Rada Osiedla Kamionek przeszkolona!

Rada-szkolenie

Szkolenie rad osiedli 25 marca 2019 r. Przewodniczący Rady Dzielnicy Marcin Kluś, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe Tomasz Kucharski, Naczelnik Wydziały u Prawnego, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Katarzyna Niwińska, z mikrofonem – Dorota Lamcha przewodnicząca Rady Osiedla Kamionek

 

 

25 marca 2019 r w Promie na Saskiej Kępie odbyło się długo oczekiwane szkolenie dla członków rad osiedli. Obecni byli wszyscy chętni członkowie rad – zarówno ci, którzy rozpoczęli dopiero działalność w samorządzie, jak i ci, którzy pracują już kolejne kadencje.

Szkolenie prowadził przewodniczący Rady Dzielnicy Marcin Kluś wraz z naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Katarzyną Niwińską. Na pytania osiedlowych radnych odpowiadali także naczelnik Wydziału Prawnego Urzędu Dzielnicy oraz Ewa Sęk – kierownik referatu organizacyjnego, komunikacji społecznej i projektów i Paweł Fisz – kierownik referatu obsługi rady dzielnicy.

Na spotkaniu był obecny także Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Praga Południe, do którego posypały się pytania na konkretne tematy – o przekształcenie wieczystego użytkowania na własność, o dojazd do ZUS, o dogodniejszy dojazd do urzędu i ZUS dla gocławian, o przyszłość obiektów sportowych w dzielnicy, czy o Przyczółek Grochowski, który w tej kadencji nie wyłonił rady osiedla. Pan burmistrz zapowiedział powrót do praktyki cyklicznych spotkań z przedstawicielami rad osiedli celem omawiania i załatwiania konkretnych spraw wnoszonych przez rady. Pierwsze takie spotkanie odbyć się ma już 25 kwietnia. Spotkania będą odbywać się co kwartał.

Zebrani zapoznali się ze strukturą organizacyjną miasta stołecznego Warszawy i Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Omówione zostały zasady finansowania rad oraz statutowe narzędzia – interpelacje, stanowiska, uchwały, zapytania i inicjatywy uchwałodawcze.

Sporo miejsca poświęcono wyjaśnieniu radom kwestii związanych z ochroną danych osobowych i tego, co w praktyce działania rad należy zmienić, aby pozostać w zgodzie z nowymi przepisami.

Po spotkaniu, które przebiegało w otwartej i sympatycznej atmosferze czujemy, że jesteśmy lepiej przygotowani do pracy na rzecz mieszkańców i zachęcamy serdecznie do kontaktu.

Tekst: DLamcha, Zdjęcie Andrzej Wójcik

Najdłużej działający osiedlowi radni nagrodzeni!

IMG_20170206_183203[1]
6 lutego w PROM-ie przy ul. Brukselskiej odbyła się miła uroczystość — spotkanie ośmiu rad południowopraskich osiedli z Burmistrzem Dzielnicy Praga Południe Tomaszem Kucharskim, zarządem dzielnicy oraz przedstawicielami władz miasta.

W czasie spotkania uhonorowano medalami stulecia oraz okolicznościowymi dyplomami tych radnych osiedlowych, którzy w samorządzie działają cztery i więcej kadencji. Burmistrz skierował podziękowania  do wszystkich zaproszonych radnych, zaznaczając, że nasze zaangażowanie jest potrzebne nie tylko mieszkańcom, których reprezentujemy, ale także władzom w lepszym zarządzaniu miastem. Często – będąc najniżej, a zarazem najbliżej spraw  sąsiedzkich – reagujemy jako pierwsi, jesteśmy źródłem informacji — zawsze i wszędzie ważnym głosem.

Należy podkreślić, że Praga Południe jest jedną z sześciu (na osiemnaście) dzielnic m. st. Warszawy, gdzie nieprzerwanie działają rady osiedli. Jest to z jednej strony zasługa aktywnych mieszkańców, skłonnych wziąć na siebie społeczny obowiązek pracy w radzie, ale też zasługa Burmistrza i władz Dzielnicy, które cierpliwie na ten głos nadstawiają ucha, i do tej pracy nikogo nie zrażają, za co wypada podziękować. W pozostałych dwunastu dzielnicach rad osiedli nie ma. Rada taka może być w każdej chwili powołana, ale potrzebna jest do tego inicjatywa 10% mieszkańców danego terenu. 10% to bariera trudna do pokonania, zważywszy, że frekwencja w wyborach do rad to zaledwie dwa, trzy procent i dlatego tak bardzo ważne jest, by rady przetrwały tam, gdzie jeszcze działają. Więc ważne też – by choć raz na jakiś czas – okazać wdzięczność za społeczną pracę  tym, dla których jest to sposób na życie – by nie osłabło ich  przekonanie, że warto.

Wspomagamy mieszkańców Pragi Południe w realizacji ich pomysłów, kwestiach opieki nad zwierzętami, ochrony zieleni, naprawy chodników i jezdni, sprawach bezpieczeństwa i czystości we wspólnej przestrzeni. Bywamy pomysłodawcami skwerów, zieleni, inicjujemy festyny integrujące lokalną społeczność. Działamy społecznie, bez wynagrodzenia.

Uroczystość uświetnił Stanisław Soyka koncertem rozpoczętym: „Życie nie tylko po to jest, by brać – życie nie po to, by bezczynnie trwać – lecz, aby żyć, siebie samego trzeba dać!”

Wśród wczoraj uhonorowanych zabrakło przedstawicieli Kamionka. Nie mogli odebrać nagród i wyrazów uznania:  Jan Siwek, Jacek Kowalewski, Anatol Marczuk, bowiem niedawno odeszli i żyją już teraz tylko w naszych sercach i naszej pamięci.

IMG_20170206_183229[1]

DLamcha