Rada Osiedla Kamionek przeszkolona!

Rada-szkolenie

Szkolenie rad osiedli 25 marca 2019 r. Przewodniczący Rady Dzielnicy Marcin Kluś, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe Tomasz Kucharski, Naczelnik Wydziały u Prawnego, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Katarzyna Niwińska, z mikrofonem – Dorota Lamcha przewodnicząca Rady Osiedla Kamionek

 

 

25 marca 2019 r w Promie na Saskiej Kępie odbyło się długo oczekiwane szkolenie dla członków rad osiedli. Obecni byli wszyscy chętni członkowie rad – zarówno ci, którzy rozpoczęli dopiero działalność w samorządzie, jak i ci, którzy pracują już kolejne kadencje.

Szkolenie prowadził przewodniczący Rady Dzielnicy Marcin Kluś wraz z naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Katarzyną Niwińską. Na pytania osiedlowych radnych odpowiadali także naczelnik Wydziału Prawnego Urzędu Dzielnicy oraz Ewa Sęk – kierownik referatu organizacyjnego, komunikacji społecznej i projektów i Paweł Fisz – kierownik referatu obsługi rady dzielnicy.

Na spotkaniu był obecny także Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Praga Południe, do którego posypały się pytania na konkretne tematy – o przekształcenie wieczystego użytkowania na własność, o dojazd do ZUS, o dogodniejszy dojazd do urzędu i ZUS dla gocławian, o przyszłość obiektów sportowych w dzielnicy, czy o Przyczółek Grochowski, który w tej kadencji nie wyłonił rady osiedla. Pan burmistrz zapowiedział powrót do praktyki cyklicznych spotkań z przedstawicielami rad osiedli celem omawiania i załatwiania konkretnych spraw wnoszonych przez rady. Pierwsze takie spotkanie odbyć się ma już 25 kwietnia. Spotkania będą odbywać się co kwartał.

Zebrani zapoznali się ze strukturą organizacyjną miasta stołecznego Warszawy i Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Omówione zostały zasady finansowania rad oraz statutowe narzędzia – interpelacje, stanowiska, uchwały, zapytania i inicjatywy uchwałodawcze.

Sporo miejsca poświęcono wyjaśnieniu radom kwestii związanych z ochroną danych osobowych i tego, co w praktyce działania rad należy zmienić, aby pozostać w zgodzie z nowymi przepisami.

Po spotkaniu, które przebiegało w otwartej i sympatycznej atmosferze czujemy, że jesteśmy lepiej przygotowani do pracy na rzecz mieszkańców i zachęcamy serdecznie do kontaktu.

Tekst: DLamcha, Zdjęcie Andrzej Wójcik