicę Lubelską można było pod torami dojechać do Trasy Świętokrzyskiej wydatnie skróciłoby podróż do centrum miasta.

Tak, cały czas miasto przywiązane jest do tej koncepcji – do koncepcji łącznika  od ulicy Grochowskiej i tunelu pod torami przy wykorzystaniu rezerwy pod niegdysiejszą Trasę Tysiąclecia.

 • Stare oświetlenie Alei Wedla, a także brak oświetlenia w ciągu pieszym ulicy Międzynarodowej od wjazdu do Drukarza do Waszyngtona:

Aleja Wedla niebawem całkiem się przeobrazi za sprawą ogrodów polsko niemieckich; będą wtedy zmienione i latarnie. W ciągu ulicy Międzynarodowej będzie także dodawane oświetlenie.

 • Czy nowopowstały Zarząd Zieleni przejmie opiekę nad Parkiem Skaryszewskim i Kamionkowskimi Błoniami Elekcyjnymi a także muszlą koncertową?

Jeśli chodzi o teren zieleni – jest to całość, i w całości będzie się nią opiekował Zarząd Zieleni; przy dzielnicy pozostaną wszelkie inne dzielnicowe parki, na których urządzenie Dzielnica wyłożyła niemałe fundusze; Muszli koncertowej, która jest bardzo ważnym obiektem dla Centrum Promocji Kultury nie chcielibyśmy oddawać, podobnie – Misianki oraz baru Przystań.

 • Czy w ślad za zarezerwowaniem działki sąsiadującej ze szkołą na cele oświatowe, o co wnioskowała w inicjatywie uchwałodawczej Rada Osiedla Kamionek, a przyjęła w uchwale Rada Dzielnicy pójdą następne działania zmierzające do rozbudowy istniejącej szkoły podstawowej nr 255?

Tak, na przyszły rok przewidujemy na to konkretny budżet. Szkoła zostanie rozbudowana, jest taka konieczność.

 • Czy zostanie kiedyś wreszcie przebita ulica Kamionkowska? Kiedyś można było nią przejść, teraz przegradza ją teren po PZO z bramą.

Ulica Kamionkowska jest w rewitalizacji kluczowa, ale prace muszą zaczekać do czasu doposażenia kamienic w  c.o.; zamierzamy przebić Kamionkowską. Będą zresztą konsultacje dotyczące tej ulicy; może trzeba będzie zrobić jeden kierunek ruchu, na pewno należy zachować zabytkowy bruk.

 • Co dalej z bazarkiem Rogatka? Bardzo go brakuje, nie ma w pobliżu gdzie zaopatrzyć się w świeże owoce i warzywa.

Rogatka, jako eksperyment handlowy z lat 90, zaczął podupadać. Stan naniesień zrobił się fatalny; Obecna inwestycja nie jest skończona, bo władze dzielnicy postanowiły zapytać Mieszkańców, co chcą, by się tam działo. Co nas czeka? Za chwilę – wybór operatora na konsultacje i warsztaty; potem raport, na podstawie jego koncepcja a potem projekt; dawne targowisko będzie mogło służyć np. jako giełda sąsiedzka, targ warzywny i owocowy, centrum lokalne.

 • Sinfonia Varsovia – siedziba orkiestry ulega stopniowo dekapitalizacji; zostały przeznaczone ogromne finanse, ale wygląda to w tej chwili fatalnie; pytanie: jakie są plany do tego terenu.

M.st. Warszawa ma plan za 500 mln zł do 2023 roku! Są obecnie środki w budżecie w wysokości 400 mln zł, trwa procedura wyłaniania wykonawców projektu budowlanego. Jest tam 7 budynków: 4 historyczne, pozostałe zostaną rozebrane. Burmistrz podkreślił, że jest dobrej myśli, bo inwestycja ma swoje finansowanie i będzie to naprawdę wielka przemiana otoczenia.

Wiele spraw zgłosili Mieszkańcy także pisemnie, wrzucając je do specjalnej skrzynki. Obiecano szybką odpowiedź i na tak zadane pytania.